Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
Septanm 2019
Aprann Kòman pou Gen Rapò Avèk Pitit ou
Ou dwe konprann yo pou yo ka konprann ou

Nou tout te timoun yon lè. Donk nou tout sonje moman sa yo kote nou pat ka kwè kòman nou te diferan ak paran nou. Jan nou te konn abiye. Jan nou te konn danse. Sa nou te renmen fè. Menn fason nou te konn pale. Sou ki planet paran nou soti, se sa nou te konn mande tèt nou?
Photo: Viacheslav Iakobchuk/stock.adobe.com

5 Bagay ou Dwe Konsidere Anvan au al Responsab Yon Bèt Domestik
Èske’w Ta Dwe ajoute bèt domestik nan antouraj ou pandan ou konnen laviw deja chaje?

Gen moun ki moun di posede yon animal domestic se yon altènatif olye pou yo ta genyen timoun. Gen lòt ki ensiste pou di ke bèt yo se pitit yo. Ke’w dakò oswa ou pa dakò, sa ki sèten kesyon an se kisa w’ap pran – chen, chat, zwazo, lapen, oswa lòt bèt ki gen pwal sou po yo oswa ki pa genyen – lè’w pral gen timoun.  Li piplis
Photo: WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Patisipe nan Aktivite Lekòl Pitit ou San’w Pa Fè Twòp Sakrifis
Diferan fason pou fè yon diferans pou lekòl pitit ou

Etid montre montre ke timoun yo travay pi byen lekòl lè paran yo pi aktif nan vi yo. Dapre National Education Association (NEA), timoun ke paran yo aktif nan aktivite lekòl yo fè pi bon nòt nan klas, yo gen pi bon konpòtman epi yo plis enterese nan aprann.  Li piplis
Photo: Joshua Resnick/stock.adobe.com
Konstwi yon Estrikti Sipò pou Paran
Paran se travay ki bay plis rekonpans nan listwa, epi se li ki ansyen. Men li pi di tou (sèlman moun ki pa paran yo ki p’ap dakò). Pafwa sa konn difisil anpil – travay, finans, tan, epi pafwa se pitit pa’w menm ki konn ap fè konspirasyon kont ou. Li piplis
Photo: Anna/stock.adobe.com
Kantin Lekòl la, li bon oswa li pa bon
Opinyon Timoun yo

Kisa ou pi renmen nan Kantin lekòl la?

Jounen Pitza epi ou jwen lèt chokola oswa salad nenpòt jou.   
Oli, 7 lane Li piplis
Photo: pressmaster/stock.adobe.com