Nieuwsupdate Corona 2!
Bijzonder uitstel van betaling belastingheffing
Geachte heer, mevrouw,

Door het coronavirus zien veel bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Het is nu nog meer dan ooit van belang om goed op uw liquiditeitspositie te letten.

Wij kunnen, namens u, bij de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor de volgende belastingen:
• Inkomstenbelasting;
• Vennootschapsbelasting
• Loonbelasting, en;
• Omzetbelasting.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting (betaling na een aanslag):
Het vragen van uitstel van betaling is uitsluitend mogelijk indien de verschuldigde belasting middels een aanslag is vastgesteld.

Loon- en omzetbelasting (betaling na een aangifte):
Voor de aangiften loonbelasting en omzetbelasting geldt dat u normaal gesproken op aangifte betaald. Dit betekent dat u dient te betalen na het doen van de aangifte, ook al is geen aanslag opgelegd. Als u, vanwege de uitbraak van het coronavirus niet kunt betalen dan betaalt u niet na het doen van de aangifte. De Belastingdienst zal dan een naheffingsaanslag opleggen. Deze naheffingsaanslag betaalt u ook niet . Een kopie van de naheffingsaanslag hebben wij vervolgens nodig om een verzoek om uitstel van belastingheffing te kunnen indienen.

Volledigheidshalve merken wij op dat de Belastingdienst met ingang van 23 maart 2020 de rente verlaagd naar 0,01% (terwijl deze voorheen 4% tot 8% bedroeg). Dit houdt in dat het uitstel zal leiden tot slechts een minimaal bedrag aan aanvullende rente.

Benodigde informatie
Om namens u uitstel van belastingheffing te kunnen aanvragen hebben wij een tweetal zaken nodig.

1.Kopie van de aanslag(en) waarvoor uitstel van betaling dient te worden aangevraagd,

en

2. Een korte motivering over hoe u door de uitbraak van het coronavirus in
betalingsproblemen bent gekomen (bijvoorbeeld stagneren omzet, debiteuren betalen
slechter etc.).

Wij verzoeken u vriendelijk om bovengenoemde informatie zo veel mogelijk gezamenlijk in één e-mail aan te leveren zodat wij, indien van toepassing, voor meerdere heffingen tegelijk bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen.

U kunt deze informatie e-mailen naar het volgende e-mailadres: aangiften@daasluis.nl

Na indiening van het verzoek ontvangt u direct 4 weken uitstel van betaling.

Verklaring derde deskundige
Om de periode van uitstel van betaling te kunnen verlengen dient een verklaring van een derde deskundige aan de Belastingdienst te worden verstrekt. Een dergelijke verklaring dient binnen 4 weken na het oorspronkelijk verzoek aan de Belastingdienst te worden toegestuurd.

Na verzending van het verzoek voor uitstel van betaling zal uw relatiebeheerder/accountant contact met u opnemen om na te gaan of Daamen & van Sluis een dergelijke verklaring zou kunnen verstrekken.

Mochten nadere details bekend worden gemaakt over deze regeling dan zullen wij u uiteraard nader informeren.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl