Yidish-Lige/Afn shvel

 בליץ־בולעטין

נײַעס־בלעטל פֿון דער ייִדיש־ליגע

Blits-Buletin: Newsletter of the League for Yiddish – November 2nd, 2023

• Raising Children in Yiddish: a panel discussion – Sunday, November 12th• Video out now! Simon Neuberg – The Beginning of Literature in Yiddish


Scroll down for details (English follows Yiddish)


דערציִען קינדער אויף ייִדיש  קומט אויף אַ זומישן פּאַנעל מיט באַקאַנטע אַקטיוויסטן וואָס אַרבעטן לטובֿת דעם ענין, אָדער האָבן פּראַקטיק דערמיט:


גיטל שעכטער־װישװאַנאַט, יאַנקל־פּרץ בלום, אלי בענעדיקט, עטל ניבאָרסקי, נפֿתּלי איידלמאַן‫מיר וועלן רעדן וועגן דערציִען קינדער אויף ייִדיש פֿון עטלעכע פּערספּעקטיוון; וועגן אַמאָליקע און הײַנטיקע ייִדיש־שפּראַכיקע טאָגהיימען און שולן, די מעגלעכקײטן וואָס זענען הײַנט פֿאַראַן, און די פֿאָדערונג און באַדערפֿעניש צו האָבן אָט אַזעלעכע אינסטיטוציעס; די וויכטיקײט פֿון האָבן הײַנטצײַטיקע טערמינאָלאָגיע־רשימות, קינדער־ביכלעך און ־פּראָגראַמען כּדי צו דערציִען קינדער אויף ייִדיש; די פֿראַגע פֿון געוועזענע חרדים און זייער באַציִונג צום אויפֿהאָדעווען קינדער אויף ייִדיש. מיר וועלן אויך אַרומשמועסן אונדזערע אייגענע געשיכטעס און זיך טיילן מיט אונדזער פּראַקטיק און לייזונגען.זונטיק, דעם 12טן נאָוועמבער 2023

מערבֿ־ברעג: 10:30 אין דער פֿרי

מיזרח־ברעג: 1:30 נאָך מיטאָג

לאָנדאָן: 18:30

פּאַריז: 19:30 

ישׂראל: 20:30


רעגיסטרירט זיך אויפֿן ווײַטערדיקן לינק פֿון „איווענטברײַט“:

https://www.eventbrite.com/e/raising-children-in-yiddish-tickets-749566753337?aff=oddtdtcreator


נאָכן אַרײַנשרײַבן זיך וועט איר קריגן אַן אויטאָמאַטישן בליצבריוו פֿון „איווענטברײַט“ מיטן דירעקטן זום־לינק. טאָמער געפֿינט איר עס נישט, זײַט אַזוי גוט, טוט אַ זוך בײַ זיך אין בליצמיסט־קעסטל („ספּאַם“), אָדער שרײַבט אונדז אויף

eli@leagueforyiddish.orgRaising Children in Yiddish Join us for a Zoom panel with well-known activists working for, or experienced in, this area:


Gitl Schaechter-Viswanath, Yankl-Peretz Blum, Eli Benedict, Ethel Niborski, Naftali EjdelmanWe will talk about raising children in Yiddish from several perspectives. In addition to discussing past and present Jewish day-care centers and schools, we will look at the options available today and the demand or need for such institutions; the importance of maintaining up-to-date terminological lists, children's books and programs to educate children in Yiddish; and the approach of former Haredim to child-rearing in Yiddish. We will also relate our own stories and share our practices and solutions.


(The conversation will be in Yiddish.)


Sunday, November 12, 2023

West Coast: 10:30 AM

 East Coast: 1:30 PM 

London: 18:30 

Paris: 19:30

Israel: 20:30


Please register on Eventbrite:

https://www.eventbrite.com/e/raising-children-in-yiddish-tickets-749566753337?aff=oddtdtcreator


After you have registered, you will receive the Zoom link by email from Eventbrite. If you don’t see it, please check your spam folder, or contact us at eli@leagueforyiddish.orgדער אָנהייב פֿון ליטעראַטור אויף ייִדישקוקט זיך צו צום שמועס צווישן אלי בענעדיקט און 

פּראָפֿ' שמעון נויבערג


און הערט וועגן דער פֿריסטער אַנטוויקלונג פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור; די פֿאַרשידענע שיטות בנוגע דעם שורש פֿון אונדזער שפּראַך; און די ערשטע טעקסטן וואָס מיר האָבן. מיר וועלן אויך אַרומרעדן אַלט־ייִדיש אַנטקעגן מיטל־ייִדיש, די פֿאַרשידענע סאָרטן טעקסטן, ביכער, שרײַבערס, לייענערס און דרוקערײַען וואָס האָבן עקסיסטירט אין יענער תּקופֿה.


(רעקאָרדירט דעם 27סטן אויגוסט 2023 פֿאַר אַ זומישן עולם)


https://youtu.be/UZQfiz9E_2s‏פּראָפֿ' שמעון נױבערג, אַ פֿראַנצױז אַ געבױרענער אין מאַראָקאָ, לערנט ייִדיש אין טריר־אוניװערסיטעט, דײַטשלאַנד. ער פֿאָרשט די געשיכטע פֿון דער ייִדישער שפּראַך און ליטעראַטור. (זײַן בוך „עפּידעמיעס אין שפּיגל פֿון עלטערע ייִדישע טעקסטן“ איז אַרויס אין 2021 אױף דײַטש.) ער האָט געדרוקט אַרטיקלען אין ייִדיש, ענגליש, דײַטש און פֿראַנצײזיש און מיטגעאַרבעט אויף עטלעכע װערטערביכער פֿון דער מאָדערנער ייִדישער שפּראַך. ‏
 The Beginning of Literature in YiddishWe invite you to listen to this conversation (in Yiddish) between Eli Benedict and 


Prof. Simon NeubergHear about the early development of Yiddish literature; the various theories regarding the origin of our language; and the first Yiddish texts that we have. We will also talk about Alt (Old) Yiddish versus Mitl (Middle) Yiddish; the different types of texts, books, writers, readers, and print shops which existed in that era.


(In Yiddish, recorded August 27, 2023, on Zoom)


https://youtu.be/UZQfiz9E_2s


Prof. Simon Neuberg, a Frenchman born in Morocco, teaches Yiddish at the University of Trier, Germany. He researches the history of the Jewish language and literature (his book "Epidemics in the Mirror of Older Jewish Texts" was published in 2021 in German.) He has published articles in Yiddish, English, German and French, and collaborated on various dictionaries of modern Yiddish.The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization 
and depends solely on your membership donations 
to provide you with "Afn Shvel" magazine, "Yiddish Today",
Yiddish educational materials, and other programming.
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube