Boktreff torsdag 31.10.2019 kl 17.00 - 18.45

Vi inviterer til Boktreff med fem forfattere.
Det blir presentasjon av bøker, bokprat og signering.
Vel møtt.

Hans Erik Heier
O ttar Julsrud
L ars Kristian Selbekk
Jan Otto Hovda
T orggata 9A