ידיעון מכבים

Important dates:

May 22 - Last day of school - ends at 11:00am


**For updated calendar - click here

תאריכים חשובים

יום אחרון ללימודים - מסיימים בשעה 11:00 - מאי 22


לפתיחת לוח השנה המלא והמעודכן, לחצו כאן

WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.38.44 AM.jpeg
This week at Maccabim השבוע במכבים

This week we celebrated Israel's Independence day.

השבוע חגגנו את יום העצמאות בבית הספר עם מגוון פעילויות מהנות וחינוכיות

Army basic training -The students dressed up as soldiers and engaged in grueling military exercises and training, conducted by school graduates, our mentors Yahli and Rumi.

טירונות צבאית - התלמידים התחפשו לחיילים ועסקו בתרגילי צעידה ואימונים צבאיים מפרכים, שנערכו על ידי בוגרי בית הספר, החונכים שלנו יהלי ורומי

WhatsApp Image 2022-05-08 at 11.01.58 AM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.11.40 AM _1_.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.38.41 AM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.39.31 AM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.38.40 AM.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.38.36 AM _1_.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-08 at 11.01.53 AM.jpeg

Machane Yehuda Market -

The students redimed their "Maccabim Money" (the coupon they collected during the year) for prizes.

These coupons they earned over the last few months for arriving on time, completing homework, participating, great answers, reading in Hebrew and acts of kindness.

שוק מחנה יהודה - התלמידים קנו פרסים עבור "כסף מכבים". כסף מכבים אלו הם הקופונים אותם התלמידים צברו במשך מספר חודשים עבור הגעה בזמן, הכנת שיעורים, השתתפות, תשובה מצויינת, קריאה בעברית ומעשי חסד.

WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.53.28 AM.jpeg

Israel trivia game - The students competed in two groups. The questions challenged the students in: Israeli personalities, events and the map of Israel. The students demonstrated great knowledge!

חידון ישראל - התלמידים התחרו בשתי קבוצות בחידון טריוויה שכלל שאלות מגוונות בנושאי ישראל - אישים, מאורעות ומפת ישראל. התלמידים הפגינו ידיעות ושימוש במפת הארץ

Israeli food - The students learned how to make Israeli salad and tahini.

Today when we all gathered to eat falafel, we enjoyed the student delicaciesאוכל ישראלי - התלמידים למדו להכין ולתבלן סלט ישראלי וטחינה. בסוף היום כשכולנו התכנסנו לאכול פלאפל, נהננו ממטעמי התלמידים

WhatsApp Image 2022-05-12 at 1.19.45 PM.jpeg

Israeli Art - the students finished their  artwork from last week. A picture with the lyrics of the song  "Eretz yisrael sheli yafa ve-gam porachat” ("My Israel is beautiful and flourishing…") against the background of a colorful collage, which simulates the Israeli landscape, as it appears to the children. Finally, we sang the song with Jordan with hand motions. Try it at home.

WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.53.29 AM.jpeg

אומנות ישראלית - התלמידים סיימו את יצירת האומנות (אותה התחילו בשבוע שעבר) והכינו תמונה עם מילות השיר "ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת" על רקע קולאז צבעים, שמדמה את הנוף הישראלי, כפי שמצטייר בעיני הילדים. לסיום, שרנו עם ירדן את השיר מלווה בתנועות ידיים מתאימות. נסו את זה בבית 

WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.53.28 AM _1_.jpeg

At the end of the day, parents and students gathered for a "drumming circle" workshop. With Richard's guidance we learned rhythms and drumming techniques, using different and varied percussion instruments, some of which can be found in every house or could be made, such as: buckets, bottles full of beans and more… At the end of the workshop we played and sang "Hatikva". How appropriate for Independence Day.

Happy Independence Day to the people of Israel and our beloved country.

בסוף היום התכנסנו, הורים ותלמידים לסדנת "מעגל מתופפים". כאשר בהנחייתו של ריצארד למדנו מקצבים וטכניקות תיפוף, תוך שימוש בכלי הקשה שונים ומגוונים, חלקם הם מוצרים שנמצאים בבית כגון: דליים, בקבוקים מלאים שעועית ועוד… בסוף הסדנא הפקנו את "שירת התקווה" כאשר אנו שרים, מנגנים ומניפים את דגל ישראל. כמה מתאים ונאות ליום העצמאות


חג עצמאות שמח לכל עם ישראל ולמדינתנו האהובה


On Sunday,March 10, 2022 we will be transitioning to a “mask optional” policy. 
“Mask optional” does not mean no more masks. Some students and staff members will still be wearing masks and we ask everyone to be respectful of those personal choices. 
We will continue to monitor Covid cases and should there be an increased safety concern, we will need to reimpose additional mitigation measures including masking.
We will continue to keep you updated as things progress.

אנו מקיימים מדיניות של שימוש אופציונלי במסכה. מדיניות זו איננה מצהירה על כך שאין יותר שימוש במסכות. חלק מהתלמידים ואנשי הצוות עדיין ילבשו מסכות ואנו מבקשים מכולם לכבד את הבחירות האישיות הללו

אנו נמשיך לעקוב אחר מספרי הנדבקים בקורונה ואם בעתיד תהייה עלייה מסוכנת במספרים, נצטרך לחזור לעטיית מסכות, כחובה

נמשיך לעדכן אותכם אם יהיו שינויים

Reminder
In order to maintain the health of the students, staff and Maccabim families, please avoid sending your child to school if he/she shows any symptoms of flu: runny nose, cough, headache, weakness and fatigue and of course fever.
Please complete a Covid Symptoms Questionnaire weekly, for each child, before entering school. Here is a link to the questionnaire. 
תזכורת
על מנת לשמור על בריאותם של התלמידים, הצוות ומשפחות מכבים, אנא המנעו מלשלוח לבית הספר ילד אם הוא מראה כל סמפטום של שפעת: נזלת, שיעול, כאב ראש, חולשה ועייפות יתר וכמובן חום
נא למלא שאלון סמפטומים לקורונה, כל שבוע, עבור כל ילד, לפני הכניסה לבה"ס
Reading groups:
Zoom Reading groups will begin next week on Wednesday 
5:30 - 6:00 - Students in reading groups Bet & Gimel
6:00 - 6:20 - Students in Nizanim group :קבוצות קריאה
קבוצות קריאה מתקיימות בימי רביעי, בזום. הנה לוח הזמנים 

 5:30-6:00
קוראים ב + קוראים ג

6:00-6:20
ניצנים
לנוחיותכם, הנה הרשימה השמית והחלוקה לקבוצות עברית
Maccabim Hebrew School | maccabimschool.org
Facebook