Newsletter #2 - 6 februari 2018
Vier nieuwe circulaire waterprojecten goedgekeurd

Programma Water-Land-Schap: indienen voorstellen tot en met 1 maart 2018

Projectpartners gezocht rond kleinschalige waterkrachtwinning

Europese Strategie voor de aanpak van micro-plastics in (afval)water

Nieuwe beroeps-kwalificaties
voor “HVAC & Sanitair”
leggen nadruk op rationeel waterbeheer

UGent organiseert
seminaries over industriële waterproductie
en -behandeling
Kalender

  •  8 februari: Workshop Water Efficiency in process industries - Frankfurt
  • 14 februari: Seminar Industrial Water Production and Treatment - Gent
  • 20 februari: Circular & Smart Cities - Voorstelling Verkennend Rapport van Vlaanderen Circulair in Leuven
  • 21 febrauri: Seminar 'New and adapted water technologies for fast developing and diversifying industry sector demands - Gent
  • 21 februari: EPHEMARE Workshop on microplastics in marine environment - Antwerpen
  • 13 - 15 maart: Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem
  • 27 maart: VLARIO-dag in Antwerpen

Vier nieuwe circulaire waterprojecten goedgekeurd
Naar aanleiding van een open call voor circulaire economieprojecten maakten Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (de voogdijministers) gezamenlijk 10,7 miljoen euro vrij voor een totaal van 70 projecten.
Vier projecten focussen specifiek op een circulair watergebruik met innovatieve oplossingen voor glastuinbouw en aquacultuur en een nieuwe aanpak voor de muziekfestivalwereld. Lees verder.
Programma Water-Land-Schap: indienen voorstellen tot en met 1 maart 2018
Op 23 oktober 2017 lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap: een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken. Tot en met 1 maart 2018 kan men nog projectvoorstellen indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Tegen dan moet het project nog niet in detail uitgetekend zijn. Bedoeling is dat u in uw aanvraag wel duidelijk aangeeft waar uw coalitie precies aan wil werken en via welke aanpak. Lees er hier meer over.
Projectpartners gezocht rond kleinschalige waterkrachtwinning
Vlakwa zoekt partners die geïnteresseerd zijn in een Interreg project rond klein-schalige waterkrachtwinning.
Het consortium van dit toekomstige Interreg-project wordt vanuit Nederland geleid en zoekt nog expertise rond beleid en regelgeving, het ontwikkelen van de turbines, onderzoek rond ecologische uitdagingen en expertise rond waterbeheer. Lees meer.

Europese Strategie voor de aanpak van micro-plastics in (afval)water
Op 16 januari stelde de Europese Commissie haar ‘Plastiek Strategie’ voor.
De bedoeling van deze strategie is het verminderen van de impact van plastic op het milieu door meer in te zetten op recyclage en hergebruik. Hierin worden tevens bepalingen opgenomen die van groot belang zijn voor bandenproducenten, textielbedrijven, polymeerproducenten, afvalwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatermaatschappijen.
Nieuwe beroepskwalificaties
voor “HVAC & Sanitair” leggen nadruk op rationeel waterbeheer
In het kader van het project Rationeel Waterbeheer bij steden en gemeenten wordt ingezet op verschillende pijlers om te komen tot significante waterbesparingen in het gebouwenpatrimonium.
Naast korte termijnacties (opleiding technisch personeel van de steden en gemeenten, uitvoeren van waterscans...etc.) zetten Vlakwa en zijn partners  in op structurele maatregelen zoals de aanpassing van de competentieprofielen voor 'HVAC & Sanitair" vaklui.  Lees verder.

UGent organiseert
seminaries
over industriële waterproductie
en -behandeling
Van februari tot mei organiseert de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent een reeks Engelstalige seminaries rond industriële waterproductie en –behandeling.
Tal van specialisten uit binnen- en buitenland behandelen thema’s rond industriële waterbehandeling, drinkwater, proceswater en innovatieve technologie en praktijktoepassingen.
Behoudens vergissing van onze kant sturen wij u deze e-mail omdat u te kennen gaf geïnteresseerd te zijn in onze werking en berichtgeving.
Indien dit niet het geval is kan u via onderstaande link eenvoudig uitschrijven.