Nieuwsupdate 13
Bijzonder uitstel van betaling belastingen
vanwege de coronacrisis
De Belastingdienst stuur momenteel brieven rond met daarin een toelichting over het bijzondere uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Om de inhoud van deze brief te kunnen lezen klik dan hier. Hieronder lichten wij kort de inhoud van deze brief toe. Daarnaast staan wij stil bij de voorwaarden die gelden om uitstel van betaling aan te vragen.
 
Drie maanden uitstel
Tot 1 oktober 2020 is het mogelijk voor ondernemers om drie maanden bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst (mocht u dit nog niet hebben aangevraagd).

Om dit uitstel te kunnen aanvragen is het noodzakelijk dat u, de onderneming/ondernemer, een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Daarnaast dient u te kunnen motiveren hoe de onderneming door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen (bijvoorbeeld stagneren omzet, debiteuren betalen slechter etc.).

Indien gewenst kunnen wij voor u dit uitstelverzoek indienen.

Als de drie maanden verstreken zijn: Betalingsvoorstel Belastingdienst
De belastingaanslagen waarvoor de afgelopen drie maanden bijzonder uitstel van betaling is verleend hoeft u niet direct aan de Belastingdienst te betalen.

Na de zomer stuurt de Belastingdienst een brief met daarin een betalingsvoorstel.

De nieuwe belastingverplichtingen na de driemaandstermijn dient u wel op tijd te betalen. Indien dit voor u door de coronacrisis niet mogelijk is neem dan contact met ons op zodat hij kunnen nagaan of verlenging van het uitstel mogelijk is.
 
Uitstel verlengen
Indien de driemaandstermijn is verstreken en u kunt door de coronacrisis niet aan de huidige belastingverplichtingen voldoen, dan is het noodzakelijk om verlenging aan te vragen.
 
De voorwaarden
In het aanvraagformulier dienen de omstandigheden en gevolgen te worden aangegeven op welke wijze de onderneming is getroffen door de coronacrisis. Wellicht is uw omzet de afgelopen maanden gedaald en kunt u dit met bewijsstukken onderbouwen. De bewijsstukken die de toelichting onderbouwen dienen te worden meegestuurd.

Daarnaast wordt met het indienen van het verlengingsformulier verklaart dat u er alles aan doet om de liquiditeitspositie van de onderneming te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben, worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode van het insturen van het verzoek voor verlenging tot en met de datum in 2021 waarop de jaarrekening 2020 definitief wordt vastgesteld. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Het verlengingsverzoek geldt alleen voor belastingen waarvoor eerder de drie maanden uitstel van betaling is aangevraagd.

Mocht bovenstaande situatie op u van toepassing zijn dan kunnen wij, op uw verzoek, het aanvraagformulier voor verlenging van uitstel van betaling dienen.

Aanvullende voorwaarden als de oorspronkelijke schuld € 20.000 of hoger is
Indien op het moment waarop drie maanden uitstel van belasting werd aangevraagd de belastingschuld € 20.000 of hoger was en u wilt de uitstelperiode verlengen dan worden aanvullende voorwaarden gesteld.

Verklaring derde deskundige
Een externe deskundige dient aannemelijk te maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop uitstel wordt gevraagd of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een liquiditeitsprognose die volgens de derde deskundige aannemelijk is. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

Mocht deze situatie op u van toepassing zijn neemt dan tijdig contact op met uw relatiebeheerder. Gezamenlijk zullen wij er dan naar streven dat u aan de aanvullende vereisten kan voldoen. Op uw verzoek kunnen wij vervolgens het verlengingsverzoek digitaal indienen bij de Belastingdienst.

Indien het bovenstaande niet op u van toepassing is dan kunt u deze
e-mail als niet verzonden beschouwen.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl