18 Յունիս, 2020
Սեղմեցէք իւրաքանչիւր ձեռնարկի վրայ՝ համապատասխան կայքէջ երթալու համար
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ՝ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
Կիրակի, Յունիս 21ին, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս պիտի նախագահէ Ս. Պատարագին եւ քարոզէ Ս. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ (Նիւ Եորք)։ Պատարագը պիտի մատուցանէ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Մեսրոպ Քհն. Լագիսեան։ Մեր հաւատացեալները կրնան արարողութեան հետեւիլ ուղիղ սփռումով։ 

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
Առաջնորդ Սրբազան Հօր քարոզը
Կիրակի, Յունիս 14ին, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս նախագահեց Ս. Պատարագին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ (Ֆիլատելֆիա, Փենսիլվենիա)։ Պատարագեց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Ներսէս Ա. Քհն. Մանուկեան։ Ստորեւ կու տանք Առաջնորդ Սրբազան Հօր քարոզը։
Հայաստանեայց Եկեղեցին երէկ տօնախմբեց Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին ելքը Խոր Վիրապէն, ուր ըստ աւանդութեան ամբողջ 13 տարիներ ապրեցաւ, իսկ այսօր՝ Յարութեան երկրորդ Կիրակին նուիրուած է Սուրբ Էջմիածնին: Մեզի փոխանցուած աւանդին համաձայն մեր հաւատքի Լուսաւորիչ՝ Գրիգորի տեսիլքին մէջ Քրիստոս կը յայտնուի իրեն եւ ոսկեայ մուրճով կը գծէ յատակագիծը Լուսոյ Խորանին, ուր պիտի բարձրանար առաջին քրիստոնեայ տաճարը: Ճիշդ է, որ Էջմիածինը ծանօթ է որպէս աշխարհագրական հոյակապ սրբավայր մը, միաժամանակ բառակազմութիւնը մեզի միշտ կը յիշեցնէ անոր ծնունդն ու երկնային նկարագիրը, թէ Իջաւ Միածինը՝ Աստուծոյ Որդին Հայաստան Աշխարհ, ուր հանգչած էր մարդկութեան փրկութեան լաստ՝ Նոյեան Տապանը: Երբ 4րդ դարու պատմագիր՝ Փաւստոս Բիւզանդի նկարագրականը կը կարդանք անոր շինութեան մասին, մեր մարմինէն յուզումի ալիք մըն է որ կ՛անցնի, որովհետեւ հոն կը տեսնենք Հայ ժողովուրդի շինարար նկարագիրը անխտիր իր բոլոր դասակարգերով: Այլ խօսքով՝ ճարտարապետին, որմնադիրին, բանուորին կողքին Տրդատ արքան անձամբ կը մասնակցի եւ Մասիս լեռնէն մեծ քարեր շալկելով իր ուսերուն, զանոնք կը փոխադրէ որպէս շինանիւթ Քրիստոսապարգեւ այս սրբավայրին: Ահա թէ ինչու այս օրը ե՛ւ եկեղեցական ե՛ւ ազգային տօն է, որովհետեւ ընդառաջելով երկնային հրաւէրին, թէ «կը սիրե՞ս զիս եւ կը պաշտե՞ս որպէս միակ Աստուածդ», Հայ ժողովուրդին պատասխանը եղաւ՝ Այո՛: Եւ Քրիստոս միշտ քալեց Հայ ժողովուրդին հետ անոր Ոսկեայ դարուն, Վարդանանցի ճակատամարտին, Ցեղասպանութեան թէ անկախութեան օրերուն, եւ կը քալէ մինչեւ աշխարհի վախճանը:
 
Այս զոյգ տօներուն առթիւ կ՚ուզեմ հետեւեալ երեք մտածումները բաժնել ձեզի հետ:       
ա. Անկախ հայ հաւատքի յարանուանական բոլոր բաժանումներէն, եւ անկախ պատմական թէ ժամանակակից նկատառումներէն, հանուր հայ ժողովուրդին համար Սուրբ Էջմիածինը կը մնայ որպէս Հայ հաւատքի Բեթղեհէմը, ուր հաճեցաւ իջնել Ի՛նք Միածինը, որպէսզի հովիւներու եւ մոգերու նման Հայ ժողովուրդի առհասարակ բոլոր դասակարգի զաւակները գան եւ իրենց մտքի ու հոգիի աչքերով վայելեն մարդացեալ Աստուծոյ ներկայութեան շօշափելի նուէրը, եւ փոխադարձաբար իրենց սրտի նուէր՝ փառաբանանք մատուցանեն յաւիտենական ճշմարիտ Աստուծոյ: Սուրբ Էջմիածինը որպէս երկրորդ Բեթղեհէմ կը մնայ իբրեւ աղօթավայր, նաեւ երկրաւոր ժամադրավայրը Աստուծոյ եւ Հայ ժողովուրդին:  
բ. Սուրբերը առհասարակ, եւ Գրիգոր Լուսաւորիչ ի մասնաւորի, որեւէ ժամանակէ աւելի թագաձեւ ժահրի համավարակի սերունդի սրտին կը խօսին: Սուրբերը անցեալին չեն պատկանիր միայն, այլ իրենց անձնական փորձառութեամբ կրակի բովէն անցնելով բիւրեղացած ու հարստացած բոլոր ժամանակներու Աստուծոյ պատգամաբերն են: Ան որ իր կեանքր կ՚ապրի սուրբերու ընկերակցութեամբ, անցեալի ամբողջ փորձառական կեանքով կը հարստացնէ իր ներկան՝ իրապաշտ կերպով նայելով դէպի ապագան: Այս իմաստով, այսպէս կոչուած համավարակի սերունդը եթէ երեք ամիսներու ընկերային աննախընթաց մեկուսացումի փորձառութենէն անցաւ՝ վայելելով հանդերձ արդի քաղաքակրթութեան բոլոր բարիքները, երբ նայի հաւատքի մեր հօր որ 13 տարիներ, թէկուզ 13 ամիսներ, մահասփիւռ նկուղին մէջ Աստուծմով ապրեցաւ ու մահուան յաղթահարեց, վստահ որ յոյսի եւ աղօթքի իր անձնական փորձառութեամբ լաւագոյնս մեզ կ՚առաջնորդէ երկարաձգուող դժուարութիւններ ու տագնապներ դիմագրաւելու :
գ. Յաճախ կը լսենք, թէ Քրիստոնէութիւնը մեր ինքնութիւնը կը տժգունեցնէ ու կը տկարացնէ, մանաւանդ երբ համատարած Քրիստոնեայ ընկերութեան մէջ կ՚ապրինք: Ինչպէս վերեւ յիշեցի, անցեալին նայիլը կը հարստացնէ մեր ներկան ու կը հարթէ ապագայի ճանապարհը: Այո՛, մեր հայրերը մեզմէ աւելի երկար ճամբայ կտրած են ապրելով որպէս փոքրամասնութիւն՝ շրջապատուած մեծամասնութեամբ, միշտ հմուտ կերպով Հայ Քրիստոնեային տալով ինքնուրոյն դիմագիծ: Եւ այսօրուան տօնը լաւագոյն երաշխիքը կուտայ այս հաստատումին: Խնդրե՛մ, ըսէք, Քրիստոնեայ ո՞ր եկեղեցին իր հաւատացեալներուն ժառանգ թողած է աւանդ մը, ինչպէս Սուրբ Գրիգոր՝ մեզի, իր տեսիլքին ընդմէջէն Միածինին եւ Հայ ժողովուրդին միջեւ ստեղծելով իւրայատուկ կապը մը: Վստահաբար Սուրբ Էջմիածինէն աւելի ընդարձակ, ճոխութեամբ շատ աւելի աչքառու եւ շքեղ տաճարներ ու եկեղեցիներ կառուցուած են աշխարհի չորս ծագերուն, ուր երբ այցելենք մե՛նք եւս կը հիանանք, որոնց ճարտարապետները սակայն մահկանացու մարդիկ են, իսկ Սուրբ Էջմիածնի ճարտարապետը նոյնիքն տիեզերքի ճարտարապետն է: Թէ ինչո՞ւ այս պատիւը, միայն Ի՛նք Արարիչը գիտէ, եւ որուն կամքին առջեւ ամէնքս կը խոնարհինք: Արդարեւ, մեր եկեղեցին այնքան հարուստ է այս եւ նման գանձերով որոնք ոգեղէն պարիսպ մը կը կազմեն մեր ինքնութեան դիմադրականութիւնը զօրացնելով:
 
Այս հասկացողութեամբ երբ մեր առօրեան ապրինք՝ մեր եկեղեցւոյ փոխանցող հաւատքով, իմաստութեամբ եւ ուսուցումներով, վստահ ըլլանք որ ինչպիսի մեծամասնութեան մէջ ապրինք, առողջ եւ տոկուն դուրս կուգանք: Այս մօտեցումով երբ մեր ընտանիքներուն թէ հաւաքական շրջանակին մէջ ապրինք մեր եկեղեցւոյ տօներով, աւանդութիւններով ու փորձառութեամբ, վստահ ըլլանք որ ինչպէս անցեալի սելճուքեան եւ օսմանական հալածանքներն ու ճնշումները չկրցան հիւծել հայու անխախտ կամքն ու նկարագիրը, նմանապէս ներկայի ձուլման եւ համավարակներու սպառնալիքները չեն կրնար մեր Հայ Քրիստոնեայ անհատի, ընտանիքի եւ ազգի գոյութիւնը ոչնչացնել:     
 
Թող որ Լուսաւորչեան հաւատքով եւ յանձնառութեամբ ապաւինինք Աստուծոյ եւ Ան մեզ դուրս կը բերէ եւ կը փրկէ Խոր Վիրապային բոլոր երեւելի թէ աներեւոյթ չարիքներէ, փորձանքներէ ու ժահրերէ: 

Արեւելեան ԱՄՆի Թեմի Առաջնորդ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 12ԻՆ
Տասնամեակներէ ի վեր, Ազգ. Առաջնորդարանը կը հովանաւորէ տարեկան վիճակահանութիւն մը՝ ի նպաստ իր դաստիարակչական եւ կրօնական ծրագիրներուն։ Սովորաբար, թիւերը կը քաշուին Մայիսին՝ Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի աւարտին։ Այս տարի, սակայն, պսակաձեւ ժահրի համավարակը բռնկեցաւ, երբ վիճակահանութեան տոմսերու վաճառքը ընթացքի մէջ էր, իսկ Երեսփոխանական Ժողովը յետաձգուեցաւ։
 
Ուրախ ենք յայտնելու, որ վիճակահանութեան նոր թուականը ճշդուած է Սեպտեմբեր 12ին։ Գլխաւոր մրցանակը 5.000 տոլար պիտի ըլլայ, երկրորդը՝ 2.000 տոլար, իսկ յաջորդական երեք մրցանակներ ալ պիտի ըլլան՝ 1.000ական տոլարի արժողութեամբ։ Այսուհանդերձ, ինչպէս սովոր ենք ըսել, այս վիճակահանութեան մէջ բոլորս կը շահինք, քանի որ ամբողջ գումարը կը նպաստէ Առաջնորդարանի ծրագիրներուն։ Վիճակահանութեան տոմսերը 100 տոլար են։ Տեղեկութիւններու, ինչպէս եւ տոմսեր գնելու համար, կրնաք դիմել ձեր շրջանի ծուխին եւ կամ Առաջնորդարանի գրասենեակ ( email@armenianprelacy.org կամ 212-689-7810) ։
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԻՐԱԿԻ, 21 ՅՈՒՆԻՍ
Գ. ԿԻՐԱԿԻ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ՊԱՀՔԻ
 
ՃՇ. ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
Եսայի 1:2-15
 
ՀՌՈՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 6:12-23
Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմիններուն մէջ , զանոնք իր ցանկութեանց հնազանդեցնելով ։ Մեղքին անձնատուր մի՛ ըլլաք , ձեր անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով , այլ՝ որպէս մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ , դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք դարձուցէք։ Մեղքը ձեր վրայ պէտք չէ իշխէ , քանի դուք Օրէնքին ենթակայ չէք , այլ՝ շնորհքին։
Ուրեմն ի՞նչ . քանի շնորհքին ենթակայ ենք եւ ոչ Օրէնքին , մե՞ղք գործենք։ Բնա՛ւ երբեք։ Լաւ գիտցէք , թէ որո՛ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք , անոր ծառան եղած կ ըլլաք։ Մեղքին ծառայելով՝ մահուան կ ենթարկուիք , մինչ Աստուծոյ հնազանդելով՝ կ արդարանաք։ Գոհութիւն Աստուծոյ , որ թէպէտ ժամանակ մը մեղքին ծառայ դարձած էիք , բայց որովհետեւ սրտանց հնազանդեցաք ձեզի աւանդուած վարդապետութեան օրինակին , մեղքի տիրապետութենէն ազատեցաք եւ արդարութեան ծառայ դարձաք։ Ծառայի օրինակով կը խօսիմ , որովհետեւ այդպէս աւելի հասկնալի է ձեզի։ Ինչպէս որ ժամանակ մը ձեր մարմինները անօրէնութեան տուած՝ պղծութեան եւ անօրէնութեան կը ծառայէիք , այնպէս ալ հիմա սրբութեան տուէք ձեր մարմինները եւ արդարութեան ծառայեցէք։ Երբ մեղքին ծառայ էիք , հեռու էիք արդարութենէն։ Ի՞նչ շահեցաք այն ժամանակուան ձեր գործերէն , որոնցմէ կ ամչնաք հիմա . որովհետեւ անոնց հետեւանքը մահ է։ Բայց հիմա մեղքին տիրապետութենէն ազատ էք եւ Աստուծոյ ծառաներն էք։ Ձեր շահը սրբութեան նուիրուած կեանք մըն է , որուն արդիւնքը պիտի ըլլայ յաւիտենական կեանքը։ Որովհետեւ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է , մինչ Աստուած որպէս ձրի պարգեւ՝ յաւիտենական կեանք կու տայ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ։
ՄԱՏԹԷՈՍ 12:1-8
Շաբաթ օր մը , Յիսուս ցորենի արտերուն մէջէն կ անցնէր։ Աշակերտները անօթեցած ըլլալով , սկսան հասկ փրցնել եւ ուտել։ Երբ Փարիսեցիները ասիկա տեսան , ըսին Յիսուսի .
Տե՛ս , աշակերտներդ ի՛նչ կ ընեն . բան մը , որ մեր Օրէնքը կ արգիլէ Շաբաթ օրով ընել։
Յիսուս պատասխանեց .
Չէ՞ք կարդացած թէ ի՛նչ ըրաւ Դաւիթ , երբ ինք եւ իր հետ եղողները անօթեցան։ Աստուծոյ տունը չմտա՞ւ եւ առաջաւորութեան հացերը չկերա՞ւ , բան մը՝ որ Օրէնքին համաձայն արտօնուած չէր իրեն եւ ոչ ալ իրեն հետ եղողներուն , այլ միայն քահանաներուն։ Կամ չէ՞ք կարդացած Օրէնքին մէջ , թէ Շաբաթ օրերը քահանաները տաճարին մէջ կը սրբապղծեն Շաբաթ օրը եւ սակայն ատիկա մեղք չի համարուիր իրենց։ Ահա կ ըսեմ ձեզի , որ տաճարէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս։ Եթէ իրապէս հասկնայիք թէ ի՛նչ կը նշանակէ Աստուծոյ սա խօսքը . « Ողորմութիւն կ ուզեմ եւ ո՛չ թէ զոհ » , այն ատեն չէիք դատապարտեր անմեղները , որովհետեւ Մարդու Որդին Տէրն է Շաբաթին։

ՍՈՒՐԲ ՄԵԾՆ ՆԵՐՍԷՍ ԵՒ ԽԱԴ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
Այս Շաբաթ՝ 20 Յունիս, Հայ Եկեղեցին կը տօնէ Մեծն Ներսէս կաթողիկոսի եւ Խադ եպիսկոպոսի յիշատակը։ Մեծն Ներսէս Սահակ Ա․ Պարթեւ կաթողիկոսի հայրն էր։ Ան յաջորդեց երկու աննշան վաստակով կաթողիկոսներու, որոնք ժողովուրդին անընդհատ փնտռել կու տային իրենց պաշտելի Ս․ Գրիգոր Լուսաւորիչ կաթողիկոսը։ Ս․ Ներսէս կաթողիկոս իր ուսումը ստացած էր Ս. Բարսեղ Կեսարացիի՝ Կապադովկիոյ երեք հռչակաւոր հայրերէն մէկուն քով։ Ս․ Ներսէսի հայրապետութիւնը նոր դարաշրջանի մը սկիզբը կը համարուի։ Ան եկեղեցին ազնուականներէն ու պալատականներէն աւելի՝ ժողովուրդի պարզ խաւին մօտեցուց։ Գումարեց Աշտիշատի ժողովը, որ բազում նոր օրէնքներու յանգեցաւ, կապուած՝ ամուսնութեան, պաշտամունքի եւ սովորութիւններու հետ։ Բազմաթիւ դպրոցներ, հիւանդանոցներ եւ վանքեր կառուցեց, եւ վանականներ ուղարկեց Աւետարանը քարոզելու համար Հայաստանի ամբողջ տարածքին: Ս. Ներսէս կաթողիկոսի այսպիսի կարեւոր քայլերը պալատի դժգոհութեան արժանացան, որուն հետեւանքով՝ 373 թուին Պապ թագաւորը զինք թունաւորելու յաջորդական փորձեր կատարեց։
 
Միւս կողմէ, ժողովուրդին հոգեւոր եւ առօրեայ կեանքին մէջ անոր կատարած հսկայ ներդրումները խորունկ գնահատանքի արժանացան, եւ որպէս արդիւնք՝ Ս. Ներսէս կաթողիկոսը մեծարուեցաւ «Մեծ» տիտղոսով։
 
Ի յարգանս եւ ի պատիւ մեծ սուրբին, Ազգային Առաջնորդարանի Երեւանի մէջ գործող մարդասիրական օգնութեան գրասենեակը կոչուած է «Մեծն Ներսէս» Բարեգործական Հաստատութիւն։
 
Խադ եպիսկոպոս շատ մօտէն աշխատեցաւ Մեծն Ներսէսի հետ։ Ան ալ իր կարգին, կաթողիկոսին օրինակով, մեծ սէր ունէր ժողովուրդին հանդէպ ու մանաւանդ՝ հետամուտ էր աղքատ դասակարգին առօրեան բարելաւելու։ Ս. Ներսէս եկեղեցւոյ բարեսիրական գործերը մեծ մասամբ վստահեցաւ Խադ եպիսկոպոսին։ Այս երկու մեծերը իրենց աշխատանքային վարքով այնքան զուգորդուած են իրարու, որ եկեղեցին զիրենք նոյն օրը կը պատուէ։
 
«Որ զլոյս անճառ շնորհաց աստուածային քո գիտութեանդ ծագեցեր յաշխարհ Հայաստանեայց. գթած հայր երկնաւոր գթա ի մեղուցեալքս։
 
Որ ընտրեցեր յորովայնէ զմաքրեալն հոգւով Սուրբն Ներսէս, ժառանգել զվիճակ հայրենի, հովուել արդարութեամբ եւ իրաւամբք։
 
Որ օրինօք ճշմարտութեանն զարդարեաց զեկեղեցի․ կարգաւորեալ բարեպաշտութեամբ, սորին աղաչանօք խնայեա ի մեզ Քրիստոս։
 
Որ յերջանիկ ընտրեալ սրբոց հայրապետացն ժողովոյն գերագոյն փառօք պատուեցաւ սուրբն Ներսէս, դաւանեալ Աստուած զհոգին ճշմարիտ ընդ Հօր եւ Որդւոյ։
 
Որ զծածկեալ խորհուրդ ապագայից ժամանակաց յայտնեցէք սրբոյն Ներսէսի․ սորին աղաչանօք խնայեա ի մեզ Քրիստոս։
 
Որ ի վերայ պատուիրանաց թագաւորին երկնաւոր զբաժակ մահու ընկալաւ ի թագաւորէն․ եւ փոխեցաւ ի յերկինս եւ լուսեղէն յառագաստն»։
 
(Դուն որ աստուածային գիտութեանդ անճառ շնորհքներուն լոյսը ծագեցուցիր Հայաստան աշխարհին վրայ, գթառատ երկնաւոր Հայր, ողորմէ մեղաւորներուս։
 
Հոգիով մաքուր Սուրբ Ներսէսը որովայնէ ընտրեցիր, հօրենական պաշտօնը ժառանգելու եւ արդարութեամբ ու իրաւամբ հովուելու։
 
Ան ճշմարտութեան օրէնքով եւ բարեպաշտութեամբ զարդարեց ու կարգաւորեց Եկեղեցին․ անոր աղաչանքով խնայէ մեզի, Քրիստոս։
 
Սուրբ Ներսէսը ընտրեալ երջանիկ սուրբ հայրապետներու ժողովէն գերագոյն փառքով  պատուըւեցաւ , ճշմարիտ Հոգին Հօր եւ Որդիին հետ Աստուած դաւանելով։
 
Դուն որ ապագայ ժամանակներու թաքուն խորհուրդը Սուրբ Ներսէսին յայտնեցիր, անոր աղաչանքով խնայէ մեզի, Քրիստոս։
 
Ան երկնաւոր Թագաւորի պատուիրաններուն համար մահուան բաժակը ընդունեց թագաւորէն, եւ երկինք՝ լուսեղէն առագաստ փոխադրուեցաւ)։ 
ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԵՒ ԻՐ ՄԱՅՐԸ՝ ՀԵՂԻՆԷ
Երեքշաբթի, 23 Յունիսին, Հայց. Եկեղեցին կը տօնէ Մեծն Կոստանդիանոսը եւ իր մայրը՝ Հեղինէն։ Կոստանդիանոս Հռոմի առաջին քրիստոնեայ կայսրը եղած է։ 330ին հիմնած է Կոստանդունպոլիսը իբրեւ «երկրորդ Հռոմ», եւ ինքզինք համարած է Աստուծոյ ծառայ։ Ան թաղուած է Պոլիս, առաքեալներուն շարքին՝ անոնց ի պատիւ կառուցած եկեղեցւոյ մէջ։ Հետեւելով իր զաւակին, Հեղինէ նոյնպէս քրիստոնեայ դարձած ու իր կեանքը նուիրած է բարեգործութեան։ Շինած է բազմաթիւ եկեղեցիներ ու վանքեր եւ կարեւոր դեր մը խաղացած է իսկական խաչի գիւտին մէջ՝ Գողգոթայի վրայ։ Կը կարծուի, որ Հեղինէ նաեւ օգնած է գտնել Քրիստոսի թաղման բուն վայրը, ուր աւելի ուշ կառուցուած է Ս. Յարութեան տաճարը։
Այս շաբթուան այլ տօներ
Հինգշաբթի, 18 Յունիս՝ Սահակ եւ Յովսէփ սուրբ իշխաններ
Երկուշաբթի, 22 Յունիս՝ Ս. Եպիփան Կիպրացի 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՀԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ
Այս Կիրակի, Ամերիկայի տարածքին ընտանիքները քով-քովի կու գան՝ Հայրերու Օրը տօնելու համար։ Հայրերը կեդրոնական դերակատարութիւն ունին։ Իրենց ընտանիքներուն բարօրութիւնը կ՚ապահովեն եւ զգաստութեան օրինակ կը դառնան կեանքի մարտահրաւէրներուն դիմաց։ Եկեղեցին, ըստ սահմանումի, ամենէն կատարեալ օրինակն է հայրութեան, որ քրիստոնէական կեանքի հիմնական հաստատութիւն մըն է՝ ընտանիքներու պաշտպանութեան եւ ուղեցոյցին համար։  
«ՏԱԹԵՒ» ԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԷՔ՝ ԱՌՑԱՆՑ
Ազգային Առաջնորդարանի «Տաթեւ» լսարանը Zoom-ով տեղի պիտի ունենայ այս ամառ՝ Երկուշաբթի, 29 Յունիսէն մինչեւ Ուրբաթ, 3 Յուլիս, ամէն առաւօտ ժամը 11:00-12:00 (արեւելեան ժամով):
 
Այս անվճար դասընթացքը 13-18 տարեկան պատանիներու համար պիտի ներառնէ խտացուած դասախօսութիւններ եւ քննարկումներ կրօնական նիւթերու շուրջ։
 
Հետաքրքրուողները կրնան արձանագրուիլ հարկ եղած տեղեկութիւնները (անուն, մականուն, բջիջային հեռաձայնի թիւ, ել-նամակի հասցէ եւ ծննդեան թուական) ղրկելով shant@armenianprelacy.org հասցէին, որպէսզի ստանան Zoom-ի անհրաժեշտ կապը՝ նիստերուն հետեւելու համար։
Հարցումներու պարագային, գրեցէք Շանթ Ա. Սրկ. Գազանճեանին վերի հասցէին կամ հեռաձայնեցէք (212) 689-7810 թիւին։

«Մեծն Ներսէս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպութեան կողմէ կատարուող որբերու հովանաւորութիւնը կը շարունակէ մնալ Ազգ. Առաջնորդարանի Հայաստանի ու Արցախի ծրագիրներուն առանցքը՝ 1993էն ի վեր։ Հովանաւորուած երեխաները կանոնաւորապէս կը թղթակցին իրենց հովանաւորին հետ։ Այդ նամակներէն նմոյշներ կը ներկայացնենք ամէն շաբաթ, յիշելով միայն գրողներուն անունները՝ անոնց ինքնութիւնը գաղտնի պահելու համար։
Այս շաբթուան նամակին հեղինակը՝ Վաղարշակ, կը հովանաւորուի տէր եւ տիկ. Արթիւր Պետրոսեանի կողմէ։ 
«Բարեւ, իմ շատ սիրելի հովանաւոր,
 
Ես Վաղարշակն եմ, 14 տարեկան, ապրում եմ Կոտայքի մարզի Աղաւնաձոր գիւղում։ Այժմ սովորում եմ ութերորդ դասարանում։
 
Սիրում եմ զբաղուել սպորտ ով, պարապում եմ բոքս, յաղթանակ եմ տարել, ուզում եմ յաճախել նաեւ լողի պարապմունքների։  
 
Դպրոցում առաջադիմութիւնս լաւ է։ Դասերս պատրաստելուց յետոյ ընկերներիս հետ հեծանիւ եմ քշում։ Սիրում եմ խաղալ համակարգչային տարբեր խաղեր։ Յաճախ օգնում եմ իմ փոքր եղբօրը դասերը պատրաստել, օգնում եմ մայրիկիս, երբ իմ օգնութեան կարիքը ունի։
 
Սիրելի հովանաւոր, ես իմ խորին շնորհակալութիւնն եմ յայտնում ձեզ՝ ձեր ընտանիքին, որ այս հեռաւոր գիւղում կարողացաք գտնել ինձ եւ իմ ընտանիքին ձեռքը մեկնեցիք։
 
Ես ցանկանում եմ ձեզ եւ ձեր ընտանիքին առողջութիւն եւ երկար տարիների կեանք, Աստուած պահապան ձեզ։ Շատ կը ցանկանայի հանդիպել ձեզ, հրաւիրէի մեր տուն իրար լաւ ճանաչելու։
 
Ձեր սիրելի՝ Վաղարշակ»։

ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԻ ՍՊԱՍՈՂ ՈՐԲԵՐ
«Մեծն Ներսէս» կազմակերպութեան որբերու հովանաւորութեան ծրագիրը այժմ երկու բաժիններէ կը բաղկանայ.
 
ա) Անչափահաս որբեր՝ մինչեւ 18 տարեկան։
 
բ) Չափահաս որբեր, որոնք 18 տարեկանը բոլորելէ ետք իրենց կրթութիւնը կը շարունակեն բարձրագոյն ուսման հաստատութեան մը մէջ։           
 
Եթէ կ՚ուզէք Ազգ. Առաջնորդարանի ցուցակին մէջ սպասող անչափահաս որբ երեխայ մը հովանաւորել (այժմ աւելցած են, դժբախտաբար, պսակաձեւ ժահրի զոհերու զաւակներ), կրնաք Առաջնորդարանիս հետ կապուիլ ելեկտրոնային նամակով  ( sophie@armenianprelacy.org ) կամ հեռաձայնով (212-689-7810)։ Անչափահաս որբերու պարագային, կրնաք նաեւ սեղմել վարի կապին վրայ։
ՄԵՐ ԴՊՐՈՑՆԵՐԷՆ
«ՍԻԱՄԱՆԹՕ» ԼՍԱՐԱՆԻ ՅՈՒՆԻՍ 13 Ի ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
«Սիամանթօ» Լսարանի 2019-2020 տարեշրջանի վերջին հանդիպումը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 13 Յունիսի առաւօտեան, ըստ օրերու թելադրանքին՝ Zoom-ի միջոցաւ։
 
Օրուան դասախօսը Առաջնորդ Սրբազան Հայրն էր։ Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի մտերմիկ ու ընկերային մօտեցումը անմիջապէս հարթեց ճամբան։ Պատանիները շուտով հանգիստ արտայայտուելու ի վիճակի էին արդէն։
 
Հետաքրքրական նիւթ մը վերցուցած էր Սրբազան Հայրը, որ Առաջնորդարանի “Crossroads” շաբաթաթերթի թիւ մը պատրաստած էր յատուկ աշակերտներուն համար՝ բազմաթիւ նպատակներով։
 
Աշակերտներուն հետ նիւթ առ նիւթ յառաջանալով, անոնք ծանօթացան թերթի պարունակութեան կառոյցին, իսկ անոր ընդմէջէն՝ կրօնական, պատմական ու ընկերային հարցերու։ Անկէ անդին, անոնք վերահասու դարձան Առաջնորդարանի ունեցած կարեւոր դերին ո՛չ միայն այս ափերուն վրայ ապրող հայուն կեանքին մէջ, այլ մինչեւ Հայրենիք ու Սփիւռքի այն գաղութները, որոնք տուեալ օրերուն այս թեմին ներդրումին կարիքը ունին։ Միջոցին երկուստեք անդրադարձան նաեւ նիւթերու, որոնք Սրբազան Հայրը իր արագ մտածելակերպով նշեց գալիք օրերուն աշակերտներուն հետ սերտելու համար։
 
Աւարտին, իւրաքանչիւր պատանի իր մտածումը ներկայացուց անկաշկանդ մօտեցումով։
 
Ամառնային «Սիամանթօ» լսարանը շուտով պիտի սկսի կրկին հեռավար հանդիպումներով։
«ՀԱՄԱՍՏԵՂ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՕՐԵՐՈՒՆ
«Համաստեղ» վարժարանի առաջին դասարանի հեռավար դասը տիկ. Սարին Քօֆթիկեան-Օլտընի ղեկավարութեամբ
Պեթեստայի (Մէրիլընտ) Ս. Խաչ եկեղեցւոյ հոգաբարձութիւնը եւ դպրոցի տնօրէնուհին որոշեցին, որպէս կանխազգուշացման միջոց համավարակի տարածման դէմ, «Համաստեղ» վարժարանը փակել անցեալ Մարտ 15էն։
 
Ապրիլ ամսուն, անձնակազմը տեսաժողով կատարեց եւ որոշում կայացուց, որ իրենց կարողութիւններուն հիման վրայ, որոշ ուսուցիչներ շաբաթական Zoom դասապահեր կազմակերպեն աշակերտութեան հետ։ Մնացեալները սկսան ուղարկել ուսումնական տեսանիւթեր կամ դասանիւթերու ծրարներ, որպէսզի աշակերտները շարունակեն իրենց դասերը:
 
Ըստ իրավիճակի զարգացման եւ հիմնուելով Օգոստոսի վիճակագրութեան վրայ, կը նախատեսուի դպրոցին վերաբացումը կատարել Կիրակի, 13 Սեպտեմբերին։ Դպրոցը պիտի հետեւի Հիւանդութիւններու Վերահսկողութեան Կեդրոնի ուղեցոյցին, եւ ըստ արձանագրուած աշակերտներու թիւին, թերեւս անոնք երկու խմբակներու բաժնուին։
 
Ծրագրուած է շրջանաւարտից հանդիսութեան կազմակերպումը մանկապարտէզի եւ 8րդ դասարանի աշակերտներուն համար, իրենց ծնողներու ներկայութեամբ, Կիրակի, 20 Սեպտեմբերին:
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 1700 ՏԱՐԻՆ»
Մուրադ Հասրաթեան եւ Զաւէն Սարգսեան
Հայկական ճարտարապետութեան լաւագոյն մասնագէտներէն մէկուն՝ Մուրադ Հասրաթեանի ուսումնասիրութեամբ, եւ վաստակաւոր լուսանկարիչ Զաւէն Սարգսեանի 120 հոյակապ նկարներով օժտուած երկլեզու՝ հայերէն ու անգլերէն այս գիրքը մեր եկեղեցական ճարտարապետութեան համապարփակ պատկերը կը ներկայացնէ պարզ ընթերցողին եւ հետազօտողին։
Այս գիրքը տրամադրելի է  Ազգային Առաջնորդարանի գրախանութէն։
Ստանալու համար դիմեցէք     books@armenianprelacy.org      հասցէին կամ հեռաձայնեցէք 212-689-7810 թիւին։

ՋՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ (մահ՝ 20 Յունիս, 1985)
1965-1985ին, Ջոն Կիրակոսեան դարձած է Հայկական Հարցի եւ Մեծ Եղեռնի ամենէն յայտնի ուսումնասիրողներէն մէկը Խորհրդային Հայաստանի մէջ, մինչ այդ արգիլուած կամ չխրախուսուած նիւթերու ուսումնասիրութեամբ։

Ծնած է Մայիս 6, 1929ին, Երեւանի մէջ։ Երկրորդական դպրոցը աւարտելէ ետք, ընդունուած է Երեւանի պետական համալսարանի միջազգային յարաբերութիւններու ճիւղը, զոր աւարտած է 1951ին։ 1951-1954 իր դոկտորական ուսումնառութիւնը կատարած է Մոսկուա՝ Խորհրդային Միութեան Գիտութիւններու Ակադեմիային Արեւելագիտութեան հիմնարկին մէջ, ուր մասնագիտացած է արեւելեան երկիրներու նոր պատմութեան բնագաւառին մէջ։ 1954ին պաշտպանած է իր թեկնածուական ատենախօսութիւնը՝ Իրանի մէջ 1918-1921 անգլիական ռազմական միջամտութեան մասին։

Վերադառնալով Հայաստան, Կիրակոսեան կուսակցական ու պետական աշխատանքներ ստանձնած է յաջորդ երեսուն տարիներուն. «Լենինեան ուղիով» ամսագրի քարոզչութեան բաժնի վարիչ (1955-1962), Հայաստանի Համայնավար Կուսակցութեան (ՀՀԿ) Կեդրոնական Կոմիտէի քարոզչութեան բաժնի վարիչի տեղակալ (1962-1966), Հայաստանի Նախարարներու Խորհուրդի հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի պետական կոմիտէի նախագահ (1966-1969), ՀՀԿ Կեդր. Կոմիտէի գիտութեան եւ ուսումնական հաստատութեան բաժնի վարիչ (1969-1975), իսկ կեանքի վերջին տասնամեակին՝ 1975-1985ին, Հայաստանի Արտաքին Գործերու նախարար։ 1967էն սկսեալ, Ջոն Կիրակոսեան դասախօսած է Երեւանի պետական համալսարանին մէջ, տարի մը՝ պատմութեան ճիւղին մէջ, իսկ այնուհետեւ աշխատանքի անցած է արեւելագիտութեան նոր հիմնուած ճիւղը իբրեւ դասախօս եւ ապա՝ Արեւելքի երկիրներու պատմութեան ամպիոնի վարիչ։

1960ական թուականներու ազգային զարթօնքին մէջ Ջոն Կիրակոսեան իր բուն կոչումը գտած է իբրեւ Հայկական Հարցի ու ցեղասպանութեան պատմութեան մասնագէտ։ 1964ին, պատմաբաններ Ծատուր Աղայեանի եւ Յովհաննէս Ինճիկեանի հետ, ստորագրած է զեկուցագիր մը, ուր Մեծ Եղեռնի յիսնամեակի ոգեկոչման նախագիծը ներկայացուած է։ Կուսակցութեան Կեդր. Կոմիտէի առաջին քարտուղար Եակով Զարոբեան ընդունած է այս նախագիծը եւ ապա յաջողած է զայն վաւերացնել Մոսկուայի մէջ, գործադրութեան դնելով 1965ի ընթացքին, ներառեալ՝ յուշարձանի շինութիւնը։

Գրած է իր ժամանակաշրջանի համար երեք կարեւոր աշխատութիւններ։ «Առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ արեւմտահայութիւնը» (1965) երկրորդ հրատարակութիւնը ունեցած է 1967ին եւ ռուսերէնի թարգմանուած՝ 1971ին։ Անոր յաջորդած է «Բուրժուական դիւանագիտութիւնը եւ Հայաստանը» երկհատոր աշխատութիւնը (1978, 1980)՝ 1870ական եւ 1880ական թուականներու ընդգրկումով (առաջին հատորը ռուսերէնի թարգմանուած է 1981ին), եւ վերջապէս՝ «Երիտթուրքերը պատմութեան դատաստանի առաջ» նոյնպէս երկհատոր աշխատութիւնը (1982-1983), որ անգլերէն թարգմանութեամբ լոյս տեսած է 1992ին՝ յետմահու։ Խմբագրած է «Հայաստանը միջազգային դիւանագիտութեան եւ սովետական արտաքին քաղաքականութեան փաստաթղթերում» մեծածաւալ հատորը (1972)։ Կիրակոսեան յետմահու արժանացած է Հայաստանի պետական մրցանակին իր աշխատութիւններուն համար։

Սրտի հիւանդութեան բերումով, մահացած է Մոսկուա, 20 Յունիս, 1985ին։ Իր որդին՝ Միացեալ Նահանգներու մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան երբեմնի դեսպան Արման Կիրակոսեան (1956-2019), շարունակած է հօր վաստակը Հայկական Հարցի ուսումնասիրութեան մէջ։
Այս սիւնակին նախորդ գրութիւնները կրնաք գտնել Առաջնորդարանիս կայքէջին մէջ    (   www.armenianprelacy.org   ). 
ԳՐԵՑԷ՛Ք ՄԵԶԻ
Սիրով կ՚ընդունինք ձեր հայերէն կամ անգլերէն նամակները, ինչպէս եւ թղթակցութիւններ, լուսանկարներ եւ ժամանակացոյցի համար նիւթեր։ Պայմանաժամը՝ Երեքշաբթի երեկոյ։ Մեր հասցէն՝ crossroads@armenianprelacy.org։
ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
29 Յունիս—3 Յուլիս —Գրիգոր Տաթեւացի ամառնային ծրագիր՝ առցանց։ Տեղեկութիւններու համար, գրեցէք shant@armenianprelacy.org հասցէին կամ հեռաձայնեցէք 212-689-7810 թիւին։
 
10 Յուլիս   —Ամառնային «Սիամանթօ» լսարանի առցանց առաջին   հանդիպում, ժամը 4:00ին։   Տեղեկութիւններու համար, կապուեցէք Ուսումնական Խորհուրդի վարիչ տնօրէն՝ տիկ. Մարի Կիւլիւմեանին հետ ( anec@armenianprelacy.org  կամ 212-689-7810)։

12 Սեպտեմբեր —Ազգային Երեսփոխանական Ժողով՝ առցանց, կազմակերպութեամբ Ազգային Առաջնորդարանի։  
26-27 Սեպտեմբեր — (ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ) Նորթ Անտովըրի (Մասաչուսեթս) Ս. Գրիգոր եկեղեցւոյ 50ամեակ, հովանաւորութեամբ՝ թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի։
 
4 Հոկտեմբեր —Նիւ Պրիթընի (Քընէթիքըթ) Ս. Ստեփանոս եկեղեցոյ 95ամեակի տօնախմբութիւն։
 
17 Հոկտեմբեր (ՋՆՋՈՒԱԾ) Hye Kef 5 տարեկան պարի երեկոն, կազմակերպութեամբ՝ «Ամերիկայի Հայ Բարեկամներ»ու կողմէ։
 
15 Նոյեմբեր —Ազգ. Առաջնորդարանի Գոհաբանութեան ճաշկերոյթ։
 
28 Նոյեմբեր —Փրաւիտընսի (Ռոտ Այլընտ) Ս. Վարդանանց եկեղեցոյ 80ամեակի տօնախմբութիւն, հովանաւորութեամբ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի։ Rhodes-on-the-Pawtuxet, Քրանսթըն (Ռոտ Այլընտ)։

Follow us on Social Media
The Armenian Prelacy 
Tel: 212-689-7810 ♦ Fax: 212-689-7168 ♦ Email: email@armenianprelacy.org

Visit the Catholicosate webpage at  http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/