21 Նոյեմբեր, 2018
ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ։ Ամէն։

Գոհութիւն, շնորհակալութիւն եւ փառք քեզի, Տէ՛ր Աստուած, մեզի շնորհած առատ բարիքներուդ եւ պարգեւներուդ համար։Ամէն օր քաղցրութեամբդ ու բարի կամքովդ առատապէս կը կերակրես մեզ, որպէսզի մեզ՝ քու զաւակներդ, հաղորդակից դարձնես հոգեւոր բարութեանդ եւ երկնքի արքայութեանդ, ըստ մեր ակնկալութեան եւ յոյսին։ Ամենակալ Տէր, մեր Աստուածը, փրկէ մեզ եւ ողորմէ մեզի։

Գոհաբանութեան օրուան առիթով, մեր բոլոր հաւատացեալներէն կը խնդրեմ, որ շնորհակալութիւն յայտնեն Ամենակալ Տիրոջ կողմէ մեզի ընծայուած օրհնութիւններուն համար։ Բացէ՛ք ձեր սրտերը զԱստուած ընդունելու համար, երբ այս տօնին կը հաւաքուիք ձեր սիրելիներուն հետ։ Յառաջանանք յոյսով, Աստուծոյ հանդէպ եւ փոխադարձ հաւատքով հզօրացած, եւ ուխտենք ծառայել Անոր եկեղեցւոյ եւ առաքելութեան։

Չմոռնանք կիսել մեր վայելած բարիքները նուազ բախտաւորներու հետ, իսկ մեր աղօթքներով աղերսենք Ամենակալէն, որ մեր խնդրած բարիքները շնորհէ ողջ մարդկութեան։ Կը խնդրեմ յատկապէս, որ յիշէք Հայաստանի ու Արցախի մեր եղբայրներն ու քոյրերը՝ Գոհաբանութեան օրուան թելեթոնին մասնակցելով։
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
Առաջնորդ

2018Ի ԹԵԼԵԹՈՆԸ
Վաղը, Նոյեմբեր 22ին, Գոհաբանութեան օրուան ընթացքին տեղի պիտի ունենայ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 21րդ տարեկան թելեթոնը։ Գերշ. Տ. Անուշաւան եպս. Դանիէլեանի տնօրինումով, իրերայաջորդ երկու Կիրակի օրերու՝ 18 եւ 25 Նոյեմբեր, յատուկ պնակ կը շրջի մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, ի նպաստ Հայաստանի ու Արցախի տնտեսական ու ընկերային յարատեւ աճին։ «Նոր Հայաստան» բնաբանով թելեթոնին կրնաք հետեւիլ www.ArmeniaFund.org կայքէջէն եւ հեռատեսիլի կարգ մը կայանններէ՝ իւրաքանչիւր շրջանի մէջ։ 
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԻՆ ՏՈՄՍԵՐԸ՝ ՍՊԱՌԱԾ
Ճաշկերոյթի յանձնախումբը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ Գերշ. Տ. Անուշաւան եպս. Դանիէլեանի առաջնորդական ընտրութեան առիթով կազմակերպուած 2 Դեկտեմբերի ճաշկերոյթին տոմսակները ՍՊԱՌԱԾ ԵՆ։ Շնորհակալ ենք ձեր բոլորանուէր աջակցութեան այս պատմական առիթով։
Անուշաւան Սրբազան Ս. Պատարագ պիտի մատուցանէ ու քարոզէ նոյն Կիրակի օրը առաւօտեան ժամը 10էն սկսեալ, Ս. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, Նիւ Եորք։ Բոլոր հաւատացեալները հրաւիրուած են։ 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
Այս Կիրակի, 25 Նոյեմբեր, Յիսնակաց Ա. Կիրակին է։ Սուրբ Գիրքի ընթերցումներն են՝ Եսայի 36:1-9, Թեսաղոնիկեցիներուն 1:1-10, Ղուկաս 12:13-31։ 
 

Ժողովուրդէն մէկը Յիսուսի ըսաւ.
Վարդապե՛տ, ըսէ՛ եղբօրս, որ մեր հօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծի:
Յիսուս պատասխանեց.
Ո՛վ մարդ, ո՞վ զիս դատաւոր կամ իրաւունքի բաժանարար կարգեց ձեր վրայ:
Ապա դառնալով ժողովուրդին, շարունակեց.
Նայեցէք եւ զգուշացէ՛ք ագահութեան բոլոր տեսակներէն, որովհետեւ մարդու մը կեանքը կախեալ չէ՛ իր ամբարած հարստութենէն:
Յիսուս անոնց առակ մըն ալ խօսեցաւ եւ ըսաւ.
Հարուստ մարդ մը կար, որուն արտերը առատ բերք տուին: Անիկա կը մտածէր ու կ’ըսէր. «Ի՞նչ ընելու եմ, որովհետեւ հունձքս ամբարելու համար շտեմարաններուս մէջ տեղ չմնաց: Այո՛, գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ: Պիտի քակեմ շտեմարաններս, աւելի ընդարձակները պիտի շինեմ եւ հոն ամբարեմ ցորենս եւ ամբողջ բերքերս: Ապա ես ինծի պիտի ըսեմ.- Ով մարդ, քանի որ երկար տարիներու համար ամբարած հարստութիւն ունիս, հանգիստ ըրէ. կե՛ր, խմէ՛ եւ վայելէ՛»: Բայց Աստուած ըսաւ իրեն. «Անմիտ մարդ, այս գիշեր իսկ հոգիդ քեզմէ պիտի առնեն. որո՞ւն պիտի մնայ պատրաստածդ»:
Եւ Յիսուս եզրակացուց.
Նոյնն է պարագան բոլոր անոնց, որոնք միայն իրենց անձերուն համար հարստութիւն կը դիզեն, փոխանակ Աստուծոյ աչքին հարստանալու:
 
Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.
Ահա թէ ինչո՛ւ կ’ըսեմ ձեզի.- Մի՛ մտահոգուիք ձեր կեանքին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի ուտէք, եւ ո՛չ ալ ձեր մարմինին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի հագնիք: Որովհետեւ կեանքը աւելի կարեւոր է քան ուտելիքը, եւ մարմինը աւելի կարեւոր՝ քան հագուստը: Դիտեցէ՛ք ագռաւները, որոնք ո՛չ կը
սերմանեն, ո՛չ կը հնձեն, ո՛չ շտեմարաններ եւ ո՛չ ալ ամբարներ ունին, սակայն Աստուած կը կերակրէ զանոնք: Իսկ պիտի չկերակրէ՞ ձեզ, դուք՝ որ իր աչքին թռչուններէն գերազանց էք: Մտահոգուիլը կանգունով մը կ’երկարէ՞ ձեր հասակը: Եթէ նուազագոյն բանը չէք կրնար ընել, ինչո՞ւ ուրեմն ուրիշ բաներով կը մտահոգուիք: Դիտեցէք եւ տեսէք թէ ի՛նչպէս կ’աճի դաշտի շուշանը: Ո՛չ կ’աշխատի, ո՛չ կը հիւսէ: Հաւատացէք, որ նոյնիսկ Սողոմոն իր ամբողջ փառքին մէջ անոնցմէ մէկուն պէս գեղեցիկ չկրցաւ հագնիլ: Եթէ Աստուած այդպէս աղուոր կը հագցնէ խոտը՝ որ այսօր դաշտին մէջ է եւ վաղը կրակը պիտի նետուի, ձեզ աւելի լաւ պիտի չհագցնէ՞, թերահաւատնե՛ր: Հետեւաբար, մի՛ մտահոգուիք ո՛չ ձեր ուտելիքով եւ ո՛չ ալ ձեր խմելիքով, եւ մի՛ մտատանջէք դուք ձեզ, որովհետեւ ասոնք բոլորը հեթանոսներուն յատուկ են: Ձեր Հայրը գիտէ որ այդ բոլորին պէտք ունիք: Այլ, ուզեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ, եւ Աստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի (Ղուկաս 12:13-31)։

***
Մենք՝ Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, կը գրենք ձեզի՝ Թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին, որ Հօր Աստուծոյ եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի կը պատկանի: Շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի:
 
Մեր աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք ձեզ եւ անդադար ձեզի համար գոհութիւն կը մատուցանենք Աստուծոյ: Հօր Աստուծոյ առջեւ միշտ կը յիշենք՝ թէ ի՛նչպէս կեանքի կը
վերածէք ձեր հաւատքը, սէրէն մղուած կը ծառայէք ուրիշներուն, եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի յուսալով՝ նեղութիւններու կը համբերէք:
Եղբայրնե՛ր, գիտէք թէ Աստուած ձեզ սիրեց եւ ընտրեց, որովհետեւ մեր քարոզութեամբ Աստուած իր Աւետարանը յայտնեց ձեզի՝ ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, այսինքն՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ, եւ կատարեալ վստահութիւն ներշնչեց ձեզի: Դուք լաւ գիտէք, թէ ձեր մէջ ի՛նչպէս ապրեցանք, ձեզի օրինակ ըլլալու համար: Մեզի նմանելով՝ դուք Տիրոջ նմանած եղաք, քանի որ՝ հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն, Սուրբ Հոգիին պարգեւած ուրախութեամբ ընդունեցիք մեր քարոզութիւնը, եւ ձեր այս ընթացքով օրինակ եղաք Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի բոլոր հաւատացեալներուն: Արդարեւ, դուք ձեր օրինակով Տիրոջ խօսքը հռչակեցիք ո՛չ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ, այլեւ ամէն տեղ ուր Աստուծոյ վրայ ունեցած ձեր հաւատքին համբաւը տարածուեցաւ: Այնպէս որ, այլեւս ո՛չ պէտքը կը զգանք բան մը աւելցնելու, ո՛չ ալ մենք մեզ ներկայացնելու, որովհետեւ ո՛ւր որ երթանք՝ մարդիկ իրենք մեր մասին կը պատմեն, թէ ի՛նչպէս ձեզի եկանք, ի՛նչպէս դուք կուռքերը ձգելով Աստուծոյ դարձաք՝ կենդանի եւ ճշմարիտ Աստուծոյ ծառայելու համար, եւ թէ ի՛նչպէս կը սպասէք որ երկինքէն վերստին գայ Աստուծոյ Որդին՝ Յիսուսը, որ Աստուած մեռելներէն յարուցանեց, եւ որ մեզ պիտի փրկէ գալիք բարկութենէն (Ա. Թեսաղոնիկեցիներուն 1:1-10):

ՅԻՍՆԱԿԱՑ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ
Այս Կիրակի, 26 Նոյեմբեր, Յիսնակաց առաջին Կիրակին է։ «Յիսնակ» բառը, ի հարկէ, «յիսուն» բառէն կը բխի։ Յիսնակի Պահքի շրջանին, հաւատացեալը ինքնամաքրումի, աղօթքի ու խոկումի ընթացք մը կը բոլորէ՝ նման Մեծ Պահքի շրջանին: Այս շրջանը կը յիշեցնէ Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան ու Աստուածայայտնութեան նախապատրաստութիւնը: Այս շրջանն իր լրումին կը հասնի Սուրբ Ծննդեան Ճրագալոյցի պատարագով եւ Ջրօրհնէքի պատարագով, որ կը նուիրուի Քրիստոսի Մկրտութեան ու Աստուածայայտնութեան:

Արդի ժամանակներուն, Ս. Ծննդեան տօնին առաջնորդող շրջանը հեռու է հանդարտ ըլլալէ։ Բայց եւ այնպէս, յարմար ժամանակն է դադար մը առնելու եւ անդրադարձ մը կատարելու Մեր Տիրոջ ու Փրկիչի ծննդեան իմաստին։

Ծննդեան իսկական ոգին մեզմէ կը պահանջէ չմոռնալ, որ տարուան այս օրերը, թէեւ ուրախութեամբ լեցուն են շատերու համար, առանձնութեան ու տխրութեան զգացումներ կը պարունակեն ուրիշներու համար։ Թելադրելի է մօտենալ առանձին ապրող երէց անձի մը, հիւանդի մը կամ իր սիրեցեալին կորուստը սգացողին եւ մխիթարական խօսք մը կամ ընթացք մը ունենալ։
Այս շաբաթ յիշուող սուրբեր
Շաբաթ, 24 Նոյեմբեր՝ Ս. Գրիգոր եւ Ս. Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետներ եւ Միւռոն եպիսկոպոս։
Երկուշաբթի, 26 Նոյեմբեր՝ Ս. Յուլիանէ եւ Ս. Վասիլուհի կոյսեր։
ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՍԿՍԱԾ Է ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ

Կռիւն ու ռումբերը վերջ գտած են։ Հիմա վերաշինութեան դժուարին գործընթացը սկսած է։ Շարունակեցէք սուրիահայութիւնը ներկայ պահել
ձեր աղօթքներուն ու քսակներուն մէջ


Սուրիահայութեան Օգնութեան Ֆոնտին նուիրատուութիւնները կարելի է առցանց կատարել։

Անմիջապէս նուէր մը կատարելու համար,
սեղմեցէ՛ք այստեղ եւ ընտրեցէ՛ք
SYRIAN ARMENIAN RELIEF։

Այլապէս, ձեր նուիրատուութիւնը ղրկեցէք հետեւեալ հասցէին՝

Armenian Prelacy
138 E. 39 th Street
New York, NY 10016
Չէքերը գրեցէք Armenian Apostolic Church of America անունին
(Memo: Syrian Armenian Relief)

Շնորհակալութիւն ձեր օժանդակութեան համար։

ԵԹԷ ԸՍԵԼԻՔ ՈՒՆԻՔ...
գրեցէք մեզի crossroads@armenianprelacy.org հասցէին։

Մեր ելեկտրոնային շաբաթական լրատուի՝ “CROSSROADS”-ի մասին ձեր կարծիքն ու ձեր առաջարկները մեզ շատ կը հետաքրքրեն։ Ա՛յս նպատակով հաստատեցինք նամակագրութեան վերի յատուկ հասցէն։
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
«Սիամանթօ» լսարանի դասերը տեղի կ՚ունենան իւրաքանչիւր ամսուան երկրորդ Շաբաթ օրը «Յովնանեան» վարժարանին մէջ, Նիւ Ճըրզի։ Յաջորդ դասը՝ Շաբաթ, 8 Դեկտեմբերին։ Տեղեկութիւններու համար՝ anec@armenianprelacy.org կամ 212-689-7810։

Մինչեւ 13 Դեկտեմբեր (Հինգշաբթի օրեր) —Յայտնութեան գիրքի սերտողութիւն, եօթը մասով, Ս. Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ մէջ, Նիւ Եորք։ Բանախօս՝ Շանթ սրկ. Գազանճեան, Ազգային Առաջնորդարանի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան վարիչ։ Տեղեկութիւններու համար, դիմեցէք եկեղեցւոյ գրասենեակին ելեկտրոնային նամակով ( office@stilluminators.org ) կամ հեռաձայնով՝ (212) 689-5880։
Մինչեւ 13 Յունուար, 2019 —Հայոց պատմութեան ու մշակոյթին նուիրուած «Հայաստա՛ն» ցուցահանդէսը կը շարունակուի Նիւ Եորքի «Մեթրոփոլիթըն» թանգարանին մէջ։ Ամբողջութեամբ Հայաստանի նուիրուած առաջին ցուցահանդէսն է այս նշանաւոր թանգարանին մէջ, պատրաստութեամբ՝ դոկտ. Հելըն Էվընզի։ 

2 Դեկտեմբեր —Թեմիս առաջնորդ Գերշ. Տ. Անուշաւան եպս. Դանիէլեանի ի պատիւ ճաշկերոյթ՝ ընտրութեան առիթով։ Ընդունելութիւն՝ ժամը 2:30ին, ընթրիք եւ յայտագիր՝ ժամը 3:30ին։ ՏՈՄՍԱԿՆԵՐԸ ՍՊԱՌԱԾ ԵՆ։

9 Դեկտեմբեր —“What’s in a Name? The Etymology of Armenian Surnames”։ Դասախօսութիւն՝ գրող եւ խմբագիր C. K. Garabed-ի կողմէ։ Կէսօրէ ետք ժամը 1։00ին, «Բաշալեան» սրահ, Ս. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցի, Համազգային Հայ Մշակութային Միութեան Շրջանային Վարչութեան եւ Ս. Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի հովանաւորութեամբ։

16 Դեկտեմբեր —Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ (Տիրպորն, Միշիկըն) կիրակնօրեայ դպրոցի Կաղանդի հանդէս «Առաքելեան» սրահին մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի։

31 Դեկտեմբեր Նոր Տարուան ճաշկերոյթ ու պարահանդէս Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըրզի), երեկոյեան ժամը 8։00էն սկսեալ։

5 Յունուար Ս. Սարգիս եկեղեցի (Տիրպորն, Միշիկըն), Ս. Ծննդեան տօնակատարութիւն։

 17 Մարտ “Musical Armenia” համերգ, ժամը 2:00ին, Carnegie Hallի Weill Recital Hallի մէջ։ Հետեւեցէ՛ք մանրամասնութիւններուն։  

5 Մայիս —Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըրզի) 60ամեակ։ Թուականը նկատի ունեցէք։


Follow us on Social Media
The Armenian Prelacy 
Tel: 212-689-7810 ♦ Fax: 212-689-7168 ♦ Email: email@armenianprelacy.org

Visit the Catholicosate webpage at  http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/