21 Մայիս, 2020
Սեղմեցէք իւրաքանչիւր ձեռնարկի վրայ՝ համապատասխան կայքէջ երթալու համար
ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆԸ
Այսօր մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման տօնն է, որ կը նշուի Զատիկէն քառասուն օր ետք։ Տիեզերական եկեղեցին Համբարձումը տօնած է 4րդ դարէն սկսեալ։ Ըստ Ս. Գիրքին, Համբարձումը տեղի ունեցաւ Բեթանիա գիւղին մէջ, Ձիթենեաց լերան վրայ։ Աշակերտներուն Իր հրահանգներն ու օրհնութիւնները տալէ ետք, Տէրը «երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ կողմը նստաւ» (Մարկ. 16.19), եւ «ամպ մը ծածկեց զինք անոնց տեսողութենէն» (Գործ 1.9)։ Մատթէոսի եւ Ղուկասի աւետարանները կ՚աւարտին Համբարձումով։
 
Քրիստոնէութեան առաջին դարերուն, Համբարձումը ամենէն ժողովրդական տօներէն մէկն էր, որ կը նշուէր ուրախութեամբ ու տօնախմբութիւններով։ Այս տէրունական տօնին հետ կապուած բազմաթիւ հայկական աւանդութիւններ կան։ Ամենէն ծանօթը թերեւս վիճակախաղն է, յատկապէս՝ երիտասարդ աղջիկներու համար, որոնք իրենց ապագան կը կանխատեսեն, ինչպէս Արմէն Տիգրանեանի «Անոյշ» օփերան նկարագրած է այնքան յիշարժան ձեւով։
 
«Որ համբարձաւն այսօր աստուածային իշխանութեամբ ի հայրական ի կառս, սպասաւորելով ի հրեշտակական դասուցն, որք նուագէին ասելով, համբարձէք իշխանք զդրունս ձեր ի վեր, եւ մտցէ թագաւոր փառաց։
 
Հիացան վերնական իշխանութիւնքն եւ սոսկալի ձայնիւ աղաղակէին առ միմեանս, ով է սա թագաւոր փառաց, եկեալ մարմնով եւ սքանչելի զօրութեամբ. համբարձէք իշխանք զդրունս ձեր ի վեր, եւ մտցէ թագաւոր փառաց։
 
Եղանակէին ձայնիւ, երգէին երգ նոր ասելով. սա ինքն է թագաւոր փառաց, փրկիչ աշխարհի եւ ազատիչ ազգի մարդկան. համբարձէք իշխանք զդրունս ձեր ի վեր, եւ մտցէ թագաւոր փառաց»։
 
(Մեր Տէրը այսօր աստուածային իշխանութեամբ հայրական կառքին մէջ երկինք համբարձաւ սպասաւորուելով հրեշտակներու դասերէն որոնք կ՚երգէի ըսելով՝ իշխաննե՛ր, բարձրացուցէք ձեր դռները, փառքի թագաւորը պիտի մտնէ։
 
Երկնային իշխանութիւնները հիացած՝ սոսկալի ձայնով իրարու կ՚աղաղակէին՝ ո՞վ է մարմնով եւ սքանչելի զօրութեամբ եկած այս փառաց թագաւորը։ Իշխաննե՛ր, բարձրացուցէք ձեր դռները, փառքի թագաւորը պիտի մտնէ։
 
Հրաշալի ձայնով նոր երգ կ՚երգէին ըսելով՝ սա ինքն է փառաց թագաւորը, աշխարհի Փրկիչը եւ մարդկային ցեղի ազատիչը։ Իշխաննե'ր, բարձրացուցէք ձեր դռները, փառքի թագաւորը պիտի մտնէ)։

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ «ԲԱՐԵՒ-TV»Ի ՀԵՏ
Անցեալ շաբաթ, թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Անուշաւան Արքեպիսկոպոս, «Բարեւ» հեռատեսիլի յայտագրի վարիչ դոկտ. Վարդան Ապտոյի հետ հարցազրոյց մը ունեցաւ, անդրադառնալով համավարակին եւ այլ յարակից հարցերու։ «Կացութիւն մըն է… որ ամբողջութեամբ աննախատեսելի է, ոչ թէ միայն մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, այլ համայն մարդկութեան պատմութեան մէջ», յայտնեց Սրբազան Հայրը։ «Այս օրերուն ես կը յիշէի աշակերտութեան օրերս, մանաւանդ կենսաբանութեան դասերս, կը յիշէի, որ ժամանակին շատ ալ համաձայն չէի Տարուինի տեսակէտներուն»։ 

Սակայն, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս աւելցուց, «խօսք մը կայ, որ այս օրերուն իմ ուշադրութիւնդ գրաւեց. “Ամենէն զօրաւոր տեսակները չեն, որ կը վերապրին, ո՛չ ալ ամենէն խելացիները, այլ անոնք, որ ամենէն շատ փոփոխութեան կը յարմարին”»։ Այս հաստատումին ան տուաւ Եկեղեցիւոյ արժէքներուն համապատասխան մեկնաբանութիւն մը. «Քրիստոնէական հասկացողութեամբ, խորքին մէջ, փոխանակ պարտուելու, ընդհակառակը կը փորձենք օգտագործել միջոցները եւ, ձեւով մը, դուրս գալ յաղթական կերպով։ Մենք ալ պիտի փորձենք գիտութեան տարբեր-տարբեր միջոցները օգտագործելով յաղթահարել, ճզմել եւ այս ձեւով դուրս գալ այս համավարակէն»։

Անուշաւան Արքեպիսկոպոս նաեւ անդրադարձ մը կատարեց երիտասարդութեան դերին՝ համավարակի այս ժամանակաշրջանին։  «Երիտասարդութիւնը ժողովուրդի մը կեանքին մէջ ամենէն թարմ ոյժն է, լեցուն իտէալներով, երազներով…։ Ես կը հաւատամ, որ նորանոր միջոցներով, մենք պիտի կարենանք օգտուիլ իրենց բարիքներէն», ըսաւ։ «Դարձեալ ըսեմ, գործնական դաշտի վրայ, մեր հոգաբարձութեան կարգ մը անդամները կամ ատենապետները կամ միւս անդամները, որ արդէն իսկ իրենց ասպարէզին մէջ մասնագիտացած են, արդէն ուրախ եմ, որ իրենց մասնագիտութեան բարիքները ձեւով մը կը գործադրեն մեր եկեղեցուոյ կեանքին մէջ»։

Մինչ առողջապահական արտակարգ վիճակը շատերը ծանրաբեռնած է, ոմանց պարտադրելով շատ աւելի ժամեր աշխատիլ, գնահատելի է եկեղեցւոյ բերուած ամէն օժանդակութիւն, անկախաբար անոր տարողութենէն։

 Իր խօսքի վերջաւորութեան, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս շնորհաւորեց Վարդան Ապտոյի ծառայութիւնը մեր համայնքին՝ Նիւ Ճըրզիի հայկական ռատիոժամի միջոցով, որուն 40ամեակը նշուեցաւ անցեալ տարի։

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՂՕԹՔԻ ՕՐՈՒԱՆ
Ֆրանսիս Պապին եւ Ալ Ազհարի միացեալ նախաձեռնութեամբ , 14 Մայիսը հռչակուեցաւ Համաշխարհային Աղօթքի Օր : Յիշեալ նախաձեռնութեան միացած են նաեւ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան ընդհանուր քարտուղարը , միջազգային այլ կազմակերպութիւններ եւ կրօններ :

Ն . Ս . Օ . Տ . Տ . Արամ Ա . Կաթողիկոս պաշտօնական հրաւէր ստացաւ Կազմակերպիչ Կեդրոնական Յանձնախումբին կողմէ՝ համաշխարհային աղօթքին մասնակից դառնալու : Հինգշաբթի , 14 Մայիսի երեկոյեան , Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի մուտքին , միաբան հայրերը Նորին Սրբութեան նախագահութեամբ հաւաքական աղօթք մը կատարեցին : Արարողութեան ընթացքին Հայ Եկեղեցւոյ բժշկութեան աղօթքը կարդացուեցաւ , ինչպէս նաեւ Վեհափառ Հայրապետին կողմէ գրուած աղօթքը՝ անգլերէն ու արաբերէն լեզուներով, որ նախօրօք ղրկուած էր աղօթքի օրուան կազմակերպիչ կեդրոնական յանձնախումբին։ Երգուեցաւ « Տէր Ողորմեա » եւ « Փառք Քեզ Տէր Աստուած » , իսկ   արարողութեան փակումը կատարուեցաւ « Հայր մեր » ով :

ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՆ
Առաջնորդ Սրբազան Հօր պատգամը
Կիրակի, Մայիս 17ին, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս նախագահեց Ս. Պատարագին Ուայթընզվիլի (Մասաչուսեթս) Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ։ Պատարագեց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Միքայէլ Քհն. Տէր Խոսրովեան։ Ստորեւ կու տանք Առաջնորդ Սրբազան Հօր քարոզը։

Հայց. Եկեղեցւոյ օրացոյցին համաձայն Սուրբ Յարութեան վեցերորդ Կիրակին ենք եւ կը պատրաստուինք յառաջիկայ Հինգշաբթի տօնելու Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման տօնը, որով կ՚ամբողջանայ մեր Տիրոջ Փրկագործութեան խորհուրդի առաջին հանգրուանը, որ սկսած էր Մարդեղութեամբ՝ Բեթղեհէմի մսուրին մէջ:

Յարուցեալ Տէրը խորհրդանշական թիւով եօթն անգամ երեւնալէ ետք իր ամենամօտիկ շրջանակի անդամներուն՝ Առաքեալներուն եւ Իւղաբեր Կանանց, եւ անոնց հաւատքը ամրապնդելէ ետք, վերջին առիթով մը Գալիլիոյ լեռը կը յայտնուի անոնց, եւ իր պատգամը հաղորդելէ ետք՝ Աւետարանը քարոզելու, հեթանոսները մկրտելու Սուրբ Երրորդութեան անունով եւ սորվեցնելու իր ուսուցումները, կ՛ապահովցնէ զանոնք որ մինչեւ աշխարհի վերջ իրենց հետ պիտի ըլլայ, եւ ապա երկինք կը համբառնայ (Մտ 28.16-20):
   
Համբարձման տօնը ճիշդ է որ յարաբերաբար Ծնունդի, Ծաղկազարդի եւ Յարութեան տօներուն, համաժողովրդային խանդավառ մթնոլորտով չի տօնուիր, այնուամենայնիւ իր կարեւոր տեղը ունի Փրկագործութեան խորհուրդին մէջ, նաեւ իր իւրայատուկ բոյրն ու գոյնը՝ մեր ժողովուրդի ընկերային կեանքին մէջ: Արդարեւ, Հայաստանի բնաշխարհը նկատի ունենալով, այս տօնին Հայ ժողովուրդը դաշտահանդէսներով բնութեան ամբողջական զարթնումը կը տօնախմբէր: Հայ մայրեր, քոյրեր, պատանիներ ու երիտասարդներ երգ ու պարով, ինչպէս նաեւ եօթը աղբիւրէ բերուած ջուրով ու քառասուն ծաղիկներով լի սաներու մէջէն իրենց վիճակը կ՚ապահովէին: Անմահանուն բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեան այնքան առինքնուած էր բնութեան հետ շաղկապուած իր ժողովուրդի այս աւանդութենէն, որ իր «Անոյշ» պոէմի կարեւոր մէկ տեսարանը դարձուցած էր զայն: Յամենայն դէպս, վերադառնալով տօնին հոգեւոր բնոյթին, ըսենք որ Աստուածայայտնութիւնը եթէ սկիզբն է մեր Տիրոջ երկրաւոր առաքելութեան, Համբարձումը կը հանդիսանայ այդ առաքելութեան յաղթական աւարտը, եւ աւելին՝ Աստուծոյ յաւիտենական ծրագրին ամբողջական նպատակը կը բացայայտէ: Կարդանք Գործք Առաքելոցի առաջին գլխուն մէջ գրուած հետեւեալ տողերը.

«Երբ առաքեալները իրենց աչքերը երկինք յառած՝ Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէին, ահա երկու սպիտակազգեստ մարդիկ երեւցան անոնց եւ ըսին. – Ո՛վ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէք: Այս Յիսուսը որ երկինք համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ այնպէս՝ ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաք» (Գործք 1.9-11):   

Ա. Ինչպէս կը տեսնենք այս վկայութեան մէջ, մեր Տիրոջ Համբարձումը ամբողջացումը ըլլալով հանդերձ Փրկագործութեան առաջին մասին, կ՚աւետէ շարունակութիւնը նոյն այդ առաքելութեան, որ կ՚անդրանցնի ժամանակի եւ մարդկային ըմբռնողութեան ամէն սահման: Աստուծոյ Յայտնութիւնը իր աւարտին չհասաւ Համբարձումով, ընդհակառակը՝ նորանոր եւ անվերջանալի հորիզոններ բացուեցան: Եւ այդ նոր հորիզոններու մարտահրաւէրները դիմակալելու համար Առաքեալները վերադարձան Վերնատուն, ուր միասիրտ ու միախորհուրդ աղօթելով, սպասեցին Սուրբ Հոգւոյն գալուստին:

Բ. Հրեշտակներու պատգամը՝ թէ Յիսուս դարձեալ պիտի գայ, դժբախտաբար սխալ բացատրուելով, իւրաքանչիւր սերունդ իր փորձառութեան ընդմէջէն անմիջականօրէն պատահելիք իրողութիւն նկատած է զայն: Պօղոս Առաքեալ Թեսաղոնիկեցիներու ուղղուած Թուղթին մէջ արդէն երկրորդ գալուստը, մեռելներու յարութիւնը եւ ողջերու յափշտակութիւնը որպէս շուտով կատարուելիք դէպք կը պատգամէ: Իսկ Յայտնութեան գրքին մէջի այն ակնարկութիւնը թէ Սատանան հազար տարուան բանտարկութենէն ետք ազատ պիտի արձակուի (Յայտ. 20.1-3), հազարամեակի շրջանին ապրող ժողովուրդի կեանքը լման կաղապարած էր աշխարհի վախճանի արհաւիրքով: Քրիստոսի պատգամի խորհուրդին թափանցող հաւատացեալները Ժամանակի սկիզբն ու վախճանը Ամենակալ Աստուծոյ ապաւինելով, իրենց ներկան կ՚ապրին Քրիստոսով, որպէսզի Անով շահին յաւիտենականը:

Գ. Համբարձման կարեւորագոյն պատգամը Քրիստոսի վերջին խօսքն է ուղղուած իր առաքեալներուն. «Ես ձեր հետ պիտի ըլլամ մինչեւ աշխարհի վախճանը» (Մտ 28.20): Այս խօսքի զօրութիւնը մենք կրնանք բացայայտ կերպով տեսնել Առաքեալներուն եւ անոնց հետեւորդ սուրբերուն եւ բոլոր ժամանակներու հաւատացեալներու կեանքին մէջ: Անոնք, միս ու ոսկորէ կազմուած ըլլալով հանդերձ, յաղթահարեցին նիւթական աշխարհի բոլոր սպառնալիքները, մինչեւ իսկ՝ մահուան անուրանալի սարսափը:

Այժմ այս օգտաշատ երեք պատգամները փորձենք մեր առօրեային մէջ այժմէականացնել:

Ա. Ամէն Կիրակի Սուրբ Պատարագի ընթացքին «Ողջոյն»ի փոխանակումէն անմիջապէս ետք Սարկաւագը կը հրաւիրէ հաւատացեալները հոգեմտաւոր համբարձման՝ երբ կ՚երգէ «զդրունս, զդրունս, ամենայն իմաստութեամբ եւ զգուշութեամբ ի վեր ընծայեցուցէք զմիտս ձեր», այսինքն՝ ձեր մտքի դռները բարձրացուցէք եւ բացուեցէք երկնային իմաստութեան: Ի՜նչ հոյակապ հրաւէր: Որուն ի պատասխան Դպիրները կ՛երգեն «Վեր համբառնամք զայս ունելով...», այլ խօսքով՝ Ժողովուրդին ձայնին վկայ ըլլալով, անոնք կ՚ընդառաջեն վեր բարձրանալու հրաւէրին, որպէսզի հրեշտակներու հետ զԱստուած փառաբանեն: Ահա Սուրբ Պատարագի օրհնութիւնը՝ ո՛չ լեռներ բարձրանալու եւ ո՛չ ալ օդանաւ նստելու պէտք ունինք՝ անջատուելու համար մեր միջավայրէն, այլ Աստուծոյ մեզի պարգեւած հոգեմտաւոր պարգեւով կրնանք բարձրանալ, համբառնալ այս երկրի առօրեայի տաղտուկներէն, մտահոգութիւններէն, վախերէն եւ վայելել խաղաղութեան Իշխանին ներկայութիւնը: Ուստի, Համբարձումը պատմութեան մէջ մէկ անգամ պատահած դէպք չնկատենք, այլ՝ մշտական առիթ դուրս գալու մեզ շրջապատող ճնշիչ մթնոլորտէ:

Բ. Բնութեան կամ մարդկութեան պատճառած աղէտները երբեք պէտք չէ շփոթենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստին հետ: Դժբախտաբար, մեր ժամանակներուն եղած են քրիստոնեայ անուանի քարոզիչներ, որոնք Սուրբ Գրքի տարբեր հատուածներու հաշուարկումներով ո՛չ միայն տարին, այլ ամիսը, շաբաթն ու օրը յայտարարած են Քրիստոսի երկրորդ գալուստին: Սա արդէն սատանային նրբագոյն փորձութիւններէն մին է որ հաւատքի մէջ յաջողակները կը կուրցնէ, որովհետեւ այդպիսիները անտեսած կ՚ըլլան Քրիստոսի խօսքը, թէ՝ «այդ օրուան ու ժամու մասին ո՛չ ոք գիտէ, ո՛չ հրեշտակները եւ ո՛չ Մարդու Որդին, այլ միայն Հայրը» (Մտ 24.36): Ուստի, մեր ժամանակը չվատնենք ժամանակի առեղծուածները փորձելով լուծել, այլ ինչպէս առաքեալը կ՚ըսէ, օգտագործենք այսօրը, ժամանակը (Եփս 5.16), եւ երբ դէմ առ դէմ գանք մեր երկնաւոր Հօր եւ յարազուարճ ուրախութեամբ վայելենք Զինք, ինքնաբերաբար բոլոր առեղծուածները լուծուած պիտի ըլլան: 

Գ. Քրիստոս իր առաքեալներուն երբ ըսաւ՝ «ձեր հետ պիտի ըլլամ մինչեւ աշխարհի վախճանը», յստակ է որ այդ խոստումը նաեւ ուղղուած է մեզի: Մանաւանդ մեզի, որ այս օրերուն իրարմէ հեռու կը մնանք, մեր հաւատքին մէջ որբացած կը զգանք, եւ տագնապի երկարաձգման մէջ կը յուսահատինք:

Հետեւաբար, Քրիստոսով սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, Խաչեալ ու Թաղեալ, Յարուցեալ ու Համբարձեալ մեր Տիրոջ նուիրական վերջին խոստումով, թէ «միշտ մեր հետ է», եւ Հրեշտակներու աւետիսով, թէ՝ «Ան դարձեալ պիտի գայ», մեր հաւատքին մէջ զօրանանք, մեզ շղթայող տաղտուկներէն վեր համբառնանք, յաղթահարենք մեզ ընկճող եւ յուսահատութեան խորերը մխրճող նիւթական, զգացական, հոգեկան ամէն տեսակի անորոշութեանց ծանրութիւնները, եւ փառաւորենք Ամենասուրբ Երրորդութիւնը: Ամէն:
 

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ
ԼԻՒՍԻԼ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ
(Մարտ 27, 1927 – Մայիս 16, 2020)
Անուշաւան Արքեպիսկոպոս եւ Կրօնական Ժողովն ու Ազգային Վարչութիւնը ցաւով իմացան, որ Ազգային Առաջնորդարանի Տիկնանց Միութեան երկարամեայ անդամներէն՝ տիկ. Լիւսիլ Պետրոսեան Սահակեան, իր մահկանացուն կնքած է 93 տարեկանին, Շաբաթ, 16 Մայիսին։

Լիւսիլ Պետրոսեան ծնած էր Շիքակօ։ Զաւակն էր Խոսրով եւ Ռեբեկա (Պապեան) Պետրոսեանի։ Ամուսնացած է Ճոն Սահակեանի հետ, ու փոխադրուած՝ Ֆէրֆիլտ (Քընէթիքըթ), ուր երկար տասնամեակներ զբաղած է գործարարութեամբ։ Տիկ. Սահակեան աշխոյժ գործունէութիւն ունեցած է Առաջնորդարանի Տիկնանց Միութեան մէջ, որուն գանձապահը եղած է 1980ական թուականներէն։ Ան նաեւ Հայ Օգնութեան Միութեան գործօն անդամ եղած է։

Յուղարկաւորութիւնը եւ թաղումը տեղի ունեցած են մասնաւոր պայմաններու տակ։
Մեր ցաւակցութիւնները կը յայտնենք հանգուցեալին աղջկան՝ Պեքի Կանճեմիին, թոռներուն եւ ծոռներուն, ինչպէս եւ անոր եղբօր՝ տէր եւ տիկ. Էտուըրտ եւ Տայան Պետրոսեաններուն։

Աստուած հոգին լուսաւորէ։ Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կարելի է կատարել St. Jude Children’s Research Hospital ին։ 

ԱԶԳ. ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՎԻՃԱՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 12ԻՆ
Տասնամեակներէ ի վեր, Ազգ. Առաջնորդարանը կը հովանաւորէ տարեկան վիճակահանութիւն մը՝ ի նպաստ իր դաստիարակչական եւ կրօնական ծրագիրներուն։ Սովորաբար, թիւերը կը քաշուին Մայիսին՝ Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի աւարտին։ Այս տարի, սակայն, պսակաձեւ ժահրի համավարակը բռնկեցաւ, երբ վիճակահանութեան տոմսերու վաճառքը ընթացքի մէջ էր, իսկ Երեսփոխանական Ժողովը, որ սկզբնապէս Ֆիլատելֆիայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ կողմէ կազմակերպուած էր, յետաձգուեցաւ։

Ուրախ ենք յայտնելու, որ վիճակահանութեան նոր թուականը ճշդուած է Սեպտեմբեր 12ին։ Գլխաւոր մրցանակը 5.000 տոլար պիտի ըլլայ, երկրորդը՝ 2.000 տոլար, իսկ յաջորդական երեք մրցանակներ ալ պիտի ըլլան՝ 1.000ական տոլար արժողութեամբ։ Այսուհանդերձ, ինչպէս սովոր ենք ըսել, այս վիճակահանութեան մէջ բոլորս կը շահինք, քանի որ ամբողջ գումարը կը նպաստէ Առաջնորդարանի ծրագիրներուն։ Վիճակահանութեան տոմսերը 100 տոլար են։ Տեղեկութիւններու, ինչպէս եւ տոմսակներ գնելու համար, կրնաք դիմել ձեր շրջանի ծուխին եւ կամ կապուիլ Առաջնորդարանի գրասենեակին հետ ( email@armenianprelacy.org կամ 212-689-7810)։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
24 ՄԱՅԻՍ
Բ. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

Ընթերցումներուն մասին. Երկուշաբթի, 20 Ապրիլէն մինչեւ Հոգեգալուստ (31 Մայիս), իւրաքանչիւր օր չորս աւետարանները հետեւեալ կարգով կը կարդացուին. 1) Առաւօտեան՝ Ղուկաս, 2) Կէսօրին՝ Յովհաննէս, 3) Երեկոյեան՝ Մատթէոս, 4) Երեկոյեան աւարտին՝ Մարկոս։ Հոգեգալուստին, չորս աւետարանները կը կարդացուին մինչեւ խաչելութեան պատումը։

ՃՇ. ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
Ա. Յովհ. 5:13-21
ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ 23:12-35

Յաջորդ առաւօտ , կարգ մը Հրեաներ իրարու քով եկան եւ իրենք զիրենք նզովքի տակ դնելով՝ երդում ըրին չուտել ու չխմել , մինչեւ չսպաննեն Պօղոսը : Քառասուն հոգիէն աւելի էին այս երդումը ընողները : Ասոնք մօտեցան աւագ քահանաներուն ու երէցներուն եւ ըսին .

Մենք մեզ նզովքի տակ դնելով երդում ըրինք՝ բան չճաշակել , մինչեւ Պօղոսը չսպաննենք : Դուք Ատեանին անունով հազարապետին լուր ղրկեցէք որ զայն ձեզի ղրկէ , պատճառաբանելով՝ թէ կ ուզէք իր մասին աւելի ստոյգ տեղեկութիւն ունենալ : Իսկ մենք պատրաստ կ ըլլանք արդէն , եւ անիկա տակաւին հոս չհասած՝ կը սպաննենք զինք :

Պօղոսի քրոջ տղան այս դաւադրութիւնը իմանալով , եկաւ զօրանոց եւ Պօղոսին պատմեց : Պօղոս հարիւրապետներէն մէկը կանչելով , ըսաւ .
 
Այս պատանին հազարապետին տար , որովհետեւ իրեն ըսելիք մը ունի :
Հարիւրապետը զայն հազարապետին տարաւ եւ ըսաւ .

Բանտարկեալ Պօղոսը զիս կանչեց եւ խնդրեց որ այս պատանին քեզի բերեմ , որովհետեւ քեզի ըսելիք մը ունի :
Հազարապետը պատանիին ձեռքէն բռնելով մէկ կողմ տարաւ եւ հարցուց .

Ի՞նչ ունիս ինծի ըսելիք :

Պատանին ըսաւ .

Հրեաները համաձայնեցան քեզմէ խնդրել , որ վաղը Պօղոսը Ատեան ղրկես , որպէս թէ աւելի մանրակրկիտ հարցու - փորձելու համար զայն : Բայց մտիկ մի՛ ըներ իրենց . որովհետեւ իրենց մէջէն քառասունէ աւելի մարդիկ իրենք զիրենք նզովքի տակ դնելով երդում ըրած են չուտել ու չխմել՝ մինչեւ չսպաննեն զայն . եւ հիմա դարան մտած ու պատրաստ՝ կը սպասեն քու հրամանիդ :

Հազարապետը պատանին ճամբեց , պատուիրելով .

Ոեւէ մէկուն մի՛ ըսեր ինչ որ ինծի յայտնեցիր :
 
Ապա հազարապետը հարիւրապետներէն երկու հոգի կանչելով , ըսաւ .

Երկու հարիւր հետեւակ , եօթանասուն հեծեալ եւ երկու հարիւր տիգաւոր զինուորներ թող պատրաստ ըլլան գիշերուան ժամը իննին դէպի Կեսարիա ճամբայ ելլելու : Պօղոսին համար ալ գրաստ պատրաստեցէք եւ զայն ապահով կերպով Ֆելիքս կառավարիչին հասցուցէք :

Նամակ մըն ալ գրեց , հետեւեալ բովանդակութեամբ .-

« Կլաւդիոս Լիսիասի կողմէ՝ նորին գերազանցութիւն Ֆելիքս կառավարիչին : Ողջոյն »:

« Հրեաներ բռներ էին այս մարդը եւ զինք սպաննելու վրայ էին : Իմանալով որ Հռոմայեցի է , վրայ հասայ եւ զինք ազատեցի : Ուզեցի գիտնալ թէ ի՛նչ յանցանքով կ ամբաստանեն զինք . ուստի իրենց Ատեանը տարի զինք . եւ հասկցայ թէ իրենց Օրէնքին վերաբերող խնդիրներու համար կ ամբաստանեն . այսինքն՝ մահուան կամ բանտարկութեան արժանի յանցանք մը չունի : Բայց երբ ինծի իմացուցին՝ թէ Հրեաներ դաւ մը լարած են իր կեանքին դէմ , զայն իսկոյն քեզի ղրկեցի , հրամայելով որ ամբաստանողները քեզի ներկայացնեն իրենց ըսելիքները : Ողջ եղիր »:

Հազարապետին հրամանին համաձայն , հետեւակ զինուորները առին Պօղոսը եւ գիշերով Անտիպատրիս փոխադրեցին , եւ յաջորդ օրը զայն իրենց ընկերացող հեծեալներուն յանձնելով՝ իրենք զօրանոց վերադարձան : Հեծեալները Կեսարիա հասան եւ նամակը կառավարիչին տալով՝ Պօղոսն ալ անոր ներկայացուցին : Կառավարիչը նամակը կարդաց եւ Պօղոսին հարցուց թէ կայսրութեան ո՛ր նահանգէն է . եւ հասկնալէ ետք թէ Կիլիկիայէն է , ըսաւ .

Երբ որ քեզ ամբաստանողները գան , կը լսեմ քեզ :

Եւ հրամայեց որ զայն Հերովդէսի ապարանքին մէջ պահեն :
 
 
ՂՈՒԿԱՍ 19:29-48
 
Երբ Յիսուս մօտեցաւ Բեթփագէի եւ Բեթանիայի , մօտիկը այն լեռան որ Ձիթենեաց կը կոչուի , աշակերտներէն երկու հոգի ղրկեց՝ անոնց պատուիրելով .

Գացէք սա դիմացի գիւղը : Հազիւ մտած՝ հոն կապուած աւանակ մը պիտի գտնէք , որուն վրայ ո՛չ ոք նստած է տակաւին : Քակեցէք զայն եւ բերէք : Եթէ ոեւէ մէկը հարցնէ թէ ինչո՛ւ կը քակէք , իրեն ըսէք՝ « Տէրը պէտք ունի անոր »:
Երկու աշակերտները գացին եւ ամէն ինչ գտան այնպէս՝ ինչպէս Յիսուս ըսած էր իրենց : Աւանակը հոն էր : Եւ մինչ կը քակէին զայն , անոր տէրերը ըսին իրենց .

Ինչո՞ւ կը քակէք աւանակը :

Անոնք պատասխանեցին .

Տէրը պէտք ունի անոր :

Եւ զայն բերին Յիսուսի : Ապա իրենց վերարկուները դրին աւանակին վրայ եւ Յիսուսը հեծցուցին անոր վրայ : Եւ մինչ կը յառաջանար , ժողովուրդը վերարկուները ճամբուն վրայ կը փռէր :

Երբ մօտեցաւ Երուսաղէմի , հոն ուր Ձիթենեաց լեռան զառիվարը կը սկսէր , աշակերտները բոլորն ալ սկսան ուրախութեամբ եւ բարձրաձայն զԱստուած օրհնաբանել՝ իրենց տեսած բոլոր հրաշագործութիւններուն համար , ըսելով .

« Օրհնեալ է թագաւորը որ կու գայ Տիրոջ անունով .
խաղաղութի՜ւն երկինքի մէջ
եւ փա՜ռք Բարձրեալին »:

Փարիսեցիներէն ոմանք ամբոխին մէջէն ըսին Յիսուսի .

Վարդապե՛տ , աշակերտներդ սաստէ որ լռեն :
Յիսուս պատասխանեց .
Կ ըսեմ ձեզի , որ եթէ ատոնք լռեն՝ քարերը պիտի աղաղակեն :
 
Երբ Յիսուս աւելի մօտեցաւ Երուսաղէմի եւ տեսաւ զայն , լացաւ անոր վրայ եւ ըսաւ .

Գոնէ այսօր գիտնայիր թէ ի՛նչ բանի մէջ կը կայանայ խաղաղութիւնդ : Բայց այլեւս պիտի չկրնաս տեսնել : Որովհետեւ օրեր պիտի գան , երբ թշնամիներդ շուրջդ պատնէշ պիտի կանգնեն , պիտի պաշարեն եւ ամէն կողմէ պիտի նեղեն քեզ : Հիմնայատակ պիտի ընեն քեզ եւ սպաննեն բնակչութիւնդ : Քար քարի վրայ պիտի չձգեն , որովհետեւ չգիտցար ժամանակը , երբ Աստուած եկաւ քեզ փրկելու :
 
Ապա տաճար մտաւ եւ սկսաւ դուրս հանել աղաւնեվաճառներն ու գնողները , լումայափոխներուն սեղանները շրջեց եւ ըսաւ անոնց .

Սուրբ գիրքերուն մէջ գրուած է . « Տունս աղօթքի տուն պիտի ըլլայ », մինչ դուք աւազակներու որջի վերածած էք զայն :

Յիսուս ամէն օր տաճարին մէջ կ ուսուցանէր : Աւագ քահանաները , Օրէնքի ուսուցիչներն ու ժողովուրդին ղեկավարները կ ուզէին զինք սպաննել : Բայց չէին գիտեր թէ ի՛նչպէս ընեն , մանաւանդ որ ամբողջ ժողովուրդը անոր բերնէն կախուած՝ մտիկ կ ընէր իրեն :


ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՌՑԱՆՑ
Շաբաթ օրերուն, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-2:30ին, Առաջնորդարանի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան բաժանմունքի վարիչ տնօրէն՝ Շանթ Ա. Սրկ. Գազանճեան, վեց մասերէ բաղկացած Սուրբ Գիրքի առցանց սերտողութիւն մը կը վարէ։ Սերտողութիւնը նուիրուած է Քրիստոսի Յարութեան յաջորդող երեւումներուն, ըստ Նոր Կտակարանի նկարագրութիւններուն։ Յառաջիկայ՝ երրորդ նիստին արձանագրուելու համար, հաճեցէք ձեր անունը, ել. նամակի հասցէն եւ հեռաձայնի թիւը ղրկել Շանթ Սարկաւագին։
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՒԱՑԻ ԼՍԱՐԱՆԸ ԱՌՑԱՆՑ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ
Պսակաձեւ ժահրի՝ ներկայ համավարակի (pandemic) ստեղծած աննախադէպ տագնապին հետեւանքով, Ազգային Առաջնորդարանի «Տաթեւ» լսարանի աւանդական դասընթացքը, որ տեղի կ՚ունենայ Փենսիլվանիոյ մէջ, իր ձեւաչափը պիտի փոխէ եւ արհեստագիտութեան ընձեռած Zoomի միջոցով տեղի պիտի ունենայ:
 
Երկուշաբթի, 29 Յունիսէն մինչեւ Ուրբաթ, 3 Յուլիս, ամէն առաւօտ մէկ ժամ տեւողութեամբ, ժամը 11-12ին պիտի ունենանք խտացուած յայտագիր մը՝ ժամերգութեամբ, Աստուածաշունչ մատեանի ծանօթացումով, հայոց պատմութեամբ ու Հայ Եկեղեցւոյ պատմութեամբ եւ ներկայ հարցերու հաւաքական քննարկումով (panel discussion):
 
Ներկայ յայտարարութեամբ կոչ կ՛ուղղենք մեր բոլոր Տաթեւացիներուն: Անոնք, որոնք կ՚ուզեն մասնակցիլ, շուտով պէտք է հարկ եղած ծանօթութիւնը՝ անուն, մականուն, բջիջային հեռաձայնի թիւ, ե-նամակի հասցէ, ուղարկեն Շանթ Ա. Սրկ. Գազանճեանին՝ shant@armenianprelacy.org հասցէին։ Հեռաձայն՝ (212) 689-7810:
 
Դիմում կրնան կատարել անցեալ տարուան եւ նորեկ ուսանողներ, ինչպէս նաեւ նախորդ տարիներու շրջանաւարտներ: Մանրամասնութիւնները պիտի հաղորդուին հետագային:

«Մեծն Ներսէս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպութեան կողմէ կատարուող որբերու հովանաւորութիւնը կը շարունակէ մնալ Ազգ. Առաջնորդարանի Հայաստանի ու Արցախի ծրագիրներուն առանցքը՝ 1993էն ի վեր։ Հովանաւորուած երեխաները կանոնաւորապէս կը թղթակցին իրենց հովանաւորին հետ։ Այդ նամակներէն նմոյշներ կը ներկայացնենք ամէն շաբաթ, յիշելով միայն գրողներուն անունները՝ անոնց ինքնութիւնը գաղտնի պահելու համար։  
 
Այս շաբթուան նամակին հեղինակը՝ Միշան, կը հովանաւորուի տէր եւ տիկ. Ժագ եւ Սիւզան Տոսթուրեանի կողմէ։

«Բարեւ ձեզ։

Ես .... Միշան եմ։ 2019 թ. Հոկտեմբերի 31ին ես դարձայ 12 տարեկան։ 2018 թ. Դեկտեմբերի 16ին ընտանիքս ենթարկուել էր աւտո վթարի, ինչի հետեւանքով հայրս եւ մայրս մահացել էին, իսկ ես ստացել էի ոտքի կոտրուածք։ 2,5 ամիս բուժուել եմ հիւանդանոցում։

Այժմ ես ինձ լաւ եմ զգում։ Նախկինում զբաղուել էի մարմնամարզութեամբ, ունեցել էի բազմաթիւ սպորտ ային յաջողութիւններ։ Աւտո վթարից յետոյ այլեւս սպորտ ով չեմ զբաղւում։ Դպրոցում լաւ եմ սովորում։

Ապագայում ուզում եմ դառնալ ծրագրաւորող։ Հիմա ապրում եմ երկու քոյրերիս հետ։ Իմ խնամակալը հօրեղբայրս է։

Միշա»

ՈՐԲ ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԻ
ԿԸ ՍՊԱՍԵՆ
«Մեծն Ներսէս» կազմակերպութեան որբերու հովանաւորութեան ծրագիրը այժմ երկու բաժիններէ կը բաղկանայ.
 
ա) Անչափահաս որբեր՝ մինչեւ 18 տարեկան։
 
բ) Չափահաս որբեր, որոնք 18 տարեկանը բոլորելէ ետք իրենց կրթութիւնը կը շարունակեն բարձրագոյն ուսման հաստատութեան մը մէջ։           
 
Եթէ կ՚ուզէք Ազգ. Առաջնորդարանի ցուցակին մէջ սպասող անչափահաս որբ երեխայ մը հովանաւորել (այժմ աւելցած են, դժբախտաբար, պսակաձեւ ժահրի զոհերու զաւակներ), կրնաք Առաջնորդարանիս հետ կապուիլ ելեկտրոնային նամակով  ( sophie@armenianprelacy.org ) կամ հեռաձայնով (212-689-7810)։ Անչափահաս որբերու պարագային, կրնաք նաեւ սեղմել վարի կապին վրայ։  
ՄԵՐ ԴՊՐՈՑՆԵՐԷՆ
« ՍԻԱՄԱՆԹՕ » ԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱՅԻՍ 16Ի ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
«Սիամանթօ» լսարանի Zoom-հանդիպումը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 16 Մայիսի առաւօտեան։

Օրուան երիտասարդ դասախօսը՝ Սթեֆընի Հէվընզը, որ շրջանաւարտ է Manhattanville College-ի փիլիսոփայութեան բաժնէն՝ պսակաւոր արուեստից վկայականով, Christians in Need Foundationի (CINF) վարիչ տնօրէնն է։ 2017էն ի վեր ամէն տարի կ՚ուղեւորուի Արցախ, ուր CINFը «Թումօ» կեդրոնի եւ ռուս-ամերիկեան դպրոցին միջոցաւ անգլերէն կը դասաւանդէ։

Դասախօսը «Տրամաբանութիւն եւ բարոյագիտութիւն» նիւթով ակնյայտ կերպով աշակերտները մասնակից դարձուց տրամաբանական բանավէճին։ Այս օրերուն այսպիսի նիւթով պատանիները կապուած պահելը մեծապէս գնահատելի էր։ Անոնք անդրադարձան մարդկային հիմնական արժէքներուն, «ի՛նչ եւ ի՛նչպէս»ին, առանց որոնց կեանքը «մարդկօրէն կ՛ապրիմ» կարելի չէ որակել։

«Սիամանթօ» լսարանի յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Մայիս 30ին։ 
ՓՐԱՒԻՏԸՆՍԻ «ՄՈՒՐԱՏ» ԱԶԳ. ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄԵԱՆ
Պսակաձեւ ժահրի ստեղծած դժուարին պայմաններուն պատճառով, Փրաւիտընսի «Մուրատ» ազգային վարժարանը Մարտ 8էն սկսեալ դադրեցուց դպրոցի շէնքէն ներս շաբաթօրեայ հանդիպումները աշակերտներուն հետ: Ուսուցիչ-աշակերտութիւն կապը սահմանափակուեցաւ համակարգչային յարաբերութեան մէջ: Միաժամանակ, Խնամակալ Մարմինին ծնողներուն փոխանցած մանկապատանեկան կայքէջերու ճոխ ցանկերը եւ այս օրերուն դիմատետրին տրամադրած հայերէնով կարդացուած մանկական պատմութիւններու շարքերը մեծապէս օգտակար դարձան:

Ապրիլի սկիզբէն, նկատի ունենալով որ մեկուսացման շրջանը պիտի երկարէր, հեռակայ ուսուցման անհրաժեշտութիւնը շատ աւելի զգալի դարձաւ: Դպրոցը որոշեց փորձել Հայ Համացանցային Համալսարանի (Armenian Virtual College) 8 շաբթուան դասընթացքները (Ապրիլ 6էն սկսեալ), որոնք անվճար պիտի հրամցուէին այն աշակերտներուն, որոնց համար հայ դպրոց յաճախելը անկարելի էր:

Աշակերտներու մեծամասնութիւնը արձանագրուեցաւ հրամցուած երեք դասընթացքներուն – սկսնակ, միջին եւ առաջամէտ մակարդակներուն մէջ, շատ փոքրերը՝ որպէս ունկնդիր (առանց քննութեան): Փոքրերը միայն ել-նամակով կը հաղորդակցին՝ ծնողներուն միջոցաւ: Իսկ բարձրագոյն դասարանի աշակերտները շաբթուան ընթացքին իրենց նոր դասը կը սերտեն «Մուրատ» վարժարանի ուսուցչուհիին հետ, գրաւոր պարտականութիւնները կը տեղադրեն համակարգիչին մէջ, եւ ամէն Շաբաթ առաւօտ «Սքայփ»ի միջոցաւ կը կապուին Երեւանի հեռավար ուսուցչուհիին հետ ու մէկ ժամ հայերէնով կը խօսակցին այդ շաբթուան գրաւոր ու բերանացի պարտականութիւններուն մասին: Յունիսի սկիզբը անոնք պիտի ստանան իրենց մասնակցութեան գնահատականն ու նիշերը:

Դպրոցը կը յուսայ, որ Սեպտեմբերին տեղի կ՚ունենայ վերադարձը ընթացիկ դասաւանդութեան, որ կը շարունակուի՝ աւելի ոգեւորուած ու նորարար ուսուցողական միջոցները օգտագործելու տրամաբանութեամբ:
SALT AND LIGHT
Ս. ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԽՄԲԱԿԻ ԱՌՑԱՆՑ ԺՈՂՈՎԸ
Ուրբաթ , Մայիս 8 ին , Ս . Սարգիս եկեղեցւոյ ( Տակլըսթըն , Նիւ Եորք ) Salt & Light երիտասարդական խմբակը իր առաջին առցանց ժողովը գումարեց , 60 հոգիի մասնակցութեամբ։ Նախօրօք , եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ . Նարեկ քհն . Թրթռեան եւ երիտասարդական խմբակի համակարգողները քանի մը անգամ առցանց ժողովներ ունեցած էին՝ անհրաժեշտ նախապատրաստութիւնը կատարելու համար , քանի որ խմբակի արձանագրուած անդամներու թիւը 78 է , եւ նման մեծաթիւ առցանց ձեռնարկի կազմակերպումը դիւրին գործ չէր։

Ժողովը սովորական Ուրբաթ երեկոյեան ժամանակացոյցին հետեւեցաւ։ Ան բաժնուած էր 10 առանձին առցանց խումբերու՝ իրենց սեփական համակարգողներով։ Բոլոր խումբերը հետեւեցան Տ . Նարեկ քհն. Թրթռեանի պատրաստած ուղեցոյցին , որ կեդրոնացած էր պատանիները վերստին զիրար կապելու , համավարակի փորձառութենէն մեկնած անոնց զգացումները արտայայտելու վրայ , եւ կը պարունակէր նաեւ խորհրդածութիւն մը Պօղոս Առաքեալի՝ Փիլիպպեցիներուն ուղղուած թուղթէն հատուածի մը առնչութեամբ , որ կը շեշտէ աղօթքի ու Աստուծոյ խաղաղութեան ուժը՝ անորոշութեան դիմաց։ Ժողովը շուրջ 45 վայրկեան տեւեց , մեծ ոգեւորութիւն արթնցնելով բոլորին մէջ։ Կը ծրագրուի նման առցանց ժողովներու կրկնութիւնը մինչեւ որ ապահով ըլլայ եկեղեցւոյ մէջ հանդիպումը ։
«ՀՈԳԻՍ ՔԵԶՄՈՎ ԿԸ ԽԱՅՏԱՅ»
ՔԵՄԱԼ ԵԱԼՉԸՆ
Թարգմ. Գարեգին արք. Պէքճեան

Քեմալ Եալչընի այս հատորը տպաւորիչ ու հետաքրքրական լեզուով անդրադարձած է Մեծ Եղեռնին, հաւաքելով բազմաթիւ դէպքեր ու վկայութիւններ։ Իւրաքանչիւր պատմողի կենսագրութիւնը մեր ժողովուրդի ճակատագրի մէկ մասն է, որ կեանքի կոչուած է թուրք հեղինակին գրիչով, որ այս նիւթին անդրադարձած է, երբ տակաւին շատ քիչերը կը յանդգնէին։ 


Այս գիրքը տրամադրելի է  Ազգային Առաջնորդարանի գրախանութէն։
Ստանալու համար դիմեցէք  books@armenianprelacy.org   հասցէին կամ հեռաձայնեցէք 212-689-7810 թիւին։

Նշան Գրիգորեան (մահ՝ 21 Մայիս, 1978)
Իր ժամանակի ամենամեծ ու շքեղ, «անխորտակելի» նաւ յայտարարուած «Թայթանիք»ի ու իր հայ ճամբորդներուն պատմութիւնը բազմաթիւ անգամ պատմուած է։ Անոր վերապրողներէն մէկուն՝ Նշան Գրիգորեանի շուրջ, առասպելի ու իրականութեան խառնուրդ մը կը տիրէ տակաւին։
 
Գրիգորեան ծնած է Քղի (Կարնոյ նահանգ), 1886ին (*)։ Հազիւ քսանամեայ, հայրը զինք մղած է գաղթելու դէպի Ամերիկա։ Քղեցի հինգ հայրենակիցներու հետ, եօթ օր քալած է մինչեւ Տրապիզոն. այդտեղէն ճամբորդած են Մարսէյլ եւ իրենց երրորդ կարգի տոմսակը գնած՝ «Թայթանիք»ի մէջ, որ Շէրպուրկէն կը մեկնէր դէպի Ամերիկա իր առաջին ուղեւորութեամբ՝ 2.200 ճամբորդներով։ Անոնք կղպանքի տակ դրուած են իրենց նաւասենեակներուն մէջ, որովհետեւ օրէնքները կը պահանջէին, որ երրորդ կարգի ճամբորդները մեկուսանային առաջին եւ երկրորդ կարգի ճամբորդներէն։

Հինգերորդ երեկոյեան՝ Ապրիլ 14ի գրեթէ կէս գիշերին, նաւը հսկայական սառցալերան մը զարնուելով, սկսած է դանդաղօրէն ընկղմիլ։ Գրիգորեան եւ այլ տղամարդիկ շղթայի մը կղպանքը կոտրած են՝ վերի յարկերը հասնելու համար։ Երիտասարդ հայը յաջողած է վերջին՝ թիւ 10 մակոյկը հասնիլ, որ կէս լեցուն կերպով ծով կ՚իջեցուէր, ու անոր մէջ ցատկել։ Միայն 712 ուղեւորներ փրկուած են, որոնցմէ աւելի քան 500-ը առաջին եւ երկրորդ կարգի ճամբորդներ էին։ Երրորդ կարգի 709 ճամբորդներէն միայն 176 հոգի (55 տղամարդիկ, 98 կին եւ 23 մանուկ) փրկուած են։ Անոնց շարքին էր Նշան Գրիգորեան։ Իր հայրենակիցներէն միայն 20 կամ 22ամեայ Դաւիթ Վարդանեանն ալ փրկուած է։

«Քարփաթիա» նաւը բարձրանալով, Գրիգորեան տարուած է Նիւ Եորք, ուր հասած է Ապրիլ 18ին։ Թոքատապէ բռնուելով, չորս օր հիւանդանոց մնացած է։ Վերջապէս հասնելով իր գացած վայրը՝ Պրէնթֆըրտ (Օնթարիօ), երկու շաբաթ կրկին հիւանդանոց մնացած է։

Չափազանցուած ու հնարովի պատմութիւններ եղած են։ Պրէնթֆըրտի թերթ մը հրատարակած է զգայացունց յօդուած մը՝ կնոջական հագուստով ծպտուած ու ինքզինք փրկած հայուն մասին։ Գրիգորեանի՝ գիւղական հայ մարդու հագուածքը, պատճառ դարձած է նման շփոթի մը (**)։

1918 ին, ան հաստատուած է Սէնթ-Քէթրինզ քաղաքը, դարձեալ Օնթարիոյի մէջ։ Տեղւոյն «Ճենըրըլ Մոթըրզ»ի երկարամեայ գործաւոր եղած է ու բաւարար դրամ խնայած՝ իր երկու կրտսեր եղբայրները Գանատա բերելու համար։ Ան նաեւ Գանատայի առաջին հայ եկեղեցւոյ հիմնադիրներէն մէկը եղած է Սէնթ Քէթրինզի մէջ։ 1924ին, ամուսնացած է Բերսաբէ Վարդանեանին հետ եւ ունեցած՝ երեք զաւակներ։ Երբեւէ նաւ չէ նստած նորէն եւ ոչ ալ լողացած է, ինչ որ կը վկայէ անոր ապրած փորձառութեան ու հոգեբանական խոցին մասին։

Նշան Գրիգորեան մահացած է Սէնթ Քէթրինզի մէջ, 21 Մայիս, 1978ին։

---------

( *) Titanica հանրագիտարանը ծննդեան թուականը կը գրէ Մայիս 12, 1886 եւ կը լուսաբանէ, որ մահուան վկայականը կ՚ըսէ Դեկտեմբեր 1, 1886, մինչ «Թայթանիք»ի ճամբորդներու ցուցակը տարիքը 25 կը յիշատակէ։ Սակայն, գերեզմանաքարին վրայ փորագրուած է Դեկտեմբեր 15, 1890։

(**) Այլ մարդոց մասին տարաձայնութիւններ եղած են, թէ ծպուած են կիներու հագուստով՝ նաւէն փախուստ տալու համար։ Այս առասպելը փաստացի ձեւով հերքուած է Snopes ( www.snopes.com ) կայքէջին մէջ։
Այս սիւնակին նախորդ գրութիւնները կրնաք գտնել Առաջնորդարանիս կայքէջին մէջ  ( www.armenianprelacy.org ). 
ԳՐԵՑԷ՛Ք ՄԵԶԻ
Թղթակցութիւններ, լուսանկարներ եւ ժամանակացոյցի նիւթեր առաքելու պայմանաժամը Երեքշաբթի երեկոյ է։
 
Հաճոյքով կը հրատարակենք “Crossroads”ի խմբագրութեան ուղղուած ձեր հայերէն կամ անգլերէն նամակները։
 
Մեր հասցէն՝ crossroads@armenianprelacy.org։

ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
9 Մայիս-13 Յունիս —Ս. Գիրքի սերտողութիւն՝ Zoomի միջոցով։ Կը ներկայացնէ՝ Շանթ Ա. Սրկ. Գազանճեան՝ Ազգ. Առաջնորդարանի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան բաժանմունքի տնօրէն, Շաբաթ օրերը, ժամը 2:00-2:30ին։ Տեղեկութիւններու համար, գրեցէք shant@armenianprelacy.org հասցէին կամ հեռաձայնեցէք 212-689-7810 թիւին։

13-16 Մայիս —( ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ) Ֆիլատելֆիայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ կողմէ կազմակերպուած Ազգային Երեսփոխանական Ժողովը։

30 Մայիս «Սիամանթօ» լսարանի առցանց յաջորդ հանդիպումը, ժամը 10:30ին։ Տեղեկութիւններու համար, կապուեցէք Ուսումնական Խորհուրդի վարիչ տնօրէն՝ տիկ. Մարի Կիւլիւմեանին հետ (anec@armenianprelacy.org կամ 212-689-7810)։

31 Մայիս —( ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ) Տակլըսթընի (Նիւ Եորք) Ս. Սարգիս նորակառոյց եկեղեցւոյ 30ամեակի ճաշկերոյթ։
 
29 Յունիս—3 Յուլիս —Գրիգոր Տաթեւացի ամառնային ծրագիր՝ առցանց։ Տեղեկութիւններու համար, գրեցէք shant@armenianprelacy.org հասցէին կամ հեռաձայնեցէք 212-689-7810 թիւին։
 
26-27 Սեպտեմբեր —  Նորթ Անտովըրի (Մասաչուսեթս) Ս. Գրիգոր եկեղեցւոյ 50ամեակ, հովանաւորութեամբ՝ թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի։
 
4 Հոկտեմբեր —Նիւ Պրիթընի (Քընէթիքըթ) Ս. Ստեփանոս եկեղեցոյ 95ամեակի տօնախմբութիւն։
 
17 Հոկտեմբեր (ՋՆՋՈՒԱԾ) Hye Kef 5 տարեկան պարի երեկոն, կազմակերպութեամբ՝ «Ամերիկայի Հայ Բարեկամներ»ու կողմէ։
 
15 Նոյեմբեր —Ազգ. Առաջնորդարանի Գոհաբանութեան ճաշկերոյթ։
 
28 Նոյեմբեր —Փրաւիտընսի (Ռոտ Այլընտ) Ս. Վարդանանց եկեղեցոյ 80ամեակի տօնախմբութիւն, հովանաւորութեամբ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի։ Rhodes-on-the-Pawtuxet, Քրանսթըն (Ռոտ Այլընտ)։

Follow us on Social Media
The Armenian Prelacy 
Tel: 212-689-7810 ♦ Fax: 212-689-7168 ♦ Email: email@armenianprelacy.org

Visit the Catholicosate webpage at  http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/