28 Նոյեմբեր, 2019
ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ ԸԼԼԱՆՔ…
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Ամէն:  

Գոհութիւն, շնորհակալութիւն եւ փառք քեզի, Տէ՛ր Աստուած, մեզի շնորհած առատ բարիքներուդ եւ պարգեւներուդ համար: Ամէն օր քաղցրութեամբդ ու բարի կամքովդ առատապէս կը կերակրես մեզ, որպէսզի մեզ՝ քու ծառաներդ, հաղորդակից դարձնես հոգեւոր բարութեանդ եւ երկնքի արքայութեանդ, ըստ մեր ակնկալութեան եւ յոյսին: Ամենակալ Տէր, մեր Աստուածը, փրկէ մեզ եւ ողորմէ մեզի:


Գոհաբանութեան Օրուան առիթով, մեր բոլոր հաւատացեալներէն կը խնդրեմ, որ շնորհակալութիւն յայտնեն Ամենակալ Տիրոջ բոլոր այն օրհնութիւններուն համար, զորս Ան կը պարգեւէ մեզի իւրաքանչիւր օր։ Բացէ՛ք ձեր սրտերը զԱստուած ընդունելու համար, երբ այս տօնին կը հաւաքուիք ձեր սիրելիներուն հետ։ Յառաջանանք յոյսով, Աստուծոյ հանդէպ եւ փոխադարձ հաւատքով հզօրացած, ուխտելով Անոր եկեղեցւոյ ու առաքելութեան։

Չմոռնանք մեր վայելած բարիքները բաժնեկցիլ նուազ բախտաւորներու հետ, եւ մեր աղօթքներուն մէջ Ամենակալէն աղերսենք, որ մեր խնդրած բարիքները շնորհէ ամբողջ մարդկութեան։ Կը խնդրեմ յատկապէս, որ յիշէք մեր եղբայրներն ու քոյրերը ի Հայաստան եւ յԱրցախ՝ մասնակցելով Գոհաբանութեան Օրուան թելեթոնին։ 
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
Առաջնորդ


ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐԸ՝ ՄԻ՛ ՄՈՌՆԱՔ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԹԵԼԵԹՈՆԸ 
Այսօր, Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր, մի՛ մոռնաք նիւթական ձեր աջակցութիւնը բերելու «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի 22րդ Գոհաբանութեան Օրուան թելեթոնին։ Թելեթոնը պիտի սփռուի Երեւանէն ու Լոս Անճելըսէն՝ ուղղակի հեռատեսիլով, եւ համակարգչային հաղորդումով՝ աշխարհասփիւռ դիտողներու համար։

«Իմ սիրելի Հայաստանին» բնաբանով կայանալիք 22րդ տարեկան թելեթոնին հասոյթը պիտի յատկացուի Հայաստանի եւ Արցախի գիւղերուն մէջ արեգակնային ուժի համակարգերու տեղադրման գործին, ինչպէս նաեւ ըմպելի ջուրի եւ ոռոգման ցանցերու կառուցման: Տարեկան Թելեթոնի գումարներով կայանալիք ծրագիրները կը ներառնեն արեգակնային վահանակներու, ջեռուցիչներու եւ ենթակայաններու տեղադրում, ջրատարներու եւ բաշխիչ ցանցերու շինութիւն եւ խորունկ ջրհորներու փորիչներ եւ առաջատար կաթիլային ոռոգման համակարգերու կառուցում:

Թելեթոնին հեռատեսիլով հետեւելու համար, «Հայաստան» հիմնադրամի կողմէ յատուկ պատրաստուած ամբողջական ցանկը կրնաք գտնել՝ 2019 Telethon TV Broadcast Guide խորագրին տակ  Armeniafund.org  կայքէջին մէջ։ 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ՝ ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ԱՇՃԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան եւ Գանատայի թեմի նախկին առաջնորդ հոգելոյս Տ. Մեսրոպ արք. Աշճեանի վախճանման 16-րդ տարելիցին առթիւ հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, Դեկտեմբեր 1, 2019-ին, Նիւ Եորքի Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ: Մեսրոպ արք. իր մահկանացուն կնքած էր 2 Դեկտեմբեր, 2003ին, Միացեալ Նահանգներ այցելութեան մը ընթացքին։ Ան թեմիս առաջնորդական պաշտօնը վարած էր 1978-1998 թուականներուն, իսկ այնուհետեւ փոխադրուած էր Հայաստան, ուր ղեկավարած էր քրիստոնէութեան իբրեւ պետական կրօնք ընդունման 1700ամեակի յանձնախումբը եւ բարեսիրական ու կրթական բազմաթիւ ծրագրեր կազմակերպած էր Հայաստանի ու Արցախի մեր ժողովուրդի ի նպաստ։ 

«ԿՈՄԻՏԱՍ - 150»
ՆՈՐ ԳԻՐՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՄԷՋ
Հինգշաբթի, 5 Դեկտեմբերին, երեկոյեան ժամը 7:00ին, Արեւելեան թեմի հովանաւորութեամբ տեղի պիտի ունենայ «Կոմիտաս - 150» խորագրուած հայերէն ու անգլերէն գիրքին ներկայացումը Ազգային Առաջնորդարանին մէջ (138 East 39th Street, New York City)։

Արեւելեան թեմի այս հրատարակութիւնը Կոմիտաս Վարդապետի կողմէ եւ անոր մասին գրուած յօդուածներու, նամակներու եւ յուշերու համառօտ հաւաքածոյ մըն է, որ կազմուած ու թարգմանուած է դոկտ. Վարդան Մատթէոսեանի կողմէ։ Այս նիւթերէն շատերը առաջին անգամ ըլլալով կը մտնեն գիրքի մէջ եւ լոյս կը տեսնեն անգլերէնով։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԻՐԱԿԻ, 1 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
Բ. ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՍՆԱԿԱՑ
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ (13: 1-9)

Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն Գալիլեացիներուն մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին: Յիսուս անոնց ըսաւ.
Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուող Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր էին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցան: Ո՛չ: Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ դուք բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք: Կամ ի՞նչ կը մտածէք այն տասնութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնք: Անոնք աւելի՞ յանցաւոր էին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Ո՛չ: Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք:
Անոնց հետեւալ առակը պատմեց.
Մարդ մը կար, որ իր այգիին մէջ թզենի մը տնկած էր: Թուզ քաղելու գնաց, բայց թզենիին վրայ պտուղ չգտաւ: Այգեպանին ըսաւ. «Այս երրորդ տարին է որ կու գամ թուզ քաղելու, բայց չեմ գտներ: Ուստի կտրէ՛ զայն, ինչո՞ւ անիմաստ կերպով տեղ գրաւէ»: Այգեպանը պատասխանեց. «Տէ՛ր, թող այս տարի ալ մնայ. ես իր շուրջի հողը կրկին կր փորեմ եւ պարարտացուցիչ կը դնեմ: Այս ձեւով թերեւս պտուղ տայ. ապա թէ ոչ՝ յաջորդ տարի կտրէ զայն»:

***
Ա. ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (4:1-11)
 
Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, մենք ձեզի սորվեցուցինք թէ ի՛նչպէս պէտք է ապրիլ Աստուծոյ հաճելի ըլլալու համար: Թէպէտ այդպէս կ’ապրիք արդէն, սակայն կը խնդրենք եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը թելադրենք՝ որ շարունակէք յառաջանալ ներկայ ձեր ընթացքին մէջ: Գիտէք թէ ի՛նչ պատուէրներ տուինք ձեզի Տէր Յիսուսի անունով, որովհետեւ Աստուծոյ կամքն է, որ դուք սրբուիք եւ ամենեւին հեռու մնաք պոռնկութենէ: Ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող սրբութեամբ եւ պատուով ամուսնանայ: Կրքոտ ցանկութիւններու անձնատուր մի՛ ըլլաք հեթանոսներուն պէս, որոնք զԱստուած չեն ճանչնար. կամ չլլա՛յ որ մէկը եղբօր մը դէմ մեղանչէ՝ անոր կինը յափշտակելով, որովհետեւ այդ բոլորին համար Տէրը իր դատաստանին մէջ անողոք պիտի ըլլայ, ինչպէս սկիզբէն ըսինք ձեզի եւ ազդարարեցինք: Միթէ Աստուած մեր պղծալից կեանքը շարունակելո՞ւ հրաւիրեց մեզ, թէ՝ սրբութեամբ ապրելու: Անշուշտ թէ սրբութեամբ ապրելու: Հետեւաբար, ով որ սրբութեան այս պատուէրը կ’արհամարհէ՝ մարդ մը անարգած չ’ըլլար, այլ՝ նոյնինքն զԱստուած, որ իր Սուրբ Հոգին կու տայ մեզի:
Գալով եղբայրսիրութեան, մեր գրելուն պէտք չունիք, որովհետեւ ինքնին դուք Աստուծմէ սորված էք իրար սիրել, ինչպէս արդէն գործնապէս այդ սէրը ցոյց կու տաք ամբողջ Մակեդոնիայի բոլոր եղբայրներուն նկատմամբ: Բայց դարձեալ, եղբայրնե՛ր, կը խնդրենք որ աւելի առատանաք ձեր սիրոյն մէջ, ջանաք հանդարտ կեանք մը վարել, միայն ձեր գործին նայիլ եւ ձեր աշխատանքի վաստակով ապրիլ, ինչպէս որ պատուիրեցինք ձեզի, որպէսզի ձեր պարկեշտ ընթացքով յարգուիք չհաւատացողներէն եւ ոեւէ մէկուն կարօտ չմնաք:

ՃՇ. ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
Ես. 36:22-37:11  

Ս. ԹԱԴԷՈՍ ԵՒ ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐԸ
Շաբաթ, 30 Նոյեմբերին, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Թադէոս ու Բարդուղիմէոս առաքեալները, որոնք մեր Եկեղեցիին տուած են իր առաքելական նկարագիրը եւ ճանչցուած են իբրեւ Հայաստանի առաջին լուսաւորիչներ։   

Ս. Թադէոս Հայաստան եկած է 43 թուականին շուրջ՝ քրիստոնէութիւնը քարոզելու համար, ու նահատակուած՝ հարաւ-արեւելեան Հայաստանի մէջ։ Անոր գերեզմանը կը գտնուի Ս. Թադէոսի վանքը (Իրան), ուր 3րդ դարուն մատուռ մը շինուած է։ Տարեկան ուխտագնացութիւններ տեղի կ՚ունենան մինչեւ այսօր դէպի վանքը։ Կը կարծուի, որ Բարդուղիմէոսը Հայաստան ժամանած է 66ին։ Նահատակուած է Հադամակերտի մէջ՝ Վանայ լիճի հարաւ-արեւելքը։  

Այս շաբաթ կը յիշուին նաեւ՝ 
Ս. Գենարիոս (Դեկտեմբեր 2)
Ս. Մինաս Աթէնացի (Դեկտեմբեր 3)
“CROSSROADS”Ի ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ԹԻՒԸ
Այս շաբթուան “Crossroads”ը՝ Գոհաբանութեան Օրուան տօնին պատճառով, աւելի սեղմ բովանդակութիւն ունի։ Մեր տեղեկատուն յառաջիկայ շաբաթ պիտի վերադառնայ ձեր սիրած բաժիններով, ինչպէս պատմութեան ու լեզուի սիւնակները եւ շաբթուան արխիւային լուսանկարը։

Բոլորին կը մաղթենք երջանիկ ու իմաստալից տօն մը ձեր սիրելիներուն հետ։ Շնորհաւոր Գոհաբանութեան Օր։ 

ՆԱՄԱԿՆԵՐ ԵՒ ԹՂԹԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ “CROSSROADS”Ի ՀԱՄԱՐ
Հաճոյքով կ՚ընդունինք ու կը հրատարակենք խմբագրութեան ուղղուած ձեր անգլերէն կամ հայերէն նամակները, որոնք  crossroads@armenianprelacy.org  հասցէին պէտք է յղուին։

 “Crossroads”ին թղթակցութիւններ, լուսանկարներ, եւ ժամանակացոյցի նիւթեր առաքելու պայմանաժամը՝ Չորեքշաբթի կէսօր է։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
5 Դեկտեմբեր-  «Կոմիտաս-150» հայերէն ու անգլերէն գիրքի ներկայացում (կազմող ու թարգմանիչ՝ դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան), հրատարակութիւն՝ Ազգ. Առաջնորդարանի։ 

7 Դեկտեմբեր— Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ (Ուայթընզվիլ, Մասաչուսեթս) տարեկան պազար (Pleasant Street Christian Reform Church Hall, 25 Cross Street, Whitinsville), առաւօտեան ժամը 10:00էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 4:30։ Ընթրիքը պիտի սպասարկուի ժամը 11:30ին։

7 Դեկտեմբեր— «Սիամանթօ» լսարանի յաջորդ հանդիպումը տեղի կ՚ունենայ Առաջնորդարանի շէնքին մէջ, առաւօտեան ժամը 10։00էն 12։30։
Տեղեկութիւններու եւ արձանագրութեան համար, հաճեցէք հեռաձայնել Ուսումնական Խորհուրդի գրասենեակի տնօրէնուհի Մարի Կիւլիւմեանին՝ 212-689-7231 թիւին։ Ել-նամակ՝ ANEC@armenianprelacy.org

15 Դեկտեմբեր— Նորատիպ "Praying with the Armenian Apostolic Orthodox Church" գիրքի ներկայացում Շանթ Ա. սրկ. Գազանճեանի կողմէ, յաւարտ Ս. Պատարագի, Ս. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, Նիւ Եորք։

19 Դեկտեմբեր— Մայքլ Փափազեանի “The Doctor of Mercy: The Sacred Treasures of St. Gregory of Narek” նոր գիրքի (The Liturgical Press) ներկայացում՝ երեկոյեան ժամը 7:00ին, Ազգ. Առաջնորդարանին մէջ (138 E. 39th Street, New York City), հեղինակին ներկայութեամբ։

22 Դեկտեմբեր —Ծննդեան երգահանդէս, ժամը 2։00ին, կազմակերպութեամբ՝ Ս Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան, Նիւ Եորք, կատարողութեամբ՝ Անահիտ Զաքարեանի, Անահիտ Պօղոսեանի եւ Անահիտ Ինճիկիւլեանի։

31 Դեկտեմբեր —Ս. Վարդանանց եկեղեցի (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըրզի)։ Նոր Տարուան ընթրիք-պարահանդէս։

 15 Մարտ, 2020 — Ազգ. Առաջնորդարանի 37րդ տարեկան «Միւզիքըլ Արմինիա» համերգ, կէսօրէ ետք ժամը 2:00ին, Carnegie Hallի Weill համերգասրահին մէջ (West 57th Street at Seventh Avenue, New York City)։ 

 28 Մարտ, 2020 —“Faith Building Women 2020 Symposium”։ Աստուածաշունչի մէջ կիներու ներկայութիւնը ընդգծելու կոչուած համագումար մը՝ Ս. Պետրոս եկեղեցւոյ չափահասներու քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի կազմակերպութեամբ։ Համագումարը տեղի պիտի ունենայ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ (Գեմպրիճ, Մասաչուսեթս)։ Գլխաւոր բանախօսներ՝ դոկտ. Ռոպերթա Ըրվայն եւ Արփի Նագաշեան։

 13-16 Մայիս, 2020 —Արեւելեան թեմի Ազգային Երեսփոխանական Ժողով, հիւրընկալութեամբ՝ Ֆիլատելֆիայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ։ Հոգեւորականաց համագումարը պիտի սկսի Չորեքշաբթի, 13 Մայիսին, իսկ Երեսփոխանական Ժողովը՝ Հինգշաբթի, 14 Մայիսին։ Ժողովը իր աւարտին կը հասնի Շաբաթ, 16 Մայիսին։ 

31 Մայիս, 2020 —Տակլըսթընի (Նիւ Եորք) Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ 30ամեակի ճաշկերոյթ։ Մանրամասնութիւնները յետագային։ 

Follow us on Social Media
The Armenian Prelacy 
Tel: 212-689-7810 ♦ Fax: 212-689-7168 ♦ Email: email@armenianprelacy.org

Visit the Catholicosate webpage at  http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/