3 Հոկտեմբեր, 2019
ՍԿՍԻՆՔ ԱՂՕԹՔՈՎ
Այս շաբաթ, Ս. Ստեփանոս ամէնօրեայ վարժարանի (Ուոթըրթաուն, Մասաչուսեթս) 5րդ դասարանի աշակերտ Արմէն Պարսումեան կը կարդայ Ս. Ներսէս Շնորհալիի «Հաւատով խոստովանիմ»ի երրորդ աղօթքը։

ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՄԻՇԻԿԸՆԻ ՄԷՋ
Կիրակի, 29 Սեպտեմբերին, թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան արք. Դանիէլեան պատարագեց ու քարոզեց Տիրպորնի (Միշիկըն) Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ։ Պատարագի ընթացքին, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս կիսասարկաւագ ձեռնադրեց Միքայէլ-Արմէն Գատեանը, Հայկ Գատեանը, Յարութ Աշըգեանր, Մանօ Աշըգեանը եւ Յարութ Աշըգեանը։
Յաւարտ Ս. Պատարագի, եկեղեցին հիւրասիրութիւն մը կատարեց ի պատիւ Տիկնանց Միութեան։ Հանդիսավարն էր օր. Քնար Թոփուզեան, որ այս տարի մասնակցած է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի երիտասարդական լսարանին։ Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Հրանդ քհն. Գէորգեան, իր ողջոյնի խօսքէն ետք, Ազգ. Առաջնորդարանի ծրագիրներուն ու գործունէութեան անդրադարձող կարճ տեսերիզը ներկայացուց։ Հոգաբարձութեան ատենապետուհի տիկ. Սիմոնէ Թոփուզեան շնորհակալութիւն յայտնեց ծխականներուն՝ իրենց անսակարկ զօրակցութեան համար։ Տիկնանց Միութեան նուիրուած տեսերիզը օրուան յատկանշական պահերէն էր։ Աւարտին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը դրուատեց Տիկնանց Միութեան գործօն դերը եկեղեցւոյ մէջ, աղօթելով Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ բարօրութեան համար։ Ձեռնարկը փակուեցաւ «Կիլիկիա» երգով։
Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի այցելութեան ընթացքին, «Առաջնորդարանի սիւներ»ու (“Pillars of the Prelacy”) ծրագրին երեք նոր անդամներ աւելցան։ Այս ծրագիրը հաստատուած է 2003ին իբրեւ տարեկան նուիրատուութիւն, որ կանոնաւոր եկամուտի աղբիւր մը կը մատակարարէ՝ Ազգ. Առաջնորդարանի բազմաթիւ ծրագիրներուն սատարելու համար։ Լուսանկարին մէջ՝ ձախէն աջ, Գեղամ Թազեան, Փաթրիսիա եւ Ռաֆֆի Կիւրեճեան, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս, Տ. Հրանդ քահանայ, երէցկին Թամար, Սիլվա եւ Յակոբ Տէմիրճեան։ Սոյն ծրագրով հետաքրքրուողները կրնան դիմել Ազգ. Առաջնորդարանի գրասենեակ, հեռաձայնելով 212-689-7810 թիւին։

ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ ՊԻՏԻ ՃԱՄԲՈՐԴԷ ՈՒՈՔԻԿԸՆ ԵՒ ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱ
Կիրակի, 6 Հոկտեմբերին, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս պիտի պատարագէ ու քարոզէ Ուոքիկընի (Իլինոյ) Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ։ Այնուհետեւ, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը պիտի ճամբորդէ Գալիֆորնիա, ուր պիտի մասնակցի Հիւսիսային Ամերիկայի Հոգեւորականաց Միջ-Թեմական համագումարին, որ տեղի պիտի ունենայ Մոնթէպէլլոյի Ս. Խաչ Մայր Տաճարինմէջ, Հոկտեմբեր 7-11ին։

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐԸ ՊԻՏԻ ՆՇՈՒԻ
Ամէն տարի, «Առաջնորդարանի Գոհաբանութեան Օր»ը շեշտը պիտի դնէ Ազգ. Առաջնորդարանի բազմակողմանի առաքելութեան մէկ երեսին վրայ։ Այս նոր աւանդութեան հիմքը պիտի դրուի Կիրակի, 17 Նոյեմբերին։ Որպէս օրուան սկիզբ, Անուշաւան Արքեպիսկոպոս պիտի պատարագէ Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ (Տակլըսթըն), առաւօտեան ժամը 10:30ին։ Յաւարտ Ս. Պատարագի, Գոհաբանութեան ճաշկերոյթը տեղի պիտի ունենայ՝ Terrace on the Parkի մէջ (Քուինզ, Նիւ Եորք)։ Հիւրասիրութիւնը պիտի սկսի ժամը 2:00ին, իսկ ճաշկերոյթն ու յայտագիրը՝ ժամը 3:00ին։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը բացատրեց, որ «Առաջնորդարանի Գոհաբանութեան Օր»ը յղացուած է «մեր ժողովուրդին, առանց բացառութեան, շնորհակալութիւն յայտնելու՝ Առաջնորդարանի հովանաւորած ծրագիրներուն՝ անոր բերած անսակարկ նուիրումին համար։ Հետեւաբար, ամէն տարի յատուկ ուշադրութիւն պիտի դարձնենք տարբեր ծրագրի մը։ Առաջին ձեռնարկին որոշած ենք մեծարել հայրենիքի մէջ, Առաջնորդարանին կողմէ հաստատուած «Մեծն Ներսէս» Բարեգործական ու Ընկերային Կազմակերպութեան բերած ծառայութիւնը Հայաստանի ու Արցախի մեր ժողովուրդին։ Թէեւ այս աշխատանքին արմատները կը հասնին մինչեւ 1988ի երկրաշարժը, բարեգործական գրասենեակին պաշտօնական հաստատումը տեղի ունեցաւ աւելի քան 25 տարի առաջ։ Արդարեւ, «Մեծն Ներսէս» պաշտօնապէս նշած է իր 25ամեակը։ Հետեւաբար, Նոյեմբեր 17ին պիտի նշենք անոր 25 + 1 տարեդարձը, այսինքն՝ Հայաստանի ու Արցախի մէջ 26 տարուան սիրոյ գործը»։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԻՐԱԿԻ, 6 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
Դ. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑ

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 11:27-33
Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչներն ու երէցները եւ հարցուցին.
Ի՞նչ իշխանութեամբ կը կատարես այս բաները: Ո՞վ քեզի այդ իշխանութիւնը տուաւ:
Յիսուս պատասխանեց անոնց.
Լա՛ւ, ձեզի պիտի ըսեմ թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ ասոնք, եթէ դուք ալ իմ հարցումիս պատասխանէք: Յովհաննէսի մկրտելու իշխանութիւնը Աստուծմէ՞ տրուած էր իրեն, թէ մարդոցմէ: Պատասխանեցէ՛ք տեսնեմ:
Անոնք սկսան իրարու միջեւ խորհիլ եւ ըսել.
Եթէ ըսենք՝ «Աստուծմէ տրուած էր», մեզի պիտի ըսէ՝ թէ ինչո՛ւ չհաւատացիք իրեն. իսկ «Մարդոցմէ էր» չենք կրնար ըսել՝ ժողովուրդէն վախնալով, որովհետեւ ամէն մարդ գիտէ թէ՝ Յովհաննէս ճշմարտապէս մարգարէ է:
Ուստի պատասխանեցին Յիսուսի.
Չենք գիտեր:
Յիսուս ալ իրենց հարցումին պատասխանելով ըսաւ.
Այն ատեն՝ ես ալ ձեզի չեմ ըսեր թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ այս բաները:

***

Բ. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 13:5-13
Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի ներկայութիւնը կը զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր անունը կը կրէք: Յուսամ գիտէք, թէ մենք այդ փորձը յաջողապէս կատարած ենք: Եւ կը խնդրենք Աստուծմէ, որ չարիք չգործէք: Ասիկա ըսելով, չենք ուզեր մենք մեզ ընտիր ցոյց տալ. ընդհակառակը, կ’ուզենք որ դուք բարին գործէք, նոյնիսկ մեզ ամօթով ձգելու չափ: Որովհետեւ Աստուծոյ ճշմարտութեան դէմ ոչինչ կրնանք ընել, այլ միայն կրնանք անոր համար աշխատիլ: Ուրախութեամբ յանձն կ’առնենք տկարանալ, միայն թէ դուք զօրանաք: Ուստի կ’աղօթենք որ հետզհետէ կատարեալ ըլլաք: Ասիկա հեռուէն կը գրեմ ձեզի, որպէսզի երբ գամ, պէտք չունենամ խստութեամբ վարուելու ձեզի հետ այն իշխանութեամբ՝ որ Տէրը ինծի տուաւ ուղղելու համար, եւ ո՛չ թէ պատժելու:
Կը փակեմ նամակս, եղբայրնե՛ր. ո՛ղջ եղէք: Կատարեալ ըլլալու աշխատեցէք, քաջալերուեցէ՛ք: Համերաշխ եւ խաղաղութեամբ ապրեցէք իրարու հետ, եւ այն ատեն խաղաղութեան ու սիրոյ Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ:
Սուրբ համբոյրով ողջունեցէք իրար: Այստեղի քրիստոնեաները կ’ողջունեն ձեզ:
Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորին հետ ըլլան: Ամէն:

ՃՇ. ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
Ես. 17:7-14

ՍԱՀԱԿ ԵՒ ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՍՈՒՐԲ ԻՇԽԱՆՆԵՐԸ
Այսօր՝ Հինգշաբթի, 3 Հոկտեմբերին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ արաբական տիրապետութեան դէմ պայքարած երկու եղբայրներ՝ Սահակ եւ Համազասպ իշխանները, որոնց առջեւ դրուած էր քրիստոնէութենէն հրաժարելու կամ մեռնելու երկընտրանքը՝ ձերբակալուելու պահուն։ Մերժելով դաւանափոխ ըլլան, անոնք նահատակ դարձան իրենց հաւատքին ի խնդիր։
ՔՐԻՍՏՈՍԻ 72 ՍՈՒՐԲ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ
Շաբաթ, 5 Հոկտեմբերին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Քրիստոսի 72 սուրբ աշակերտները։ Ասիկա կու գայ Ղուկասի Աւետարանէն (գլ. 10, համար 1). «Այս դէպքէն ետք, Յիսուս եօթանասուներկու աշակերտներ եւս նշանակեց եւ զանոնք զոյգ-զոյգ իրմէ առաջ ղրկեց իր երթալիք բոլոր քաղաքներն ու շրջանները»: (Ծանօթ. Կարգ մը աղբիւրներ կ՚ըսեն 72 աշակերտներ, իսկ ուրիշներ՝ 70)։ Այս աշակերտները հաւատարիմ մնացին Տիրոջ ու իրենց կոչումին եւ նուիրուեցան Տիրոջ պատգամի տարածման։ Անոնք պատահականօրէն ընտրուած մարդիկ չէին, այլ՝ իսկական աշակերտներ, որոնց աշխատանքով Տիրոջ պատգամը տարածուեցաւ Հռոմէական Կայսրութեան երկայնքին եւ աւելի անդին։ Բոլոր սուրբերը անհատապէս կը յիշուին Եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ, բայց այս օրը յատկապէս ընտրուած է զանոնք հաւաքաբար յիշատակելու համար։

Այս շաբաթ նաեւ կ՚ոգեկոչուին՝
Երկուշաբթի, 7 Հոկտեմբեր՝ Ս. Փոկաս հայրապետ եւ Ս. Երանոս
Երեքշաբթի, 8 Հոկտեմբեր՝ Ս. Թեկղէ եւ Վարվառէ կոյսեր
Հինգշաբթի, 10 Հոկտեմբեր՝ Ս. Պանդալէոն բժիշկ

ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՄԱՍԻՆ
Չորեքշաբթի, 16 Հոկտեմբեր, ժամը 7:00ին, Ազգային Ուսումնական Խորհուրդը, «Գրիգոր եւ Գլարա Զօհրապ» Տեղեկատուական Կեդրոնը եւ Հայագիտական Ուսմանց Ընկերութիւնը կը կազմակերպեն «Արեւմտահայերէնը 21րդ դարուն. մարտահրաւէրներ եւ նոր առաջարկներ» խորագրով կլոր սեղան մը Ազգ. Առաջնորդարանի «Վահագն եւ Յասմիկ Յովնանեան» դահլիճին մէջ։ Բացումը պիտի կատարէ Ուս. Խորհուրդի տնօրէնուհի տիկ. Մարի Կիւլիւմեան։ Դոկտ. Քրիստոֆըր Շխլեան պիտի վարէ զրոյցը, որուն պիտի մասնակցին դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան, պրն. Ճեսի Արլեն եւ տիկ. Կիլտա Քիւփէլեան։ Տեղեկութիւններու համար, գրեցէք anec@armenianprelacy.org հասցէին կամ հեռաձայնեցէք 212-689-7231 թիւին։  

«ՍԻԱՄԱՆԹՕ» ԼՍԱՐԱՆԸ ԿԸ ՎԵՐՍԿՍԻ
Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի «Սիամանթօ» լսարանը երկար տարիներու աւանդ մը ունի՝ պատանի սերունդները ի մի հաւաքելու եւ անոնց միտքերը լուսաբանելու հաւատքի, հայ ինքնութեան, պատմութեան ու մշակոյթի այլազան նիւթերով։

Այս տարի, «Սիամանթօ» լսարանը կը վերսկսի իր ընթացքը, Մշակոյթի Ամսուան երկրորդ շաբաթը, Հոկտեմբերի 12ին, ժամը 10:00էն 12:30, Ազգային Առաջնորդարանիս յարկէն ներս։ Հանդիպումները առայժմ կը շարունակուին ամիսը մէկ անգամ՝ ունենալով մասնագէտ հիւր դասախօսներ։ Դասընթացքին մասնակցողները պիտի հետեւին, պատմականին կողքին՝ այժմէական նիւթերու, ինչպէս միշտ, իրենց արմատներուն կողքին զիրենք կապելու նաեւ առօրեային։ Լսարանս միաժամանակ առիթ պիտի ըլլայ նոր ընկերներու ծանօթալու։

Քաջալերելու համար լսարանի գործունէութիւնը, Ազգ. Առաջնորդարանը որոշած է այս տարուան դասընթացքը անվճար ընել։

Արձանագրութեան համար հաճեցէք հեռաձայնել Ուսումնական Խորհուրդի գրասենեակ՝ տնօրէնուհի Մարի Կիւլիւմեանին՝ 212-689-7231 թիւին։ Ել-նամակ՝ ANEC@armenianprelacy.org ։

ՄԵՐ ԾՈՒԽԵՐԷՆ 
ԱՂՕԹՔ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՓՐԱՒԻՏԸՆՍԻ ՄԷՋ 
Փրաւիտընսի (Ռոտ Այլընտ) Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Գաբրիէլ քհն. Նազարեան, կ՚աղօթէ Հայաստանի Հանրապետութեան համար՝ անկախութեան 28ամեակին առիթով, խորանի ծառաներու եւ սկաուտներու մասնակցութեամբ
ՄԵՐ ԴՊՐՈՑՆԵՐԷՆ
ՄՈՒՐԱՏ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 85ՐԴ ԱՄԵԱԿԸ
«Մուրատ» վարժարանի 85րդ ամեակի տօնակատարութիւնը տեղի պիտի ունենայ Հոկտեմբեր 26ին, ժամը 6։30ին Փրաւիտընսի (Ռոտ Այլընտ) Providence Marriott Downtown Hotel պանդոկին մէջ։

Հանդիսութիւնը կը հովանաւորէ թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Գերշ. Տ Անուշաւան արք Դանիէլեան։ Ներկայ պիտի ըլլան Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ վաստակաւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Կոմիտաս Ա. քհն. Պաղսարեան եւ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Գաբրիէլ քհն Նազարեան։ Ներկայ պիտի ըլլան նաեւ Ազգային Ուսումնական Խորհուրդէն, Կրօնական Ժողովէն եւ ՀՕՄէն ներկայացուցիչներ։

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՀԵՐԷՆ
Ճատրակի քայլերը սորվելու պահ
Կլէնվիուի (Իլինոյ) Ամենայն Սրբոց եկեղեցւոյ «Դանիէլ Վարուժան» վարժարանը իր աշակերտները կը ներգրաւէ հայկական մշակոյթէն ներս՝ միաժամանակ պահպանելով մեր մշակութային աւանդութիւնները: Այս տարի դպրոցը ներկայացուց աշակերտներուն՝ 2019-2020 ուսումնական տարուան «հայկական ակումբները»։ Երկու շաբաթը անգամ մը աշակերտները առիթը ունին յաճախելու իրենց ընտրած «ակումբ»ը՝ հայկական ճարմանդ/ասեղնագործութիւն, ճատրակ, թատրոն կամ երգ: Համայնքէն կամաւորներ անոնց կը նուիրեն իրենց ժամանակը, փորձառութիւնը եւ պիտոյքներ:

Հայկական ասեղնագործութեան տեսակներ իւրացնելու պահ
Ամենէն փոքրերը՝ այբուբենը իւրացնելու պահուն
ՆԱՄԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ
Ազգ. Առաջնորդարանի որբերու հովանաւորութեան ծրագիրը հաստատուած է 1993ին եւ կը շարունակէ հանդիսանալ Առաջնորդարանիս Հայաստանի ու Արցախի ծրագիրներուն առանցքը։ Հովանաւորուած երեխաները կանոնաւորապէս կը թղթակցին իրենց հովանաւորին հետ։ Անոնց նամակներէն նմոյշներ կը ներկայացնենք՝ միայն անունները յիշելով, ինքնութիւնը գաղտնի պահելու համար։

Այս շաբթուան նամակը գրած է Ռուբէնը, որուն հովանաւորը՝ Սեդա Ղուկասեանն է։ 
Բարեւ, սիրելի հովանաւոր

Իմ անունը Ռուբէն է։ Ես ապրում եմ Երեւանում…։ Սովորում եմ Նայիրի Զարեանի անուան No. 130 հիմնական դպրոցում։ Ապրում եմ մայրիկիս, քույրիկիս, պապիկիս ու տատիկիս հետ։ Հայրս զոհվեց, երբ ես 3 տարեկան էի։ Դպրոցում լաւ եմ սովորում, ունեմ շատ ընկերներ։ Սիրում եմ առարկաներից հայոց լեզուն, անգլերէն եւ ռուսերէն լեզուները։ Շատ եմ սիրում ֆուտբոլ խաղալ։ Գիտեմ յայտնի ֆուտբոլիստների անունները։ Ես ուզում եմ դառնալ ֆուտբոլիստ։

ՀՈՎԱՆԱՒՈՐ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ
Եթէ կ՚ուզէք Ազգ. Առաջնորդարանի ցուցակին մէջ սպասող որբ երեխայ մը հովանաւորել, սեղմեցէք այստեղ արագ ու դիւրին առցանց հովանաւորութեան համար։ Այլապէս, կրնաք Առաջնորդարանիս հետ կապուիլ ելեկտրոնային նամակով ( sophie@armenianprelacy.org ) կամ հեռաձայնով (212-689-7810)՝ դիմելով Սոֆիին։  
Էդուարդ Միրզոյեան (մահ՝ 5 Հոկտեմբեր, 2012)
Երգահան Էդուարդ Միրզոյեան յայտնի անուն մըն էր Խորհրդային Հայաստանի մէջ եւ աւելի քան երեք տասնամեակ՝ Երգահաններու Միութեան նախագահ։ Ծնած է Գորի (Վրաստան), 12 Մայիս 1921ին։ Խորթ հայրն էր՝ երգահան Միքայէլ Միրզայեան (1888-1958)։

Ապագայ երգահանը աւելի ուշ տեղափոխուած է Հայաստան եւ 1941ին աւարտած է պետական երաժշտանոցի (այժմ՝ Կոմիտասի անուան) ստեղծագործական բաժինը։ Այդ ժամանակ արդէն իր առաջին գործերը ստեղծած էր, որոնց շարքին՝ Աւետիք Իսահակեանի «Ասում են, թէ…» եւ «Երազ» բանաստեղծութիւններու վրայ հիմնուած ու լայն ժողովրդականութիւն վայելած երգեր։ Մարտ-Նոյեմբեր 1942ին ծառայած է խորհրդային բանակին մէջ, կազմակերպելով երգի ու պարի բանակային համոյթներ։ 1946-1948ին իր ուսումը շարունակած է Մոսկուայի Հայ Մշակոյթի Տան երաժշտական արուեստանոցին մէջ։ Վերադառնալով Երեւան, 1948էն սկսեալ դասաւանդած է պետական երաժշտանոցին մէջ, ուր փրոֆեսորի տիտղոսը ստացած է 1965ին։

1950-1952ին Միրզոյեան Երգահաններու Միութեան պատասխանատու քարտուղար եղած է, իսկ 1956-1991ին՝ նախագահ։ Այնուհետեւ՝ պատուոյ նախագահ նշանակուած է 1994ին։ Միւս կողմէ, 1977-2009ին, նախագահած է Հայաստանի խաղաղութեան հիմնադրամը (պատուոյ նախագահ՝ 2009ին)։ 1963ին շրջապտոյտ մը կատարած է Միացեալ Նահանգներ եւ Գանատա։ Նոյն տարին Հայաստանի ժողովրդական արտիստի տիտղոսը ստացած է։ Իր կեանքի ընթացքին, բազմաթիւ մրցանակներ ու պատուոյ տիտղոսներու արժանացած է։

Միրզոյեան երգեր գրած է Իսահակեանի ու Եղիշէ Չարենցի բանաստեղծութիւններու խօսքերով։ Անոր գործերէն մէկ քանին յատկանշուած են իրենց ուժականութեամբ, ինչպէս «Սիմֆոնիկ պարեր», «Տօնական նախերգանք» եւ «Ինտրոդուկցիա եւ յաւերժական շարժում» (ջութակի եւ նուագախումբի համար)։ Անոր լարային քառեակը հայկական սենեկային երաժշտութեան շահեկան գործերէն մէկն է։ Քանթաթաները («Հայաստան», «Տօնական» եւ ուրիշներ) հայրենասիրական շունչով լեցուն են։ Կարգ մը արժէքաւոր համանուագային գործեր արտադրած է, ինչպէս՝ թաւջութակի եւ դաշնակի սոնաթը եւ լարային նուագախումբի եւ հարուածային գործիքներու համանուագը։ Ան նաեւ գրած «Ալպոմ իմ թոռնիկի համար», «Պոէմ դաշնամուրի համար», «Պոէմ-էպիտաֆիա» (դաշնակի համար), եւ այլն։

Յայտնի երգահանը հեղինակած է շարք մը հայկական շարժանկարներու («Փլուզում»՝ 1959, «Քաոս»՝ 1974, «Յեղկոմի նախագահը»՝ 1977, «Աքսորական թիւ 11»՝ 1979, եւ «Խաչմերուկի դեղատունը»՝ 1988) եւ «Այսօր արեւոտ օր է» վաւերագրական ֆիլմի երաժշտութիւնը (1975)։ Անոր աշակերտներէն մէկ քանին նշանաւոր երգահաններ եղած են. Ջիւան Տէր-Թադեւոսեան, Կոնստանդին Օրբելեան, Աւետ Տէրտէրեան, Վաչէ Շարաֆեան, Խաչատուր Աւետիսեան, Ռոբերտ Ամիրխանեան եւ ուրիշներ։

Միրզոյեան իր մահկանացուն կնքած է Երեւանի մէջ, 5 Հոկտեմբեր 2012ին, 91 տարեկանին։ Թաղուած է Կոմիտասի անուան պանթէոնին մէջ։ Յաջորդ տարին, Դիլիջանի երգահաններու տունը անոր անունով կոչուած է։
Այս սիւնակին նախորդ գրութիւնները կրնաք գտնել Առաջնորդարանիս կայքէջին մէջ (    www.armenianprelacy.org  
ՄԵՐ ԱՐԽԻՒՆԵՐԷՆ
Այս տարի, Ազգ. Առաջնորդարանը սկսած է լուսանկարներ եւ կարեւոր փաստաթուղթեր թուայնացնելու անհրաժեշտ աշխատանքին։ Մեր արխիւներէն քաղելով, կը ներկայացնենք պատմական հետաքրքրական լուսանկարներ։
Այս շաբթուան արխիւային լուսանկարը 2001 թուականէն է։ Հայաստանի մէջ քրիստոնէութեան իբրեւ պետական կրօնք հռչակման 1700ամեակին առիթով, Ազգային Առաջնորդարանը շարք մը ձեռնարկներ կազմակերպած էր, որոնցմէ ամենէն կարեւորներէն մէկը Հայաստանի ազգային սենեկային նուագախումբի ելոյթն էր՝ մաէսթրօ Արամ Ղարաբէկեանի ղեկավարութեամբ, Նիւ Եորքի «Ալիս Թիւլի» սրահին մէջ, 10 Նոյեմբեր, 2001ին։ “Passion and Light” համերգին բոլոր տոմսակները ծախուած էին։ Մեծ թիւով յատուկ հրաւիրեալներ պատուեցին ձեռնարկը, որուն նախորդեց հիւրասիրութիւն մը համերգասրահի մուտքին, մինչ յոտնկայս երկարատեւ ծափահարութիւնները պատճառ դարձան, որ նուագախումբը երեք անգամ երաժշտական կտորներ կրկնէր։ Համերգէն ետք, տեղի ունեցաւ յատկապէս նուագախումբին նուիրուած ընթրիք մը՝ մտերիմ մթնոլորտի մէջ։ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
7-11 Հոկտեմբեր —Սրբոց Թարգմանչաց տօնին առիթով Արեւելեան, Արեւմտեան եւ Գանատական թեմերու եկեղեցականաց համաժողով տեղի պիտի ունենայ՝ Մոնթեպելլոյի մէջ (Գալիֆորնիա)։

12 Հոկտեմբեր —Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ 60ամեակի շարունակութիւն՝ Էլի Պէրպէրեանի եւ իր նուագախումբին մասնակցութեամբ։ Տեղեկութիւններու համար՝ 201-943-2950։

16 Հոկտեմբեր —«Արեւմտահայերէնը 21րդ դարուն. զրոյց մը՝ մարտահրաւէրներու եւ նոր մօտեցումներու մասին»։ Բազմաձայն զրոյց, կազմակերպութեամբ՝ Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի, «Զօհրապ» Տեղեկատուական Կեդրոնի եւ Հայագիտական Ուսմանց Ընկերութեան կողմէ։ Ազգ. Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, երեկոյեան ժամը 7:00ին։ Ներածութիւն՝ տիկ. Մարի Կիւլիւմեան։ Զրուցավար՝ դոկտ. Քրիսթոֆըր Շխլեան։ Զրուցողներ՝ դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան, պրն. Ճեսի Արլէն եւ տիկ. Կիլտա Քիւփէլեան։ Տեղեկութիւններու համար հեռաձայնեցէք (212) 689-7231 թիւին կամ գրեցէք anec@armenianprelacy.org հասցէին։

19 Հոկտեմբեր —Հրանդ Մարգարեանի մշակութային գործունէութեան 65ամեակ եւ ծննդեան 80րդ տարեդարձ։ Theatre in the Park, Flushing Meadows, Queens, New York, երեկոյեան ժամը 7:05ին։

19 Հոկտեմբեր —«Ամերիկայի հայ բարեկամներ» կազմակերպութիւնը կը հովանաւորէ տարեկան «Հայ Քէֆ 5» պարահանդէսը, Double Tree by Hilton պանդոկ, Անտովըր (Մասաչուսեթս)։ Տեղեկութիւններու համար՝ Շաքէ Տէր Աբգարեան (978-808-0598), Ճոն Արզիկեան (603-560-3826)։

19 Հոկտեմբեր —Հայկական պազար, Ս. Գրիգոր եկեղեցի (Ինտիըն Օրչըրտ, Մասաչուսեթս), առաւօտեան ժամը 11։00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00։ Տեղեկութիւններու համար՝ 413-543-4763։

26 Հոկտեմբեր —Հայ Մամուլի տարուան, «Հայրենիք»ի 120ամեակի եւ «Արմինիըն Ուիքլի»ի 85ամեակի առիթով, Ազգ. Առաջնորդարանը եւ «Հայրենիք» Հաստատութիւնը միասնաբար կը կազմակերպեն միօրեայ գիտաժողով մը՝ Նիւ Եորքի Ս. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ «Բաշալեան» սրահին մէջ։

26 Հոկտեմբեր —Փրաւիտընսի «Մուրատ» շաբաթօրեայ վարժարանի 85ամեակի տօնակատարութիւն՝ Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի հովանաւորութեամբ, Marriott Downtown պանդոկին մէջ (Փրաւիտընս)։ Ժամը 6:30ին, մասնակցութեամբ՝ երգիչ Գէորգ Արթինեանի ու իր նուագախումբին (Ֆիլատելֆիա)։ Տեղեկութիւններու համար, հեռաձայնել Թալին Պաղտասարեանին՝ (401) 230-0021 թիւին կամ գրել mourad85thgala@gmail.com հասցէին։ 

1-2 Նոյեմբեր —Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ (Ուոթըրթաուն, Մասաչուսեթս) տարեկան 63րդ պազար՝ Հայ Մշակութային եւ Կրթական Կեդրոնին մէջ, 47 Nichols Ave, Watertown, MA։ 

1-3 Նոյեմբեր —Ս. Վարդանանց եկեղեցի (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըրզի)։ Տարեկան կերակուրի փառատօն։ Շաբաթ օր՝ Օննիկ Տինքճեանի ելոյթ։ Տեղեկութիւններ համար՝ 201-943-2950։
 
 9-10 Նոյեմբեր —Armenian Fest 2019։ Փրաւիտընսի (Ռոտ Այլընտ) Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ տարեկան ճաշերու փառատօն, Rhodes-on-the-Pawtuxet, 60 Rhodes Place, Cranston։ Շաբաթ՝ կէսօրէն մինչեւ երեկոյեան ժամը 9:00, Կիրակի՝ կէսօրէն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00։ Տեղեկութիւններու համար՝ 401-831-6399։

16 Նոյեմբեր —Ս. Ստեփանոս ամէնօրեայ վարժարանի 35ամեակի տօնակատարութիւն, թեմիս առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան արք. Դանիէլեանի հովանաւորութեամբ, Westin Waltham պանդոկին մէջ։ Ընդունելութիւն՝ երեկոյեան ժամը 6:30ին, ընթրիք եւ յայտագիր՝ ժամը 7:30ին։ Տոմսերու առցանց ապահովում՝  https://mkt.com/ssaes ։

16 Նոյեմբեր —Նիւ Ինկլընտի սարկաւագներու շրջանային սեմինար (Holy Trinity Church, 635 Grove Street, Worcester, Massachusetts) առաւօտեան ժամը 9:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 5:00, Արեւելեան թեմի շրջանի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ ծառայող բոլոր սարկաւագներուն եւ կիսասարկաւագներուն համար։

17 Նոյեմբեր —Ազգ. Առաջնորդարանի Գոհաբանութեան ճաշկերոյթ՝ Terrace on the Parkի մէջ, կէսօրէ ետք ժամը 2:00ին։ Պիտի մեծարուի Առաջնորդարանի «Մեծն Ներսէս» բարեսիրական կազմակերպութեան 26 տարուան աշխատանքը Հայաստանի ու Արցախի մէջ։ 

31 Դեկտեմբեր —Ս. Վարդանանց եկեղեցի (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըրզի)։ Նոր Տարուան ընթրիք-պարահանդէս։

15 Մարտ, 2020 — Ազգ. Առաջնորդարանի 37րդ տարեկան «Միւզիքըլ Արմինիա» համերգ, կէսօրէ ետք ժամը 2:00ին, Carnegie Hallի Weill համերգասրահին մէջ (West 57th Street at Seventh Avenue, New York City)։ 

 13-16 Մայիս, 2020 —Արեւելեան թեմի Ազգային Երեսփոխանական Ժողով, հիւրընկալութեամբ՝ Ֆիլատելֆիայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ։ Հոգեւորականաց համագումարը պիտի սկսի Չորեքշաբթի, 13 Մայիսին, իսկ Երեսփոխանական Ժողովը՝ Հինգշաբթի, 14 Մայիսին։ Ժողովը իր աւարտին կը հասնի Շաբաթ, 16 Մայիսին։
Follow us on Social Media
The Armenian Prelacy 
Tel: 212-689-7810 ♦ Fax: 212-689-7168 ♦ Email: email@armenianprelacy.org

Visit the Catholicosate webpage at  http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/