8 Օգոստոս, 2019
ԲԱՌԵՐԸ ՉԵՆ ԲԱՒԵՐ
Թեքսասի ու Օհայոյի մէջ անցեալ շաբաթավերջին տեղի ունեցած զանգուածային զոյգ հրաձգութիւնները մեզի կը պարտադրեն բան մը ըսել։ Բայց ի՞նչ ըսել։ Կը թուի, որ հասած ենք հոն, ուր այլեւս մաշած ու տափակ չհնչող բառեր չեն մնացած։ Անցեալ տարի Ֆլորիտայի Փարքլէնտ դպրոցի հրաձգութեան ահն ու սարսափը վերապրող աշակերտները՝ այս անլոյծ տագնապին գործօն առաջամարտիկներ դառնալով, աշխարհին առանց խօսքեր ծամծմելու յայտարարեցին, թէ «մտածումերն ու աղօթքները» պարզապէս գեղեցիկ բառեր են՝առանց իսկական նշանակութեան։
 
Ճիշդ է, որ ամէն օր զանգուածային բռնութիւններ կան աշխարհի վրայ, որեւէ տեղ։ Բայց ասիկա պէտք չէ Միացեալ Նահանգներուն պարագան ըլլար, երբ կ՚ապրինք երկրի մը մէջ, որուն հիմնադրութիւնը տեղի ունեցած է ժողովրդավարութեան ու մարդկային սկզբունքներու հետեւողութեամբ, եւ որ այնքան օրհնուած է բարգաւաճման եւ պատեհութեան կարելութիւններով։
 
Իբրեւ քրիստոնեաներ ու հայեր, շատ լաւ գիտենք, թէ ի՛նչ հոգեխոցի ենթարկուած են այն ընտանիքները, որոնք իրենց սիրելիները կորսնցուցած են ակնթարթի մը մէջ։ Դժբախտաբար, նաեւ գիտենք, որ հոգեխոցը երբեք չի կրնար ջնջուիլ կամ մոռցուիլ։ Նոյնիսկ երբ մոռնալու ցանկութիւնը կայ, հոգեխոցը միշտ ներկայ է՝ փոխուած կեանքի մը իրականութեան առաջին գիծին վրայ։
 
Այո, մեր «մտածումներն ու աղօթքները» պէտք է իրապէս ուղղուած ըլլան այն բազում մարդոց, որոնք խոր ցաւի մէջ կ՚ապրին։ Սակայն, իբրեւ քրիստոնեայ հայեր, պէտք է «մտածումներէն ու աղօթքներէն» անդին անցնելով ձեւեր գտնենք՝ մեր պատգամը տարածելու ընդհանուր ընկերութեան մէջ, որ բուժման խիստ կարիք ունի։ Մեր պարտականութիւնն է մասնակից ըլլալ լուծումներու, որոնք մեր ընկերութիւնը սիրոյ առաջնորդող ու ատելութենէ հեռացնող ճիշդ ճամբուն վրայ կը դնեն։ Ահա ա՛յդ է ճամբան, զոր մեր Տէրն ու Փրկիչը մեր առջեւ բացած էր երկու հազար տարի առաջ՝ այժմ եւ միշտ իր կարեւորութիւնը պահող պատգամով։

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԸ
ՍԿՍԱՒ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 
Երկուշաբթի, 5 Օգոստոսին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցաւ երիտասարդական խտացեալ դասընթացքին պաշտօնական բացումը։ Դասընթացքին կը մասնակցին Արեւելեան, Արեւմտեան եւ Գանատայի թեմերու ուսանողներ եւ երիտասարդ համալսարանաւարտներ։ Դասերուն կողքին, երիտասարդները պիտի մասնակցին Ս. Աստուածածնի տօնին, Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հետ հանդիպումներու կողքին կլոր սեղաններու, եւ պիտի այցելեն տեսարժան վայրեր։

Արեւելեան թեմի տարբեր ծուխերէ 13 մասնակիցներն են՝ Շանթ Եղեան , Թալին Տօնոյեան , Անահիտ Տօնոյեան , Լոռի Սիմոնեան , Միշէլ Գոլանճելօ , Անուշ Քրաֆեան , Անի Չօպանեան , Իզապէլ Յակոբեան , Ճուլիէթ Յակոբեան, Մարի Պիճիմենեան, Վրէժ Տաուլի , Քնար Թոփուզեան եւ Վիոլէթ Տէքիրմէնճեան ։
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ ՊԻՏԻ ՃԱՄԲՈՐԴԷ ՆԻՒ ԻՆԿԼԸՆՏ 
Այս շաբաթավերջին, թեմիս բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Անուշաւան արք. Դանիէլեան պիտի ճամբորդէ Նիւ Ինկլընտ։ Կիրակի, 11 Օգոստոսին, Սրբազան Հայրը պիտի նախագահէ խաղողօրհնէքի արարողութեան՝ Ուստըրի (Մասաչուսեթս) Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ տարեկան դաշտահանդէսին, որ տեղի պիտի ունենայ եկեղեցւոյ տարածքին մէջ։

Անուշաւան արքեպիսկոպոս այնուհետեւ Ֆրէնքլինի (Մասաչուսեթս) Քէմփ «Հայաստան» պիտի այցելէ, ուր պիտի նախագահէ Ուոթըրթաունի Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ տարեկան խաղողօրհնէքին ու մատաղօրհնէքին։ 
Տֆ
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՓՐԱՒԻՏԸՆՍԻ ՄԷՋ
Կիրակի, 4 Օգոստոսին, Անուշաւան արքեպիսկոպոս նախագահեց Ս. Պատարագին՝ Փրաւիտընսի (Ռոտ Այլընտ) Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուր հոգեպարար քարոզ մը տուաւ փրկութեան եւ մեր հայեացքը միշտ մեր Տիրոջ ուղղելու մասին։ Յաւարտ Ս. Պատարագի, Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ եկեղեցւոյ տարեկան դաշտահանդէսին Քէմփ «Հայաստան»ի մէջ եւ նախագահեց խաղողօրհնէքին ու մատաղօրհնէքին։ Ներկայ էին նաեւ Նիւ Ինկլընտի շրջանէն տարբեր հոգեւորականներ։ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԻՐԱԿԻ, 11 ՕԳՈՍՏՈՍ
Գ. ԿԻՐԱԿԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՄԱՆ
(ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՏՕՆԻ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ)

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 2:1-12
Քանի մը օրեր ետք, Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ թէ տան մէջ կը գտնուի, շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դռան առջեւ իսկ տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր անոնց:
Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյծին.
Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուա՛ծ ըլլան քեզի:
Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, սկսան մտովի քննադատել զայն. «Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել»:
Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ ըսաւ.
Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ «Մեղքերդ ներուած են քեզի» ըսե՞լը, թէ՝ «Ել՛, մահիճդ առ եւ տո՛ւնդ գնա» ըսելը: Բայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու:
Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.
Քեզի կ’ըսեմ, ե՛լ, ա՛ռ մահիճդ եւ տունդ գնա:
Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ: Բոլորն ալ զարմացան. անոնք կը փառաւորէին զԱստուած ու կ’ըսէին.
Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք:
Ա. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 13:11-14:5
Երբ երեխայ էի՝ երեխայի պէս կը խօսէի, երեխայի պէս կը խորհէի եւ երեխայի պէս կը տրամաբանէի. իսկ երբ տղամարդ դարձայ, բոլոր երեխայական բաները մէկ կողմ դրի: Նոյնպէս ալ, մենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծես հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն պիտի տեսնենք դէմ առ դէմ: Այժմ միայն մասնակիօրէն կը ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ ամբող­ջապէս, ճիշդ ինչպէս ի՛նք զիս կը ճանչնայ:
Ներկայիս, ուրեմն, միակ կարեւոր բաներն են՝ հաւատքը, յոյսը եւ սէրը. իսկ այս երեքէն մեծագոյնը՝ սէրն է:
Ուրեմն՝ սիրոյ հետամուտ եղէք: Միաժամանակ հոգեւոր պարգեւներուն փափաքող եղէք, մանաւանդ մարգարէութեան: Որովհետեւ, օրինակ, անծանօթ լեզուներով խօսողը մարդոց չէ որ կը խօսի, այլ՝ Աստուծոյ. որովհետեւ ո՛չ ոք զինք կը հասկնայ, թէպէտեւ անիկա Հոգիին զօրութեամբ խորհուրդներ կը պատմէ: Մինչդեռ մարգարէութիւն ընողը մարդոց կը խօսի՝ անոնց հաւատքը ամրապնդելու, զանոնք մխիթարելու եւ քաջալերելու համար: Լեզուներ խօսողը միայն ի՛նք կ’օգտուի, մինչդեռ Աստուծոյ պատգամները հռչակողը՝ ամբողջ եկեղեցիին շինութիւն կը բերէ: Ես պիտի ուզէի որ բոլորդ ալ լեզուներ խօսիք, բայց կը նախըտրեմ որ մարգարէութիւն ընէք. որովհետեւ մարգարէութիւն ընողը աւելի՛ օգտակար կ’ըլլայ, քան լեզուներով խօսողը, բացի այն պարագայէն՝ երբ թարգմանող մը գտնուի, եւ ամբողջ եկեղեցին օգտուի:

ՃՇ. ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
Եսայի 7:1-9

ԵՓԵՍՈՍԻ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԻՒՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐԸ
Շաբաթ, 10 Օգոստոսին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Եփեսոսի ժողովի (431) երկու հարիւր հայրապետները։ Եփեսոսի մէջ տեղի ունեցած երրորդ տիեզերական ժողովը գումարուած էր Բիւզանդիոնի Թէոդոս Բ. կայսեր կողմէ՝ նեստորական հերձուածի հարցը լուծելու համար։ Մեծ թիւով բարձրաստիճան եկեղեցականներ մասնակցեցան ժողովին, գլխաւորութեամբ Կիւրեղ Աղեքսանդրիացի պատրիարքի։ Ժողովի գլխաւոր որոշումը նեստորականութեան դատապարտումն ու Նեստորի նզովումն էր։ Ժողովը նաեւ հաստատեց Նիկիական հաւատամքը եւ վաւերացուց Theotokos (Աստուածածին) տիտղոսը՝ Աստուածամօր համար։

Հայաստանեայց Եկեղեցին ընդունեց Եփեսոսի ժողովի կանոններն ու որոշումները եւ անոր նուիրուած օր մը նշեց՝ Աստուածածնի տօնի Բարեկենդանի Շաբաթ օրը։ Մեր եկեղեցին կը ճանչնայ առաջին երեք տիեզերական ժողովները՝ Նիկիա (325), Կ. Պոլիս (381) եւ Եփեսոս (431), իւրաքանչիւրին յատուկ օր մը յատկացնելով տօնացոյցին մէջ։

Եփեսոս հին յունական քաղաք մըն է, որ այնուհետեւ հռոմէական Ասիոյ նահանգի գլխաւոր քաղաքը հանդիսացած է։ Արտեմիսի տաճարը հին աշխարհի եօթը հրաշալիքներէն մէկը եղած է։ Ս. Պօղոս քրիստոնէութիւնը տարած է Եփեսոս (Առաքեալներու Գործեր 18:18-19), ուր երկու տարի մնացած է իր երրորդ առաքելական ճամբորդութեան ընթացքին։

Եփեսոս Յայտնութեան գիրքին մէջ յիշուած Ասիոյ եօթը եկեղեցիներէն մէկն է։ Երկրորդ գլուխին մէջ, Յիսուս կը փառաբանէ Եփեսոսի ժողովուրդը իրենց յարատեւութեան եւ աշխատասիրութեան համար, սակայն, զանոնք կը քննադատէ իրենց առաջին սէրը մոռացութեան մատնելուն համար։ Անոնց մօտ քրիստոնէութիւնը հաւատացեալի ծէս դարձած էր, աւելի քան Տիրոջ հանդէպ սիրոյ յարաբերութեանն։ 
Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՊԱՀՔԻ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ 
Կիրակի, 11 Օգոստոսին, Ս. Աստուածածնի Վերափոխման պահքի Բարեկենդանն է։ Այս հնգօրեայ պահքի (Երկուշաբթի-Ուրբաթ) ժամանակահատուածը կը կանխէ Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնը, որ Կիրակի, 18 Օգոստոսին է։ Բարեկենդանը զուարճութեան եւ խրախճանքի օր մըն է՝ պահքի շրջանէն առաջ, որուն ընթացքին տօնական օրեր չկան։
ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏ ՎԱՀԱԳՆ ՏԱՏՐԵԱՆ (1926-2019) ՈՉ ԵՒՍ Է
Միջազգային ճանաչման արժանացած՝ հայոց ցեղասպանութեան գիտական ուսումնասիրութեան ռահվիրայ դոկտ. Վահագն Տատրեան իր մահկանացուն կնքած է 2 Օգոստոսին, 93 տարեկան հասակին։ Հեղինակած է բազմաթիւ գիրքեր ու յօդուածներ ցեղասպանութեան մասին եւ բազմաթիւ լեզուներու իր իմացութիւնը թոյլ տուած է աղբիւրներու մեծ բազմազանութիւն մը ներկայացնել գիտնականներու ուշադրութեան։

Վահագն Նորայր Տատրեան ծնած էր Իսթանպուլ։ Անոր ընտանիքը բազմաթիւ զոհեր տուած էր Մեծ Եղեռնին։ Նախ ուսանած էր թուաբանութիւն՝ Պերլինի համալսարանին մէջ, ապա՝ փիլիսոփայութիւն, Վիեննայի համալսարանին մէջ, եւ վերջապէս՝ միջազգային իրաւագիտութիւն, Ցիւրիխի համալսարանին մէջ։ Ընկերաբանութեան դոկտորականի աւարտաճառը պաշտպանած է Շիքակոյի համալսարանին մէջ։

Դոկտ. Տատրեան մասնագէտ էր ո՛չ միայն հայոց ցեղասպանութեան, այլ ցեղասպանագիտութեան եւ ցեղասպանութեան տեսաբանութեան ընդհանրապէս։ Ան մաս կը կազմէր ցեղասպանագէտներու այսպէս կոչուած «առաջին սերունդ»ին, որ այս գիտական ճիւղը ստեղծած է կէս դար առաջ։

Վահագն Տատրեան ճանաչումի արժանացած էր Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի կողմէ իբրեւ արտասահմանեան թղթակից անդամ, իսկ Հայաստանի նախագահին կողմէ ստացած էր հանրապետութեան բարձրագոյն մշակութային պարգեւը՝ «Մովսէս Խորենացի» շքանշանը։ 1999ին «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը ստացած էր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա.ի կողմէ։

Աստուած հոգին լուսաւորէ։
ՄԵՐ ԾՈՒԽԵՐԷՆ
Ս. ՊՕՂՈՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԸ
Կիրակի , 4 Օգոստոսին , Ուոքիկընի ( Իլինոյ ) Ս . Պօղոս եկեղեցւոյ տարածքին վրայ տեղի ունեցաւ Անդաստանի յատուկ արարողութիւն , խաղողօրհնէք եւ դաշտահանդէս։ Այս հաճելի առիթով , եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ . Տ . Տարօն Ա . քհնյ . Ստեփանեանին միացած էին Արժ . Տ . Զարեհ Ա . քհնյ . Սահակեան՝ թեմիս հանգստեան կոչուած քահանաներէն, եւ Արժ . Տ . Սահակ քհնյ . Քայիշեան՝ Ուոքիկընի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ այցելու հոգեւորական , դպիրներ եւ բազմաթիւ ծխականներ։
ՎԱԽԹԱՆԳ ԱՆԱՆԵԱՆ (ծնունդ՝ 8 Օգոստոս, 1905)

Երբ կը խօսինք 20րդ դարու հայ գրականութեան մասին, Վախթանգ Անանեանի անունը առաջինը չէ, որ ի մտի կու գայ։ Բայց ան եղած է ու տակաւին կը մնայ ժողովրդական գրագէտ մը, յատկապէս Հայաստանի մէջ, իբրեւ արկածային գրականութեան սեռի հիմնադիր։ Անոր վէպերը բնութեան հանդէպ սէր ներշնչած են, յատկապէս մանուկներու եւ պատանիներու մէջ։

Անանեան ծնած է 8 Օգոստոս, 1905ին Պօղոսքիլիսա (այնուհետեւ՝ Շամախեան) գիւղին մէջ, որ ներկայիս Դիլիջան քաղաքին մաս կը կազմէ։ Մանկութիւնը անցուցած է գիւղին մէջ, ուր իր տարրական կրթութիւնը ստացած է։ Տասը տարեկանին մտած է Դիլիջանի ծխական դպրոցը, բայց չէ կարողացած վճարել դպրոցական թոշակը եւ, երկու տարի ետք, ստիպուած է ուսումը ընդհատել։ Տարիներ ետք, յիշած է. «Աւարտուեց իմ ուսման ժամանակաշրջանը։ Դրանից յետոյ իսկական դպրոց այլեւս չեմ տեսել։ Իմ դպրոցը եղել է մայր բնութիւնը, որի գրկում ես մեծացել եմ»։

Անանեան ինքնաշխատութեամբ լրացուցած է դպրոցական կրթութեան պակասը։ 1926ին փոխադրուած է Երեւան եւ յաջորդ տարին հրատարակած է առաջին պատմուածքը, իսկ 1930ին՝ առաջին վիպակը։ 1930-1935ին աշխատած է «Մաճկալ» եւ «Սոցիալիստական գիւղատնտեսութիւն» պարբերականներու խմբագրութիւններուն մէջ, եւ խմբագրած՝ «Կոլխոզնիկ» թերթը։ 1934ին անդամակցած է Հայաստանի Գրողներու Միութեան։ 1941-1945ին կռուած է Բ. Աշխարհամարտին։

Բնութեան ու յատկապէս որսորդութեան մասին պատմուածքները արդէն գրաւած էին ընթերցողներու ուշադրութիւնը։ 1934ին լոյս տեսած պատմուածքներու հատորը՝ «Որս», շարունակուած է վեց հատորնոց «Որսորդական պատմուածքներ» շարքով (1947-1966)։ Սակայն, Անանեանի համբաւը բարձրացած է «Սեւանի ափին» արկածային վիպակով (1951), որ թարգմանուած է աւելի քան տասը լեզուներու։ Մանկա-պատանեկան գրականութեան սեռին մէջ յաջորդ յաջողութիւնը «Յովազաձորի գերիները» վիպակն էր (1956)։ Երկու վիպակները «Լաւագոյն գիրք» մրցանակը շահած են լաւագոյն մանկական գիրքի համամիութենական մրցանակաբաշխութեան մէջ, ու անոնց հիմամբ նկարահանուած են «Լեռնային լճի գաղտնիքը» (1954) եւ «Յովազաձորի գերիները» (1957) շարժանկարները։ Անանեան նաեւ գրած է «Հայաստանի կենդանական աշխարհը» քառահատոր շարքը (1961-1966), նիւթի խոր իմացութիւնն ու գրական ձիրքերը միացնելով, ուր հսկայական հում նիւթ է հրամցուած բնասէրներուն եւ նոյնիսկ գիտնականներուն։

Կեանքի վերջին տարիներուն, գրագէտը ստացած է բազմաթիւ պատիւներ։ 1968ին ճանչցուած է իբրեւ Խորհրդային Հայաստանի մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ, իսկ երկու տարի ետք Հայաստանի պետական մրցանակը շահած է՝ մանկա-պատանեկան գործերու ամբողջութեան համար։ 1974ին Հայաստանի կոմերիտմիութեան տարեկան մրցանակին արժանացած է, եւ նաեւ քանի մը շքանշաններու։

Վախթանգ Անանեան իր մահկանացուն կնքած է 4 Մարտ, 1980ին։ Երեւանի միջնակարգ դպրոց մը անոր անունը կը կրէ, իսկ 2006ին դրոշմաթուղթ մը մեծարած է զինք՝ ծննդեան հարիւրամեակին առիթով։
Այս սիւնակին նախորդ գրութիւնները կրնաք գտնել Առաջնորդարանիս կայքէջին մէջ ( www.armenianprelacy.org    
ԴՐԱՄԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ՔՆԱՆԱՐ

Լեզուն ո՛չ միայն մեր գրածն է, այլեւ մեր խօսածը։ Անգլերէնի կամ այլ կենդանի լեզուի նման, խօսակցական հայերէնը (արեւմտահայերէն թէ արեւելահայերէն) տարբերութիւններ ցոյց կու տայ՝ գրաւոր լեզուի բաղդատմամբ։

Երբեմն կան պարագաներ, երբ խօսակցական կերպով արտայայտուած գաղափարը կը ձեւափոխուի՝ գրաւորի անցնելու պահուն։

Ահա ունինք անգլերէն “to deposit” բայը (դրամ տեղադրել դրամատնային հաշիւի մը մէջ)։ Անգլերէն-հայերէն ծանօթ բառարան մը (Մեսրոպ Գույումճեանի «Ընդարձակ բառարան անգլիերէնէ հայերէն», Պէյրութ, 1981) հետեւեալ թարգմանութիւնները կուտայ. զետեղել, ի պահ դնել, պառկեցնել, պահեստի դնել ։

Հետաքրքրական է, որ այս թարգմանութիւնները գրական եւ խօսակցական լեզուի ընտրութիւններ կու տան։ «Զետեղել», «ի պահ դնել», «պահեստի դնել» գրական բառերու կողքին, կը գտնենք աւելի հասարակ «պառկեցնել» բառը, որ խօսակցական լեզուի սովորական ձեւն է. « Այսօր դրամ պառկեցուցի հաշիւին մէջ» ։

Դուք դրամը կը պառկեցնէք, ինչպէս որ ձեր զաւակները կը պառկեցնէք։ Բայց ասիկա չի նշանակեր, որ մասնագիտական բառ մը չկայ՝ այս գործողութիւնը ցոյց տալու համար։

Դրամատնային հաշիւի մէջ դրամ դնելու գործողութիւնը կը կոչուի մուծել, իսկ գործողութիւնը ցոյց տուող գոյականը մուծարք կամ մուծում բառն է։

Վերջին հաշուով, որքան որ դուք «պառկեցնէք», դրամը չի պառկիր ձեր հաշիւին մէջ։ Ձեր զաւակներէն աւելի երկար ժամանակ արթուն պիտի մնայ։ Եթէ «մուծել» գործածէք, առնուազն գիտէք, որ հաւանական է, թէ դրամը դուրս գայ ձեր հաշիւէն նոյն ձեւով որ մտած է… կամ նոյնիսկ՝ աւելի արագ։
Այս սիւնակին նախորդ գրութիւնները կրնաք գտնել Առաջնորդարանիս կայքէջին մէջ ( www.armenianprelacy.org    
ՆԱՄԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ
Ազգ. Առաջնորդարանի որբերու հովանաւորութեան ծրագիրը հաստատուած է 1993ին եւ կը շարունակէ հանդիսանալ Առաջնորդարանիս Հայաստանի ու Արցախի ծրագիրներուն առանցքը։ Հովանաւորուած երեխաները կանոնաւորապէս կը թղթակցին իրենց հովանաւորին հետ։ Նամակներէն նմոյշներ ներկայացնելով, անոնց անունները միայն կը յիշենք՝ ինքնութիւնը պահպանելու համար։ Այս շաբթուան նամակը գրած է տասը տարեկան Եուրին, որ զայն ուղղած է իր հովանաւորին՝ տիկ. Պերնիս Ղազարեանին (Ռետֆըրտ, Միշիկըն)։ Տիկ. Ղազարեանն ու իր հանգուցեալ ամուսինը՝ Ղազար, մեր ծրագրին առաջին հովանաւորներէն եղած են 1993ի հեռաւոր օրերուն։ 
Սիրելի հովանաւոր,

Բարեւ Ձեզ։ Ինչպէ՞ս էք։ Ես լաւ եմ, շնորհակալութիւն։ Ես ուզում եմ ձեզ պատմել այս տարուայ իմ յաջողութիւնների մասին։ Դպրոցը աւարտեցի գերազանց առաջադիմութեամբ։

«Մեղու-հայերէնը բոլորի համար» մրցոյթում հաւաքեցի 93 միաւոր եւ զբաղեցրի «լաւագոյն արդիւնք» տեղը։

Մասնակցել եմ «Զարթօնք վերածնունդ հիմնադրամ» երգի փառատօնին, անցնելով լսումների եւ մարզային փուլերը հասել եմ հանրապետական փուլ։ Այժմ պատրաստւում եմ հանրապետական փուլին։ Յուսով եմ կը յաղթահարեմ այս փուլը նոյնպէս։

Դէ ինչ, ուզում եմ այսքանով աւարտել նամակս ու ասել ցտեսութիւն։
Յարգանքներով՝ Եուրիկ
9.06.19
ՀՈՎԱՆԱՒՈՐ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ
Եթէ կ՚ուզէք մեր ցուցակէն որբ մը հովանաւորել, հաճեցէք կապուիլ Առաջնորդարանիս՝ Սոֆիին դիմելով կա՛մ ելեկտրոնային նամակով (sophie@armenianprelacy.org) եւ կա՛մ հեռաձայնով (212-689-7810)։  

ՆԱՄԱԿԱՏՈՒՓ
Խմբագրութեան ուղղուած ձեր անգլերէն կամ հայերէն նամակները յղեցէք crossroads@armenianprelacy.org հասցէին։ Հաճոյքով կը հրատարակենք մեր ստացած նամակները։

Կը յիշեցնենք, որ Crossroadsին նիւթեր յանձնելու պայմանաժամը Չորեքշաբթի կէսօր է։
ՄԵՐ ԱՐԽԻՒՆԵՐԷՆ
Այս տարուան սկիզբը, Ազգ. Առաջնորդարանը լուսանկարներ եւ կարեւոր փաստաթուղթեր թուայնացնելու խիստ անհրաժեշտ գործընթացի մը ձեռնարկեց։ Պարբերաբար մեր արխիւներուն մէջ գտնուող հետաքրքրական նիւթեր պիտի կիսենք ընթերցողներուն հետ։
Այս լուսանկարը, թէեւ շատ հին, վերջերս միայն Անուշաւան արքեպիսկոպոսին յանձնուած է պրն. Հայկ Ռաքըճեանի կողմէ։ Հոս ներկայացուած է Հալէպի «Հայկազեան» վարժարանի 1929ի շրջանաւարտ դասարանը։ Առաջին շարքին վրայ, ձախէն առաջինը Սիմոն Փայասլեանն է, որ յետագային պիտի ըլլար Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Զարեհ Ա.։ Լուսանկարը նուիրատուին հայրը՝ Կարապետ Ռաքըճեան, ձախէն չորրորդն է՝ ամենավերի շարքին վրայ։ 
ժԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
11 Օգոստոս —Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ (Ուոթըրթաուն, Մեսեչուսեթս) տարեկան դաշտահանդէս Քեմփ «Հայաստան»ին մէջ, հովանաւորութեամբ՝ Անուշաւան արքեպիսկոպոսի։ Խաղողօրհնէք եւ մատաղ՝ կէսօրէ ետք ժամը 3:00ին։ Տեղեկութիւններու համար՝ 617-924-5762։
 
11 Օգոստոս —Ուստըրի (Մասաչուսեթս) Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ տարեկան դաշտահանդէս։ Խաղողօրհնէք՝ կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին, Անուշաւան արքեպիսկոպոսի նախագահութեամբ։
 
16-18 Օգոստոս —Ամենայն Սրբոց եկեղեցւոյ (Կլենվիու, Իլինոյ) Armenian Fest 2019։ Ուրբաթ՝ երեկոյեան 6:00էն 10:00, Շաբաթ՝ երեկոյեան ժամը 5:00էն 11:00, Կիրակի՝ կէսօրէն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00։ Խաղողօրհնէք՝ Կիրակի օր, կէսօրէ ետք ժամը 4:00։

18 Օգոստոս —Ուայթընզվիլի (Մասաչուսեթս) Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ տարեկան դաշտահանդէս եւ խաղողօրհնէք՝ Անուշաւան արքեպիսկոպոսի նախագահութեամբ եւ Նիւ Ինկլընտի հոգեւոր հովիւներու մասնակցութեամբ։ Տեղեկութիւններու համար՝ 508-234-3677։

7 Սեպտեմբեր —Նուարքի Արուեստի թանգարանը կը ներկայացնէ երգահան Միշէլ Էքիզեանի «Կորքիի երազային պարտէզը»՝ սիրոյ, քաջութեան եւ արդի արուեստի երաժշտա-թատերական օփերան, հիմնուած՝ Արշիլ Կորքիի կեանքին վրայ, կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին։ Հասցէ՝ Newark Museum of Art, 49 Washington Street, Newark, New Jersey։ Օփերային մուտքի սակը ներառեալ է թանգարանի մուտքի վճարումին մէջ։ Տեղեկութիւններու համար՝  www.newarkmuseum.org կամ 973-596-6550։

8 Սեպտեմբեր —Ս. Գրիգոր եկեղեցի (Նորթ Անտովըր, Մասաչուսեթս)։ Տարեկան դաշտահանդէս՝ կէսօրէն մինչեւ ժամը 5:30, հովանաւորութեամբ՝ Անուշաւան արքեպիսկոպոսի։ Խաչի թափօր՝ ժամը 2:30ին։  

28 Սեպտեմբեր —Համազգայինի Նիւ Ճըրզիի մասնաճիւղը կը ներկայացնէ երգչուհի Լիլիթ Յովհաննիսեանը։ «Նայիրի» պարախումբի յատուկ ելոյթ։ Երեկոյեան ժամը 8:00ին, Felician University, Breslin Hall, Lodi, New Jersey։ Տոմսակները միայն առցանց կը վաճառուին՝ yap.events/lilithovhannisyan։

9-12 Հոկտեմբեր —Սրբոց Թարգմանչաց տօնին առիթով Արեւելեան, Արեւմտեան եւ Գանատական թեմերու եկեղեցականաց համաժողով տեղի պիտի ունենայ՝ Մոնթեպելլոյի մէջ (Գալիֆորնիա)։ Մանրամասնութիւնները՝ յետագային։
 
12 Հոկտեմբեր —Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ 60ամեակի շարունակութիւն՝ Էլի Պէրպէրեանի եւ իր նուագախումբին մասնակցութեամբ։ Տեղեկութիւններու համար՝ 201-943-2950։
 
19 Հոկտեմբեր —Հրանդ Մարգարեանի մշակութային գործունէութեան 65ամեակ եւ ծննդեան 80րդ տարեդարձ։ Theatre in the Park, Flushing Meadows, Queens, New York, երեկոյեան ժամը 7:05ին։ Մանրամասնութիւնները՝ յետագային։

19 Հոկտեմբեր —«Ամերիկայի հայ բարեկամներ» կազմակերպութիւնը կը հովանաւորէ տարեկան «Հայ Քէֆ 5» պարահանդէսը, Double Tree by Hilton պանդոկ, Անտովըր (Մեսեչուսեթս)։ 
                                                           
9-10 Նոյեմբեր —Armenian Fest 2019։ Փրաւիտընսի (Ռոտ Այլընտ) Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ տարեկան ճաշերու փառատօն, Rhodes-on-the-Pawtuxet, 60 Rhodes Place, Cranston։ Շաբաթ՝ կէսօրէն մինչեւ երեկոյեան ժամը 9:00, Կիրակի՝ կէսօրէն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00։ Տեղեկութիւններու համար՝ 401-831-6399։

17 Նոյեմբեր —Ազգ. Առաջնորդարանի Գոհաբանութեան ճաշկերոյթ՝ Terrace on the Parkի մէջ։ Մանրամասնութիւնները՝ յետագային։
 
13-16 Մայիս, 2020 —Արեւելեան թեմի Ազգային Երեսփոխանական Ժողով, հիւրընկալութեամբ՝ Ֆիլատելֆիայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ։ Հոգեւորականաց համագումարը պիտի սկսի Չորեքշաբթի, 13 Մայիսին, իսկ Երեսփոխանական Ժողովը՝ Հինգշաբթի, 14 Մայիսին։ Ժողովը իր աւարտին կը հասնի Շաբաթ, 16 Մայիսին։
Follow us on Social Media
The Armenian Prelacy 
Tel: 212-689-7810 ♦ Fax: 212-689-7168 ♦ Email: email@armenianprelacy.org

Visit the Catholicosate webpage at  http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/