Doorzaam
Nieuwsbrief mei
Onder de aandacht
Gemotiveerde uitzendkrachten gezocht voor nieuwe klankbordgroep

Wij richten een klankbordgroep voor uitzendkrachten op. En dat kunnen we niet zonder jullie medewerking. Ken jij uitzendkrachten die hieraan willen deelnemen? Geef ze dan nu op 📧 info@doorzaam.nl o.v.v. 'klankbordgroep uitzendkrachten'.

De klankbordgroep zetten we onder andere in om nieuwe ideeën te genereren, feedback over ons te ontvangen. Of juist de bestaande producten of nieuwe ideeën te toetsen.

De klankbordgroep bestaat uit tien tot vijftien deelnemers. Het is belangrijk dat de samenstelling van de klankbordgroep een afspiegeling van de populatie uitzendkrachten is, zodat zoveel mogelijk afdelingen of functies en fases hierin vertegenwoordigd zijn.

Help je mee? 👉 contact DOORZAAM
KEURMERK

Keurmerk Leerwerkintermediair biedt de zekerheid dat alle vereiste taken aangaande leerwerktrajecten goed geregeld zijn. DOORZAAM is sinds 2008 (destijds als STOOF) nauw betrokken bij het vormgeven van BBL-trajecten, waarbij uitzendorganisaties werkzaamheden verrichten vanuit hun werkgeversrol.

Doordat er vier partijen betrokken zijn bij een BBL-traject voor een uitzendkracht, is goede afstemming essentieel. Het Keurmerk voor Leerwerkintermediairs borgt de kwaliteit van deze trajecten.

Een uitzendorganisatie die het Keurmerk Leerwerkintermediair wil behalen, meldt zich met het aanmeldformulier daarvoor aan bij DOORZAAM ( info@doorzaam.nl ). Bij de aanmelding moeten de volgende zaken worden aangeleverd:

  • Het aanmeldformulier: deze moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door de persoon die verantwoordelijk en bevoegd is voor de leerwerk-activiteiten van de organisatie;
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • De Eigen verklaring.

Je leest alles over ons KEURMERK op deze pagina.
" OMdenken: je bent nooit te oud om iets af te leren".
In ontwikkeling bij DOORZAAM: budgetcoaching

62% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldproblemen. Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever per jaar: €13.000. Deze kosten zijn opgebouwd uit 20% productieafname, 3 uur verwerken loonbeslag en 7 dagen toename van het ziekteverzuim (bron. Nibud)

Wij hebben in 2018, begin 2019 een pilot gedaan waarbij de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten centraal stond. In deze pilot is gestart met een vragenlijst, waarin bij de uitzendkrachten vragen werden gesteld over hun situatie aangaande verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. In totaal hebben 68 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Van deze 68 heeft slechts 25% aangegeven tevreden te zijn met hun financiële situatie. De overige 75% is niet tevreden, dit varieert tussen ' komt precies rond' tot 'komt veel geld tekort'.

Bovenstaande feiten laten zien dat veel werknemers moeite hebben met het op orde krijgen en houden van hun financiële situatie.
 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Blijf ons volgen:
De Flex van tegenwoordig

CNV Jongeren heeft in samenwerking met DOORZAAM (het fonds voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten) afgelopen jaar bijna 1000 jongeren bereikt met hun gastlessen over veilig en gezond werken.

CNV Jongeren heeft een 8-tal jongeren opgeleid als Lifeguards, zij gaven deze gastlessen. Met alle input van de mbo-studenten heeft CNV Jongeren een adviezenbundel ontwikkeld voor jongeren zelf, mbo-scholen, stagebedrijven en werkgevers. Hiermee krijgen ze handvatten aangeboden waarmee gezonder en veiliger werken mogelijk gemaakt kan worden.
Deze adviezenbundel is gratis te verkrijgen via www.cnvjongeren.nl

Meer weten over Lifeguards? 👉 De Flex van tegenwoordig .
Adriana Stel over de koers van DOORZAAMRegelmatig worden we gevraagd waar we als DOORZAAM nu voor staan? Is dat leren en werken? Veilig en gezond werken? Adriana Stel vertelt over de koers van DOORZAAM in deze korte video.

Jullie hebben het natuurlijk al in de agenda staan: DOORZAAM congres op
vrijdag 13 september.


Heb jij je al aangemeld?
Meld je nu alvast aan om zeker te zijn van een plek!
En verder...
Jouw werk jouw veiligheid

Doorgeleidingsplicht , wie doet wat? Een helder overzicht van de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, de uitzendorganisatie en de uitzendkracht.

Prachtige samenwerking levert De Deelfabriek op. Uitzendorganisaties Timing, Raaak Personeel, Start People, Unique, Manpower, Driessen en Randstad slaan de handen ineen en wij sluiten aan.

Aan het woord: Kim Kulderij , Project Adviseur STAN Partners en PDZ Uitzendbureau

Persoonlijke beschermingsmiddelen . Om werknemers te beschermen worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Als dit van toepassing is voor de werknemers in een bedrijf, moeten de PBM ook voor een uitzendkracht beschikbaar worden gesteld.