Výroční newsletter 2020 EMCC Czech Republic
Vážené členky, členové a příznivci EMCC,

rok 2020 nás postavil do mnoha náročných výzev a situací, všichni jsme museli změnit způsob fungování a zaběhané zvyklosti. Naše setkávání se přesunula z "on-life" schůzek a workshopů do "on-line" prostoru. Jsme přesvědčeni, že v případě EMCC přinesl tento přesun mnoho dobrého, ať už je to větší zapojení členů z celé republiky a Slovenska do našich aktivit či možnost účasti na akcích globálního EMCC. Níže přinášíme přehled akcí, které v roce 2020 proběhly, u většiny z nich si můžete kliknout pro další informace.

Tento rok přinesl také mnoho nového, až zlomového v oblasti podpory kvality koučování a mentoringu, zejména díky našemu zapojení do globálních akreditačních výzev. Na ně navazovaly klubové večery na téma supervize a kompetence. V příštím roce máme v plánu v tomto úsilí pokračovat. Chceme také posilovat firemní členství v EMCC, aby náš hlas propagující kvalitu koučování, mentoringu a supervize byl vice slyšet.

Zároveň se věnujeme vytváření a podpoře komunity na Linkedinu, která pomáhá kultivovat svět koučování a mentoringu. Od začátku roku se počet sledujících našeho Linkedin profilu více než zdvojnásobil, nyní jich je více než 260. Přidejte se k nám, pokud jste tak ještě neučinili.

V roce 2020 jsme se také aktivně zapojili do globálních aktivit EMCC. Zúčastnili jsme se Global Provider Summitu, máme zapojení v Social Responsibility projektu a řada z nás se také aktivně účastní nejrůznějších online setkání a webinářů. Díky zapojení do těchto akcí a akreditačních výzev jsme se propojili s kolegy z ostatních zemí, což nám umožňuje nejen získávat nové informace, sdílet zkušenosti, ale i třeba nacházet nové příležitosti.

V roce 2020 vzrostl také počet členů EMCC Czech Republic. Letos jsme přivítali v našich řadách 25 nových členů. V době vydání tohoto Newsletteru máme 100 individuálních členů
a 7 právnických osob. Celkem je nás 117 osob.
Radka Gilarová, prezidentka českého EMCC, to shrnuje:
"Díky výzvám roku 2020 jsme nyní více propojení, soustředění a flexibilní. Využili jsme letošní dění k učení se a rozvoji, budování lokální i globální komunity a také k podpoře kvality koučování, mentoringu a supervize. To nás posiluje a připravuje na zvládání nových výzev nejen v roce 2021, ale i v dalších letech ve znamení - learn, unlearn & relearn".
Ohlédnutí za rokem 2020
Klubový večer
s Hankou Fialovou:
Vision board 2020
Vytvořili jsme si vize a plány na rok 2020, ještě jsme při našem plánování netušili, jaké nás za 2 měsíce čekají změny.
10. ledna
Koučovna a kancelář EMCC
V únoru 2020 jsme získali vlastní prostory, které mohou koučové, mentoři a supervizoři - členové EMCC využívat k práci s kolegy a klienty.
Palác Adria, Praha1
Klubový večer s Ester Neumanovou:
Gestalt v koučování
Na dlouho dobu poslední Klubový večer, kde jsme se mohli setkat společně v jedné místnosti. Zároveň jsme experimentovali a večer jsme vysílali online přes Zoom.
22. února
Výroční sněm členů
I sněm členů EMCC Czech Republic se letos uskutečnil pouze online a měl velkou účast.
26. března
Celodenní online webinář s Davidem Clutterbuckem, ambasadorem EMCC:
Týmové koučování
23. dubna
Online setkání členů
s Rizou Kadilarem, prezidentem EMCC Global
28. května
26th Mentoring, Coaching and Supervision Conference EMCC Global
1.- 3. června
Online diskuzní Klubový večer: EMCC jako platforma učení a rozvoje
24. června
Online diskuzní Klubový večer: zaměřený na sdílení, diskuzi, otázky a odpovědi
o SUPERVIZI a roli EMCC
24. září
Online Klubový večer s Evou Mohauptovou: Týmové koučování
22. října
Globální konference o mentoringu
30. října
Global Provider Summit,
unikátní 24 hodinová akce 23. - 24. listopadu
Online Členská zóna živě
s Radkou Gilarovou a Danou Kodešovou na téma kompetencí EMCC
26. listopadu
Otevřeli jsme členskou zónu na BaseCampu, kde sdílíme informace, pozvánky, dokumenty
Nový web emcc
Spustili jsme ve zkušebním provozu nový web na doméně

Akreditační výzvy - 5DC
V roce 2020 proběhly 4 mezinárodní akreditační výzvy. Z ČR se zapojilo 30 koučů a mentorů .
Aktualizovali jsme překlad kompetenčního rámce a jednotlivých indikátorů kompetencí
Vyšel článek Romana Chudoby: Jak na supervizi v rámci EMCC?
Výhled do roku 2021
V příštím roce nás čeká řada dalších akcí

Hlavní událostí roku je tradičně globální konference - 27. globální konference EMCC o koučování, mentoringu a supervizi 12. -14. května 2020.
Klubové večery 2021 - termíny do diáře
  • 21. února
  • 29. dubna
  • 27. května
  • 24. června
  • 23. září
  • 21. října
  • 25. listopadu
vždy 18:00 - 20:00, online nebo prezenčně
s ohledem na aktuální situaci.
25.BŘEZNA 2021, 18:00 - 20:00
Online volební sněm členů EMCC Czech Republic. Volební znamená, že budeme volit novou Radu EMCC na další 3 roky.
Přejeme vám všem hezké svátky a dobrý nový rok, plný výzev a příležitostí k rozvoji a růstu. Těšíme se v něm na další setkání a společnou práci pro dobro koučování, mentoringu a supervize v ČR i globálně.

Rada EMCC Czech Republic
Radka, Dana, Roman, Přemek a Vláďa