NEWSLETTER
03|2018 - 03/10/2018 

  
Onafhankelijk onderzoeksbureau IDEA Consult heeft het systeem van de dienstencheques 360° doorgelicht en komt tot een aantal interessante vaststellingen.  Lees meer...


  
Het succes van het dienstenchequesysteem staat buiten kijf. Veertien jaar na de lancering ervan waren er nog nooit zoveel klanten en werknemers en zijn de doelstellingen grotendeels verwezenlijkt. Vandaag wachten de sector nieuwe uitdagingen. En daar maakt welzijn op het werk deel van uit.  Lees meer...

  
De Waalse minister van Economie en Werk Pierre-Yves Jeholet en 21 sectorale federaties en sectorale fondsen, waaronder Federgon, hebben een protocolakkoord ondertekend dat nieuwe pijlers bevat in de strijd tegen de tekorten aan arbeidskrachten op de Waalse arbeidsmarkt. Lees meer...


  
Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Wij vertegenwoordigen de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.
 
  
Herwig Muyldermans - Algemeen Directeur
E info@federgon.be - T +32 (0)2 203 38 03
  
  Follow us on Twitter   View our profile on LinkedIn   View our videos on YouTube