St. Sava weekly news & updates
July 26th, 2019
Content:

 • Accordion Concert
 • An Appeal for help Serbian People in Kosovo and Metohija
 • Memorial Service for Danica Lazic
 • Fr. Aleksandar on Vacation
 • Schedule of Services for next week
 • Gospel
Садржај:

 • Концерт хармонике
 • Апел за помоћ српском народу на Косову и Метохији
 • Парастос за Даницу Лазић
 • Одсуство из парохије
 • Распоред Богослужења за наредну недељу
 • Јеванђеље
Апел за помоћ српском народу на
Косову и Метохији
Обраћамо вам се са апелом да се укључите у акцију прикупљања новчаних средстава за наш српски народ на Косову и Метохији. Недавно смо добили писмо нашег Епископа Иринеја са молбом да све наше парохије узму учешћа у овој акцији коју води Рашко-призренска епархија.

Погледајте линк:

Ваше прилоге можете слати на црквену адресу. Чек написати на St Sava Cathedral са назнаком за Косово и Метохију.
Такође, ваше прилоге можете уплатити електронски на овом линку:
Изаберите опцију other па напишите: За Косово и Метохију.

Сва средства ће бити прослеђена преко наше епархије Рашко-призренској епархији која руководи акцијом помоћи.
Хвала унапред!
An appeal for help Serbian People in
Kosovo and Metohija
We appeal to you to get involved in the fundraising campaign for our Serbian people in Kosovo and Metohija. We have recently received a letter from our Bishop Irinej with a request that all our parishes take part in this campaign led by the Diocese of Raska-Prizren.

See the link:


You can mail your donation to the church address (Check payable to St. Sava Cathedral with an indication for Kosovo and Metohija). Also, you can donate your contributions electronically on this link:
Choose option Other , then write for Kosovo and Metohija

All funds will be transferred through our Diocese to the Diocese of Raska-Prizren, which manages this humanitarian action.

Thank you in advance.
Memorial Service for Danica Lazic
On Sunday, July 28th ,
right after the Liturgy
one year Memorial Service
will be held for
Danica Lazic.
У недељу, 28. јула ,
након Литургије,
служићемо
годишњи Парастос
за Даницу Лазић.
Одсуство из парохије/ Fr. Aleksandar on Vacation
Отац Александар ће бити одсутан из парохије у недељу, 4. августа.(Епархијски дан у Шејдланду)
и на годишњем одмору
од 7. до 23. августа.
У том периоду ће га мењати на недељним Богослужењима
о. Алекса Мићић из Њујорка
и о. Румен.
У случају преке потребе О. Александар ће бити доступан на имејл  fatheraco@stsavaboston.org   
или на телефон 781 771 2030.
За све остале потребе обратите се Станислави у парохијској канцеларији на 617 674 4035.
Fr. Aleksandar will be absent
from parish on
Sunday, August 4th
(Shadeland Diocesan days)
and on vacation
from August 7th to August 23rd.
Substitutes clergy will be
Fr Aleksa Micic from NY and
fr Rumen Pelovski.
In case of emergency
you can reach Fr Aleksandar
or by cell phone 781--771-2030.
For regular inquiries contact Stanislava in parish office at 617-674-4035.
Распоред Богослужења зa наредну недељу:

Субота, 27. јул - Нема Вечерње
Четвртак, 1. август - Вечерње - 18 ч
Петак, 2. август - Илиндан - Литургија у 9 ујутру
Субота, 3. август - Нема Вечерње
Литургија недељом је у редовно време у 9 ујутру.


Schedule of Services for the next week:

Saturday, July 27th - No Vespers
Thursday, August 1st - Vespers - 6 pm
Friday, August 2nd - Holy Glorious Prophet Elijah - Liturgy at 9 am
Saturday, August 3rd - No Vespers
Every Sunday Liturgy is served at 9 am.
Недеља 6. по Духовима

Ово говори Исус, па подиже очи своје на небо и рече: Оче! Дође час, прослави Сина свог, да и Син Твој прослави Тебе; Као што си Му дао власт над сваким телом да свему што си Му дао да живот вечни. А ово је живот вечни да познају Тебе јединог истинитог Бога, и кога си послао Исуса Христа. Ја Тебе прославих на земљи; посао сврших који си ми дао да радим. И сад прослави Ти мене, Оче, у Тебе самог славом коју имадох у Тебе пре него свет постаде. Ја јавих име Твоје људима које си ми дао од света; Твоји беху па си их мени дао, и Твоју реч одржаше. Сад разумеше да је све што си ми дао од Тебе. Јер речи које си дао мени дадох им; и они примише, и познадоше истинито да од Тебе изиђох, и вероваше да си ме Ти послао. Ја се за њих молим: не молим се за (сав) свет, него за оне које си ми дао, јер су Твоји. И моје све је Твоје, и Твоје моје; и ја се прославих у њима. И више нисам на свету, а они су на свету, а ја идем к Теби. Оче Свети! Сачувај их у име своје, оне које си ми дао, да буду једно као и ми. Док бејах с њима на свету, ја их чувах у име Твоје; оне које си ми дао сачувах, и нико од њих не погибе осим Сина погибли, да се збуде писмо. А сад к Теби идем, и ово говорим на свету, да имају радост моју испуњену у себи.
6th Sunday after Pentecost

Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, as You have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as You have given Him. And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent. I have glorified You on the earth. I have finished the work which You have given Me to do. And now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was. I have manifested Your name to the men whom You have given Me out of the world. They were Yours, You gave them to Me, and they have kept Your word. Now they have known that all things which You have given Me are from You. For I have given to them the words which You have given Me; and they have received them, and have known surely that I came forth from You; and they have believed that You sent Me. I pray for them. I do not pray for the world but for those whom You have given Me, for they are Yours. And all Mine are Yours, and Yours are Mine, and I am glorified in them. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to You. Holy Father, keep through Your name those whom You have given Me, that they may be one as We are. While I was with them in the world, I kept them in Your name. Those whom You gave Me I have kept; and none of them is lost except the son of perdition, that the Scripture might be fulfilled. But now I come to You, and these things I speak in the world, that they may have My joy fulfilled in themselves.