ICANN Uygulama Planlama Raporunu NTIA'ya Gönderdi

12 Ağustos 2016 Cuma günü ICANN, Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı'nın (NTIA) 9 Haziran 2016 tarihindeki talebine yanıt olarak NTIA'ya bir uygulama durum raporu göndermiŞtir.

ICANN ve çeŞitli paydaŞ grupları, İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) fonksiyonlarının 30 Eylül 2016 tarihinde sona ermesini sağlayacak anlaŞma için gerekli olan tüm uygulama görevlerinin tamamlanmasını sağlamak amacıyla hiç durmadan çalıŞmıŞtır.

ICANN ve çok paydaŞlı topluluk, NTIA'nın yazısında belirttiği tüm adımları tamamlamıŞtır. Buna ek olarak IANA Yönetim Devri'nin lehine olan tüm görevler ya son inceleme aŞamasındadır ya da onay beklemektedir. Bu da 30 Eylül 2016 tarihinden önce tamamlanmıŞ olacaktır.
 
Daha fazla bilgi için Uygulama Planlama Raporuna göz atın. 
ICANN57 Haydarabad'a Kaydolma Vakti!

ICANN57 Haydarabad, 2008 yılında Yeni Delhi'de düzenlenen ICANN31'den bu yana, Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı ilk ICANN Halka Açık Toplantısı olacak. Yedi günlük toplantı 3-9 Kasım tarihlerinde yapılacak.  Şimdi kaydolun!
 
Hindistan'a seyahat eden tüm yabancı ülke vatandaŞlarının vize sahibi olması gerekmektedir. ICANN vize baŞvuru süreci için Hindistan hükümeti ile çalıŞma yapmaktadır. Vize edinme konusunda güncel bilgiler için ICANN57 ana sayfasına bakın. 

ICANN57 topluluklar arası Toplantı Stratejisi ÇalıŞma Grubu tarafından geliŞtirilen gelecek toplantılar stratejisinde bir C Toplantısı Şeklinde tanımlanır. Bir C Toplantısı, ICANN'i geniŞ bir küresel hedef kitleye sergiler ve ICANN Yıllık Genel Toplantısı'nı içerir.
 
Tarihi Not Alın! ICANN Çeyrek Yıllık PaydaŞlar Çağrısı   
ICANN bir sonraki Çeyrek Yıllık PaydaŞlar Çağrısını 18 Ağustos'ta Evrensel Koordineli Zamana göre (UTC) 15:00'da yapacak. 30 Haziran 2016'da sona eren çeyrekteki ICANN faaliyetleri, ilerleyiŞi ve finansal durumu hakkında daha fazlasını öğrenin. Çağrı dilleri Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca olacaktır. Şimdi kaydolun!
ICANN Yeni Gelenlere Uzanıyor

ICANN her zaman, ICANN topluluğunun çeŞitliliğini temsil edecek, seslerini duyurmak isteyen ve fark yaratmaya gönüllü olan yeni yüzler aramaktadır. Yeni Gelenler Programı; ICANN'in ne yaptığını ve ICANN topluluğuna nasıl katılabileceklerini göstererek, ICANN'e yeni katılan insanlara yardım eder.
 
İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde, ICANN'e Yeni Gelenler için bir video yayınladık. Videoyu izleyin ve ICANN'e katılmak isteyebileceğini düŞündüğünüz kiŞilere gönderin!
ICANN56 Sonrasındaki Raporları Okuyun

İlk Politika Forumu Helsinki, Finlandiya'da 30 Haziran 2016 tarihinde son buldu. ICANN'in Şeffaflığa bağlılığının bir parçası olarak, Politika Forumu'nu farklı açılardan inceleyen üç konferans sonrası raporu yayınladık.
 
 • ICANN56 Politika Forumu Sonrasındaki Raporu - Destekleme KuruluŞları ve DanıŞma Komiteleri hakkında güncellemeleri ve topluluklar arası oturumlarda öne çıkanları içerir. Bu rapor "ICANN56'da Ne Oldu?" sorusuna yanıt verir.
 • ICANN56 Anket Sonuçları - Katılımcılardan, Politika Forumu'nun çeŞitli yönlerini değerlendirmelerinin istendiği iki anketin sonuçlarını sunar.
 • ICANN56 Teknik Raporu - Katılımcı profilleri, oturum istatistikleri ve diğer teknik bilgileri içerir. Bu verilerin çoğu tescil sürecinden ya da toplantı yönetim yazılımından elde edilmiŞtir.
Toplantı deneyiminizi geliŞtirmeye devam edebilmemiz için ICANN ölçüt toplar, verileri ve anket sonuçlarını inceler.
ICANN Kurulu, FY17 için İŞletme Planı ve Bütçe Belgelerini Onayladı

ICANN Kurulu, 2017 mali yılı (FY17) için iki planlama ve bütçe belgesini onayladı. BeŞ Yıllık İŞletme Planı (güncellenen) ve FY17 İŞletme Planı ve Bütçe Helsinki, Finlandiya'da Haziran 2016 tarihinde düzenlenen ICANN56'da onaylandı.

Belgeler; topluluk üyeleri, çalıŞanlar ve Kurul Mali Komitesi'nin birkaç ay süren iŞbirliği sonucu ortaya çıktı.
 
Bu belgelerin içeriği hakkında daha fazlasını öğrenmek için, duyurunun tamamını buradan okuyabilirsiniz.
Dr. Leyla Keser Berber, İstanbul Bilgi Üniversitesi BiliŞim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve AraŞtırma Merkezi BaŞkanı
PaydaŞlarla Gelecekteki İstanbul Açık Hava Etkinlikleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin iŞbirliği ile ICANN Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (AODA) merkezi; Eylül sonunda (tarihler yakında duyurulacak) gerçekleŞecek, Türkiye'nin son zamanlarda onaylanan veri koruma kanununa odaklanan PaydaŞlar için Açık Hava Etkinliği serisine devam ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi BiliŞim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve AraŞtırma Merkezi BaŞkanı Dr. Leyla Keser Berber Türkiye'nin biliŞim ve haberleŞme teknolojileri topluluğuna iliŞkin yasanın bu önemli bölümüne dair bir görüŞmeye baŞkanlık edecek.
 
TBMM, 24 Mart 2016'da kiŞisel verilerin korunması kanununu onayladı. T.C. anayasası gizlilik için genel bir hak tesis etse de, yeni kanun Türkiye'nin ilk özel gizlilik ve verinin korunması kanununu temsil ediyor.
ICANN Ekibi Berlin'deki IETF'ye Katıldı

18-22 Temmuz tarihleri arasında, İnternet Mühendislik İŞ Ekibi (IETF) İnternet Protokolü versiyon 6 (IPv6), ağ sanallaŞtırma ve güvenlik de dahil ilgi çekici ve karmaŞık pek çok konuyu tartıŞmak üzere Berlin'deydi. ICANN'in İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) ekibinden çalıŞma arkadaŞları, ICANN CTO Ofisi ve pek çok ICANN Kurulu üyesi de katılım sağladı.
 
20 Temmuz'da teknik ve sivil toplumlar, Şifreleme politikaları üzerine açık bir tartıŞmaya katıldı. WZB Berlin Sosyal Bilim Merkezi, GigaNet ve IGF Deutschland tarafından düzenlenen ve ICANN tarafından desteklenen Alman sivil toplum seminerleri serisinin bir parçası olan tartıŞmaya Wikimedia Vakfı ev sahipliği yaptı. TartıŞmalar CDT, Kaos Bilgisayar Kulübü, İnternet Topluluğu ve Küresel Kamu Politikası Enstitüsü panelistleri tarafından yönetildi. Bu baŞarılı etkinlik, katılımcılar arasında daha yoğun ve kaliteli fikir alıŞveriŞi oluŞturdu ve gelecekte bu konularda daha fazla görüŞme olacağını kesinleŞtirdi.
Krakow'daki CYBERSEC'e Geri Sayım

ICANN, 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde Krakow Polonya'da gerçekleŞecek ikinci Avrupa Siber Güvenlik Forumu'na (CYBERSEC) sponsor olmaktan onur duyuyor. CYBERSEC, Avrupa'daki siber uzay ve siber güvenliğe iliŞkin stratejik konulara özel olup, Polonya'da bu türde yapılan ilk konferans olacaktır. Konferans tüm seviyelerdeki siber tehditlere karŞı direnci artırmak için pratik öneriler oluŞturmayı amaçlamaktadır.
 
Avrupa Güvenlik ve İŞbirliği TeŞkilatı (AGİT) ve Kuzey Atlantik AntlaŞması Örgütü (NATO) gibi uluslararası örgüt temsilcileri de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından konuŞmacılar konferansa katılacak. ICANN'in Güvenlik BaŞkan Yardımcısı Dave Piscitello da siber suçlara karŞı mücadele üzerine özel bir oturuma katılacak.
 
Siber güvenliğe ilgi duyan herkes davetlidir. Konferans, Orta Avrupa'da yaŞayanları özel bir Şekilde karŞılıyor.
 
ICANN, Eylül'de Gürcistan'da GerçekleŞecek Bir Haftalık Etkinlikleri Destekliyor

Eylül'ün ilk haftasında iki önemli etkinlik Tiflis, Gürcistan'a damgasını vuracak.
 
5-6 Eylül tarihlerinde, yerel çok paydaŞlı topluluk ilk Gürcistan İnternet YönetiŞimi Forumu 'nu düzenleyecek. Forum, Gürcistan telekom düzenleyicisi (GNCC), İnternet Topluluğu'nun Gürcistan Şubesi, İnternet GeliŞim İnisiyatifi, Ekonomi Bakanlığı ve Sürdürülebilir GeliŞim'e ait ekip çalıŞmasının bir sonucudur. Program komitesi, bölgesel topluluktan meslektaŞlarını etkinliğe katılmaya davet ediyor.
 
Gündeme iliŞkin daha fazla detay yakında duyurulacaktır.
 
İkinci etkinlik hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin!
Geçtiğimiz yıl TLDCON Eylül 2015'te, Erivan, Ermenistan'da düzenlendi.
Şimdi kaydolun! TLDCON 2016 Çok Yakında!
Olga Alexandrova-Myasna, HaberleŞme Müdürü, .RU/.РФ TLD'leri Koordinasyon Merkezi

Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (CIS) ülke kodu üst düzey alan adları (ccTLD) Tescil Merkezleri ve Yazmanları'na iliŞkin dokuzuncu Uluslararası Konferansı, Orta ve Doğu Avrupa ( TLDCON 2016 ), 7-8 Eylül 2016 tarihlerinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde gerçekleŞecek. TLD .RU/.РФ Koordinasyon Merkezi ve İnternet Teknik Merkezi konferansa ev sahipliği yapacak.
 
Bu yılın gündem konuları arasında:
 • Bölgede İnternet geliŞimi
 • UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adları'nın (IDN) avantajları ve dezavantajları
 • Özgürlükten vazgeçmeden İnternet güvenliği
 • Rusya'da ve dünyada TLD pazarı
 • IDN postası ve nasıl çalıŞtırılacağı ve
 • Yeni genel üst düzey alan adları (gTLD'ler) için "ikinci pencere" bulunmaktadır.
TLDCON, pek çok ülkeden tescil merkezi ve yazmanın ilgisini çekiyor. Geçen yıl, konferansta İnternet ve alan adı konusundaki görüŞmelere katılmak için gelen neredeyse 130 katılımcı vardı. Bir önceki konferanslar güvenlik, hukuk ve pazarlama konularında iŞbirlikçi projelere teŞvik eden anlaŞmalar ve memorandumlarla sonuçlandı.
 
Konferansa katılım ücretsizdir. Ön programa göz atın ve TLDCON'a kaydolun !
hoster.by ICANN Topluluğu'na Katıldı
 
ICANN, Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu'nun (ccNSO) yeni bir üyesi olarak hoster.by'ı içtenlikle karŞılıyor. .by ve .bel alan adlarının teknik alan adı yöneticisi Minsk, Beyaz Rusya'da konumlanmıŞ olup, ICANN sürecine katılmayı sabırsızlıkla beklemektedir. hoster.by'ın basın açıklamasını okuyun.
2016-2019 Orta Doğu Strateji ÇalıŞmaları BaŞlıyor
 
ICANN'in 2013-2016 Orta Doğu Stratejisi'nin tamamlanmasının ardından, Küresel PaydaŞ İliŞkileri Yöneticisi Fahd Batayneh tarafından yönetilen ICANN ekibi, önümüzdeki üç yıl için en iyi nasıl strateji geliŞtirileceğine dair topluluk girdisine baŞvurdu.
 
Orta Doğu'daki ICANN topluluğu, Orta Doğu ve BitiŞiğindeki Ülkeler (MEAC) için bölgesel strateji geliŞiminde topluluk katılımının devam etmesi yönünde ortak karara vardı. Sonuç olarak, bir Tüzük Taslak Grubu (CDG) ; Mayıs ayı ve Haziran ayının bir kısmı boyunca yeni strateji çalıŞma grubunun çalıŞma yöntemlerini belirlemek için çalıŞmalar yaptı ve Tüzük belgesini  oluŞturdu.
 
Haziran ayının sonunda, 48 üye ve 2 gözlemci atandı ve bu kimseler Orta Doğu ve BitiŞiğindeki Ülkeler Stratejisi ÇalıŞma Grubu'nun (MEAC-SWG) çalıŞmalarını harekete geçirdi. Grup Şu anda Haydarabad, Hindistan'da yapılacak ICANN57 toplantısında sunmak üzere Orta Doğu Stratejisi önerileri üzerinde çalıŞıyor.
 
Bir MEAC-SWG üyesinin grubun çalıŞmaları hakkında ne yazdığını okuyun: http://foreignpolicyblogs.com/2016/07/26/democracy-middle-east-snapshot-icann/
DNS operasyonları ve DNSSEC üzerine eğitimini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını gösteriyor. Eğitim 17-21 Temmuz 2016 tarihlerinde Kahire'deki Ain Shams Üniversitesi'nde gerçekleŞti.
DNS-EC İlk Eğitim Atölyesini Düzenliyor

Öğrenci tanıtım programının bir parçası olarak, Alan Adı Sistemi-GiriŞimcilik Merkezi (DNS-EC), yakın dönemde Kahire'de bulunan Ain Shams Ünversitesi Bilgisayar ve BiliŞim Bilimi Fakültesi'nde ilk eğitimini gerçekleŞtirdi. Kurs; Üniversite ve BiliŞim Teknolojisi ve AraŞtırma DanıŞmanlık Merkezi'nin iŞbirliği ile, Dr. Mohamed Abdel Megeed'le çalıŞarak gerçekleŞti.
 
Alan Adı Sistemi (DNS) operasyonları ve Alan Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları (DNSSEC) konularını kapsayan eğitime yirmi beŞ öğrenci katıldı. Eğitmen; geçtiğimiz sene Dubai'de bir "eğiticiyi eğit" kursuna katılan ve ICANN'in Güvenlik, Süreklilik ve Esneklik Bölgesel Katılım Yöneticisi Champika Wijayatunga tarafından yönetilen baŞka bir atölyeye ortak eğitimci olarak katılan Adel Reyad idi.
 
Atölye raporunu  okuyun.
Temsilciler Lilonwe, Malavi'deki Çevrimiçi Çocuk Güvenliği Atölyesine Katıldı
Katılımcılar çevrimiçi çocuk güvenliği atölyesinde
18-21 Temmuz 2016 tarihleri arasında Lilongwe, Malavi'de düzenlenen Afrika ülkelerinde çevrimiçi çocuk güvenliğine iliŞkin ITU yıllık kapasite geliŞtirme atölyesine 100'ün üzerinde temsilci katıldı. "Dijital dünyada çevrimiçi çocuk güvenliğini (COS) sağlama: COS politika oluŞturulması ve uygulanmasına iliŞkin insan kapasitesini geliŞtirme" isimli atölye; Afrika ülkelerinin deneyimlerini paylaŞması, bilgisini artırması ve çocuklar ve gençler için güvenli dijital katılım farkındalığının artırılması için bir platform sağladı. Atölye; çocuklar ve gençlerle ilgilenen eğitmenleri, ICT'yi, telekomünikasyon düzenleyicilerini ve bakanlıkları, endüstri sivil topluluğu, sivil toplum örgütleri ve diğer örgütleri kapsayan çok paydaŞlı bir yaklaŞım kullandı.

ICANN'in sunumu, kapasite geliŞtirme, matematiksel analiz, tehdit farkındalığı ve hazırlığı ve güvene dayalı iŞbirliği aracılığıyla önemli İnternet Tanımlayıcı Sistemi'nin güvenliği ve dayanıklılığını sağlama görevimize odaklıydı. Aynı zamanda, siber güvenlik ve güvenlik topluluğu ile ICANN müdahale ekiplerinin riskleri tanımlamak ve azaltmak, aynı zamanda tanımlayıcı sistemin suistimal edilmesine iliŞkin bilgi paylaŞmak için iŞbirliği yapmasının önemini vurguladık.

Katılımcılar Akıllı Afrika İttifakı'nda görüŞmede
ICANN Akıllı Afrika İttifakı'nda

16 Temmuz'da, ICANN Kigali, Ruanda'da bu yılın Akıllı Afrika İttifakı yönetim komite toplantısına katıldı. Akıllı Afrika sekreterliği 27. Afrika Birliği Zirvesi'nin yanı sıra bu toplantıya da ev sahipliği yaptı. Bu, ICANN ekibinin Afrika'da yüksek düzey temsilciler ve liderlerle iletiŞim kurması ve Nairobi, Kenya'da yakın zamanda açılan ICANN Afrika Katılım Ofisi'nin tanıtımını yapması için stratejik bir fırsattı.

2013'te kurulan Akıllı Afrika İttifakı'nın hedefi Afrika'da sürdürülebilir sosyo-ekonomik geliŞimi hızlandırmaktır. Akıllı Afrika İttifakı; geniŞbant ve biliŞim ve haberleŞme teknolojisine düŞük maliyetli eriŞim sağlayarak Afrika'yı bilgi ekonomisine yönlendirmeye adanmıŞtır.

Ruanda Cumhuriyeti Gençlik ve BiliŞim ve HaberleŞme Teknolojisi (ICT) Bakanı Jean Philbert Nsengimana tarafından düzenlenen toplantıya Afrika Birliği ve ITU baŞkanlık etti. Akıllı Afrika'nın üye ülkelerinden beŞ ICT bakanı da (Kenya, FildiŞi Sahili, Senegal, Mali ve Gabon) katılım gösterdi.
RIPE Akademisyen İŞbirliği İnisiyatifi - Şimdi BaŞvurabilirsiniz!

Réseaux IP Européens Ağ İletiŞim Merkezi'nin (RIPE NCC) RIPE Akademik İŞbirliği İnisiyatifi (RACI), İnternet teknolojisi alanında çalıŞmalarını RIPE topluluğu ile paylaŞacak yetenekli akademisyenler arıyor. RACI, baŞarılı baŞvuru sahiplerine ücretsiz bilet, seyahat ve konaklama sağlıyor. YaklaŞmakta olan iki toplantıya katılma Şansı için 28 Ağustos tarihine kadar  baŞvurabilirsiniz
AFRINIC Politika Güncellemesi

Afrika Ağ Bilgi Merkezi (AFRINIC) bölgesindeki tartıŞmalar, son İnternet Protokolü versiyon 4 (IPv4) /8 bloğunu yönetmeye ve IPv4 adreslerini Bölgesel İnternet Tescil Merkezleri içerisine ve arasında aktarma olasılığına odaklanmaya devam ediyor. Posta listesinde tartıŞılan politika teklifleri aŞağıdaki gibidir:
 
İnternet Numarası Kaynak Denetimi  (yeni teklif) - Teklif, kaynakların etkili ve uygun kullanılması adına AFRINIC'in, üyelerin kaynak kullanımı üzerinde düzenli denetimler yürütmesini sağlıyor. Denetimler, kullanımı Tescil Hizmetleri AnlaŞması'na aykırı olan herhangi bir kaynak türünün kurtarılmasını sağlayabilir. Kurtarılan kaynaklar, uygun olduğu Şekilde diğer üyelere tahsis edilebilir.
 
IPv4 YumuŞak İniŞ BIS (güncellenmiŞ teklif) - Bu teklif, mevcut IPv4 YumuŞak İniŞ politikasını (son /8 bloğunun dağıtımını yönetmek için) atıl hale getirmeyi ve politikanın yerini almayı amaçlamaktadır. Şu anda üçüncü tekrarında olan teklif, son /8 bloğunun dağıtım Şekli hakkında anahtar hususları öne sürüyor.
 
AFRINIC Hizmet Bölgesi'nde IPv4 Kaynak Aktarımları (güncellenmiŞ teklif) - Önerilen politika, YumuŞak İniŞ politikasının 2. AŞamasıyla etkinleŞebilir. IPv4 boŞluğunu, AFRINIC IPv4 havuzunun boŞaltılmasının ardından ya da AFRINIC'in bu gibi kuruluŞların ihtiyaçlarını karŞılayamayacağı zamanlarda talep eden Afrikalı bir organizasyon sorununa değinmektedir. Teklif genel olarak kabul görmüŞtür ve sonraki AFRINIC kamu politikası toplantısında  mutabakata varılması beklenmektedir.
ccNSO EPSRP ÇalıŞma Grubu Girdi Arıyor

Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu'nun (ccNSO) UzatılmıŞ Süreç Benzerliği İnceleme Paneli (EPSRP) ÇalıŞma Grubu ayrık önerilerin yorumlanması da dahil olmak üzere, ikinci dizi benzerliği inceleme süreci yöntemi için ve bu yöntemi geliŞtirmek adına kamu görüŞü aramaktadır. Kamu görüŞü döneminin ardından, EPSRP ÇalıŞma Grubu alınan görüŞleri inceleyecek ve uygun görürse, önerilen yönergeleri gözden geçirecek. Sonrasında çalıŞma grubu, önerilen yönergelerin onaylanması ve ICANN Kurulu'na gönderimi için ccNSO Konseyi'ne gönderecek. Kamu görüŞü alımı, 31 Ağustos 2016 tarihinde Evrensel Koordineli Zaman UTC 23:59'da sona erecektir. EPSRP ÇalıŞma Grubu hakkında daha fazlasını öğrenin ve bize geribildirim verin
Taslak Ekibi, GeçiŞ Sonrası GNSO için Öneriler GeliŞtirecek

Genel İsimleri Destekleme KuruluŞu (GNSO) Konseyi, İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) Yönetim Devri ardından, GNSO'ya ait tüm yeni veya ek hak ve sorumlulukları belirlemek üzere ICANN personeliyle çalıŞacak bir taslak ekibi oluŞturdu. ICANN Kurulu'nun 26 Mayıs 2016 tarihinde yeni İçtüzükleri onaylamasının ardından, GNSO Konseyi, yeni rol ve yükümlülükleri etkilemede İŞletme Prosedürleri'ne yapılan değiŞikliklerin gerekli olabileceğinin farkındaydı. Bu değiŞiklikler,  GNSO belgesinin 5'inci sayfasında listelenmiŞ mekanizmaları ve Yetkili Topluluğa katılım hükümlerini içermektedir.
GNSO İnceleme ÇalıŞma Grubu için Gönüllülere Çağrı

GNSO Konseyi, yakın zamanda GNSO İnceleme ÇalıŞma Grubu tüzüğünü onayladı. ÇalıŞma grubu, gerçekçi bir takvimi olan bir plan da dahil olmak üzere, ICANN Kurulu'nun kabul ettiği önerilerin uygulamalarını denetleyecek ve arzu edilen sonuçları tanımlayacak. ICANN, GNSO Konseyi adına çalıŞma grubuna katılmaları için  gönüllülere çağrı   yaptı. GNSO Konseyi, paydaŞ grupları ve yapıları tarafından atanmıŞ üyelerin yanı sıra, GNSO katılımcıları ve daha geniŞ topluluklara baŞvurmaktadır.
GAC ÇalıŞması, ICANN56 Sonrası Devam Ediyor

Tebliğ taslağını denetlemek için kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen, Hükümet DanıŞma Komitesi (GAC), ICANN Kurulu'na tavsiye içeren metnin onaylanmasıyla ICANN56'yı sonlandırdı. GAC ve ICANN Kurulu, 20 Temmuz 2016, ÇarŞamba günü bu tavsiye hakkında bir telekonferansta tartıŞtı. Arama kaydını  buradan dinleyebilirsiniz.
 
GAC, ICANN56 esnasında topluluklar arası oturumlara katıldı. GAC BaŞkanı Thomas Schneider, "İŞ Yükü Planlama ve Yönetimi" oturumunu yönetti. Genel olarak, GAC temsilcileri Politika Forumu formatını, özellikle de karŞılıklı anlayıŞ ve belirli konularda öğrenimi geliŞtiren topluluklar arası oturumları takdir etti.
 
GAC ÇalıŞma Grubu toplantıları sabah yapıldı, bunları diğer gruplarla yapılan özel oturumlar ve ikili toplantılar izledi. GAC, 6 yeni üye kabul ederek de toplam üye sayısını 168 üye ve 35 gözlemciye taŞıdı.
DNSSEC: Kök Bölge Anahtar İmzalama TuŞunu Yenileme

ICANN 22 Temmuz 2016 tarihinde, Alan Adı Sistemi'nin güvenliğini geliŞtirmek amacıyla sürdürülen çalıŞmalarımızda bir baŞka önemli adım atarak Kök Bölge Anahtar İmzalama TuŞu'nu (KSK) değiŞtirmek ya da "yenilemek" için planlar yayınladı. KSK; kamu kısmı, Alan Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları (DNSSEC) doğrulaması için güvenli bir baŞlangıç noktası iŞlevi taŞıyan, kamusal ve özel bir kriptografik anahtar çiftidir. KSK yenilemesine iliŞkin planlar ve operasyonel süreçler hakkında daha fazla bilgi için, blogu okuyun.
Yeni Küresel Kabul Yönetim Grubu İnternet Sitesine Bakın!

Küresel Kabul Yönetim Grubu'nun (UASG) yeni internet sitesinde sunumlar, videolar ve dokuz dilde mevcut olan "Hızlı BaŞlangıç Kılavuzu" gibi teknik belgeleri bulabilirsiniz! Evrensel Kabul, tüm alan adlarına eŞit muamele edilmesinin gerekliliğini savunan anlayıŞtır. İnternet uygulamaları ve sistemleri, yeni genel üst düzey alan adları (gTLD'ler) ve tüm TLD'ler dahil olmak üzere tüm alan adlarını kabul etmeli, doğrulamalı, depolamalı, iŞlemeli ve görüntülemelidir. UASG, geleceğin İnterneti için bu vizyonu paylaŞmak amacıyla çalıŞan, topluluğa dayalı bir ekiptir. Yeni siteyi UASG.tech adresinden ziyaret edebilirsiniz.
gTLD Piyasa Sağlık İndeksi: Geribildiriminizi İstiyoruz!  

gTLD Piyasa Sağlık İndeksi (Beta) topluluktan geribildirim almak için yayınlandı. İndeks, küresel gTLD piyasasının genel sağlığı ve çeŞitliliğini üç konsepte göre analiz eder: çetin rekabet, piyasa sürekliliği ve güven. ICANN, alan adı piyasasının geliŞimini destekleme hedefindeki ilerlemeyi takip etmek amacıyla, yılda iki kez veri yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu beta sürümünü daha kapsamlı ölçütlerle geliŞtirmek üzere toplulukla birlikte çalıŞmayı umuyoruz. gTLD piyasa sağlığı takibi ve nasıl dahil olunacağı hakkında faha fazlası için Sağlık İndeksini görüntüleyin ya da blogu okuyun .
Yeni Yayınlanan Raporlar: DNS Kötüye Kullanma İncelemesi ve Ticari Marka Takas Odası Bağımsız İncelemesi

Alan Adı Sistemi (DNS) kötüye kullanımını nasıl tanımlıyoruz? Hak sahipleri Ticari Marka Takas Odası mı kullanıyor? Bunlar gibi önemli soruları cevaplamaya yardımcı olmak için tasarlanmıŞ Yeni gTLD Programı incelemeleri hazırlanıyor.
 
Bu incelemeler sonucu ICANN, Temmuz ayında iki yeni rapor yayınladı:
 • "DNS Kötüye Kullanımını Azaltmak İçin Yeni gTLD Programı Koruma Tedbirleri Hakkında DüzenlenmiŞ Rapor", siber suçlar ve hackleme gibi faaliyetleri ele almak için muhtemel tedbirlerin derinlemesine incelemesini içerir. Söz konusu korumaların etkinliğini ölçmek için de yöntemler sunar. Raporu okuyun.
 • "Ticari Marka Takas Odası Bağımsız İncelemesinin Taslak Raporu" kamu görüŞüne açıldı. Raporda, Ticari Marka Takas Odası'nın önemli hizmetlerinin, Yeni gTLD Programı'nda hak korumasını destekleme amacını karŞılamadaki etkinliği değerlendirilmektedir. Rapor taslağını okuyun ya da yorumunuzu iletin.
ladbrokes
nike
shangrila
hyatt
visa
booking
mckinsey
pfizer
lancome
panasonic

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde bize katılın:

Sizin yakınınızdaki bölgesel etkinliklere ICANN'in nasıl katılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.