CMS Principals' Update
January 12, 2021
EPHS Registration for 2021-2022 School Year
Virtual Registration Rush: Incoming 9th grade families are invited to attend our Virtual Registration Open House on January 26th. Events start at 6:00 pm. 
 
Registration Information: Online registration opens January 27th and closes February 12th. Eden Prairie High School staff will be hosting live Q &A sessions for incoming 9th grade families on February 2nd at 11:00 am and 6:00 pm. 
 
The Registration Hub will be live January 20th at edenpr.org/EPHS-courses and will include meeting links, course selection resources, links to live Q & A sessions, and student support contacts.
EPHS Registration for 2021-2022 School Year- Somali
Isdiiwaan galin dhanka Khadka ah: Aradyda u gudbaya fasalka 9-aad waxaa lagu cazuumaayaa in ay ka soo qeyb-galaan bandhigga isdiiwaan-galinta ee dhacaysaa 26-da bisha January. Xafladda waxay bilaabanaysaa 6-da galabnimo.   
  
Macluumaadka Diiwaangelinta: Diiwaangelinta khadka tooska ah waxay furmi doontaa 27-da bisha January waxayna xirmaysaa 12-ka bisha February. Shaqaalaha Dugsiga Sare ee Eden Prairie waxay martigelin doonaan fadhiyada tooska ah ee Su’aalaha iyo Jawaabaha ee qoysaska fasallada 9aad soo galaya 2da bisha February markay tahay 11:00 am iyo 6:00 pm. 
  
Xarunta Diiwaangelintu waxay barta edenpr.org/EPHS toos uga bilaaban doontaa 20-ka bisha January -Waxaana lagu daabaci doonaa Koorsooyinka, iskuxirayaasha kulanka, ilaha xulashada koorsada, xiriiriyeyaasha kulamada, Suaalo iyo Jawaabo, iyo qaababka ay ardayda ula xiriir karaan hadii ay doonayaan caawimaad hadii ay u baahdaan. 
EPHS Registration for 2021-2022 School Year- Spanish
Inscripciones Virtuales: Las familias de estudiantes que ingresarán al noveno grado están invitadas a nuestras Inscripciones Virtuales y Casa Abierta el martes 26 de enero. Los eventos comienzan a las 6:00 pm. 
 
Información para Inscripciones: Las inscripciones en línea abrirán el miércoles 7 de enero y cierran el viernes 12 de febrero. El personal de Eden Prairie High School tendrá sesiones de preguntas y respuestas (Q&A por sus siglas en inglés) el 2 de febrero a las 11:00 am y 6:00 pm, para familias de estudiantes que ingresarán al noveno grado. 
 
El Centro de Inscripciones estará en funcionamiento a partir del 20 de enero en: edenpr.org/EPHS-courses e incluirá enlaces para reuniones/juntas, recursos para la elección de clases, enlaces para sesiones Q&A en vivo, y directorio del equipo de apoyo para los estudiantes.
Upcoming Events
February 2 6th Grade Parent Orientation/Registration
February 4 5th Grade Parent Orientation/Registration
February 12 No School- Professional Development Day
February 15 No School- President's Day
February 18 Spring Conferences
February 23 Spring Conferences
Central Middle School
8025 School Rd
Eden Prairie, MN 55344
952-975-7300