EXTRA nieuwsflits 2016-07-15   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
BTW-vrijstelling voor NFG-leden een feit! 
Vandaag kunnen wij je het heugelijke nieuwe brengen dat de NFG van de Belastingdienst te horen heeft gekregen dat de registerleden van de vakgroepen VMPW en VIG onder de vrijstelling BTW vallen.

Dat betekent dat je, als je lid bent van de VPMW en/of VIG, in principe geen BTW meer bij je klanten in rekening hoeft te brengen. Daarmee is er een eind gekomen aan de jarenlange situatie waarin er sprake was van een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van BIG-geregistreerden; deze genoten de BTW-vrijstelling al.

Voor registerleden van de vakgroepen VPMW en VIG zal de NFG de verdere afhandeling met de fiscus voor zijn rekening nemen. Je dient ons echter wel te machtigen. Hierover heb je van ons tekst en uitleg gekregen in eerdere nieuwsflitsen.

Je hoeft geen lid te zijn van een andere (koepel)organisatie om voor deze  BTW-vrijstelling in aanmerking te komen. Let wel dat dit alleen geldt voor de BTW-vrijstelling; om voor vergoeding van sommige zorgverzekeraars in aanmerking te komen moet dit natuurlijk wel.

Niet alleen voor bestaande leden
De Belastingdienst heeft met de NFG vergaande afspraken gemaakt omtrent het toekennen van de BTW-vrijstelling. De NFG is feitelijk nu uitvoerder op dit gebied; de Belastingdienst toezichthouder. Dat betekent dat de NFG mag bepalen of je ervoor in aanmerking komt; wel houdt de fiscus hierover het laatste woord. Dat betekent dat ook toekomstige nieuwe registerleden van de NFG kunnen profiteren van de BTW-vrijstelling, vermits zij aan de voorwaarden voldoen.

Hoe nu te handelen?
Je hoeft verder nog even niets te doen. Onze fiscalist is nu druk bezig om een brief samen te stellen waarin je precies verteld wordt wat je moet doen en wanneer. Wacht nog even die brief af voordat je geen BTW meer in rekening gaat brengen.

Tevens is de vrijstelling met terugwerkende kracht!!

Dat betekent dat je ook nog een (fors) bedrag aan BTW kan gaan terugvorderen. Onze fiscalist zal je vertellen hoe dit te doen.

Volgende week verwachten wij je meer te kunnen vertellen.
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.