EXTRA nieuwsflits 2016-08-02   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Reminder invullen BTW-machtiging
 
Diverse malen berichtten wij u over de BTW-vrijstelling die voor NFG-registerleden (vakgroepen VPMW / VIG) een feit is. Om deze procedure voort te kunnen zetten, hebben wij uw machtiging nodig. Alleen dan is het voor de Belastingdienst mogelijk om via hun systeem andere inspecties te informeren.
Zij dienen uw BTW-positie (bezwaren of ambtshalve verminderingen BTW) vervolgens individueel met u af te handelen. Door middel van het verstrekken van deze informatie kunt u bij voorrang de afgedragen BTW terugontvangen. U krijgt van de Belastingdienst daar ook persoonlijk bericht van.

Machtiging 
Heeft u deze machtiging nog niet ingevuld? Log dan in rechts bovenaan onze website.Scroll naar de betreffende blauwe BTW-buttonVul de gevraagde gegevens in. Dit kost hooguit 2 minuten van uw tijd. Kies als laatste voor "opslaan" en uw gegevens zullen door ons worden ontvangen.

Heeft u dit al gedaan? Dan kunt u deze extra nieuwsflits als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Carry Huijink-Jansen
Officemanager NFG 
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.