Extra Nieuwsflits 8 augustus 2017  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Zoals aangekondigd, sturen wij in de zomerperiode geen reguliere nieuwsflitsen maar wél extra nieuwsflitsen wanneer er nieuws is. Neem deze nieuwsflits dus goed door. Heb je vragen? Kijk op de contactpagina van onze website voor de openingstijden van het NFG-secretariaat of stuur een mail naar info@de-nfg.nl 

Evaluatieformulier voor cliënten
Het evaluatieformulier voor cliënten heeft een grondige update gehad. Het formulier is nu ook meer geschikt voor (de cliënten van) onze coaches én volledig gedigitaliseerd. Dit bespaart papier én verzendkosten. 

Je cliënten vinden het evaluatieformulier op onze website bij jouw gegevens op de pagina "Therapeut zoeken". Wij adviseren jou je cliënten hierop te wijzen. Het formulier kan eventueel anoniem ingestuurd worden. 

Eventueel kunnen je cliënten ook nog gebruik maken van de papierenversie, al gaat onze voorkeur hier niet naar uit. Je vindt de printversie bij de downloads op je persoonlijke NFG-pagina (login vereist). Maand voor de Psychosociaal Professional
Heb je oktober, en dan met name 11 oktober, al in je agenda gereserveerd? Dit is de dag waarop je aanwezig kunt zijn bij twee super interessante colleges rondom het thema relaties. Jean-Pierre van de Ven neemt het ochtenddeel voor zijn rekening en de spreker voor de middag is inmiddels bij ons bekend. We houden het nog even spannend maar direct na de vakantieperiode, dus begin september, zullen wij de naam bekend maken. Houd onze nieuwsflits dus in de gaten en lees de eerste informatie over deze maand/dag alvast hier.
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.