Priest: With full faith and confidence of the power of God, we lift up these prayers to our heavenly Father.

[ENGLISH] For the Church......That God raise up more shepherds filled with the zeal of proclaiming Christ crucified and the joy of the Risen Lord... We pray to the Lord.
Lord hear our prayer

[SPANISH] Para el mundo y nuestro país......Que la oscuridad opresiva de la pandemia se disperse por la esperanza de la resurrecciónWe pray to the Lord.
Lord hear our prayer


[PORTUGUESE] Por nossos irmaõs e irmaes que sofrem……Que Deus transforme Afliçaõ em alegria, opressaõ em liberdade, escuridaõ em luz, pelo poder do Espirito Santo… We pray to the Lord.
Lord hear our prayer
 

[TAGOLOG] Para sa bagong Nabinyagan ...... Na ang mga neophyte ay lumahok nang higit pa sa buhay ng simbahan sa pamamagitan ng pagbuhos ng Banal na Espiritu ... na ang mga biyaya ng mga Sakramento ng Binyag, Ang kumpirmasyon at Eukaristiya ay dumarami sa kanilang buhay at sa buhay ng ating pamayanan ...... We pray to the Lord.
Lord hear our prayer


[VIETNAMESE] Vì sự canh tân của giáo xứ và trường học Saint John Vianney……Xin cho giáo dân của chúng ta có thể trở lại các bí tích với lòng khao khát và xác tín hơn vào chúa Giêsu-Kitô...Để có một sự hiểu biết mới về tầm quan trọng ngày của Chúa trong cuộc sống của từng gia đình chúng con. We pray to the Lord.
Lord hear our prayer


[ENGLISH] For all the souls of the faithful departed......For all the deceased members of our St John Vianney Parish Community… that these our brothers and sisters may share in the Resurrection of the Lord Jesus Christ......We pray to the Lord.
Lord hear our prayer

Priest: O God, you glorified your Son by raising Him from the dead. Glorify your children by lifting us up by the power of your Spirit. Hear and answer these prayers through the same Christ our Lord.