Newsletter #15 - 21 december 2017
Bescherming van drinkwaterbronnen: Europese Commissie investeert 10 miljoen euro in projecten
Wateraudits zorgen voor reële besparingen, ook in Vlaamse gemeenten
AquaFlanders sensibiliseert gemeenten omtrent duurzaam drinkwaterverbruik
Kalender

  • 15 - 18 januari : International Water Summit -Abu Dhabi
  •  8 februari: Workshop Water Efficiency in process industries - Frankfurt
  • 13 - 15 maart: Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem
  • 27 maart: VLARIO-dag in Antwerpen
  • 27-31 mei: IWA Leading Edge Conference Water and Wastewater Technology in Nanjing (China)
Bescherming van drinkwaterbronnen:
Europese Commissie investeert 10 miljoen euro in projecten
De Europese Commissie zet de bescherming van de drinkwaterbronnen in Europa hoog op zijn agenda. Dat bleek ook tijdens een startevenement voor beleidsmakers van WaterProtect en FAIRWAY, twee Horizon 2020 projecten die nieuwe beleidsoplossingen zoeken rond drinkwaterbeschermnig in landelijk gebied. Het gebied rond de Bollaertbeek in de Westhoek is één van de casestudies in WaterProtect. Daar wordt de vervuiling van de lokale beek door gewasbeschermingsmiddelen aangepakt. Lees verder.
Wateraudits zorgen voor reële besparingen, ook in Vlaamse gemeenten
Sinds meer dan een jaar werkt Vlakwa met zijn partners aan een project rond rationeel waterbeheer in gemeenten en steden.
Een grondige audit verlaagt de factuur en verhoogt de waterbeschikbaar. Dat is in steeds meer gemeenten het geval. We bekeken welke concrete besparingen de stad Diksmuide en de gemeente Hooglede konden realiseren dankzij dit initiatief. Lees hier meer over het project en de opleidingsmogelijkheden.
AquaFlanders sensibiliseert lokale overheden over duurzaam drinkwaterverbruik
In oktober 2018 vinden er  gemeenteraads-verkiezingen plaats.
In een memorandum gericht aan de toekomstige gemeentelijke mandatarissen roept AquaFlanders, de gemeenten op te investeren in riool- en regenwaterinfrastrucuur en het belang van leidingwater en een rationeel verbruik in de gemeenten te erkennen.

Het voltallige Vlakwa team wenst u een prettige kerst en een voorspoedig 2018!

Onze kantoren zijn gesloten van 25 december tot en met 2 januari 2018.
Vanaf 3 januari werkt Vlakwa samen met u enthousiast verder aan
een robuust watersysteem voor Vlaanderen!