Extra nieuwsflits Wkkgz   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Wkkgz
Het zal je niet ontgaan zijn. In de afgelopen periode is er heel wat te doen geweest vanwege de Wkkgz. Ook de NFG is druk bezig geweest om alles zo goed mogelijk voor onze registerleden te regelen. Met trots kunnen wij melden dat wij voor jou uitstekende regelingen hebben kunnen treffen met diverse partijen. 

Het is belangrijk om te weten dat je als hulpverlener (VPMW, VIG, OCR én Coachregister) werkzaam in de gezondheidszorg verplicht bent om je aan deze wet te houden en dat dit op een heel eenvoudige en goedkope manier via de NFG voor jou geregeld kan worden. 

Belangrijk hierbij is dat je de NFG wel moet machtigen om dit voor jou te regelen. Doe je dit niet, dan gaan wij er vanuit dat jij zelf alle maatregelen neemt die de Wkkgz vereist. 

Bijgaand (zie link onderaan) zenden wij jou een brief met alle informatie rondom de Wkkgz en hetgeen de NFG heeft geregeld. Het is enorm belangrijk dat je deze brief zorgvuldig doorneemt. Wij hebben geprobeerd de brief zo duidelijk mogelijk op te stellen. Mochten er toch nog vragen overblijven bel of mail ons dan gerust. 

Met vriendelijke groet, 

NFG-secretariaat


D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.