Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
Jiyè 2019
Pa Anpeche Jwèt Fortnite la, Itilize’l Pito
Ofri plis posibilite bay timoun yo kòm aktivite pou ete a lè ou itilize jwèt videyo popilè yo

Kounye’a, se sèlman si ou pa fò ditou nan jwèt Fortnite la, ou se yon amatè, oswa yon dibitan (se konsa jwè jwèt videyo popilè yo rele moun ki pa konn jwe yo), anpil paran konnen kòman jwèt sa yo pran atansyon tout timoun yo. Yo ka pase anpil tan devan monitè jwèt sa yo pandan ete a, alòs retire yo sou divan, lwen konsòl jwèt sa yo pou y’al fè aktivite ki pi pwodiktif pa fasil. Li piplis
Paran k’ap jwe jwèt videyo ak piti fi.
Photo: Mediteraneo/stock.adobe.com
Ann Pran Wout la: Yon Sòti Amizan, ak Fanmi an!
Li fasil pou òganize yon ti sòti espesyal ak fanmi an
Pa Elisa Chemayne Agostinho

Pran yon “ti vakans” aktivite ki p’ap dire plis ke yon jou epi ki p’ap koute chè!

Tranpòtasyon Rapid Avèk tren ki ap fè Miami pou Fort Lauderdale epi West Palm Beach chak jou nan semenn lan, Brightline pwomèt moun ki ap vwayaje pou yon jou yo yon bèl eksperyans. Petèt pi bèl pati a, timoun pa peye pandan ete a! Chwazi destinasyon’w, pare manje ak bwason (ou ka achte manje tou nan tren an oswa nan estasyon an), epi pran direksyon nò kote ou pra’l admire bèl peyizaj nan bèl tren pwòp avèk chèz ki ka enkline epi entènèt gratis. Li piplis
Un niño y su mamá disfrutando de actividades a bordo del tren Brightline.
Brightline Fè Koutwazi Foto sa

Fè Timoun yo Evite Chalè Pandan Ete a
Prekosyon se premye konsèy pou aktivite anba solèy la

Moun ki nan Sid Florid la pran anpil kout solèy pandan ete a, avèk timoun yo ki pase plis tan deyò ke andedan kay pandan sezon an, li enpòtan pou nou sonje pwoteje yo kont reyon solèy la. Alòs, avan yo sòti, rasire nou ke:

Se nan bon lè. Anpeche aktivite nan mitan jounen yo epi limite aktivite ki ap fèt deyò yo pou lè pa gen solèy, bonè nan maten oswa lannwit. Li piplis
Ti fi ap bwè dlo nan yon awozwa pou’l rafrechi.
Photo: Michael Pettigrew/stock.adobe.com
Kijan Timoun yo Panse
Zanmi se Fanmi ke Ou Chwazi!

Kòman zanmi diferan ke nenpòt lòt moun?

"Zanmi pa fanmi‘w men yo trete’w tankou fanmi. Yo se fanmi’m lè mwen lekòl la."
Devon, 8 lane

"Yo pale avèk ou lè pèsòn pa vle jwe ak ou."
Milo, 9 lane

Yon gwoup zanmi ap souri nan yon sèk.
Photo: mkchoksi/stock.adobe.com