Newsletter #6 - 10 juli 2018
Grote mogelijkheden voor hergebruik van water, nutriënten en energie uit afvalwaterstromen

Europese regels waterhergebruik voor irrigatie voorgesteld
Rapport EEA:
Slechts 40% van Europese waters in goede toestand
Burgers vragen wetenschap om te werken rond water
16 oktober 2018
Inspiratiedag
Nieuwe trends in de valorisatie van afval- en waterstromen

Fertinnowa:
Internationale conferentie over fertigatie in Almeria
Vlaamse bodemexpertise lokt internationaal congres AquaConSoil naar Antwerpen
Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: eerste leiding gaat in de grond 
Dranouter leidt de weg naar duurzaam watergebruik op zomerfestivals
Kalender

  • 5-7 september: Water Efficiency Conference in Aveiro (Portugal)
  • 16-21 september: IWA World Water Conference & Exhibition in Tokio
  • 20-21 september: EU Water Conference in Vienna (Austria)
  • 25-26 september: WaterMatch 2018 in Leeuwarden (Netherlands)
  • 27-30 september: SuperNova Festival in Antwerpen
  • 3-5 oktober: FERTINNOWA International Conference in Almeria (Spain)

Grote mogelijkheden voor hergebruik van water, nutriënten en energie uit afvalstromen
Er is vandaag heel wat innovatieve technologie beschikbaar om afvalwaterstromen te sluiten en waardevolle grondstoffen efficiënt te gaan hergebruiken. Toch vindt deze technologie slechts aarzelend zijn weg naar de praktijk. Om die opportuniteiten beter bekend te maken en een breder gebruik te stimuleren zet het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS demonstratiesites op in vier landen. Een eerste demonstratiesite opende eind juni in Rotterdam. Lees hier meer.
Europese regels waterhergebruik voor irrigatie voorgesteld
Waterhergebruik voor irrigatie in de landbouw kan een bijdrage leveren aan de oplossing voor de waterschaarste in de Europese Unie.
Daarom stelde de Europese Commissie op 28 mei een nieuwe verordening voor om het hergebruik van water in de landbouw te bevorderen. Deze verordening moet de nodige garanties bieden op vlak van veiligheid voor mens en milieu. Lees verder.
Slechts 40% van Europese waters in goede toestand
Afgelopen week stelde het Europees Milieuagentschap (EEA) hun nieuwste rapport voor over de toestand van de Europese waters. Daaruit blijkt dat er belangrijke stappen vooruit zijn gezet op het vlak van monitoring en het invoeren van maatregelen. Maar ook dat de weg nog lang is om de verschillende rivieren en grondwateren in een gezonde toestand te krijgen. Zo toonde het rapport aan dat slechts 40% van de Europese waterlopen aan de minimumvereisten voldoet om de stempel “goed” te krijgen. Lees verder.
Burgers vragen wetenschap om te werken rond water
Van april tot juni liep de campagne van ‘Vraag voor de Wetenschap’. Men vroeg de Vlaamse bevolking over welke vragen de wetenschappers zich moeten buigen. Uiteindelijk werden meer dan tienduizend vragen ontvangen waaronder meer dan 400 direct gelinkt aan water. De ontvangen vragen dienen als insteek om de Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen.
Save the date: 16 oktober 2018
Inspiratiedag 'Nieuwe trends in de valorisatie van afval- en waterstromen'
SideWaVe Platform (KU Leuven), het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) en LED Water Vlaams-Brabant nodigen u uit op hun Inspiratiedag met als thema ‘Nieuwe trends in de valorisatie van afval en waterstromen’.
Deze gratis inspiratiedag voor KMO’s, (grote) industrie en overheidsorganisaties vindt plaats op 16 oktober op een nog nader te bepalen locatie in de provincie Vlaams-Brabant. 
 Fertinnowa organiseert internationale conferentie over fertigatie in Almeria
Van 3 tot en met 5 oktober 2018 organiseert het Europese onderzoeksproject Fertinnowa in Almeria een internationale conferentie over goede praktijken voor fertigatie. Met de conferentie wil Fertinnowa de Europese spelers rond fertigatie bij elkaar brengen en actief in dialoog laten gaan. Het programma is afgestemd op zowel telers, adviseurs, de onderzoekswereld, toeleveranciers als de autoriteiten. Ontdek hier meer over de conferentie.
Vlaamse bodemexpertise lokt internationaal congres AquaConSoil naar Antwerpen
AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems komt naar Vlaanderen. Van 20 tot 24 mei 2019 ontvangen de Stad Antwerpen, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de OVAM en de Vlaamse bodemsaneringssector om en bij de 800 bodemexperten uit de hele wereld in het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp. Lees hier verder.
Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie in Ardooie   : eerste leiding gaat in de grond

Begin juni startte in Ardooie de aanleg van een 25 km lang ondergronds leidingnetwerk. Dit netwerk zal gezuiverd afvalwater van het groentenverwerkend bedrijf Ardo verdelen over 500 hectare landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving.
Dranouter leidt de weg naar duurzaam watergebruik op zomerfestivals
Water Vision @ festivals (WAVE) is een project dat een voorbeeld wil stellen op vlak van duurzaam watergebruik tijdens festivals. Festival Dranouter, dat al jaren inspanningen doet om de milieu-impact van het feestgedruis te beperken, pakt dit jaar uit met een aantal opvallende initiatieven, waaronder ook waterzuivering en -hergebruik als drinkwater. Op de frisdrankenkaart van Dranouter vinden we zelfs een ‘glaasje pipi’… Lees meer!
Jaarlijkse vakantie Vlakwa
Vlakwa sluit de deuren
van 21 juli
tot
5 augustus 2018.

We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe!

Het Vlakwa-team
Behoudens vergissing van onze kant sturen wij u deze e-mail omdat u te kennen gaf geïnteresseerd te zijn in onze werking en berichtgeving.
Indien dit niet het geval is kan u zich via onderstaande link eenvoudig afmelden.