Nieuwsupdate Corona 4!
Het noodloket is geopend!
Wellicht komt u in aanmerking voor een
eenmalige gift van € 4.000
De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID- 19 (TOGS) is 1 van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. Het betreft een eenmalige, belastingvrije gift van € 4.000 voor ondernemers die sterk zijn geraakt door de maatregelen van het kabinet om het Coronavirus te bestrijden. Met deze gift beoogt de overheid een bijdrage te leveren zodat de onderneming (een deel van) zijn vaste lasten kan betalen. Deze regeling staat open voor zowel ondernemingen die privé worden gedreven (eenmanszaak, maatschap, VOF) als ondernemingen die middels een rechtspersoon worden gedreven (bijvoorbeeld B.V. en N.V.).

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de eenmalige gift van € 4.000 dient cumulatief aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
  1. De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK op 15 maart 2020;
  2. De onderneming is in Nederland gevestigd;
  3. De onderneming is geen overheidsbedrijf;
  4. De onderneming is niet failliet;
  5. De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank
  6. De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst;
  7. De onderneming mag niet fysiek zijn gevestigd op een woonadres;
  8. Het is de verwachting dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies zal leiden van ten minste € 4.000;
  9. De vaste lasten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 bedragen ten minste € 4.000, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
  10. De hoofdactiviteit van de onderneming moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten zoals genoemd in de regeling.

Geen onderneming aan huis
Een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming is gevestigd op een zelfstandig adres buiten de woning.

Op deze vereiste wordt een uitzondering gemaakt die alleen voor horecaondernemers geldt. De ondernemer en diens onderneming mogen wel op hetzelfde (woon)adres ingeschreven staan, mits op dat adres ook de horecagelegenheid is gevestigd.

Hoofdactiviteiten uit deze regeling
Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het Coronavirus te bestrijden, directe gevolgen ondervinden.

Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende sectoren:
• Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 Evenementenlocaties en organisatoren
 Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 Rijschoolhouders
 De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren.

Er is een lijst vast gesteld met SBI-codes en omschrijvingen van activiteiten waaraan de hoofdactiviteit van de onderneming dient de voldoen wil de onderneming in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige gift van € 4.000.

Op de website kunt u met behulp van uw KvK-nummer nagaan of de hoofdactiviteit van de onderneming genoemd wordt als een hoofdactiviteit die in aanmerking komt voor deze regeling Hieronder treft u de link naar deze website aan: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes#block-agnl-kvk-api-kvk-block Uiteraard dient de onderneming ook te voldoen aan de overige voorwaarden.

Volledigheidshalve merken wij op dat de Minister van Economische Zaken haar toezegging heeft nagekomen en dat de lijst met hoofdactiviteiten is uitgebreid zodat nu ook winkeliers in de non-food aanspraak kunnen maken op deze regeling.

Aanvraag van de gift
U kunt de gift zelf aanvragen. Hiervoor heeft u de volgende informatie nodig.
 Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 Het KvK-nummer van de onderneming;
 De SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming
(1 e SBI-code dat op het KVK-uittreksel van de onderneming staat vermeld);
 Het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 Het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 Contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Het aanmelden voor de eenmalige belastingvrije gift kan tot 26 juni 2020.

Het is de intentie van RVO om de gift binnen 2-3 weken af te handelen en over te maken naar de onderneming. Mocht de RVO niet binnen de termijn op de aanvraag kunnen beslissen dan wordt de aanvrager hierover nader geïnformeerd.

Ten slotte merken wij op dat de RVO achteraf zal gaan toetsen of de gift terecht is verleend. Als dit niet het geval is zal binnen 5 jaar na verstrekking de gift worden ingetrokken of de hoogte hiervan worden herzien.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl