December 2018
Αυτοαξιολόγηση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης:
προάγοντας τη γνώση και την επαγγελματική εξέλιξη των συμβούλων IBCLC
Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό, ξεκινώντας από τους συμβούλους IBCLC που θα πρέπει να επαναπιστοποιηθούν εντός του 2022, η συμμετοχή στην εξέταση κάθε δεκαετία για την επαναπιστοποίηση παύει να είναι υποχρεωτική. Πλέον, υπάρχουν δύο επιλογές στη διάρκεια κάθε πενταετίας για την επαναπιστοποίηση:
 
  1. Επαναπιστοποίηση μέσω της εξέτασης Ή
  2. Επαναπιστοποίηση με μόρια CERP μέσω της Αυτοαξιολόγησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΣΕ)
 
Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να ενθαρρύνει τον σύμβουλο να διερευνήσει και να καθορίσει τις επιθυμητές δεξιότητες και τα γνωστικά πεδία στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του με βάση τον τρέχοντα Αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων Εξετάσεων IBCLC. Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ χρησιμοποιεί μια «μεικτή προσέγγιση» για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς επιτρέπει σε έναν σύμβουλο IBCLC να εξελιχθεί επαγγελματικά με το να εμπλουτίσει τις βασικές του γνώσεις και, παράλληλα, του προσφέρει την ευελιξία να επιλέξει μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσανατολισμένη στη σταδιοδρομία του, το περιβάλλον όπου ασκεί δραστηριότητα ή τα πεδία ενδιαφέροντός του.
 
Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ είναι δωρεάν, διενεργείται εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιέχει περίπου 70 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με σκοπό τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου επαγγελματικής εξέλιξης.
 
Η μεταβατική περίοδος για αυτήν τη νέα επιλογή ξεκινά το 2022. Οι IBCLC που πρέπει να ανανεώσουν την πιστοποίησή τους το 2022 θα χρειαστεί να συμπληρώσουν μόνο 7 μόρια CERP (10%) από τα 75 που απαιτούνται συνολικά με βάση το Εξατομικευμένο Πλάνο Επαγγελματικής Εξέλιξης. Οι IBCLC που πρέπει να επαναπιστοποιηθούν εντός του 2022 έχουν πλέον πρόσβαση στην Αυτοαξιολόγηση ΣΕ.
 
Ο απαιτούμενος αριθμός μορίων CERP με βάση τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ θα αυξηθεί σε 20 μόρια CERP (30%) το 2023 και σε 34 μόρια CERP (50%) από το 2024 και μετά. Οι IBCLC που θα πρέπει να ανανεώσουν την πιστοποίησή τους από το 2023 και μετά, θα λάβουν σύντομα περισσότερες πληροφορίες για το πότε θα αποκτήσουν πρόσβαση στην Αυτοαξιολόγηση ΣΕ.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εξέταση IBCLC Μαρτίου/Απριλίου 2022 ξεκίνησε!
Γνωρίζετε κάποιον που επιθυμεί να αποκτήσει την πιστοποίηση IBCLC, το χρυσό πρότυπο για την παροχή φροντίδας κατά τη γαλουχία; Οι αιτήσεις συμμετοχής στην εξέταση IBCLC Μαρτίου/Απριλίου 2022 μπορούν να υποβληθούν έως τις 7 Δεκεμβρίου 2021.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 7 Δεκεμβρίου 2021
Διεξαγωγή εξέτασης: 23 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2022

(Αν είστε ήδη κάτοχος λογαριασμού, μη δημιουργήσετε καινούριο λογαριασμό. Ξεκινήστε ορίζοντας νέο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την αρμόδια εγκατάσταση για την περιοχή σας σε περίπτωση που χρειαστείτε πρόσθετη υποστήριξη.)
Λάβετε υπόψη σας ότι η εξέταση Μαρτίου/Απριλίου 2022 διενεργείται μόνο στα αγγλικά.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εξέταση IBCLC του Σεπτεμβρίου 2022, διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες του IBLCE, θα ξεκινήσει τον Απρίλιο.
Έχετε αποσυρθεί, αλλά παρόλα αυτά αναζητάτε κάποιον τρόπο να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την κοινότητα των IBCLC;
Η κατάσταση «Πρώην IBCLC» είναι πλέον διαθέσιμη
Με την κατάσταση «Πρώην IBCLC», μια ολοκαίνουρια επιλογή διαθέσιμη από το 2021, αναγνωρίζονται τα προηγούμενα χρόνια υπηρεσίας σας κατά τα οποία προσφέρατε στήριξη ως IBCLC στις θηλάζουσες οικογένειες. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους συμβούλους IBCLC που έχουν αποσυρθεί να διατηρήσουν τους δεσμούς τους με την κοινότητα!
 
Οι πρώην IBCLC η πιστοποίηση των οποίων έχει ήδη λήξει έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για αυτήν τη νέα κατάσταση. Η κατάσταση αυτή χορηγείται άπαξ και κατ’ εξαίρεση για περιορισμένο χρονικό διάστημα και είναι πλέον διαθέσιμη για εκείνους των οποίων η πιστοποίηση έληξε στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2020.
 
Οι σύμβουλοι IBCLC με ισχύουσα πιστοποίηση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κατάσταση «Πρώην IBCLC» το έτος που θα λήξει η πιστοποίησή τους.
 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Το IBLCE και ο τίτλος IBCLC: ενημέρωση για τον Κώδικα του ΠΟΥ και την πιστοποίηση IBCLC  
Όπως γνωστοποιήθηκε στις σύντομες ενημερώσεις Ιουλίου 2021 και Αυγούστου 2020 του IBLCE, το IBLCE συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην επικαιροποίηση των πολιτικών και των διαδικασιών του, προκειμένου να ενισχύσει την πίστη στους στόχους του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (Κώδικας του ΠΟΥ) και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ) και να συμμορφωθεί με τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της πιστοποίησης. 

Λόγω της απρόσμενης έναρξης της πανδημίας COVID-19, το IBLCE, όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί, χρειάστηκε να τροποποιήσει και να προσαρμόσει τις βασικές επιχειρήσεις του σε πολύ διαφορετικές συνθήκες και να παράσχει νέες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη του, όπως προσωρινές οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων για τις ώρες κλινικής εξάσκησης. 

Το IBLCE παραμένει προσηλωμένο σε αυτά τα σημαντικά εγχειρήματα και επιδιώκει να τα υλοποιήσει μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση, διαδικασία με κρίσιμη σημασία αν ληφθεί υπόψη ο πολυσύνθετος χαρακτήρας του ως διεθνούς φορέα πιστοποίησης.
 
Μέχρι σήμερα, το IBLCE έχει εφαρμόσει τα ακόλουθα στον «χάρτη πορείας» του:
 
  • Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του IBLCE ολοκληρώνουν σχετική εκπαίδευση πάνω στον Κώδικα του ΠΟΥ και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση περιλαμβάνεται πλέον στη διαδικασία ένταξης των νέων εργαζομένων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εξής, το IBLCE δεν θα αναγνωρίζει για την πιστοποίηση ή την επαναπιστοποίηση κανενός είδους διδακτικές μονάδες (μόρια) από εταιρείες τα προϊόντα των οποίων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (βρεφικό γάλα σε σκόνη, μπιμπερό και πιπίλες/ τεχνητές θηλές).
  • Το IBLCE θα ζητά από τους Φορείς Παροχής Μορίων «CERP» να επιβεβαιώνουν τη στήριξή τους στον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Φορέων Παροχής Μορίων «CERP» 2022. Σύντομα θα αποσταλούν πιο αναλυτικές πληροφορίες στους Φορείς Παροχής Μορίων «CERP».
  • Το IBLCE ενθαρρύνει τόσο τους παρόχους εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και τους συμμετέχοντες σε αυτά να διερευνούν προσεκτικά αν εμπλέκονται τυχόν επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους με βάση τον Κώδικα του ΠΟΥ (π.χ. κατασκευάστριες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διανομής ή εμπορίας για βρεφικό γάλα σε σκόνη, μπιμπερό και πιπίλες/ τεχνητές θηλές). Για να βοηθήσει τους συμβούλους IBCLC να αποφασίσουν αν ένα πρόγραμμα συμμορφώνεται με τον Κώδικα του ΠΟΥ, το IBLCE πρόσθεσε αρκετές ερωτήσεις στις Συχνές ερωτήσεις για την πιστοποίηση και τις Συχνές ερωτήσεις για την επαναπιστοποίηση στον ιστότοπό του.
  • Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, το IBLCE παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2021 την κατάσταση «Πρώην IBCLC» για τους ενεργούς συμβούλους που σκοπεύουν να αποσυρθούν και να μην ασκούν πλέον τη δραστηριότητα.
 
Το IBLCE συνεχίζει να εργάζεται πάνω στις ακόλουθες σημαντικές πρωτοβουλίες, με αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής:
 
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, το IBLCE θα διενεργήσει την πολλαπλών φάσεων πλήρη ανασκόπηση και βελτίωση του Προγράμματος Φορέων Παροχής Μορίων «CERP». Το IBLCE αναγνωρίζει την πολύπλοκη φύση του διεθνούς εκπαιδευτικού χώρου για τη γαλουχία και έχει δεσμευτεί να εκπονήσει οδηγίες για τους συμβούλους IBCLC και τους φορείς παροχής μορίων CERP σε σχέση με μια αρμόζουσα επιμόρφωση που εξυπηρετεί τις ποικίλες ανάγκες των IBCLC.
  • Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της προϋπόθεσης εκπαίδευσης πάνω στον Κώδικα του ΠΟΥ που ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν πρώτη φορά στην εξέταση IBCLC και τους συμβούλους IBCLC που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν αναθεωρήθηκε και θα ανακοινωθεί το 2023.
  • Στη διάρκεια του 2022, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων του IBLCE θα εξετάσει και θα αναθεωρήσει σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο τον Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC) (CPC), προκειμένου αυτός να ενσωματώνει τις διατάξεις του Κώδικα του ΠΟΥ, και η αναθεωρημένη ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα θα ανακοινωθεί το 2023.
 
Όπως ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021, το IBLCE έχει μεταθέσει την ημερομηνία εφαρμογής της κατάστασης «Ανενεργός» που θα αντικαταστήσει την κατάσταση «Λήξη πιστοποίησης» έως το 2022 και θα ανακοινωθούν περαιτέρω πληροφορίες.
 
Το IBLCE ανυπομονεί να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη του πάνω σε αυτές τις σημαντικές βελτιώσεις.
Μεταβολές στην ηγεσία του IBLCE
Το IBLCE ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την εκλογή δύο νέων δραστήριων ηγετικών μελών στο Διοικητικό του Συμβούλιο! Το IBLCE υποδέχεται θερμά τους Brooke Gilliam και Emily Walden στο Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE.
Brooke Gilliam, BSN, RN, IBCLC
Η Brooke Gilliam ζει στο Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας. Στηρίζει την κοινότητά της με το έργο της ως σύμβουλος γαλουχίας στο Moses Cone Hospital, ενώ παρέχει επίσης υπηρεσίες μαιοκεντρικής παρακολούθησης εγκυμοσύνης και τοκετού κατ’ οίκον. Είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της εταιρείας Mother’s Finest Birth & Lactation, PLLC και έχει πάνω από δέκα έτη εμπειρίας στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας με επίκεντρο τη μητρική υγεία. Η Brooke πήρε το πτυχίο της ως νοσηλεύτρια (BSN) από το Central University της Βόρειας Καρολίνας, εξειδικεύτηκε πάνω στη γαλουχία μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Mary Rose Tully Training Initiative στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ και διεξάγει μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου MSN στο Western Governors University. Η Brooke επιθυμεί διακαώς να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τις θηλάζουσες οικογένειες με βάση ένα μοντέλο που να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στον τρόπο ζωής τους. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην προσπάθεια να βελτιωθούν τα ποσοστά έναρξης και διάρκειας του μητρικού θηλασμού στις Αφροαμερικανές. Πιστεύει επίσης ότι η ποικιλομορφία στον τομέα της γαλουχίας με διάφορους αρμόδιους επαγγελματίες θα επιδράσει θετικά στα ποσοστά θηλασμού και θα μειώσει τη βρεφική θνησιμότητα και τις ανισότητες αναφορικά με την παιδική υγεία στα έγχρωμα βρέφη. 
Emily B. Walden MSN/Ed., CNM, C-EFM, IBCLC
Η Emily Walden εργάζεται με γυναίκες και νεογνά για πάνω από μία δεκαετία: αρχικά, ως εγγεγραμμένη νοσηλεύτρια (RN), κατόπιν, ως κλινική εκπαιδεύτρια νοσηλευτικής και, πλέον, ως αγροτική πιστοποιημένη νοσηλεύτρια - μαία (CNM) στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ. Επιδίωξε πολύ γρήγορα να γίνει σύμβουλος IBCLC - με το όνειρο να ανοίξει μια εξειδικευμένη κλινική για όλους εκείνους που χρειάζονται υποστήριξη στη γαλουχία - και απέκτησε την πιστοποίηση IBCLC το 2018. Η Emily αποφοίτησε με πτυχίο νοσηλευτικής από το Πανεπιστήμιο του Τολίντο, από το οποίο έχει λάβει επίσης τον ακαδημαϊκό τίτλο της Κλινικής Εκπαιδεύτριας Νοσηλευτικής. Επιπλέον, κατέχει πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική μαιευτική. Σε όλη της τη σταδιοδρομία, οι διάφορες θέσεις εργασίας της στον τομέα της υγείας ήταν πάντα συνυφασμένες με την προάσπιση της γαλουχίας και του μητρικού γάλακτος. 
Επίσης, το IBLCE έχει πλέον μια νέα ηγετική ομάδα απαρτισμένη από εθελοντές! Σύμφωνα με το καταστατικό του IBLCE, η Annabelle Mackenzie, MA, IBCLC, από το Σάφολκ του ΗΒ, η οποία υπηρετούσε ως Αιρετή Πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα ως Πρόεδρος. Η νέα Αιρετή Πρόεδρος είναι η Mona Sakr, MBBS, MSc, IBCLC, η οποία κατάγεται από την Αίγυπτο και, στη συνέχεια, μετακόμισε στο Αμάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και, πιο πρόσφατα, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Η Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC, από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ, αποχωρεί από τη θέση της Προέδρου μετά από μια χρονιά επιτυχημένης θητείας, παρά τις πάμπολλες προκλήσεις στη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας. Η Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD, από τη Μινεσότα των ΗΠΑ εξελέγη Ταμίας και η Agnes Wangui Kamau, BA, από το Ναϊρόμπι της Κένυα ανώτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το IBLCE ευχαριστεί την καθεμία τους ξεχωριστά για τον σημαντικό ηγετικό ρόλο που ανέλαβε!
Τέλος, το IBLCE ευχαριστεί θερμά τη Norma Escobar, IBCLC, RLC, την  Kelly Valceanu, DNP, MA, MSN, CNM, IBCLC, και τον Roberto Issler, MD, IBCLC, που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE! Το IBLCE θεωρεί ιδιαίτερα πολύτιμες τις ηγετικές τους ικανότητες και τους εύχεται ό,τι καλύτερο!
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του IBLCE.
Παρουσίαση της νέας
Συντονίστριας Κεντρικής Αμερικής του IBLCE
Το IBLCE καλωσορίζει με χαρά στο διεθνές του δίκτυο τη Δρα Ilinichna Lizeth Alzamora Madrid, νέα Συντονίστρια IBLCE. Η Δρ Alzamora θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή για την περιφέρεια της Κεντρικής Αμερικής. 
Η οικογένειά της στον Παναμά την ενέπνευσε να αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα των παιδιών. Οι οικογενειακές αξίες την οδήγησαν να γίνει παιδίατρος - νεογνολόγος. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, απέκτησε μία κόρη. Όπως και πολλές άλλες μητέρες εκείνη την περίοδο στη χώρα της, έλαβε ελάχιστη βοήθεια με τον θηλασμό.
 
Αυτή η πρόκληση την ενθάρρυνε, ως μητέρα και γιατρό, να αναζητήσει βοήθεια από άλλες θηλάζουσες μητέρες, παιδιά και οικογένειες. Το 2015, ίδρυσε το «Mom and Dad’s School», την πρώτη σχολή στον Παναμά για γονείς που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον θηλασμό. Το 2017, έγινε μία από τους πρώτους λιγοστούς πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC του Παναμά. Σήμερα, συνεχίζει να εργάζεται στηρίζοντας τις οικογένειες στη χώρα της.
 
Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην εξέταση IBCLC στην Κεντρική Αμερική μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρα Alzamora για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση IBCLC στη διεύθυνση centralamerica@iblce.org.
 
Αν έχετε ερωτήσεις για τη λήψη ή την ανανέωση της πιστοποίησης IBCLC, μπορείτε να βρείτε τον συντονιστή της χώρας/ περιοχής σας εδώ.
Το IBLCE συνεχίζει να προσφέρει έργο με
την Global Breastfeeding Collective
Το IBLCE συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην Global Breastfeeding Collective, την υψηλού κύρους επιδραστική ομάδα που τελεί υπό τη διεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNICEF. Η συγκεκριμένη σύμπραξη οργανισμών συνεχίζει το σημαντικό της έργο πολλαπλασιάζοντας τα προγράμματα και τις πολιτικές υπέρ του θηλασμού, με στόχο να αυξηθούν παγκοσμίως τα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού.
 
H Global Breastfeeding Collective διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς, όπως την υποστήριξη των επενδύσεων για τον θηλασμό και την προώθηση της κρατικής στήριξης για τον θηλασμό τόσο σε επίπεδο οικογένειας όσο και σε εθνικό επίπεδο.
 
Λήψη της κορυφαίας υποτροφίας της Αμερικανικής Ακαδημίας Νοσηλευτικής από συμβούλους IBCLC
Ο πρώην Ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IBLCE Clifton J. Kenon, Jr., DNP, MSN, RN, IBCLC, FAAN, έλαβε πρόσφατα υποτροφία από την Αμερικανική Ακαδημία Νοσηλευτικής. Οι υπότροφοι της Ακαδημίας, που προέρχονται από τριάντα οκτώ χώρες, επιτελούν ηγετικό ρόλο στη νοσηλευτική έρευνα, διαχείριση και εκπαίδευση και είναι, μεταξύ άλλων, πρόεδροι, αντιπρυτάνεις και πρυτάνεις πανεπιστημίων, αιρετοί δημόσιοι λειτουργοί, διευθύνοντες σύμβουλοι και αντιπρόεδροι νοσηλευτικών ιδρυμάτων, επικεφαλής συλλόγων, ερευνητές και επιχειρηματίες.
 
Οι υπότροφοι της Ακαδημίας διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη βελτίωση της υγείας και της νοσηλευτικής φροντίδας, τη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στην υγεία, καθώς και την ενίσχυση του συστήματος υγείας και νοσηλευτικής φροντίδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 
Για τη λήψη της υποτροφίας επιλέχτηκαν επίσης οι σύμβουλοι IBCLC Kimarie Bugg, DNP, RN, MPH, IBCLC, FAAN, Ifeyinwa Asiodu, PhD, RN, IBCLC, FAAN, και Natalia Villegas Rodriguez, PhD, MSN, RN, IBCLC, FAAN.
 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στους εν λόγω συμβούλους IBCLC, καθώς και στους υπόλοιπους νέους υπότροφους της Αμερικανικής Ακαδημίας Νοσηλευτικής για αυτήν την εξαιρετική διάκριση.
Follow IBLCE on Social Media