December 2018
Το IBLCE συμμετέχει στη σύμπραξη Global Breastfeeding Collective και συνεχίζει να ενισχύει τη δέσμευσή του στον Κώδικα του ΠΟΥ
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις της Σύντομης ενημέρωσης του IBLCE (Αύγουστος 2020 και Φεβρουάριος 2018), το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας (International Board of Lactation Consultant Examiners®) συνεχίζει να ενισχύει τη δέσμευσή του στον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος  (Κώδικας ΠΟΥ) και στις επακόλουθες αποφάσεις.
 
Πρόσφατα, το IBLCE ενίσχυσε περαιτέρω τη δέσμευσή του στον Κώδικα του ΠΟΥ, καθώς έγινε μέλος της ισχυρής σύμπραξης Global Breastfeeding Collective. Αποστολή της σύμπραξης είναι:
«να κινητοποιήσει τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, προκειμένου να προσφέρουν τη στήριξή τους αυξάνοντας τα προγράμματα για τον μητρικό θηλασμό και ενθαρρύνοντας την έγκριση υποστηρικτικών νομικών μέσων και πολιτικών σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της ατζέντας για την ευρύτερη ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτόν την πρόοδο για την επίτευξη ή υπέρβαση του καθολικού στόχου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ) για αύξηση του ποσοστού αποκλειστικού θηλασμού τουλάχιστον στο 50% έως το 2025».
Το IBLCE εκφράζει τη χαρά του που έγινε μέλος αυτής της υψηλού κύρους, ισχυρής ομάδας η οποία τελεί υπό την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF και στην οποία συμμετέχουν το Save the Children και η Παγκόσμια Τράπεζα, μεταξύ άλλων οργανισμών.
 
Μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων, η σύμπραξη διατηρεί το Global Breastfeeding Scorecard (διεθνής κάρτα αξιολόγησης μητρικού θηλασμού) που παρακολουθεί επτά πολιτικές δράσεις και πρακτικές θηλασμού ανά χώρα και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Το IBLCE ανυπομονεί να κοινοποιήσει ενημερώσεις σχετικά με τις εργασίες της σύμπραξης Global Breastfeeding Collective σε μελλοντικές εκδόσεις της Σύντομης ενημέρωσης του IBLCE και στον ιστότοπο του IBLCE.
 
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόοδο και τις ενέργειες του IBLCE με σκοπό να στηρίξει τον Κώδικα του ΠΟΥ, ανατρέξτε στο αμέσως παρακάτω άρθρο!
Μόρια αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CERP)
Ενημέρωση προγράμματος παρόχων
Το IBLCE συνεχίζει να εστιάζει σοβαρά σε τρόπους προώθησης των στόχων του Κώδικα του ΠΟΥ και των επακόλουθων αποφάσεων. Όπως είχε ανακοινωθεί στη Σύντομη ενημέρωση του IBLCE τον Αύγουστο του 2020 η οποία ενημερώθηκε ακολούθως με την έκδοση της Συμβουλευτικής γνωμοδότησης σχετικά με την προαπαιτούμενη εκπαίδευση για τη λήψη της πιστοποίησης και την επαναπιστοποίηση IBCLC στις 11 Φεβρουαρίου 2021, το IBLCE αναβαθμίζει τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και επαναπιστοποίησης για να ενισχύσει τη δέσμευσή του στον Κώδικα του ΠΟΥ. Από το 2022 και εξής, το IBLCE δεν θα αναγνωρίζει κανενός είδους διδακτικές μονάδες (μόρια) που λαμβάνονται με σκοπό την πιστοποίηση ή την επαναπιστοποίηση, εφόσον προέρχονται από εταιρείες τα προϊόντα των οποίων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (βρεφικό γάλα σε σκόνη, μπιμπερό και πιπίλες/τεχνητές θηλές).
 
Όπως αναφέρθηκε επίσης στην εν λόγω σύντομη ενημέρωση, το IBLCE αναθεωρεί το Πρόγραμμα φορέων παροχής μορίων αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CERP) σε σχέση με τις καινούργιες απαιτήσεις και θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση μέσα στους επόμενους μήνες αναφορικά με τον αντίκτυπο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Για τη μετάβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος φορέων παροχής μορίων CERP μέσα στους επόμενους αρκετούς μήνες, για οποιονδήποτε φορέα παροχής μορίων CERP με τον οποίο υφίσταται βραχυχρόνια ή μακροχρόνια συνεργασία η οποία είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, το IBLCE θα ζητήσει από κάθε φορέα παροχής CERP να βεβαιώσει ότι στηρίζει τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και τις επακόλουθες αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ). Αναλυτικότερες πληροφορίες σε σχέση με τη μετάβαση θα είναι διαθέσιμες μέσα στους επόμενους μήνες.
 
Επιπλέον, το IBLCE πρόσθεσε αρκετές συχνές ερωτήσεις ή FAQ στον ιστότοπό του, προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους να καλύψουν τη συγκεκριμένη απαίτηση, μεταξύ άλλων τις εξής:
Μπορείτε επίσης να τις βρείτε σε όλες τις γλώσσες του IBLCE στο έγγραφο Συχνές ερωτήσεις στην αντίστοιχη σελίδα στη γλώσσα σας.
Υγεία και ασφάλεια στη διάρκεια της COVID-19
Το IBLCE εκτιμά το γεγονός ότι οι σύμβουλοι IBCLC παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της παγκόσμιας υγείας, ιδίως στη διάρκεια αυτής της συνεχιζόμενης δύσκολης περιόδου. Αν και η πανδημία έχει εν μέρει υποχωρήσει σε ορισμένα μέρη, η COVID-19 συνεχίζει να αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα και η κατάσταση παραμένει ρευστή. Το IBLCE συνιστά στους IBCLC να τηρούν διαρκώς τις τοπικές οδηγίες και τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών για τις προφυλάξεις σε σχέση με την COVID-19.
Η υποβολή αιτήσεων για την κατάσταση «πρώην IBCLC» αρχίζει τον Σεπτέμβριο
Έχετε αποσυρθεί, αλλά παρόλα αυτά αναζητάτε κάποιον τρόπο να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την κοινότητα των IBCLC®; Από το 2021 θα ισχύει ο νέος τίτλος «Πρώην IBCLC» ο οποίος επιτρέπει στους IBCLC που έχουν αποσυρθεί από την άσκηση της δραστηριότητας να παραμείνουν συνδεδεμένοι με το IBLCE και αναγνωρίζει τα χρόνια υπηρεσίας τους ως συμβούλων IBCLC. Η υποβολή αιτήσεων για τη νέα αυτή κατάσταση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2021.
 
Οι πρώην IBCLC η πιστοποίηση των οποίων έχει ήδη λήξει, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για αυτήν τη νέα κατάσταση. Η συγκεκριμένη κατάσταση θα είναι διαθέσιμη για όλους εκείνους των οποίων η πιστοποίηση έληξε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2010 και 2020 και οι οποίοι είναι ταμειακά ενήμεροι.
 
Μάθετε περισσότερα εδώ και, αν τυχόν σας ενδιαφέρει, έχετε τον νου σας για τις αιτήσεις τον Σεπτέμβριο.
Υποψήφιοι εξέτασης IBCLC Σεπτεμβρίου 2021:
μην παραλείψετε αυτές τις πηγές στον ιστότοπο του IBLCE!
Το IBLCE έχει στον ιστότοπό του διάφορες πηγές αναφοράς που θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις διαθέσιμες για εσάς επιλογές σε σχέση με την εξέταση IBCLC σε αυτό το διαρκώς ρευστό περιβάλλον. Οι συγκεκριμένες πηγές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας βοηθήσουν να λάβετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις με βάση την προσωπική σας κατάσταση.
 
Αν σχεδιάζετε να πιστοποιηθείτε το 2021 ή οφείλετε να ανανεώσετε την πιστοποίησή σας το 2021 συμμετέχοντας στην εξέταση, μελετήστε προσεκτικά τις εν λόγω πηγές.
Γιατί η πνευματική ιδιοκτησία είναι τόσο σημαντική για τους IBCLC;
Η πνευματική ιδιοκτησία ορίζεται συνήθως ως μια ιδέα, δημιουργία ή διεργασία που προκύπτει από τη νοητική ικανότητα ενός ανθρώπου.
 
Γιατί είναι σημαντική; Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η πνευματική ιδιοκτησία είναι σημαντική, αλλά, πρωτίστως, η πνευματική ιδιοκτησία είναι σημαντική διότι έχει νόημα αφού ορίζεται από και συσχετίζεται με τον δημιουργό της.
 
Όπως γνωρίζετε, το IBLCE έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων, κυρίως επί των εμπορικών σημάτων και της εξέτασης IBCLC. Ένα εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, μια φράση, ένα σχέδιο ή ένας συνδυασμός τέτοιων στοιχείων που ταυτοποιεί αγαθά ή υπηρεσίες, τα διαφοροποιεί από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τρίτων και υποδεικνύει την πηγή των αγαθών ή των υπηρεσιών.
 
Οι ονομασίες «Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας» (International Board Certified Lactation Consultant) και IBCLC είναι αμφότερες εμπορικά σήματα τα οποία κατέχει το IBLCE. Οι συγκεκριμένοι όροι υποδηλώνουν την αριστεία στην παροχή φροντίδας σε θέματα μητρικού θηλασμού, σε συνεργασία με το IBLCE και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το IBLCE όσον αφορά στις γενικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας, την εξέταση επαγγελματικής πιστοποίησης, τις αυστηρές απαιτήσεις επαναπιστοποίησης και τη συμμόρφωση με έναν κώδικα επαγγελματικής διαγωγής του προγράμματος IBCLC. Το IBLCE καθορίζει προσεκτικά τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων όρων, προκειμένου να προστατέψει τους καταναλωτές οι οποίοι συνδέουν αυτούς τους όρους με την υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη φροντίδα σε θέματα γαλουχίας, αλλά και τους επαγγελματίες στο πλαίσιο της γαλουχίας οι οποίοι καλύπτουν αντικειμενικά και αυστηρά κριτήρια για την απόκτηση του τίτλου. Το IBLCE επενδύει οικονομικά στην προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του σε σχέση με τους εν λόγω όρους, προκειμένου να προστατέψει την ακεραιότητα και την αξία της σημασίας τους.
 
 
Απαντώντας σε κάποια ερωτήματα, παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα σχετικά με την κατάλληλη και την ακατάλληλη χρήση των σημάτων.
Παράδειγμα 1:
Ονοματεπώνυμο, IBCLC
Αυτός είναι ο ορθός τρόπος χρήσης του όρου για ένα πιστοποιημένο άτομο που κατέχει τον τίτλο IBCLC και είναι ταμειακά ενήμερο.
Παράδειγμα 2:
The Stanford Lactation Practice, IBCLC
[Φανταστική ονομασία]
Αυτός είναι λάθος τρόπος χρήσης του όρου. Ο τίτλος IBCLC πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα.
Παράδειγμα 3:
www.breastsareusibclc.com
[Φανταστική ονομασία]
Αυτός είναι λάθος τρόπος χρήσης του όρου από δύο απόψεις. Πρώτον, δεν συνδέεται με κάποιο άτομο και, δεύτερον, η χρήση του όρου σε δικτυακή τοποθεσία είναι ακατάλληλη, καθώς το «Breasts Are Us» δεν είναι κάτοχος του όρου IBCLC.
Παράδειγμα 4:
Μια ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί την ονομασία «Μελλοντικοί IBCLC της πόλης _____»
Αυτός είναι λάθος τρόπος χρήσης του όρου. Η πολιτική περί εμπορικών σημάτων του IBLCE προβλέπει ότι τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον από τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας του IBLCE, έχουν περάσει τις εξετάσεις για τον τίτλο IBCLC και διατηρούν την πιστοποίηση IBCLC.
Παράδειγμα 5:
Ένας σύμβουλος IBCLC χρησιμοποιεί αυτό το λογότυπο μαζί με το όνομά του στην επαγγελματική κάρτα του.
Αυτός ο τρόπος χρήσης είναι σωστός σύμφωνα με την Πολιτική για τη χρήση του κατατεθέντος σήματος IBCLC.
Παράδειγμα 6:
Ένας σύμβουλος IBCLC χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία μαζί με το όνομά του στην επαγγελματική κάρτα του.
Αυτός είναι λάθος τρόπος χρήσης του λογότυπου IBLCE διότι πρόκειται για το εταιρικό λογότυπο του IBLCE που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τρίτα μέρη χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του IBLCE.
Το IBLCE έχει συμπεριλάβει αυτά τα καινούργια παραδείγματα στον ιστότοπό του σε σχέση με τη χρήση των εμπορικών σημάτων του IBLCE και θα παρέχει ενημερώσεις ανά τακτά διαστήματα.
Θέλετε να έρθετε σε επαφή με συμβούλους IBCLC;
Επικοινωνήστε μαζί μας για διαφημιστικές ευκαιρίες
Με περισσότερους από 33.400 IBCLC σε 125 χώρες, το IBLCE έχει τον μεγαλύτερο παγκόσμιο κατάλογο σε σχέση με τη γαλουχία! Αν διοργανώνετε κάποιο συνέδριο που αφορά τους IBCLC και θέλετε να το προωθήσετε, το IBLCE δέχεται πλέον επιλεκτικά αιτήματα διαφήμισης και μάρκετινγκ. Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή επωνυμίας και επικοινωνιών του IBLCE για να ενημερωθείτε για τις επιλογές λιστών ηλεκτρονικών διευθύνσεων (ανά γεωγραφική περιοχή/ χώρα) και το σχετικό κόστος. Σημειώστε ότι το IBLCE δεν θα κοινοποιήσει στοιχεία των IBCLC σε τρίτα μέρη. Το IBLCE θα διαβιβάσει απλώς στους IBCLC πληροφορίες που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν.
 
Όλες οι ενδιαφερόμενες διαφημιστικές εταιρείες θα πρέπει να βεβαιώσουν τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα του ΠΟΥ και τις επακόλουθες αποφάσεις της ΠΣΥ.
 
Οι IBCLC μπορούν να επιλέξουν να μην λαμβάνουν ενημέρωση από τρίτα μέρη μέσω του IBLCE. Ορισμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες απαιτείται η συναίνεση των παραληπτών ενδέχεται μην είναι ακόμη διαθέσιμες για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
Ακολουθήστε το IBLCE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης