December 2018
De IBLCE sluit zich aan bij het Global Breastfeeding Collective (Wereldwijde borstvoedingscollectief) en blijft zich sterk inzetten voor de WHO-code
Zoals in eerdere edities van de IBLCE-briefing (augustus 2020 en februari 2018), reeds is meegedeeld, blijft de International Board of Lactation Consultant Examiners® zich sterk inzetten voor de Internationale Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (WHO-code) en de resoluties die later zijn gevolgd.
 
Onlangs heeft de IBLCE zijn inzet voor de WHO-code vergroot door lid te worden van het invloedrijke Global Breastfeeding Collective. De missie van het collectief is:
“Het mobiliseren van politieke, financiële en sociale steun voor het opschalen van borstvoedingsprogramma’s en het aanmoedigen van de invoering van ondersteunende wettelijke regelingen en beleid op mondiaal, regionaal en nationaal niveau binnen de bredere ontwikkelings-, humanitaire- en mensenrechtenagenda’s, ter versnelling van de voortgang bij het behalen of overtreffen van de wereldwijde doelstelling van de WHA, waarin wordt opgeroepen tot een verhoging van het aandeel van exclusieve borstvoeding tot ten minste 50 procent in 2025.”
De IBLCE is verheugd lid te worden van deze prominente en invloedrijke groep die wordt geleid door de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF, en waarvan ook Save the Children, de Wereldbank en andere organisaties deel uitmaken. 
 
Naast vele andere activiteiten heeft het collectief een mondiale scorekaart voor borstvoeding, waarin per land en op mondiaal niveau zeven beleidsmaatregelen en borstvoedingspraktijken worden bijgehouden.
 
De IBLCE kijkt ernaar uit om nieuws over het werk van het Global Breastfeeding Collective met u te delen in toekomstige edities van de IBLCE Briefing en op de IBLCE-website.
 
Meer informatie over hoe het gaat met het eigen werk van de IBLCE voor de ondersteuning van de WHO-code leest u in het volgende artikel!
Overzicht aanbieders van programma’s voor erkenningspunten voor permanente educatie
(CERP-studiepunten) geactualiseerd
De IBLCE blijft zich sterk richten op manieren om de doelen van de WHO-code en de latere resoluties te bevorderen. Zoals aangekondigd in de IBLCE Briefing van augustus 2020 en vervolgens geactualiseerd met de publicatie van het Advies over het onderwijs voor kwalificering voor en hercertificering van de IBCLC op 11 februari 2021, actualiseert de IBLCE de eisen voor geschiktheid en hercertificering ter versterking van de inzet van de IBLCE voor de WHO-code. Met ingang van 2022 zal de IBLCE geen educatieve punten voor certificering of hercertificering meer accepteren die vanaf dat moment behaald zijn bij bedrijven waarvan de producten vallen binnen de werkingssfeer van de Internationale Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (zuigelingenvoeding, flessen en spenen). 
 
Zoals ook in die briefing werd besproken, beziet de IBLCE haar overzicht van aanbieders van programma’s voor erkenningspunten voor permanente educatie (CERP-studiepunten) tegen de achtergrond van deze nieuwe vereisten, en zullen in de komende maanden meer informatie en richtlijnen worden gegeven over de gevolgen voor dit programma.
 
Voor de vernieuwing van het overzicht van CERP-studiepunten-aanbieders in de komende maanden zal de IBLCE elke kortetermijn- of langetermijn-CERP-studiepunten-aanbieder die op 1 januari 2022 actief is, vragen zijn steun aan de Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en latere resoluties van de Wereldgezondheidsvergadering (WHA) te bevestigen. Meer gedetailleerde informatie over deze vernieuwing volgt in de komende maanden.
 
Daarnaast heeft de IBLCE verschillende veelgestelde vragen of FAQ‘s op de website toegevoegd om kandidaten te helpen aan deze vereiste te voldoen, zoals:
U kunt ze ook in alle IBLCE-talen vinden in het document Veelgestelde vragen op uw taalpagina.
Gezondheid en veiligheid tijdens COVID-19
De IBLCE waardeert het dat IBCLC’s een cruciale rol spelen bij het bevorderen van de gezondheid wereldwijd, vooral in deze aanhoudend uitdagende tijd. Hoewel de pandemie op sommige plaatsen gedeeltelijk is afgenomen, blijft COVID-19 in de hele wereld een probleem en blijft de situatie instabiel. De IBLCE raadt aan dat IBCLC’s de lokale richtlijnen en gezondheidsautoriteiten voortdurend volgen voor voorzorgsmaatregelen met betrekking tot COVID-19.
IBCLC-ex-actieve status kan in september worden aangevraagd 
Bent u op zoek naar een manier om nadat u niet meer als IBCLC actief met toch met de deze gemeenschap verbonden te blijven? De IBCLC-ex-actieve status is vanaf 2021 een nieuwe aanduiding waarmee ex-actieve IBCLC’s verbonden kunnen blijven met de IBLCE en vormt een erkenning van hun dienstjaren als IBCLC. Aanvragen voor deze nieuwe status kunnen worden ingediend vanaf september 2021.
 
Voormalige IBCLC's, waarvan de certificering al is verlopen de mogelijkheid om deze nieuwe status aan te vragen. Deze status is beschikbaar voor degenen waarvan de certificering tussen 2010 en 2020 is verlopen en die een goede reputatie hebben.
 
Lees hier meer en als u mogelijk geïnteresseerd bent, houd dan de mogelijkheid van aanvraag in september in de gaten.
IBCLC-examenkandidaten voor september 2021:
mis deze hulpbronnen op de IBLCE-website niet!
De website van de IBLCE bevat informatie om u te helpen bij de oriëntatie op uw opties met betrekking tot het IBCLC-examen in deze aanhoudend instabiele omgeving. Deze informatie is bedoeld om u te helpen de beste beslissingen te nemen in uw individuele omstandigheden.
 
Als u van plan bent om u in 2021 te certificeren, of u moet zich hercertificeren door middel van een examen in 2021, lees deze informatie dan zorgvuldig door.
Waarom is intellectueel eigendom voor IBCLC’s zo belangrijk?
Intellectueel eigendom wordt doorgaans gedefinieerd als een idee, creatie of proces dat is ontleend aan het intellect.
 
Waarom is het belangrijk? Er zijn een aantal redenen waarom intellectueel eigendom belangrijk is, maar meest fundamentele is dat intellectueel eigendom belangrijk is omdat het een betekenis heeft zoals gedefinieerd door en geassocieerd met zijn maker.
 
Zoals u weet heeft de IBLCE intellectueel eigendom, waaronder met name de handelsmerken en het IBCLC-examen. Een handelsmerk is een woord, woordgroep, ontwerp of combinatie van dergelijke elementen waarmee goederen of diensten worden geïdentificeerd, ze van de goederen of diensten van anderen onderscheidt en de bron van die goederen of diensten aangeeft.
 
De aanduidingen International Board Certified Lactation Consultant en IBCLC zijn beide handelsmerken van de IBLCE. Deze termen duiden op uitmuntendheid bij de zorg voor borstvoeding, in samenwerking met de IBLCE en zoals vastgelegd door de IBLCE in de vorm van uitgebreide geschiktheidsvereisten, een professioneel certificeringsexamen, strenge hercertificeringsvereisten en naleving van een beroepscode van het IBCLC-programma. De IBLCE definieert zorgvuldig hoe deze voorwaarden kunnen worden gebruikt ter bescherming van zowel consumenten die de voorwaarden associëren met hoogwaardige lactatiezorg als de lactatiekundigen die aan objectieve en strenge eisen hebben voldaan om het certificaat te verdienen. De IBLCE maakt kosten om het wettelijke recht op deze termen te ondersteunen, en doet dit om hun integriteit en de waarde van hun betekenis te beschermen.
 
Het juiste gebruik van de termen is onderworpen aan de Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk en de Gedragscode voor IBCLCs van de IBLCE.
 
In antwoord op vragen volgen hieronder enkele voorbeelden van het juiste en onjuiste gebruik van de merken.
Voorbeeld 1:
Naam, IBCLC
Dit is een juist gebruik van de term voor een persoon die een IBCLC met een goede reputatie is.
Voorbeeld 2:
De Stanford Lactation Practice, IBCLC
[Fictiteve naam]
Dit is een onjuist gebruik van de term. IBCLC mag slechts voor personen gebruikt worden.
Voorbeeld 3:
www.breastsareusibclc.com
[Fictieve naam]
Dit is in twee opzichten een onjuist gebruik van de term. Ten eerste is het niet geassocieerd met een persoon, en ten tweede is het gebruik van deze term voor een domeinnaam niet gepast omdat “Breasts Are Us” niet de eigenaar is van de term IBCLC.
Voorbeeld 4:
Een sociale-mediagroep gebruikt de naam "Toekomstige IBCLC’s van de stad _____ "
Dit is een onjuist gebruik van de term. Het handelsmerkbeleid van de IBLCE bepaalt dat alleen personen die aan de IBLCE-geschiktheidsvereisten hebben voldaan, het IBCLC-examen hebben behaald en de IBCLC-certificering hebben behouden, de merken mogen gebruiken.
Voorbeeld 5:
Een huidige IBCLC gebruikt dit logo om de naam op het visitekaartje te begeleiden.
Dit is een juist gebruik, in overeenkomst met het beleid voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk. 
Voorbeeld 6:
Een actieve IBCLC gebruikt het volgende om de naam op het visitekaartje te begeleiden.
Dit is een onjuist gebruik van het IBLCE-logo, omdat het dit het bedrijfslogo van de IBLCE is en dit niet door derden mag worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de IBLCE.
De IBLCE heeft deze nieuwe voorbeelden over het gebruik van IBLCE-handelsmerken op de website opgenomen en zal deze periodiek actualiseren.
Wilt u IBCLC’s bereiken?
Neem met ons contact op over mogelijkheden van adverteren
Met ruim 33.400 ingeschreven IBCLC’s in 125 landen heeft de IBLCE de grootste lactatie-verzendlijst in de gehele wereld! Als u een conferentie of evenement dat relevant zou kunnen zijn voor IBCLC’s wilt promoten, accepteert de IBLCE nu bepaalde advertentie- en marketingverzoeken. Neem contact op met de Merk- en communicatiemanager van de IBLCE om meer te weten te komen over mogelijkheden (per regio/land) voor de verzending van e-mail en de kosten daarvan. Wij wijzen u erop dat de IBLCE geen informatie over IBCLC’s met derden deelt. De IBLCE verzorgt zelf de verspreiding van informatie die mogelijk voor IBCLC’s interessant is.
 
Alle potentiële adverteerders zijn vereist te verklaren dat zij de WHO-code en de latere WHA-resoluties naleven.
 
IBCLC’s hebben de mogelijkheid om zich af te melden voor deze mededelingen van derden die door de IBLCE wordt verspreid. In sommige regio’s kan mogelijk nog niet via advertenties worden gecommuniceerd, omdat ontvangers zich daar eerst voor moeten aanmelden.
Volg de IBLCE op sociale media