December 2018
IBLCE se pridružuje kolektivu Global Breastfeeding Collective i nastavlja jačati svoju predanost Kodeksu SZO-a
Kao što je objavljeno u prethodnim izdanjima IBLCE-ovog kratkog izvještaja (iz veljače 2018. i kolovoza 2020.), Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike® nastavlja jačati svoju predanost Međunarodnom kodeksu za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko (Kodeks SZO-a) i naknadnim rezolucijama.
 
IBLCE je nedavno postao član utjecajnog kolektiva Global Breastfeeding Collective i tako ojačao svoju predanost Kodeksu SZO-a. Misija kolektiva je:
„Potaknuti političku, financijsku i društvenu potporu za proširivanje programa posvećenih dojenju te potaknuti usvajanje pratećih pravnih instrumenata i politika na globalnoj, regionalnoj i državnoj razini u okviru šireg programa razvoja, humanitarnih i ljudskih prava, ubrzavajući tako napredak u ispunjavanju ili premašivanju globalnog cilja WHA-e koja traži povećanje stope isključivog dojenja na najmanje 50 posto do 2025.“
IBLCE-u je veoma drago što je postao članom ove istaknute i utjecajne skupine koju vode Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF, a koja među ostalim uključuje organizacije Save the Children i Svjetsku banku.
 
Osim mnogih drugih aktivnosti, kolektiv ažurira rezultate u pogledu dojenja (Global Breastfeeding Scorecard) kojima se na globalnoj razini prati sedam mjera politike i prakse dojenja po zemljama.
 
IBLCE se raduje što će novosti o radu kolektiva Global Breastfeeding Collective podijeliti u sljedećim izdanjima IBLCE-ovog kratkog izvještaja i na mrežnoj stranici IBLCE-a.

Za više informacija o napretku IBLCE-a u pogledu svoga rada na podršci Kodeksa SZO-a pročitajte članak u nastavku!
Ažuriranje u vezi s programom za stjecanje bodova za stalno stručno usavršavanje (CERP) 
IBLCE nastavlja svoju značajnu usredotočenost na načine unapređenja ciljeva Kodeksa SZO-a i naknadnih rezolucija. Kao što je najavljeno u IBLCE-ovom kratkom izvještaju iz kolovoza 2020., a naknadno ažurirano objavom Savjetodavnog mišljenja o osposobljavanju za prihvatljivost i recertifikaciju IBCLC-ova 11. veljače 2021., IBLCE ažurira svoje uvjete za stjecanje certifikata i recertifikaciju kako bi ojačao predanost IBLCE-a Kodeksu SZO-a. Od 2022. godine IBLCE za certificiranje i recertificiranje neće prihvaćati nikakve bodove stečene izobrazbom od poduzeća čiji proizvodi spadaju u opseg Međunarodnog kodeksa za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko (npr. hrana za dojenčad, bočice i dude).
 
U tom se kratkom izvještaju također spomenulo da IBLCE revidira svoj program za stjecanje bodova za stalno stručno usavršavanje (CERP) u odnosu na te nove uvjete i u sljedećim mjesecima pružit će daljnje informacije i smjernice u vezi s utjecajem na taj program.
 
Da bi se tranzicija programa za stjecanje CERP bodova izvršila tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, IBLCE će tražiti od svakog kratkoročnog i dugoročnog pružatelja CERP bodova koji je aktivan od 1. siječnja 2022. godine da potvrdi svoju podršku Međunarodnog kodeksa za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i naknadnih rezolucija Svjetske zdravstvene skupštine (WHA). Detaljnije informacije o toj izmjeni bit će dostupne u sljedećih nekoliko mjeseci.
 
Usto, IBLCE je na svoju mrežnu stranicu dodao nekoliko često postavljanih pitanja kako bi pomogao kandidatima da ispune taj uvjet, uključujući:
Možete ih pronaći i na svim IBLCE-ovim jezicima u dokumentu Često postavljana pitanja na stranici koja je na vašem jeziku.
Zdravlje i sigurnost tijekom bolesti COVID-19
IBLCE cijeni to što IBCLC-ovi imaju ključnu ulogu u unapređenju globalnog zdravlja, posebno tijekom ovog izazovnog razdoblja. Iako se pandemija ponegdje djelomično stišala, COVID-19 i dalje ostaje problem širom svijeta, a situacija ostaje promjenjiva. IBLCE preporučuje da IBCLC-ovi kontinuirano slijede lokalne smjernice i tijela nadležna za zdravstvo radi predostrožnosti u vezi s bolesti COVID-19.
U rujnu počinju prijave za umirovljeni status IBCLC-a
Tražite način na koji biste ostali povezani sa zajednicom IBCLC®-ova nakon što odete u mirovinu? Umirovljeni status IBCLC-a nova je oznaka od 2021. kojom se omogućuje umirovljenim IBCLC-ovima da ostanu povezani s IBLCE-om te da im se priznaju godine rada u svojstvu IBCLC-a. Prijave za ovaj status otvaraju se u rujnu 2021.
 
Bivši IBCLC-ovi čiji je certifikat već istekao imat će priliku prijaviti se za ovaj novi status. Taj će status biti dostupan onima čiji je certifikat istekao između 2010. i 2020., a bili su dobroga ugleda dok su bili certificirani.
 
Ovdje saznajte više, a ako ste zainteresirani, zapamtite da će prijave početi u rujnu.
Kandidati za ispit za IBCLC-a u rujnu 2021.:
ne propustite ove resurse na mrežnoj stranici IBLCE-a!
IBLCE ima resurse na mrežnoj stranici koji će vam pomoći da provjerite svoje mogućnosti za ispit za IBCLC-a u ovom promjenjivom okruženju. Ovi su resursi osmišljeni kako bi vam pomogli da donesete najbolje odluke za sebe i u skladu s vašim okolnostima.
 
Ako planirate steći certifikat 2021. godine ili biste se trebali recertificirati polaganjem ispita 2021., pažljivo pregledajte ove resurse.
Zašto je intelektualno vlasništvo tako važno IBCLC-ovima?
Intelektualno vlasništvo obično se definira kao ideja, kreacija ili proces koji proizlazi iz intelekta.
 
Zašto je to važno? Brojni su razlozi zbog kojih je intelektualno vlasništvo važno, ali ono najosnovnije je to da je intelektualno vlasništvo važno jer ima značenje kako ga definira i kako je povezano sa svojim tvorcem.
 
Kao što znate, IBLCE ima intelektualno vlasništvo, što posebno uključuje zaštitne znakove i ispit za IBCLC-a. Zaštitni znak je riječ, fraza, dizajn ili kombinacija takvih elemenata koji identificiraju robu ili usluge, razlikuju ih od dobara ili usluga drugih i ukazuju na izvor dobara ili usluga.
 
Oznake Međunarodno certificirani savjetnik za dojenje i IBCLC zaštitni su znakovi u vlasništvu IBLCE-a. Te oznake označavaju izvrsnost u pogledu skrbi o dojenju, u suradnji s IBLCE-om i kako je definirao IBLCE u smislu sveobuhvatnih zahtjeva za ispunjavanje uvjeta, ispita za stjecanje stručnog certifikata, strogih uvjeta za recertifikaciju i poštivanja Kodeksa profesionalnog ponašanja za IBCLC-e. IBLCE pažljivo definira kako se ti pojmovi mogu koristiti za zaštitu potrošača koji pojmove povezuju s visokokvalificiranom skrbi o dojenju, kao i stručnjaka za laktaciju koji su ispunili objektivne i rigorozne uvjete za stjecanje certifikata. IBLCE financijski ulaže da bi podržao svoja zakonska prava na ove uvjete i to radi zaštite svojeg integriteta i vrijednosti njihova značenja.
 
Primjerena upotreba tih pojmova uređena je u IBLCE-ovoj Politici uporabe žiga i Kodeksu profesionalnog ponašanja za IBCLC-e.
 
Kao odgovor na upite, u nastavku su navedeni primjeri primjerene i neprimjerene upotrebe oznaka.
1.     primjer:
Ime, IBCLC
Ovo je pravilna upotreba oznake za osobu koja je nositelj certifikata IBCLC-a dobrog ugleda.
2.     primjer:
Laktacijska ordinacija Stanford, IBCLC
[izmišljeni naziv]
Ovo je pogrešna upotreba oznake. Oznaka IBCLC smije se rabiti samo uz imena pojedinaca.
3.     primjer:
www.breastsareusibclc.com
[izmišljeni naziv]
Ovo je pogrešna upotreba oznake u dva aspekta. Prvo, nije povezana s pojedincem, i drugo, upotreba oznake u domeni nije prikladna jer „Breasts Are Us“ nije vlasnik oznake IBCLC.
4.     primjer:
Grupa na društvenim medijima rabi naziv „Budući IBCLC-ovi grada _____ “
Ovo je pogrešna upotreba izraza. IBLCE-ovom Politikom uporabe žiga predviđa se da oznake mogu rabiti samo oni pojedinci koji su zadovoljili uvjete za stjecanje certifikata IBLCE-a, položili ispit za IBCLC-a i održali certifikat IBCLC-a.
5.     primjer:
Trenutačni IBCLC rabi ovaj logotip uz svoje ime na svojoj posjetnici.
Ovo je pravilna upotreba sukladno Politici uporabe žiga IBCLC-a.
6.     primjer:
Trenutačni IBCLC koristi se ovime uz svoje ime na svojoj posjetnici.
Ovo je pogrešna upotreba logotipa IBLCE-a jer je to IBLCE-ov korporativni logotip i ne smiju ga rabiti treće strane bez izričitog pisanog odobrenja IBLCE-a.
IBLCE je na svoju mrežnu stranicu dodao ove nove primjere o upotrebi zaštitnih znakova IBLCE-a i povremeno će objavljivati ažuriranja.
Želite li doprijeti do IBCLC-ova?
Javite nam se u vezi s mogućnostima oglašavanja
S više od 33 400 IBCLC-ova u 125 zemalja, IBLCE ima najveći svjetski popis stručnjaka u pogledu laktacije! Ako imate konferenciju koja bi bila relevantna IBCLC-ovima i koju biste željeli promovirati, IBLCE sada prihvaća određene zahtjeve za oglašavanje i marketing. Javite se IBLCE-ovoj višoj menadžerici za brend i komunikaciju da biste saznali više o opcijama popisa za slanje e-poruka (po regiji/zemlji) i naknadama. Napominjemo da IBLCE neće dijeliti informacije o IBCLC-ovima s trećim stranama. IBLCE će samo objavljivati informacije koje su od potencijalnog interesa za IBCLC-ove.
 
Svi potencijalni oglašivači morat će potvrditi poštivanje Kodeksa SZO-a i naknadnih rezolucija WHA-e.
 
IBCLC-ovi imaju mogućnost odbiti primanje komunikacija od trećih strana koje IBLCE objavljuje. U nekim geografskim područjima u kojima je potrebna potvrda primatelja oglašavanje možda još neće biti dostupno.
Pratite IBLCE na društvenim medijima