December 2018
Een bericht van de voorzitter aan alle belanghebbenden van de IBLCE

Dit geen gewone tijd en velen van u bevinden zich momenteel als IBCLC’s en examenkandidaten in de frontlinie van de door het COVID-19-virus ontstane crisis in de volksgezondheid waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Namens de gehele Raad van Bestuur en de medewerkers van de IBLCE ben ik iedereen erkentelijk voor wat u doet om deze bedreiging voor de volksgezondheid te bestrijden. We denken aan u en blijven de komende tijd ook aan u denken.

Velen van ons, uw collega’s van het IBLCE-bestuur, bevinden zich ook in de frontlinie. Een arts werkt in de zwaar getroffen Verenigde Arabische Emiraten, een wetenschapper en epidemioloog ondersteunt haar klinische collega’s op haar universiteit. Een ander bestuurslid verzorgt de zieken in de stad New York , waar het aantal patiënten met COVID-19 toeneemt. Een verpleeg- en verloskundige blijft tijdens deze crisis werken met moeders die bevallen. Ik blijf hier in North Carolina borstvoedingadvies geven via het programma ‘Women, Infants and Children’ (WIC). Dit betreft ons allemaal en wij zijn verenigd door onze voortdurende mondiale betrokkenheid bij gezinnen die borstvoeding geven!

Te midden van dit alles denk ik dat het belangrijk is dat u weet dat de IBLCE voor u beschikbaar blijft en ook in deze tijd doorgaat.  • Hoewel het voor de IBLCE een tegenvaller was dat het afnemen van het eerste examen van het kalenderjaar (eerder gepland voor 30 maart tot 3 april) verzet moest worden, was dit onder de gegeven omstandigheden een verstandig besluit. Ik weet dat dit ook voor degenen die voor het IBCLC-examen studeerden een tegenvaller was, maar zodra er nieuwe informatie is zal de IBLCE hierover mededelingen doen. Updates zullen op de IBLCE-website worden geplaatst en via sociale media (Facebook en Twitter) worden verspreid.


  • Wij willen onze dienstverlening aan u voortzetten. Daarom hebben we vorige week een virtuele IBLCE-bestuursvergadering belegd en gaan we door met de ontwikkeling van de strategische planning (zie artikel verderop). Daarnaast zijn er bestuursverkiezingen gehouden en ik ben enthousiast over het nieuwe leiderschapsteam van de IBLCE.


  • Wij hebben een ervaren en stabiel team hogere medewerkers, die in totaal meer dan 90 jaar directe ervaring hebben bij de IBLCE. Ons wereldwijde klantenserviceteam blijft bereikbaar via e-mail en landspecifieke informatie kan worden verkregen via ons netwerk van IBLCE-coördinatoren. De IBLCE is er in deze tijd voor u.

Vorige week heeft de IBLCE via haar socialemediaplatforms (Facebook en Twitter) ook informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) over COVID-19 en zwangerschap en borstvoeding verspreid . De IBLCE zal dit blijven doen. De WHO blijft informatie over deze crisis publiceren voor  doktoren   (zie ook  hier ) en ook voor het publiek: doe de #SafeHands Challenge ! De IBLCE zal doorgaan met het verstrekken van links naar informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie [1] op haar socialemediaplatforms.

U kunt er zeker van zijn dat de IBLCE in deze moeilijke tijd door blijft gaan.

Blijf alstublieft gezond, blijf sterk en hartelijk dank voor alles wat u doet voor gezinnen die borstvoeding geven, nu en altijd.Norma Escobar, IBCLC, RLC
Wijzigingen bij de IBLCE
Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, IBCLC, momenteel nog penningmeester van de IBLCE, is verkozen tot Chair-Elect (de volgende voorzitter). Het bestuur heeft deze speciale verkiezing gehouden vanwege het vertrek uit het IBLCE-bestuur van Shakira Henderson, PhD, DNP, MS, MPH, RNC-NIC, IBCLC. Marin blijft de functie van penningmeester vervullen tot het IBLCE-bestuur een verkiezing van een nieuwe penningmeester houdt.

Marin is woonachtig in Westchester, New York en is momenteel specialist voor professionele ontwikkeling van de verpleging (NPDS) bij de afdeling verloskunde en bevalling van het NYU Languone Health op de Tisch campus. Marin verwierf haar BSN op de Mercer University in Atlanta in Georgia (VS) en haar MSN op het SUNY Downstate Medical Center in Brooklyn in de stad New York. Marin wil tastbare resultaten boeken door beste praktijken een plaats te geven in de belangenbehartiging, het onderzoek en de voorlichting aan ouders, met als doel de kwaliteit van de zorg voor families en kinderen bij borstvoeding te verbeteren.

De IBLCE dankt Shakira Henderson voor haar bestuurslidmaatschap en zal Marin na de verkiezing van een IBLCE-penningmeester graag verwelkomen in de functie van Chair-Elect.
Het IBCLC-examen van maart/april 2020

Zoals aangekondigd op vrijdag 13 maart 2020, wordt het IBCLC-examen dat gepland was voor 30 maart tot 3 april 2020 vanwege COVID-19 niet op die data afgenomen, maar zal dat op een andere datum gebeuren. Gedetailleerde informatie is te vinden op de  startpagina   van IBLCE, en op een speciale pagina met veelgestelde vragen ( Frequently Asked Questions ). Houd er rekening mee dat vanwege de zeer veranderlijke situatie de nieuwe data voor het IBCLC-examens nog niet zijn vastgesteld . U wordt verzocht voor nadere mededelingen op de IBLCE te wachten, en u daarvoor niet te wenden tot de aanbieder van onze examens, Prometric. Neem alstublieft geen contact op met Prometric om uw examen opnieuw te plannen, aangezien de IBLCE hen nog geen nieuwe data heeft gegeven. Omdat de situatie continu aan verandering onderhevig is en het examen zou worden aangeboden aan ruim 1.800 kandidaten in ongeveer 55 landen, bekijkt de IBLCE deze situatie maar is er nog geen nieuwe planning gemaakt.

Houd er rekening mee dat de nieuwe planning van dit examen tot later in 2020 geen invloed heeft op de certificeringsstatus van huidige IBCLC’s die van plan waren het examen in maart/april 2020 af te leggen.


Opening van de aanmeldingsperiode voor het afleggen van het IBCLC-examen van september 2020

Naar verwachting is de aanmeldingsperiode voor het afleggen van het IBCLC-examen van september 2020 vanaf de eerste week van april 2020 geopend. De uiterste datum voor de aanmelding is verlengd tot vrijdag 29 mei 2020.

De IBLCE zal via Facebook en Twitter een bericht publiceren wanneer men zich kan aanmelden!


Update Strategische planning IBLCE

Enkele weken geleden verspreidde de IBLCE onder zijn Engelssprekende belanghebbenden een enquête over strategische planning. Hartelijk dank aan iedereen die heeft gereageerd, want de IBLCE ontving meer dan 4.000 reacties! De IBLCE heeft de enquête vertaald en deze zal te zijner tijd onder alle IBLCE-belanghebbenden in alle examentalen van de IBLCE worden verspreid.
Bedankt voor uw reactie op de IBLCE-enquête over strategische planning. Uw mening is belangrijk en wordt gewaardeerd!


1] Deze informatie wordt alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Aangezien de COVID-19 situatie zeer veranderlijk is, is het belangrijk om zorgvuldig te letten op de publicatiedatums van het bronmateriaal, omdat de richtlijnen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Als u vragen heeft over de informatie, neem dan rechtstreeks contact op met de Wereldgezondheidsorganisatie.
Volg de IBLCE op sociale media