Zoals aangegeven in de laatste e-nieuwsbrief van de IBLCE zal de periodieke e-Communicatie van de IBLCE nu als een briefing worden verspreid met het oog op een snellere communicatie van bedrijfskritische informatie over het IBCLC®-certificeringsprogramma aan alle belanghebbenden in alle examentalen. Dit meer beknopte formaat stelt de IBLCE in staat om met spoed belangrijke certificeringsinformatie te verspreiden onder de belanghebbenden, die een grote verscheidenheid van talen spreken.
Zoals in de laatste e-nieuwsbrief van de IBLCE al eerder is vermeld zal secundaire informatie beschikbaar worden gesteld aan diegenen die hierin geïnteresseerd zijn via Instagram, dat een hoofdzakelijk visueel medium is.

 IBLCE hoopt dat deze eerste uitgave van de IBLCE-briefing u aanspreekt.
In het afgelopen jaar ontving de IBLCE talrijke verzoeken van IBCLC-examenkandidaten om het IBCLC-examen te vertalen in het vereenvoudigd Chinees. Vanwege de toename van examenkandidaten die vereenvoudigd Chinees gebruiken, evenals de ontwikkeling van onafhankelijk, specifiek op lactatie gericht onderwijs in deze taal, zal de IBLCE het IBCLC-examen vertalen in het vereenvoudigd Chinees, te beginnen met het examen van september 2019. Aangezien het aantal examenplaatsen in China beperkt is, moedigen we kandidaten aan zich hier vroegtijdig in de aanmeldingsperiode voor examens voor aan te melden (inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 1 maart 2019 tot 15 mei 2019). Het examen zal in 2018, evenals in 2019, ook nog steeds worden aangeboden in traditioneel Chinees.

018 Recertificatie door aanmeldingstermijn CERP-studiepunten
16 januari-30 september 2018
 
Examen april 2018
2-4 april 2018
*Alleen in het Engels aangeboden volgens het volgende schema:
- VS inclusief overzeese gebiedsdelen, 2 april 2018
- Canada en andere landen van de wereld, 
2-4 april 2018
 
Examen oktober 2018
Aanmeldingstermijn
1 maart-15 mei 2018
 
Examen Oktober 2018
1-3 oktober 2018
*Afgenomen in alle actueel aangeboden examentalen, inclusief Engels.
- VS inclusief overzeese gebiedsdelen, 1 oktober 2018
- Canada en andere landen van de wereld, 1-3 oktober 2018

De examenresultaten van oktober 2017 zijn op 15 december 2017 verstuurd vanaf de drie IBLCE-gebieden.
 
Attentie:
        • De postbezorgingstermijnen verschillen wereldwijd.
        • De gedrukte cijferlijst is te beschouwen als het officiële examenresultaat.
De examenresultaten zijn op 20 december 2017 in het online kwalificatiebeheerssysteem ingevoerd.
 
Het online register is op 24 januari 2018 bijgewerkt.
IBLCE is nu op Instagram! 
View on Instagram
We zijn net begonnen, 
controleer regelmatig of er updates zijn van ander interessant materiaal!

Like us on Facebook  Follow us on Twitter View our profile on LinkedIn  View on Instagram