Όπως γνωστοποιήθηκε στο τελευταίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (eNewsletter) του IBLCE, η περιοδική ηλεκτρονική επικοινωνία του IBLCE θα γίνεται πλέον με τη μορφή σύντομης ενημέρωσης (briefing), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γρήγορα όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πιστοποίησης IBCLC® σε όλες τις γλώσσες διεξαγωγής των εξετάσεων. Αυτή η πιο συνοπτική μορφή θα δώσει τη δυνατότητα στο IBLCE να μεταδίδει γρήγορα σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση σε ενδιαφερόμενους που μιλούν διάφορες γλώσσες.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο τελευταίο eNewsletter του IBLCE, οι βοηθητικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο υλικό μέσω του Instagram, του κατεξοχήν οπτικού μέσου.

Το IBLCE εύχεται να απολαύσετε το πρώτο τεύχος του IBLCE Briefing που εγκαινιάζει τον νέο τρόπο επικοινωνίας.
Πέρσι, το IBLCE έλαβε πολλά αιτήματα από υποψήφιους IBCLC για να μεταφράσει το υλικό των εξετάσεων IBCLC στα απλοποιημένα κινεζικά. Επειδή αυξήθηκαν οι υποψήφιοι που χρησιμοποιούν τα απλοποιημένα κινεζικά και η ανεξάρτητη ειδική εκπαίδευση για τη γαλουχία παρουσιάζει ανάπτυξη στη συγκεκριμένη γλώσσα, το IBLCE θα μεταφράσει το εξεταστικό υλικό IBCLC στα απλοποιημένα κινεζικά, ξεκινώντας από την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2019. Οι θέσεις για τις εξετάσεις που θα διοργανωθούν στην Κίνα θα είναι περιορισμένες και, για τον λόγο αυτόν, συνιστούμε στους υποψηφίους να υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση συμμετοχής εντός του χρονικού πλαισίου υποβολής των αιτήσεων (η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου 2019). Οι εξετάσεις θα εξακολουθήσουν να προσφέρονται στα παραδοσιακά κινεζικά το 2018, καθώς και το 2019.
Χρονικό πλαίσιο υποβολής αιτήσεων επαναπιστοποίησης με μόρια αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CERP) 2018
16 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις Απριλίου 2018
2 - 4 Απριλίου 2018
*Προσφέρονται μόνο στα αγγλικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
- Η.Π.Α. και αμερικανικά εδάφη, 2 Απριλίου 2018
- Καναδάς και λοιπές χώρες του κόσμου,
2 - 4 Απριλίου 2018
 
Χρονικό πλαίσιο υποβολής αιτήσεων
για τις εξετάσεις Οκτωβρίου 2018
1 Μαρτίου - 15 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις Οκτωβρίου 2018
1 - 3 Οκτωβρίου 2018
*Παρέχονται σε όλες τις προσφερόμενες γλώσσες εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών.
- Η.Π.Α. και αμερικανικά εδάφη, 1 Οκτωβρίου 2018
- Καναδάς και λοιπές χώρες του κόσμου, 1 - 3 Οκτωβρίου 2018
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Οκτωβρίου 2017 αποστάλθηκαν και από τα τρία αρμόδια τοπικά παραρτήματα του IBLCE στις 15 Δεκεμβρίου 2017.
 
Σημείωση:
        • Οι χρόνοι παράδοσης της αλληλογραφίας είναι διαφορετικοί για κάθε χώρα.
        • Η έντυπη αναφορά βαθμολογίας θεωρείται το επίσημο αποτέλεσμα των εξετάσεων.
Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων πιστοποίησης προσόντων ενημερώθηκε με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις 20 Δεκεμβρίου 2017.
 
Το ηλεκτρονικό μητρώο ενημερώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2018.
Το IBLCE είναι πλέον στο Instagram! 
View on Instagram
Αυτή είναι μόνο η αρχή,
ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις του βοηθητικού υλικού!

Like us on Facebook  Follow us on Twitter View our profile on LinkedIn  View on Instagram