December 2018
Wereldwijd aantal IBCLC’s blijft groeien
Per 1 januari 2022 waren er meer dan 34.000 IBCLC’s, verspreid over 129 landen – dit is een toename van maar liefst 30% in de laatste 10 jaar. Onze hartelijke dank aan alle IBCLC’s in de hele wereld voor uw ongelooflijke inzet voor het ondersteunen van gezinnen die borstvoeding geven en voor alles wat er door u gedaan wordt om de mondiale volksgezondheid te verbeteren.
De IBLCE pleit voor aandacht voor gezondheid en rechtvaardigheid en voor verandering bij beroepsexamens wereldwijd
De IBLCE leidt het gesprek over beroepscertificering en in de mondiale sector van de beroepsexamens over het cruciale belang van toegang tot geschikte borstvoedingsruimtes tijdens beroepscertificeringsexamens.
 
De IBLCE heeft deze kwestie onlangs naar voren gebracht in een thema-artikel in het invloedrijke Credentialing Insights, het online tijdschrift voor het Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.). De inhoud van Credentialing Insights richt zich op best practices en trends op het gebied van certificering.
 
Het tijdschrift wordt geraadpleegd door 6.000 beroepsbeoefenaars, waaronder leiders van invloedrijke certificeringsraden in de medische en gezondheidssector, waaronder die voor verloskunde, verpleegspecialismen (inclusief verloskunde, gynaecologie en neonatologie), specialismen van artsen, diëtisten en voedingsdeskundigen, logopedisten, klinische onderzoekers, arts-assistenten en medische technologen, evenals wereldwijde examenleveranciers.
 
In het artikel legt de IBLCE de nadruk op de vele voordelen van borstvoeding voor de gezondheid en pleit zij om geschikte borstvoedingsruimten tot een essentieel onderdeel van het examengebeuren te maken, en zo de volksgezondheid te bevorderen. Het artikel benadrukt ook dat vrouwen een aanzienlijk – en groeiend – percentage uitmaken van de groep die professionele certificeringsexamens aflegt, en dat het probleem dus ook een kwestie van rechtvaardigheid is.
 
De IBLCE zal blijven pleiten voor geschikte voorzieningen voor borstvoeding over de hele wereld voor degenen die certificering via beroepsexamens nastreven. 
De vele manieren om CERP-studiepunten voor permanente educatie te behalen
Er zijn een aantal manieren om CERP-studiepunten voor permanente educatie voor hercertificering te behalen. Dat kan zelfs zonder dat u er een cursus voor hoeft te volgen.
 
Als u op zoek bent naar verschillende manieren om CERP-studiepunten te behalen, dan zijn een aantal alternatieve leermogelijkheden voor u beschikbaar. Wist u dat u voor deze activiteiten CERP-studiepunten kunt behalen, op voorwaarde dat ze betrekking hebben op het IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen en voldoen aan de bijbehorende vereisten?
 
 • Door uw werkgever verzorgde bijscholing
 • Primaire auteur of co-auteur van een artikel, samenvatting of hoofdstuk, gepubliceerd in een tijdschrift met peer review of een boek met deskundige eindredactie
 • Posterpresentatie
 • Ontwikkeling van een video voor gezondheidswerkers
 • Primaire auteur of co-auteur van een nieuw en afgerond ziekenhuisprotocol of -beleid
 • Bepaald vrijwilligerswerk
 • Leerweg 3-mentorschap
 
Raadpleeg de Individual CERPs Guide voor belangrijke informatie over hoe CERP-studiepunten via deze activiteiten kunnen worden behaald en hoe deze uren moeten worden berekend.
Geactualiseerd IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen van kracht vanaf 2023
Voor degenen die van plan zijn in 2023 of daarna de IBCLC-certificering te behalen, is het geactualiseerde Gedetailleerd overzicht van onderwerpen (met ingang van 2023) nu beschikbaar op de IBLCE-website. Het Gedetailleerd overzicht van onderwerpen is de basis voor het IBCLC-certificeringsprogramma, waaronder het beroepsexamen.
 
Dit geactualiseerde Gedetailleerd overzicht van onderwerpen is het resultaat van vele jaren werk door deskundigen op dit gebied in overleg met professionele psychometristen en met input van IBCLC’s. De IBLCE heeft een IBCLC-praktijkanalyse enquête uitgevoerd, die in 2020 werd verspreid en door meer dan 4.000 IBCLC’s is ingevuld. De analyse brengt de kennisgebieden, vaardigheden en capaciteiten in kaart die nodig zijn om de functie van IBCLC met succes te vervullen. Lees meer over de geactualiseerde IBCLC-praktijkanalyse.
 
Het huidige Gedetailleerd overzicht van onderwerpen blijft geldig tot het eind van 2022. Kandidaten voor de IBCLC-examens van 2022 moeten de huidige versie blijven gebruiken.
Wijzigingen in de IBCLC-hercertificering:
hercertificering door middel van CERP-studiepunten via de Zelfevaluatie voor Permanente Educatie (PE)
De Zelfevaluatie voor Permanente Educatie (PE), die in oktober 2021 in de Engelse taal is gepubliceerd en in november 2021 in 16 IBLCE-talen, is een gratis online-evaluatie van 120 minuten met ongeveer 70 meerkeuzevragen op basis van het IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen. Momenteel hebben alleen IBCLC’s die zich in 2022 moeten hercertificeren toegang tot de PE-zelfevaluatie. Tot nu toe hebben meer dan 1.100 IBCLC’s de evaluatie in een van de 17 IBLCE-talen afgerond.
 
Na afronding van de PE-zelfevaluatie ontvangt u onmiddellijk feedback in de vorm van een Persoonlijk Professioneel Ontwikkelingsplan. Dit plan toont u de onderwerpen van het IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen waarop uw permanente educatie zich moet concentreren.
 
2022 is het begin van de overgangsperiode. Voor IBCLC's die in 2022 moeten hercertificeren, zullen van de in totaal 75 CERP-studiepunten in totaal slechts 7 CERP-studiepunten (10%) gebaseerd zijn op hun Persoonlijk Professioneel Ontwikkelingsplan. 
IBCLC’s die zich in 2022 moeten hercertificeren kunnen op de IBLCE-website verschillende informatiebronnen vinden om meer te weten te komen over hercertificering door middel van CERP-studiepunten met de PE-zelfevaluatie:
Voor degenen die zich in 2023 en daarna moeten hercertificeren, zal in de komende maanden meer informatie over het overgangsplan beschikbaar komen. Bezoek de IBLCE-website of volg voor het laatste nieuws de IBLCE op Facebook, Twitter, of Instagram.
De IBLCE: verandering van de organisatiestructuur om de capaciteit uit te breiden en de zichtbaarheid te vergroten
Eind 2021 maakte de IBLCE het nieuwe strategische plan bekend, waaronder een belangrijke wijziging van de organisatiestructuur.
 
 • Een belangrijk onderdeel van die nieuwe strategie is de overgang naar een IBCLC-commissie, overeenkomstig best practices en certificeringsnormen. Deze commissie zal autonoom zijn met betrekking tot essentiële certificeringsactiviteiten van de IBCLC, een verandering die de organisatorische capaciteit zal helpen uitbreiden en de Raad van Bestuur van de IBLCE in staat zal stellen een bredere strategische focus te kiezen en een grotere en meer zichtbare rol op zich te nemen voor IBCLC’s in de hele wereld.

 • Bij de overgang van de IBLCE naar deze nieuwe structuur zal de commissie bestaan uit in principe zes IBCLC’s, en een lid uit het publiek die de belangen vertegenwoordigt van het algemene publiek dat van de diensten van IBCLC’s gebruik maakt.
 
 • Net als bij de Raad van Bestuur zullen de leden van de commissie over het algemeen op verschillende tijdstippen aanvangende, meerjarige termijnen vervullen. Daardoor blijft het leiderschap door de tijd heen consistent en kan goed toezicht worden gehouden op alle essentiële certificeringsactiviteiten, zodat de kwaliteit van en de strikte normen voor de IBCLC-certificering behouden blijven.
 
 • Deze gewijzigde structuur zal helpen de doelmatigheid te verbeteren, de souplesse te vergroten en de IBLCE, inclusief het leiderschap van de Raad van Bestuur, in staat te stellen meer te doen, terwijl de blijvende integriteit van de IBCLC-certificering behouden blijft.

 • Hoewel deze structuur een verandering in het bestuur van de IBLCE betekent, is een certificeringscommissie (soms ook een certificeringsraad genoemd) een veel voorkomende structuur in veel certificeringsorganisaties, waaronder organisaties die de accreditatie van derden hebben en voldoen aan best practices. Zo hebben diverse vooraanstaande certificeringsprogramma’s in de gezondheidszorg en de verpleging, zoals Lamaze International (Lamaze Gediplomeerde opleider bij bevalling of LCCE), het Competency & Credentialing Institute (Gediplomeerd perioperatief verpleegkundige of CNOR), en de American Speech, Language and Hearing Association (certificeringen voor spraak- en taalpathologie en audiologie, CCC-SLP en CCC-A), certificeringsinstanties binnen hun organisatie die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de programma’s die deze organisaties voor beroepscertificering hebben.
 
 • De aanvankelijke samenstelling van de commissie zal leiders bevatten die vrijwilligersfuncties hebben vervuld bij de ontwikkeling van IBCLC-examens, bijvoorbeeld in de subcommissie voor de ontwikkeling van het examen, de subcommissie voor het schrijven van items of de taakgroep voor praktijkanalyse. Na de oprichting van de commissie zal de samenstelling vervolgens worden bepaald door middel van openbare oproepen voor vrijwilligers, zoals dat ook gebeurt voor de leden van de Raad van Bestuur van de IBLCE.

 • Zoals bij de samenstelling van alle commissies voor examenontwikkeling is het van cruciaal belang dat de commissie de diversiteit bij IBCLC’s weerspiegelt, inclusief geografische locatie, praktijkomgeving, opleidingsachtergrond en professionele ervaring.
 
De IBLCE is enthousiast over deze volgende stap, omdat de IBLCE blijft groeien en evolueren om de IBCLC-gemeenschap beter van dienst te zijn! Meer informatie zal beschikbaar worden gesteld naarmate de IBLCE verder gaat met deze overgang.
Update over de WHO-code ‘road map’ van de IBLCE 
Zoals in de IBLCE briefing van november 2021 reeds is meegedeeld, blijft de IBLCE werken aan het aanpassen van het beleid en de procedures om zich zo nog sterker in te kunnen zetten voor de Internationale Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (WHO-code) en de daarop volgende resoluties van de Wereldgezondheidsvergadering (WHA).
 
Sinds november 2021 heeft de IBLCE het volgende geïmplementeerd uit de ‘road map” van de WHO-code:
 
 • Met ingang van 1 januari 2022 zal de IBLCE geen studiepunten voor certificering of hercertificering meer accepteren die behaald zijn bij bedrijven waarvan de producten vallen onder de Internationale Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (zuigelingenvoeding, flessen en spenen).
 
 
Zoals eerder aangekondigd, zal de IBLCE in 2022 en in 2023 werken aan de beoordeling en herziening van de Gedragscode voor IBCLC’s om in overleg met een juridisch adviseur bepalingen van de WHO-code in de gedragscode op te nemen. Zoals ook eerder aangekondigd in 2022 is de IBLCE bezig met een uitgebreide meerfasenevaluatie en verbetering van het programma voor aanbieders van CERP-studiepunten.
 
De IBLCE kijkt ernaar uit om met alle belanghebbenden samen te blijven werken aan het verbeteren van de WHO-code!
Geactualiseerd IBCLC-register is nu beschikbaar
Het openbare register van de IBLCE is geactualiseerd. Het bevat nu de certificeringen van het IBCLC-examen van september 2021 en de hercertificeringen door middel van CERP-studiepunten vanaf 1 januari 2022.
 
IBCLC’s van wie de werkgever de certificering wil controleren of andere belanghebbenden die de status van IBCLC’s willen nagaan, wordt aangeraden deze gegevensbron te gebruiken. Als u aan uw werkgever de link en uw certificeringsnummer (L-#) geeft, kan deze uw certificering nagaan. U kunt de pagina ook afdrukken om deze aan uw werkgever te geven.
Het gebruik van ShareFile voor het veilig verzenden van beroepsschriften
De Beroepscommissie van de IBLCE, die bestaat uit vrijwillige leiders van de IBCLC, is belast met het nemen van beslissingen over de toelating tot certificering en hercertificering en over ingediende beroepsschriften tegen examenresultaten. Het proces is zodanig ontworpen dat het eerlijk en evenwichtig is en dat professionele certificeringsnormen ermee gehandhaafd kunnen worden.
 
Om de veiligheid van de informatie van IBCLC-gecertificeerden en -kandidaten te beschermen, en om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een privacyregeling die van toepassing is op personen in de Europese Economische Ruimte, accepteert de IBLCE geen beroepsschriften die zijn ingediend via e-mail, de post, of fax.
 
In plaats daarvan gebruikt de IBLCE een beveiligd platform voor het delen van bestanden (file-sharing) waarmee IBCLC’s en kandidaten gemakkelijk en veilig documenten kunnen uitwisselen met de IBLCE. Beroepsschriften moeten rechtstreeks worden geüpload naar het beveiligde file-sharing platform dat toegankelijk is via de IBLCE-website. Alle beroepsschriften en gerelateerde materialen moeten via ShareFile worden ingediend.
 
Personen die betrokken zijn bij het beroep kunnen documenten naar IBLCE uploaden en mededelingen van IBLCE downloaden. Dit systeem zal doorgaans zorgen voor een snellere en veiligere oplossing van beroepszaken.
 
In Beleid voor het instellen van beroep tegen een beslissing over toelating en hercertificering en Beleid voor het instellen van beroep tegen het resultaat van een examen van de IBLCE worden de procedures beschreven voor het in beroep beoordelen van negatieve certificeringsbeslissingen. Lees meer op de IBCLC-informatiepagina van onze website.
Follow IBLCE on Social Media