De IBLCE stelt een nieuwe wereldwijde studiebeurs voor humanitaire hulp in

Zoals algemeen bekend, leven we in uitdagende tijden met humanitaire crises die overal ter wereld door allerlei oorzaken voortdurend de kop opsteken, zoals klimaatverandering, geopolitiek en natuurrampen. Deze talrijke en vaak plotselinge crises maken het verkrijgen van een professionele certificering moeilijk. Het is bijzonder betreurenswaardig wanneer een aspirant-IBCLC aan alle voorwaarden heeft voldaan en alleen nog maar het professionele examen hoeft af te leggen en daarvoor te slagen, maar dat deze lactatiekundige door onvoorziene omstandigheden, met ingrijpende financiële gevolgen, niet in staat is dit te doen.


Als reactie op deze steeds vaker voorkomende crises, waardoor lactatiekundigen de laatste cruciale stap op weg naar de certificering niet kunnen voltooien, heeft de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (International Board of Lactation Consultant Examiners® - IBLCE®) de IBLCE Global Humanitarian Scholarship (Wereldwijde studiebeurs voor humanitaire hulp van de IBLCE) in het leven geroepen. De IBLCE zal elk jaar een aantal Global Humanitarian Scholarships financieren, die toegekend worden via de Monetary Investment in Lactation Consultant Certification® (MILCC®).


De MILCC is wereldleider op het gebied van studiebeurzen voor de International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®), de certificering die wereldwijd wordt erkend als de gouden standaard in professionele lactatiezorg. Sinds de oprichting in 1987 heeft de MILCC 725 beurzen toegekend aan verdienstelijke kandidaten in 60 landen!


De MILCC zal deze nieuwe door de IBLCE in het leven geroepen beurs toekennen en deze beurs zal de beschikbare financiering via de MILCC verhogen, waaronder ook voor personen en gebieden die daaraan het meest behoefte hebben. Deze nieuwe studiebeurs sluit aan bij verschillende bestaande MILCC-studiebeurs programma’s, waaronder:

 

  • MILCC General Scholarship – Jaarlijks toegekend aan IBCLC’s die zich willen laten certificeren of hercertificeren, waarbij financiële behoefte het belangrijkste selectiecriterium is en waarbij voorrang wordt verleend aan kandidaten die een bevolking bedienen die geen toegang heeft tot de gespecialiseerde diensten van een IBCLC.

 

  • The JoAnne W. Scott Scholarship – Jaarlijks toegekend aan initiële kandidaten of hercertificerende IBCLC’s met een achtergrond van peer-to-peer steungroepen.

 

  • Emerging Leader Scholarship – Ingesteld door de IBLCE met de bedoeling diversiteit, gelijkheid en inclusie onder IBCLC-kandidaten en toekomstige leiders te bevorderen. Periodiek beschikbaar voor aspirant-IBCLC’s die blijk geven van leiderschapspotentieel en behoren tot een groep die historisch ondervertegenwoordigd is in het beroep en het leiderschap daarvan, en die anders mogelijk niet in staat zijn om de IBCLC-certificering te verkrijgen.

 

  • Dr. Clifton J. Kenon, Jr. Health Equity Scholarship – Jaarlijks toegekend met als doel het verkleinen van gezondheidsverschillen door de certificering van professionals die lactatiezorg verlenen aan voornamelijk de Afro-Amerikaanse gemeenschap, waarbij prioriteit wordt gegeven aan diegenen die voor de eerste keer een certificering als IBCLC willen behalen.

 

 

Alleen al in de afgelopen vijf jaar heeft de MILCC 397 studiebeurzen toegekend voor een totaal van ruim $ 140.000 USD. Het doel van de IBLCE met deze nieuwe beurs is om mensen in de hele wereld te helpen het doel van hun professionele certificering ondanks onverwachte en moeilijke omstandigheden te bereiken, en om die gezinnen te helpen die acuut behoefte hebben aan professionele lactatiezorg in moeilijke omgevingen. Ga voor meer informatie naar www.milcc.org.

Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten verlengd tot 30 september 2023

Vanwege de aanhoudende wereldwijde invloed van de COVID-19-pandemie staat de IBLCE tot 30 september 2023 toe dat klinische praktijkuren voor certificering worden behaald met technologische hulpmiddelen.


Kandidati za Putove 1, 2 i 3 i kandidati za prvo stjecanje certifikata te njihovi supervizori/mentori mogu saznati više o tome kako mogu ispuniti uvjete za sate kliničke prakse uporabom tehnologije tako što će pročitati Ažurirane privremene smjernice za uporabu tehnologije u svrhu ispunjavanja uvjeta za stjecanje kliničke prakse iz lipnja 2022. koje su prvi put objavljene u travnju i svibnju 2020. te ponovno objavljene u listopadu 2020. i kolovozu 2021.

Lees hier meer

De IBCLC en de Magnet-erkenning:

waarde toevoegen aan loopbanen en instellingen in de verpleging

De kwaliteit van de diensten die worden aangeboden door professionals, ziekenhuizen, lokale klinieken en andere instellingen is van het grootste belang voor de bescherming van het publiek en is van groot belang voor andere entiteiten, zoals overheden, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere beroepsorganisaties. Vrijwel net zoals een erkend babyvriendelijk ziekenhuis (“BFHI facility”) u en het publiek vertrouwen geeft ten aanzien van de zorg die het biedt aan gezinnen waar borstvoeding wordt gegeven, dient goedkeuring door een derde partij, vaak certificering genoemd, als een symbool van striktheid en kwaliteit. Gezinnen die in ziekenhuizen of andere instellingen zorg ontvangen en de beroepsbeoefenaars die hen dienen, en die gecertificeerd zijn door organisaties zoals Baby-Friendly, kunnen er zeker van zijn dat de instelling en de zorg die wordt geboden voldoen aan strenge normen en beste praktijken.


Evenzo willen zowel het publiek als degenen die de certificering nastreven of bezitten, er zeker van zijn dat deze certificering van hoge kwaliteit is, zodat gekwalificeerde zorg wordt vergemakkelijkt. Daarom is het IBCLC-programma al lange tijd geaccrediteerd door de Amerikaanse National Commission for Certifying Agencies (NCCA), de accrediterende tak van het Amerikaanse Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.). Het IBCLC-programma is zelfs een van de eerste programma’s die deze gewaardeerde accreditatie kreeg en sindsdien voortdurend heeft behouden. Het heeft deze prestigieuze onafhankelijke accreditatie al 35 jaar, sinds 1987. De NCCA-normen voor de accreditatie van certificeringsprogramma’s worden algemeen erkend als de maatstaf voor kwaliteit en uitmuntendheid voor certificeringsprogramma’s, in het bijzonder voor certificeringen in de gezondheidszorg, en met deze accreditatie is er de bevestiging van een derde partij aan kandidaten, gecertificeerden, werkgevers en het grote publiek dat het IBCLC-programma voldoet voldaan aan de strenge normen die zijn vastgesteld door de certificeringsbranche. Accreditatie weerspiegelt de waarde van de certificering en geeft aan dat IBCLC’s bekwame, deskundige en gekwalificeerde beroepsbeoefenaars zijn.


Een ander voordeel van het behalen van de NCCA-accreditatie is het verkrijgen van goedkeuring voor een Magnet-erkende accreditatie van het American Nurses Credentialing Center (ANCC)® Magnet Recognition Program®. Het Magnet-programma biedt accreditatie aan organisaties in de gezondheidszorg die voldoen aan de hoogste normen van uitmuntendheid in verpleging. Wanneer een organisatie in de gezondheidszorg de Magnet-status verwerft, toont zij aan het publiek dat de organisatie het onschatbare potentieel van verpleegkundigen erkent bij het leiden van veranderingen in de gezondheidszorg.


De ANCC vertrouwt op accreditatie als maatstaf voor het goedkeuren van een certificering. Door de NCCA-accreditatie te verkrijgen en te behouden, blijft de IBCLC-certificering dus goedgekeurd als een geaccepteerde professionele certificering door de IBLCE waardoor organisaties in de gezondheidszorg de prestigieuze Magnet-erkenning kunnen aanvragen. Hoewel de Magnet-erkenning van de ANCC alleen van toepassing is op in de VS gevestigde instellingen, zijn er in veel landen vergelijkbare organisaties en programma’s die erkenning bieden voor het voldoen aan strenge normen in de gezondheidszorg waaraan een geaccrediteerde certificering zoals de IBCLC kan bijdragen.


De IBLCE is er trots op een van de langst bestaande NCCA-geaccrediteerde certificeringsprogramma’s te bieden en blijft zich inzetten om voortdurend te voldoen aan de hoogste normen die gesteld worden door de certificeringsbranche.

Op afbeeldingen gebaseerde IBCLC-examenvragen

Zoals degenen die hebben deelgenomen aan of zich voorbereiden op het IBCLC-examen weten, is ongeveer de helft van de vragen van het examen op afbeeldingen gebaseerd. Bij deze vragen moet een examenkandidaat een afbeelding analyseren voordat het juiste antwoord wordt geselecteerd. Aangezien veel van het werk van een IBCLC visuele beoordeling van een ouder en/of zuigeling of kind vereist, versterken de op afbeeldingen gebaseerde vragen de nauwkeurigheid van het examenprogramma door het vereisen van de toepassing van kennis.


De IBLCE hecht grote waarde aan de diversiteit van de gemeenschappen en gezinnen die door IBCLC’s over de hele wereld worden geholpen en erkent dat het belangrijk is dat de wereldwijde diversiteit in het IBCLC-examen vertegenwoordigd is. Voortdurende diversificatie van examenafbeeldingen is een topprioriteit voor de IBLCE. Vanwege de vertrouwelijke aard van de exameninhoud en de noodzaak om de veiligheid en integriteit van het IBCLC-examen te beschermen, kunnen afbeeldingen die in het publieke domein zijn verschenen of waarvoor de IBLCE niet alle rechten bezit niet voor het examen gebruikt worden. Daarom zorgt de IBLCE voor het verkrijgen van meer exclusieve afbeeldingen die de diversiteit van de geholpen gemeenschappen nog meer weerspiegelen. Dit blijft een hoge prioriteit en examenkandidaten kunnen nog meer diversiteit in de afbeeldingen verwachten voor het examen dat in 2023 zal worden afgenomen.

Verandering in het taalbeleid voor het IBCLC-examen

Als onderdeel van het strategische planningsproces heeft de IBLCE een uitgebreide omgevingsscan uitgevoerd. Als onderdeel van die uitgebreide omgevingsscan valt op dat de Wereldgezondheidsorganisatie zes officiële talen heeft.

 

Zoals eerder meegedeeld, overweegt de IBLCE in het bijgewerkte strategische plan een talenkader, gegeven de snelle groei van technologie en werken op afstand, waarbij deze veranderingen door de wereldwijde pandemie verder zijn versneld. Het herziene strategische plan legt ook de nadruk op financiële gezondheid en houdbaarheid.

 

Als uitvloeisel van het herziene strategische plan en in overeenstemming met een verantwoord financieel beleid analyseerde de IBLCE de kostenneutraliteit bij het afnemen van het IBCLC-examen in meerdere talen.

 

Zoals eerder aangekondigd, hoeven IBCLC’s zich vanaf 2022 niet langer periodiek door middel van examens te hercertificeren. Uit gegevens blijkt al dat sinds deze wijziging van kracht werd, het percentage hercertificeringen door middel van examens in 2022 vergeleken met 2021 met maar liefst 82% is gedaald. De PE-zelfevaluatie die vereist is voor hercertificering is en blijft beschikbaar in 17 talen.

 

Zoals besproken in de IBLCE Briefing van maart 2022, zijn er verschillende creatieve en economische manieren om CERP-studiepunten (studiepunten voor permanente educatie) te behalen, via het eigen dienstverband of via sommige vrijwilligersmogelijkheden, auteurschap of mentorschap.

 

In het licht van deze feiten analyseerde de IBLCE per taal het aantal kandidaten dat het examen aflegde om de certificering te behalen en concludeerde dat in de afgelopen jaren zeven talen niet voldeden aan de minimale criteria van houdbaarheid (kostenneutraliteit) en dat in sommige van deze talen de het aantal initiële kandidaten vrij laag was, in sommige gevallen zelfs minder dan tien.

 

Daarom heeft de Raad van Bestuur van de IBLCE, omwille van organisatorische rechtvaardigheid, billijkheid en financiële houdbaarheid, na zeer doordachte en op gegevens gebaseerde overwegingen besloten dat het in het beste belang van de organisatie is om de inspanningen op dit moment te concentreren op de tien examentalen die het vaakst worden afgenomen.

 

Het afnemen van het examen in de zeven talen die niet kostenneutraal zijn wordt nog aangeboden in 2023, maar vanaf 2024 niet meer, omdat het aantal initiële examenkandidaten niet voldoet aan de huidige minimumeisen voor houdbaarheid. Aangezien alle gecertificeerden zich kunnen hercertificeren door middel van zelfevaluatie (beschikbaar in 17 talen) en permanente educatie, is er een optie beschikbaar voor de huidige IBCLC’s.

 

Het volgende is van belang:

 

  • Als aan het beleid van de IBLCE wordt voldaan en er sprake is van een kostenneutraal aantal kandidaten, zal de IBLCE toekomstige examens in deze of nieuwe talen overwegen, rekening houdend met de in het beleid genoemde voorbereidingstijd die voor vertaling nodig is.
  • De website van de IBLCE zal in deze zeven talen beschikbaar blijven en steeds worden geactualiseerd.
  • De IBLCE is van plan om IBLCE-coördinatoren in dienst te houden om gecertificeerden in deze talen van dienst te blijven.

 

Bezoek de IBLCE-website voor meer informatie, waaronder het herziene Beleid voor de vertaling van het IBCLC-examen in een taal en de specifieke talen voor het afnemen van het examen die op dit moment worden stopgezet vanwege de aanhoudend lage aantallen. Bekijk ook de pagina Veelgestelde vragen.

Overgangsperiode Permanente educatie (PE) zelfevaluatie 

Ter herinnering: kandidaten die zich in 2022 moeten hercertificeren en die zich niet hebben gehercertificeerd door middel van een examen, hebben de tijd tot 30 september 2022 om hun vereiste PE-zelfevaluatie te voltooien en hun aanvraag voor hercertificering door middel van een aanvraag met CERP-studiepunten in te dienen op basis van de resultaten van hun Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan (PPOP). Zoals eerder aangekondigd is de PE-zelfevaluatie met ingang van 2022 een hercertificeringseis, samen met de Basisopleiding reanimatie en 250 professionele of vrijwillige praktijkuren.Kandidaten voor hercertificering moeten uiterlijk op 30 september 2022 aan alle vereisten voldoen om te hercertificeren door middel van CERP-studiepunten. We raden kandidaten die zich willen hercertificeren aan om de PE-zelfevaluatie te voltooien, hun PPOP opnieuw te bekijken, en hun aanvraag voor hercertificering zo vroeg mogelijk in te dienen om de beoordeling van de naleving van de nieuwe vereisten vóór de deadline van 30 september te vergemakkelijken. Neem contact op met de IBLCE-vestiging in uw regio voor vragen en ondersteuning met betrekking tot hercertificering door middel van CERP-studiepunten.

Een video is in het Engels en Frans beschikbaar:

Het begrijpen van de Permanente educatie (PE)-zelfevaluatie

Bekijk de video voor meer informatie over hoe u zich kunt hercertificeren door middel van CERP-studiepunten met de PE-zelfevaluatie. De video is momenteel beschikbaar in het Engels en Frans en zal binnenkort ook in andere talen beschikbaar zijn.

 

Raadpleeg de videobibliotheek van de IBLCE voor alle beschikbare video’s. 

Belangrijk

Onze gelukwensen voor:

 

Publiek bestuurslid Christy Porucznik van de IBLCE, is benoemd tot vice-decaan van de medische faculteit van de Universiteit van Utah. In deze nieuwe functie zal Christy, naast vele andere verantwoordelijkheden, leidinggeven aan en toezicht houden op het faculteitsbureau van de medische faculteit, fungeren als spil door het bieden van begeleiding en ondersteuning om het succes van de faculteit te vergroten, en toezicht houden op de benoemings-, beoordelings- en promotieprocedures van de faculteit.

 

Seniorbestuurslid Agnes Kamau van de IBLCE, die onlangs haar Master in huwelijks- en gezinstherapie heeft behaald en werkt met de bevolking van informele nederzettingen in Nairobi, Kenia.

 

Directeur Promotie en Vooruitgang voor Azië-Pacific en Afrika Karolyn Vaughan van de IBLCE, voor haar uitverkiezing tot lid van de Orde van Australië als erkenning voor haar verdiensten voor de verpleging. 

Houd uw adres up-to-date

Wij kunnen niet met u in contact blijven als u niet met ons in contact blijft. Het is een professionele verantwoordelijkheid om contactinformatie actueel te houden, inclusief het e-mailadres omdat dit het adres is waar de IBLCE herinneringen naar toestuurt over uw IBCLC-certificering. Hebt u collega’s die misschien een vriendelijke herinnering nodig hebben? Stuur deze Briefing dan aan hen door.

Follow IBLCE on Social Media
Facebook  Twitter  Instagram