IBLCE-Briefing december 2018
Herzieningen van het Praktijkkader en de Klinische competenties van lactatiekundigen IBCLC 

Om steeds de beste praktijken toe te passen, heeft de IBLCE ® op basis van uit de laatste praktijkanalyse van de IBCLC ® verkregen gegevens het Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC en de Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC bijgewerkt.
 
De werkzaamheden voor het bijwerken van deze belangrijke documenten betroffen onder andere een nauwkeurige bestudering van de laatste praktijkanalyse door de IBLCE-certificeringscommissie, waarin IBCLC’s uit de gehele wereld zitting hebben, waaronder drie bestuursleden en vier extra commissieleden. Ook werden de opmerkingen meegenomen die IBCLC's hadden ingezonden gedurende een inspraakperiode die in 2018 in alle IBCLC-examentalen werd gehouden.
 
De gegevens uit de praktijkanalyse en de opmerkingen van de IBCLC’s in de inspraakperiode gaven aanleiding tot slechts geringe veranderingen in het Praktijkkader en de Klinische competenties. De aanpassingen van deze documenten weerspiegelen met name de actuele praktijk en omvatten de volgende aspecten:
 • Er wordt extra aandacht besteed aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om de specifieke behoeften van het kind c.q. kinderen aan te pakken.
 • Er is aanvullende informatie in het Praktijkkader opgenomen over de rol van de lactatiekundige IBCLC bij de zorgverlening op het gebied van borstvoeding en lactatie in samenhang met de gezondheid en geestelijke gezondheid van moeder en kind.
 • Er is aanvullende informatie in de Klinische competenties opgenomen over het veilig omgaan met en opslaan en gebruiken van moedermelk, het geven van borstvoeding wanneer moeder en baby zijn gescheiden, de relatie tussen voedingsmiddelen en borstvoeding, en het in de openbare ruimte geven van borstvoeding.
 • Het taalgebruik is aangepast teneinde rekening te houden met genderneutraliteit. 

Tevens zijn er correcties aangebracht wegens de eerdere overgang van de IBLCE naar het gebruik van Brits Engels. De bijgewerkte versies van deze documenten zijn te vinden op de website van de IBLCE .
 
De IBLCE dankt alle vrijwilligers die in dit belangrijke proces een rol hebben gespeeld hartelijk, evenzeer als de meer dan 100 IBCLC's die waardevolle opmerkingen hebben gemaakt tijdens de inspraakperiode en die de IBLCE nauwkeurig heeft bestudeerd.
Wijzigingen in de leiding van de IBLCE

De IBLCE is, na de openbare oproep van de IBLCE eerder dit jaar, verheugd om de verkiezing van twee nieuwe leden van de raad van bestuur van de IBLCE aan te kondigen. 
Mona Sakr , MBBS, MSc, IBCLC, is specialist en coördinator voor de gezondheid van moeders en kinderen (MCH) op het Ministerie van Gezondheid in Ajman (Verenigde Arabische Emiraten). Ze verwierf haar MBBS en MSc in volksgezondheid/MCH  beide op de universiteit van Alexandrië (Egypte). Ze is IBCLC sinds 2007. Nadat ze haar IBCLC-certificering ontving hielp Mona bij het opzetten van de eerste borstvoedingskliniek in Ajman, en ze leidt die nu nog steeds. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen.
Marin Skariah , MSN, FNP-BC, RNC-MNN, IBCLC, komt uit Westchester in de staat New York (VS) en is momenteel specialist voor professionele ontwikkeling van de verpleging (NPDS)  bij de afdeling verloskunde en bevalling van het NYU Languone Health op de Tisch campus. Marin verwierf haar BSN op de Mercer University in Atlanta in Georgia (VS) en haar MSN op het SUNY Downstate Medical Center in Brooklyn in de stad New York. Marin wil tastbare resultaten boeken door beste praktijken een plaats te geven in de belangenbehartiging, het onderzoek en de voorlichting aan ouders, met als doel de kwaliteit van de zorg voor families en kinderen bij borstvoeding te verbeteren.
 
Bedankt dat u Mona en Marin in het bestuur van de IBLCE verwelkomt!
 
IBLCE is ook verheugd om de nieuwe functionarissen voor 2018-2019 bekend te maken.  Roberto Issler , MD, IBCLC, een kinderarts uit de buurt van Porto Alegre (Brazilië), is nu voorzitter van de raad van bestuur van de IBLCE nadat hij het afgelopen jaar daarin als de chair-elect (de nieuwgekozen maar nog in functie zijnde voorzitter) zitting had. De nieuwe chair-elect is Norma Escobar , IBCLC, uit Noord-Carolina (VS), die momenteel betrokken is bij de regeling van Hanover County voor zorg aan moeders, baby’s en kinderen (WIC).  Micaela Notarangelo , PhD, IBCLC, uit Lerici (Italië) blijft aan als de penningmeester van de organisatie. De directie wordt gecompleteerd door senior bestuursleden Clifton Kenon, Jr, DNP, MSN, RN, IBCLC, uit Pennsylvanië (VS) en Christy Porucznik , PhD, MSPH, uit Utah (VS). De laatste vervult ook de functie van openbaar lid van de raad van bestuur van de IBLCE.  Esmé Hough , IBCLC, uit Noordkaap (Zuid-Afrika), die zes jaar lid is geweest van de raad van bestuur en vorig jaar voorzitter was, zal nu de functie vervullen van raadsadviseur zonder stemrecht conform de bijgewerkte statuten van de IBLCE.
 
De IBLCE bedankt ook vertrekkend raadslid Regina Maria Roig-Romero , MPH, MCHES, IBCLC, uit Florida (VS), die eerder voorzitter is geweest.
 
Zij worden allen bedankt voor hun vrijwillige leiderschap en werk!
De essentiële rol van vrijwilligers van de IBLCE

De IBLCE, uw certificeringsorgaan, is een grotendeels door collega's gedreven organisatie waarin een lid vanuit het publiek en andere belanghebbenden actief zijn vertegenwoordigd. In tegenstelling tot beroepsorganisaties die bijeenkomsten organiseren, speelt het werk van IBLCE zich grotendeels achter de schermen af. Niettemin is het werk van de raad, de commissies, taakgroepen en andere vrijwilligers van essentieel belang voor de IBLCE en het beroep van de lactatiekundige als zodanig.
 
De raad van bestuur bepaalt de strategie van de organisatie en vertegenwoordigt haar naar buiten toe. De leden van de raad van bestuur van de IBLCE hebben naast hun actieve functioneren in de raad doorgaans ook zitting in twee à drie commissies of taakgroepen. Voorts zijn er periodieke initiatieven, die vooral gericht zijn op de totstandbrenging van een kwalitatief goed certificeringsprogramma.
 
Afhankelijk van de taak verrichten IBLCE-vrijwilligers doorlopend of periodiek de volgende taken:

 • Ontwikkelen van een doorlopend op analyse van de praktijk gericht onderzoek voor verspreiding onder IBCLC's. Op die manier ontstaat er een periodiek, empirisch onderbouwd beeld van de IBCLC-praktijk;
 • Ontwikkelen van vragen (de ‘onderdelen’) voor het IBCLC-examen, op basis van de periodieke praktijkanalyse en op gezaghebbende literatuur;
 • Onderdelen voor het IBCLC-examen uitkiezen in overeenstemming met het Gedetailleerd overzicht van onderwerpen;
 • Bijwerken van belangrijke IBCLC-documenten voor het beroep, zoals het Praktijkkader en de Klinische competenties, en van toelatings- en hercertificeringseisen, op basis van de periodieke praktijkanalyse en inspraak;
 • Bestuderen van beroepschriften op basis van de toelatingseisen voor of de resultaten van het IBCLC-examen;
 • Bestuderen van klachten van ethische aard van het publiek of andere professionals;
 • Promoten van het IBCLC-certificaat op beroepsbijeenkomsten in de hele wereld, waarbij het meestal om ontmoetingen met de leiding van organisaties op lactatiekundig of daaraan verwante gebieden gaat;
 • Ontmoeten van andere IBCLC’s en andere belanghebbenden;
 • Doorlopend kweken van toekomstig IBLCE-leiderschap;
 • Opstellen en verspreiden van adviezen over zaken die belangrijk zijn voor de praktijk;
 • Ontwikkelen van beleid voor de organisatie om aan te sluiten bij beste praktijken en bij de normen van de externe organisatie die het IBCLC-programma accrediteert.

De aangesloten internationale non-profitorganisatie Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC) verschaft financiële bijstand aan gekwalificeerde kandidaten die zich als IBCLC willen certificeren en huidige IBCLC's die hercertificering nastreven wanneer zij hun werk richten op achtergestelde bevolkingen. De MILCC heeft de afgelopen vijf jaar meer dan $ 100.000 aan studiebeurzen verstrekt.
 
IBLCE bedankt de vele vrijwilligers voor hun deskundigheid en hun inzet voor de organisatie!