IBLCE Briefing december 2018
Rettelser til IBCLC Praksisomfang og Kliniske kompetencer 

Som et udtryk for god praksis og på baggrund af oplysninger indsamlet fra den seneste IBCLC ® praksisanalyse, har IBLCE ® opdateret Praksisomfang for certificerede hos IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) samt Kliniske kompetencer ved praksis hos IBCLC'er (International Board Certified Lactation Consultants).

 
Processen omkring opdateringen af disse vigtige dokumenter bestod af en grundig gennemgang af den seneste praksisanalyse udført af IBLCE’s certificeringskomité bestående af IBCLC’ere fra hele verden, tre bestyrelsesmedlemmer og yderligere fire medlemmer af komitéen. Desuden gennemgik man feedback fra IBCLC’ere, der blev indsamlet via kommentarer fra offentligheden på alle IBCLC’s eksamineringssprog i løbet af 2018.
 
Oplysningerne fra praksisanalysens svar samt kommentarer fra IBCLC’ere i kommentarperioden viser kun behov for beskedne ændringer i dokumenterne Praksisomfang og Kliniske kompetencer. Ændringerne i disse dokumenter afspejler aktuel praksis og omfatter følgende:
 
 • Der lægges mere vægt på de vurderinger og færdigheder, der er behov for når børns særlige behov skal imødekommes.
 • Der tilføjes en række informationer i dokumentet Praksisomfang vedrørende IBCLC’erens rolle i forhold til ammepleje og såvel moderens som barnets almene og mentale sundhed.
 • Der tilføjes en række informationer i dokumentet Kliniske kompetencer vedrørende sikker håndtering, opbevaring og brug af brystmælk, amning når moderen er adskilt fra barnet, forholdet mellem mad og amning, samt amning i det offentlige rum.
 • Sproget opdateres, så det afspejler kønsneutralitet.
 
Desuden foretages en række sproglige ændringer da IBLCE er gået over til brug af britisk engelsk. De opdaterede udgaver af dokumenterne kan ses på IBLCE’s website.
 
IBLCE vil gerne takke alle frivillige, som har været en del af denne vigtige proces, samt de over 100 IBCLC’ere, som i løbet af kommentarperioden har givet os værdifuld feedback, hvilket IBCLE har gennemgået omhyggeligt.

Udskiftning i ledelsen hos IBLCE

IBLCE er glad for at kunne præsentere to nye medlemmer i IBLCE’s bestyrelse som resultat af IBLCE’s offentlige opslag efter nye medlemmer tidligere på året. 
Mona Sakr , MBBS, MSc, IBCLC er specialist inden for mor-barn-sundhed (MCH) og koordinator hos sundhedsministeriet i Ajman i De Forenede Arabiske Emirater. Hun har læst MBBS og MSc i offentlig sundhed og MCH ved Alexandria Universitetet i Egypten. Hun har været IBCLC’er siden 2007. Siden Dr. Sakr tog sin IBCLC-eksamen, har hun været med til at etablere Ajmans første ammeklinik, som hun fortsat hjælper med at drive. Hun er gift og har tre børn.
Marin Skariah , MSN, FNP-BC, RNC-MNN, IBCLC, er fra Westchester, New York og arbejder som specialist inden for udvikling af professionel pleje (NPDS) på området for obstetrik og graviditet og fødsel på NYU Langone Health på Tisch Campus. Marin har læst BSN ved Mercer Universitetet i Atlanta, Georgia og MSN ved SUNY Downstate Medical Center i Brooklyn, New York. Marin arbejder for at gøre en forskel ved at indføre ’best practice’, idet hun er varm fortaler for forbedring af plejen i forhold til amning af børn og børnenes familier, undervisning af forældre og forskning på området.
 
Tak fordi I har været med til at byde Mona og Marin velkommen i IBLCE’s bestyrelse!
 
IBLCE kan også byde velkommen til vores nye formand og næstformand for 2018-2019.  Roberto Issler , MD, IBCLC, som er børnelæge fra Porto Alegre, Brasilien og nu formand for IBLCE’s bestyrelse efter et år som næstformand. Vores nye næstformand er Norma Escobar , IBCLC fra North Carolina, USA og aktuelt ansat på projektet the New Hanover Amts Kvinder, Spædbørn og Børn (WIC).  Micaela Notarangelo , PhD, IBCLC fra Lerici, Italien fortsætter som kasserer i vores organisation. Sidst, men ikke mindst, består vores bestyrelse af Clifton Kenon, Jr, DNP, MSN, RN, IBCLC fra Pennsylvania, USA og Christy Porucznik , PhD, MSPH fra Utah, USA, som også er offentlighedens repræsentant i IBLCE’s bestyrelse.  Esmé Hough , IBCLC fra Nordkap, Sydafrika, som har siddet seks år i bestyrelsen og sidste år som formand, vil i overensstemmelse med de opdaterede IBLCE-vedtægter agere som rådgiver uden stemmeret. 
 
IBLCE takker også afgående bestyrelsesmedlem Regina Maria Roig-Romero , MPH, MCHES, IBCLC fra Florida, USA, som også tidligere har været formand.
 
Tak til alle for det frivillige arbejde!
Den vigtige rolle som IBLCE-frivillig

IBLCE, dit certificeringsorgan, er i store træk drevet af frivillige med en aktiv repræsentation af offentlige medlemmer samt andre interessenter. I modsætning til en faglig sammenslutning, som tilbyder konferencer, foregår meget af arbejdet hos IBLCE bag kulisserne. Ikke desto mindre er det arbejde, der udføres af bestyrelsen, vores komitéer og andre frivillige yderst vigtigt for IBLCE og funktionen som ammekonsulent i det hele taget.
 
Bestyrelsen udarbejder en organisatorisk strategi og udfører et tillidshverv for organisationen. Medlemmer af IBLCE’s bestyrelse sidder typisk i 2-3 komitéer eller arbejdsgrupper ud over deres hverv som bestyrelsesmedlem. Derudover er der periodevis initiativer, som primært handler om udvikling af certificeringsprogrammer af høj kvalitet.
 
IBLCE’s frivillige kan enten løbende eller fra tid til anden, afhængig af opgaven, deltage i:
 
 • Udvikling af praksisanalyseundersøgelser til udbredelse i IBCLC-fællesskabet, som resulterer i et periodisk, evidensbaseret øjebliksbillede af praksis som IBCLC’er
 • Udarbejdelse af spørgsmål eller artikler baseret på den periodiske praksisanalyse og pålidelig litteratur til IBCLC-eksamen
 • Udvælgelse af artikler til IBCLC-eksamen i overensstemmelse med Detaljeret gennemgang af indholdet
 • Opdatering af vigtige dokumenter såsom IBCLC’s Praksisomfang og Kliniske kompetencer samt egnethedskrav og recertificeringskrav på baggrund af den periodiske praksisanalyse og offentlige kommentarer 
 • Vurdering af appeller på baggrund af IBCLC’erens egnethed eller eksamensresultat
 • Gennemgang og vurdering af etiske henvendelser fra medlemmer af offentligheden eller andre professionelle 
 • Fremme af IBCLC’ers akkreditiver i professionelle sammenhænge verden over, typisk på møder med ledelsen fra ammeorganisationer eller lignende
 • Møder med IBCLC’er og andre interessenter
 •  Kontinuerlig udvikling af mulige fremtidige ledere af IBLCE
 • Udarbejdelse og fremlæggelse af sagkyndigt skøn i sager af afgørende betydning for vores praksis
 • Udvikling af politikker for organisationen i overensstemmelse med ’best practice’ og almene standarder for tredjeparter, der akkrediterer IBCLC’s programmer.

Den affilierede, internationale, nonprofit organisation, the Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC) yder økonomisk støtte til kvalificerede kandidater, der søger IBCLC-certificering og IBCLC’er, der søger recertificering med fokus på de grupper, der arbejder med befolkningsgrupper, hvor vi er underrepræsenteret. MILCC har uddelt mere end USD100.000 i stipendier igennem de seneste fem år .
 
IBLCE vil gerne takke de mange frivillige for deres ekspertise og engagement i organisationen!