December 2018
Stypendium Emerging Leaders in Lactation (ELL): 
Zwiększenie dostępności opieki laktacyjnej w Medanie, Indonezja
Stypendium Emerging Leaders in Lactation (ELL) zostało utworzone jako nowy program stypendialny w 2017 r. w duchu wspierania różnorodności, sprawiedliwości i włączenia do wspólnoty IBCLC® kandydatów i przyszłych liderów. Kandydaci IBCLC, którzy wykazują się potencjałem przywódczym, należą do grupy historycznie niewystarczająco reprezentowanej w zawodzie i kadrze kierowniczej, jak również osoby, a w przeciwnym wypadku mogą nie być w stanie wykorzystywać swoich kwalifikacji IBCLC, więc otrzymują tę możliwość dzięki Stypendium ELL.
 
Pierwszy rocznik stypendystów ELL zdobywa kwalifikacje IBCLC - i już działają aktywnie w swoich społecznościach! Ingrid Siahaan, MD, MPH, IBCLC jest jedną z pierwszych osób w grupie stypendystów EEL, która zdobyła kwalifikacje IBCLC i pracuje w Medanie w Indonezji. Kiedy doświadczyła wyzwań związanych z karmieniem piersią swojego pierwszego dziecka, musiała udać się do innej prowincji, aby znaleźć potrzebne wsparcie. Obecnie pracuje nad tym, aby wiedza na temat karmienia piersią i opieka nad osobami karmiącymi piersią były bardziej dostępne dla osób w jej regionie. Jej historię możesz przeczytać tutaj.  
"Mieliśmy bardzo trudne doświadczenia z karmieniem piersią mojego pierworodnego dziecka, dopóki nie otrzymaliśmy pomocy od pediatry, który był również konsultantem IBCLC w innej prowincji, kiedy mój syn miał siedem miesięcy. To wtedy postanowiłam zostać konsultantką IBCLC, aby pomóc matkom i dzieciom w bezproblemowym i szczęśliwym karmieniu piersią.”

Ingrid Siahaan, MD, MPH, IBCLC
#GivingTuesday jest globalnym dniem hojności, który ma miejsce 1 grudnia 2020 roku.
 
Podczas tegorocznej edycji GivingTuesday, zjednoczmy się z rodzinami karmiącymi piersią i konsultantami IBCLC na całym świecie, aby pomóc w usunięciu barier finansowych w dostępie do kwalifikacji IBCLC poprzez przekazanie darowizny 
Wizją MILCC jest to, aby każda rodzina na całym świecie miała dostęp do odpowiedniej pod względem kulturowym opieki IBCLC.
 
Podczas GivingTuesday wesprzyj aspirujących profesjonalistów zdobywających kwalifikacje IBCLC poprzez stypendia finansowe.
Wyniki egzaminu IBCLC:
Po co czekać?
Po tak długich przygotowaniach kandydatów do egzaminu IBCLC, IBLCE® bardzo dobrze rozumie, że kandydaci pragną jak najszybciej otrzymać swoje wyniki. Jednakże potrzeba trochę czasu, aby opublikować wyniki – i to z dwóch powodów, które ostatecznie są korzystne dla IBCLC i kandydatów.
 
IBCLC udziela kwalifikacji zawodowych na całym świecie. Posiadając ponad 32,500 konsultantów IBCLC w 122 krajach, IBCLC jest bardzo dobrze znana na całym świecie i reprezentuje najwyższe standardy w opiece laktacyjnej. Ponieważ udzielamy kwalifikacji zawodowych uznawanych na całym świecie, wiele rodzin karmiących piersią poszukuje możliwości współpracy z ze specjalistami, którzy są konsultantami IBCLC. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego w ramach globalnego programu oznacza, że egzamin musi być zaliczony we wszystkich językach, w których oferowany jest egzamin. W przypadku IBCLC jest to 17 języków.
 
Po zamknięciu procedur administracyjnych na egzamin rozpoczyna się analiza porejestracyjna. Wyniki egzaminu IBCLC są analizowane punkt po punkcie. Każda kwestia niezgodna ze standardową procedurą, trafia do ekspertów merytorycznych (SMEs) w celu dalszej analizy. Ta uważna analiza wymaga czasu, ale ostatecznie ma na celu dostarczenie najbardziej uczciwych i dokładnych wyników osobom przystępującym do egzaminu IBCLC.
 
Osoby, które przystąpiły do egzaminu IBCLC we wrześniu 2020 r., otrzymają informację o tym, jak uzyskać dostęp do swoich wyników przed końcem roku kalendarzowego.

IBCLC udziela kwalifikacji zawodowych na całym świecie, co wymaga starannej analizy we wszystkich językach, w których oferowane są kwalifikacje, jak również zapewnienia przejrzystości oraz dokładności wyników.
Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące stosowania technologii w celu spełnienia wymogów z zakresu praktyki klinicznej dla ścieżek egzaminacyjnych 1, 2 i 3
przedłużone do 30 września 2021 r.
Ze względu na utrzymujące się na całym świecie skutki pandemii COVID-19, IBLCE będzie w dalszym ciągu zezwalać na wydłużenie do 30 września 2021 r. godzin praktyki klinicznej w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przy użyciu technologii.
 
Kandydaci starający się spełnić wymagania kwalifikacyjne Ścieżki 1, 2 i 3, jak również ich opiekunowie/mentorzy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak można spełnić wymagania dotyczące godzin praktyki klinicznej z wykorzystaniem technologii, przeglądając Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące stosowania technologii w celu spełnienia wymogów z zakresu praktyki klinicznej dla ścieżek egzaminacyjnych 1, 2 i 3, pierwotnie wydane w maju i kwietniu 2020 r., a następnie ponownie wydane w październiku 2020 r. 
Przypomnienie o recertyfikacji w 2021:
Poznaj nowe wymagania
Rok 2021 zbliża się wielkimi krokami – a dla wielu oznacza to, że nadszedł czas, aby skupić się na ponownej certyfikacji IBCLC.
 
Niniejszym przypominamy, że od przyszłego roku w wyniku okresowego całościowego przeglądu programu certyfikacji IBCLC wprowadzono kilka zmian do wymagań IBCLC. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian.
 
Konsultanci IBCLC podlegający recertyfikacji muszą sprostać następującym nowym wymaganiom podczas każdego pięcioletniego cyklu recertyfikacji:
 
  • 250 godzin praktyki w zakresie doradztwa laktacyjnego (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin; jako wolontariusz lub za wynagrodzeniem)
  • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne (np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) oraz neonatalna resuscytacja oddechowa (NRP)
Zmiany w strukturze kierowniczej IBLCE
IBLCE ma przyjemność ogłosić wybór trzech dynamicznych nowych liderów do Zarządu IBLCE! IBLCE serdecznie wita Jennifer Day, Bayyinah Muhammad oraz Kristi Salisbury w Zarządzie IBLCE. 
Jennifer Day, IBCLC, CLE, CLS, RLC, BD jest Międzynarodową Dyplomowaną Konsultantką Laktacyjną (International Board Certified Lactation Consultant) i doulą, założycielką i właścicielką firmy Feed the Babes, LLC, oferuje pomoc domową i kliniczną, wykwalifikowaną pomoc przy karmieniu piersią i usługi douli podczas porodu. Jennifer pełni również funkcję menedżera projektu Michigan Breastfeeding Network (MIBFN) Community Building Project Manager oraz jest jednym z członków założycieli Southeast Michigan IBCLC's of Color. 
Bayyinah Muhammad, BSN, RN, IBCLC jest praktykującą w terenie specjalistką, która pracuje jako zawodowa pielęgniarka z zakresu położnictwa (Registered Labor and Delivery Nurse) i konsultantka IBCLC. Dodatkowo posiada ponad 10-letnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia jako doula w różnych i zróżnicowanych środowiskach. Jest również członkiem stowarzyszeń takich jak American Nurses Association; the Association of Women’s Health, Obstetric, and Neonatal Nurses; oraz Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. 
Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD, pełni funkcję członka publicznego IBLCE, jest właścicielką dk Foodservice Solutions, LLC, firmy konsultingowej, która współpracuje z placówkami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia tymczasowego kierowania i doradztwa w zakresie poprawy działań. Opracowuje i prezentuje seminaria z zakresu przywództwa, które mają na celu przekształcenie dyrektorów kulinarnych w silnych przywódców. Aktywnie działa w swoich stowarzyszeniach zawodowych, aby rozwijać możliwości dla menedżerów żywienia i dietetyków. 

Prywatnie jest żoną i matką trzech pięknych córek karmionych piersią. 
Zgodnie z ostatnim Podsumowaniem IBLCE, Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, konsultantka IBCLC z Connecticut, USA objęła funkcję przewodniczącej IBLCE. Stanowisko Prezesa Elekta objęła Annabelle MacKenzie, MA, konsultantka IBCLC z Suffolk, Wielka Brytania, a bezpośrednio za nią stanowisko Doradcy Zarządu objęła Norma Escobar, RLC, konsultantka IBCLC z Karoliny Północnej, USA. Kelly Valceanu, DNP, MA, MSN, CNM, konsultantka IBCLC, została wybrana na stanowisko Skarbnika. Roberto Issler, MD, IBCLC z Porto Alegre w Brazylii i Mona Sakr, MBBS, Msc, konsultant IBCLC z Ajman w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostali wybrani na Starszych Członków Zarządu. IBLCE dziękuje każdej z tych osób za objęcie kluczowych ról przywódczych, szczególnie w tym trudnym okresie.

Na koniec, IBLCE składa największe podziękowania i żegna się z Cliftonem Kenonem, Jr., DNP, MSN, RN, IBCLC, RLC, który niedawno zakończył swoją drugą kadencję w Zarządzie IBLCE! IBLCE doceniło jego przywództwo w ciągu ostatnich sześciu lat i życzy mu wszystkiego najlepszego!
 
Więcej informacji na temat Zarządu IBLCE można znaleźć na stronie internetowej IBLCE.
Bądźmy etyczni! Prezes IBLCE przedstawia Kodeks postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC. 
Na tegorocznej konferencji niezależnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych (International Lactation Consultants Association®, ILCA®), Prezes IBLCE Norma Escobar, IBCLC, RLC wygłosiła dobrze przyjętą prezentację na temat Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC, znanego również jako KPK. Prezentacja koncentrowała się na aktualizacji procedur towarzyszących KPK i dostarczyła informacji statystycznych w odniesieniu do etyki i procesu dyscyplinarnego IBCLC.
 
Początkowo prezentacja skupiała się na różnicach pomiędzy różnymi typami organizacji. Organizacje członkowskie, takie jak ILCA, skupiają się na członkach, podczas gdy komisje certyfikacyjne, takie jak Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych lub IBLCE, skupiają się na interesie publicznym, zazwyczaj na zdrowiu i bezpieczeństwie oraz uznaniu specjalistów, którzy spełniają obiektywne standardy mające na celu promowanie zdrowia i bezpieczeństwa.
 
Zauważono również, że kluczową cechą charakterystyczną każdego zawodu jest kodeks postępowania zawodowego, ponieważ pracownicy mają obowiązki wobec swoich klientów lub pacjentów. Konsultanci IBCLC zajmują odpowiedzialne i godne zaufania stanowiska, pracują z dziećmi i rodzinami karmiącymi piersią. Procedury towarzyszące kodeksom postępowania zawodowego są „przepisami regulacyjnymi” do procesu etycznego i dyscyplinarnego i są publicznie dostępne, tak aby wszystkie zainteresowane strony wiedziały, czego mogą się spodziewać z wyprzedzeniem, a także opracowane w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. Podkreślono również fakt, że kwestie wynikające z kodeksów postępowania zawodowego potencjalnie dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa, jak również źródeł utrzymania specjalistów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby takie kwestie etyczne były rozpatrywane w sposób neutralny, ostrożny i przemyślany.
 
Prezentacja zawierała również dane historyczne dotyczące programu IBCLC, przy czym uwzględniono też fakt, że w latach 2010-2020 złożono 94 skargi etyczne. Najczęstszy rodzaj składanych skarg dotyczył korzystania z mediów społecznościowych, poufności, zakresu praktyk oraz dysproporcji pomiędzy innymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne.
 
W prezentacji podkreślono użyteczność Opinii doradczych jako narzędzia do informowania o praktyce, w tym o kwestiach etycznych.
 
Na koniec w prezentacji zwrócono uwagę na wdrożenie przez IBLCE wykorzystania systemu w zakresie portalu internetowego, aby przyspieszyć rozpatrywanie kwestii etycznych - również szczególnie krytycznych w dobie COVID-19.
Śledź IBLCE na portalach społecznościowych