December 2018
IBLCE dodatno krepi politike, povezane
s kodeksom SZO
  
Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) je prisotna skoraj povsod po svetu. Zaradi tega lahko IBLCE pomembno vpliva na to področje, skuša uveljavljati svoj vpliv ter podpira cilje Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) iz Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka (1981) in nadaljnjih resolucij generalne skupščine SZO.
 
obvestilu IBLCE februarja 2018 je komisija IBLCE sporočila, na kakšne načine skuša uveljavljati kodeks SZO in nadaljnje resolucije, ter obljubila nadaljnja obvestila, ko bodo na voljo.
 
IBLCE z veseljem sporoča, da se je organizacija od takrat v veliki meri posvetila uresničevanju ciljev kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij ter je v ta namen že sprejela številne pomembne politične odločitve. Politične spremembe bo uvajala postopoma zaradi njihovega obsega in vpliva, ki ga imajo nekatere spremembe na svetovalce IBCLC in kandidate.
 
Te odločitve z dodatnimi podrobnostmi izvedbe v nadaljevanju obsegajo:
 
 • Vključitev resolucije generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije 69.9 v politike IBLCE za vse prostovoljce IBLCE, osebje, neodvisne izvajalce in koordinatorje:
Za zmanjšanje navzkrižja interesov se morajo izogibati prejemanju kakršnih koli nadomestil, sodelovanju ali prispevkom iz naslova interesov, ki se nanašajo na hranjenje dojenčkov in malčkov, ki konkurirajo dojenju (ali povezanih fundacij/organizacij/podjetij), ali jih vsaj čim bolj omejiti, če pa se tako navzkrižje interesov pojavi, ga mora posameznik pri opravljanju storitev ali predavanju/poučevanju/pisanju/opravljanju raziskav v celoti razkriti. Kateri koli od omenjenih posameznikov, ki objavljajo, načrtujejo konferenco ali dogodek ali opravljajo raziskave, bi morali takšna razkritja zahtevati in kolege spodbujati, da tovrstna navzkrižja prekinejo.
 • Etična in disciplinska komisija IBLCE bo preverila in revidirala Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno pooblaščenih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (KPR) in vanj vključila določbe kodeksa SZO po posvetovanju s pravnimi svetovalci, in sicer bo nalogo opravila v letu 2021, spremembe pa bodo začele veljati v letu 2022.
 
 • Usposabljanje po kodeksu SZO bo obvezno za vse člane Upravnega odbora in osebje IBLCE, svetovalce IBCLC, ki se želijo recertificirati, in kandidate IBCLC, kar vključuje dodatne specifične informacije v Priročniku za kandidate in Priročniku za recertifikacijo, ki bosta na voljo v letu 2022.
 
 • IBLCE bo še naprej formalno ocenjeval notranje in zunanje dokumente ter tako vrednotil spoštovanje kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij ter vzpostavil ustrezni mehanizem, ki bo omogočal nadaljnje redno ocenjevanje skladnosti, ko bo generalna skupščina SZO sprejela nove resolucije.
 
 • IBLCE od leta 2022 ne bo več priznal nobenih kreditnih točk za izobraževanja, pridobljenih za certificiranje/recertifikacijo pri podjetjih, katerih izdelke pokriva Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka (npr. mlečna formula za dojenčke, stekleničke in cuclji), proizvajalcih prsnih črpalk, farmacevtskih podjetjih, podjetnikih, ki tržijo izdelke za dojenje in dojenčke, na primer kreme za bradavice, nosilke za dojenčke, otroške vozičke, blazine ali pručke za dojenje.
 
 • IBLCE bo preveril svoj program ponudnikov točk CERP in Politiko za zmanjševanje komercialnega vpliva na izobraževanje v povezavi s kodeksom SZO in nadaljnjimi resolucijami generalne skupščine SZO.
 
 • V primeru sodelovanja IBLCE s poklicnimi organizacijami, ki kodeksa SZO ne spoštujejo, je treba oceniti vsak primer posebej in ponuditi izobraževanje, če je le mogoče.
 
 • Vključitev kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij v vsa uvajanja za prostovoljce in osebje.
 
IBLCE z veseljem poroča o napredku pri uveljavljanju kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij, v zvezi s tem pa bo še naprej objavljal obvestila. Čeprav ima IBLCE kot mednarodni certifikacijski organ certificirance v mnogih različnih pravnih, ekonomskih in zakonodajnih okoljih in zanj zato veljajo nekatere omejitve, si IBLCE po najboljših močeh prizadeva, da spoštuje in uresničuje cilje kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij, ki so ključnega pomena za svetovno javno zdravje.
Opravljanje izpita IBCLC v letu 2020
Informacijski center o covidu-19
Informacijski center o covidu-19 predstavlja središče z najaktualnejšimi novicami v zvezi z izpitom septembra 2020. Vsak teden dodajmo nove informacije, zato ga redno spremljajte!
 
Možnosti za izpit IBCLC v letu 2020
Septembra bodo imeli kandidati na voljo več možnosti:
Pri zunanjem organizatorju izpita je možnost LRP trenutno na voljo le v angleščini. 
Za preložitev lahko zaprosite pred datumom vašega izpita ali 30 dni po obdobju za opravljanje izpita. Prošnje za povračilo lahko vložite do 31. 8. 2020.
Izbira izpitnega termina
Številni kandidati so zdaj že prejeli elektronsko sporočilo z odobritvijo izpita. IBLCE jih še vedno pošilja po e-pošti. Vsi kandidati bi morali elektronsko sporočilo prejeti v naslednjih dneh.
 
Izbira izpitnega termina bo letos morda nekoliko otežena. Zunanji organizator izpita je moral prestaviti termin približno 450.000 izpitnim kandidatom iz več različnih certifikacijskih programov, z julijem pa je bistveno zmanjšal zaostanek. Zunanji organizator izpita nam je sporočil, da so od 5. 8. 2020 na voljo mesta v večini izpitnih centrov. Certifikacijski program IBCLC velja za bistvenega, zato boste imeli dostop do vseh izpitnih centrov, ki so odprti.
 
Označite si na koledarju:
 
Obdobje za opravljanje izpita v septembru 2020 je od 8. do 25. 9. 2020.
Obvestila o certificiranju in recertifikaciji v letu 2021
Kot smo sporočili v obvestilu IBLCE junija 2019, bo s prijavami na izpit v letu 2021 za kandidate IBCLC začelo veljati več sprememb, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev za certifikat/recertifikacijo. Če se nameravate certificirati ali recertificirati naslednje leto, preverite relevantna obvestila. 
 
Za kandidate, ki bodo certifikat pridobivali prvič s prijavo na izpit z letom 2021
 • Poleg vsaj 90 ur neposredno nadzorovanih kliničnih izkušenj na področju laktacije bo potrebnih še pet (5) ur izobraževanj s poudarkom na komunikacijskih spretnostih.
Pomembno obvestilo: ves november boste lahko pridobivali ure klinične prakse na daljavo v skladu s Posodobljenimi začasnimi smernicami za uporabo tehnologije zaradi izpolnjevanja zahtev glede klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave. Pazite na obvestilo, ki ga bomo nekoliko pozneje letos objavili s pojasnili, kako lahko v prihodnje pridobivate ure klinične prakse.

Za recertifikacijo z izpitom ali točkami CERP z letom 2021
 
 • 250 ur prakse (polni ali krajši delovni čas, prostovoljnega ali plačanega) svetovanja na področju laktacije bo potrebnih v petletnem obdobju recertifikacije.
 • Za vsako petletno obdobje recertifikacije bo potrebno izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja.
 • Na voljo bosta dve novi možnosti statusa: status v pokoju (za svetovalce IBCLC, ki poklica ne bodo več opravljali) in neaktivni status (za aktivne svetovalce IBCLC, ki se ne morejo recertificirati v letu, v katerem bi morali opraviti recertifikacijo, vendar pa nameravajo znova pridobiti certifikat v roku enega leta).
Štipendija Emerging Leaders in Lactation:
svetovalcem IBCLC odpira vrata
Štipendija Emerging Leaders in Lactation (ELL) je bila leta 2017 vpeljana kot nov program štipendiranja v duhu spodbujanja raznolikosti, enakopravnosti in vključenosti v skupnosti kandidatov IBCLC in bodočih vodij. S štipendijo ELL ponujamo priložnost kandidatom IBCLC, ki izkazujejo vodstveni potencial in spadajo v skupino posameznikov, ki so bili v preteklosti nezadostno zastopani v poklicu in vodstvu ter si sicer morda ne bi mogli prizadevati za pridobitev naziva IBCLC.
 
Prvi letnik štipendistov ELL že pridobiva naziv IBCLC in že spreminja stvari na bolje v svojih skupnostih! Semaj Bruce je ena prvih udeleženk programa Emerging Leaders in Lactation, ki bo pridobila naziv IBCLC in skuša v Nevadi v ZDA uveljaviti dojenje kot standard v družinah rasnih manjšin. Njeno zgodbo lahko preberete tukaj.
 »Brez te štipendije bi bila kljuka na vratih zame nedosegljiva. Štipendija mi je dala upanje in upam, da drugi ne bodo oklevali in bodo poiskali pomoč, ko jo bodo potrebovali. Ne obupajte! Vsak dan na svet privekajo novorojenčki, ki nas potrebujejo!«
– Semaj Bruce, IBCLC
Menjave v vodstvu IBLCE
Po letošnjih posebnih volitvah, ker je prejšnja novoizvoljena predsednica izstopila iz Upravnega odbora IBLCE, je Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC prevzela vlogo novoizvoljene predsednice, mesto blagajnika pa je od Marin po volitvah prevzel Dr. Clifton Kenon Jr.
Marin prihaja iz Westchestra v New Yorku in je zaposlena kot razvojna strokovnjakinja za zdravstveno nego v porodništvu (NPDS) v Stamfordu v zvezni državi Connecticut. Kot svetovalka IBCLC dela tudi v univerzitetni bolnišnici NYU Langone Health – Brooklyn. Marin je naziv BSN pridobila na Univerzi Mercer v Atlanti, Georgiji, naziv MSN pa na kliničnem centru SUNY Downstate Medical Center v Brooklynu v New Yorku. Marin si prizadeva, da bi vpeljala najboljše prakse z ozaveščanjem, raziskovanjem in izobraževanjem staršev ter tako izboljšala kakovost oskrbe doječih družin in otrok.
Cliftonu, ki je po poklicu diplomirani zdravstvenik, gredo zasluge, da so prve bolnišnice v mreži agencije Indian Health Service postale dojenčkom prijazne bolnišnice. Poleg tega je zasnoval prvi nacionalni program specializacije za usposabljanje medicinskih sester in zdravstvenikov za delo v okoljih z omejenimi viri na podeželju ter napisal nacionalne smernice za zaščito dojenja agencije Indian Health Service. Trenutno je kot višji referent za raznolikost in vključenost zaposlen pri Agenciji ZDA za mednarodni razvoj (USAID), kjer se še naprej ukvarja z dojenjem, preživetjem mater in otrok ter reproduktivnim zdravjem. Ko ne dela za USAID, se ukvarja s svetovanjem na področju laktacije in tako pomaga družinam, da pri dojenju dosegajo svoje cilje.
 
Marin in Cliftonu se zahvaljujemo, da sta v tem prelomnem obdobju prevzela pomembna prostovoljna vodstvena položaja, in za njuno predanost komisiji IBLCE! IBLCE želi vse najboljše tudi nekdanjima članicama Upravnega odbora, Dr. Shakiri Henderson in Dr. Cecilii Tomori, ki jima želi vso srečo na njuni poklicni poti! 
Želite vzpostaviti stik s svetovalci IBCLC?
Pišite nam glede priložnosti za oglaševanje
IBLCE ima več kot 32.500 svetovalcev IBCLC v 122 državah in s tem najdaljši svetovni seznam na področju laktacije! IBLCE zdaj sprejema izbrane oglase, če pripravljate konferenco ali imate priložnost, relevantno za svetovalce IBCLC, in ju želite promovirati. Obrnite se na vodjo blagovne znamke in komuniciranje IBLCE, če potrebujete več informacij o možnostih e-poštnih seznamov (po regijah/državah), številu svetovalcev IBCLC na seznamih in cenah. Upoštevajte, da IBLCE podatkov svetovalcev IBCLC ne bo delil s tretjimi osebami. IBLCE bo objavil informacije, ki bi utegnile zanimati svetovalce IBCLC.
 
Vsi potencialni oglaševalci morajo izkazati skladnost s kodeksom Svetovne zdravstvene organizacije in nadaljnjimi resolucijami skupščine sveta SZO, oglasi pa morajo biti skladni s poslanstvom in vrednotami IBLCE.
 
Svetovalci IBCLC se lahko odjavijo. Nekatere regije, v katerih se morajo prejemniki prijaviti, morda še niso na voljo za oglaševanje.
Ste delodajalec, ki želi zaposliti svetovalca IBCLC? 
IBLCE ima več kot 32.500 svetovalcev IBCLC v 122 državah in s tem najširši poklicni domet na področju laktacije. Če želite kot delodajalec v svojo ekipo vključiti svetovalca IBCLC, je za iskanje poklicnih svetovalcev IBCLC pravi naslov Center poklicnih priložnosti IBLCE. Za določen čas bodo prosta delovna mesta v Centru poklicnih priložnosti IBLCE prvih 30 dni BREZPLAČNI. Za več informacij preverite Center poklicnih priložnosti in izpolnite obrazec za interesente, če želite promovirati prosto delovno mesto.
 
Pomembno obvestilo: objave so trenutno omejene na delovna mesta, za katera je zahtevan certifikat IBCLC, ali pa se od kandidatov pričakuje, da bodo pridobili naziv IBCLC kot pogoj za zaposlitev, in so hkrati delovna mesta za neposredno oskrbo.
To obvestilo se prevaja in ga bomo v bližnji prihodnosti objavili v vseh jezikih, v katerih poteka izpit.
Sledite IBLCE na družbenih omrežjih