December 2018
Efteruddannelse - Egenevaluering:
Fremme af IBCLC’ers viden og faglige udvikling
Som tidligere annonceret er det for de IBCLC’ere, der står til recertificering fra og med 2022, ikke længere et krav at skulle recertificeres via eksamen hvert 10. år! Der findes nu to recertificeringsmuligheder for hver femårs recertificeringsperiode:
 
  1. Recertificering via eksamen ELLER
  2. Recertificering med CERP-point via Efteruddannelse - Egenevaluering
 
Egenevalueringen er udformet således, at den giver indsigt og mulighed for at identificere kompetencer og områder, som det på baggrund af dokumentet IBCLC Detaljeret gennemgang af indholdet vil være hensigtsmæssigt at rette sin efteruddannelse mod. Med egenevalueringen skabes mulighed for, at efteruddannelse og faglig udvikling kan bestå af flere komponenter, hvilket giver IBCLC’eren mulighed for en faglig udvikling med en solid kerneviden kombineret med muligheden for at vælge efteruddannelse i forhold til karrierevalg, praksisforhold og interesseområder.
 
Egenevalueringen er en gratis 120-minutters computerbaseret evaluering, som består af ca. 70 multiple choice-spørgsmål. På baggrund af besvarelsen genereres en Individuel udviklingsplan.
 
2022 markerer starten for overgangsperioden til denne nye mulighed. For IBCLC’ere, der står til recertificering i 2022, gælder det, at kun 7 CERP-point (10 %) ud af det samlede antal krævede CERP-point på 75 hentes fra resultatet af deres Individuelle udviklingsplan. IBCLC'ere, som står til recertificering i 2022, har fået adgang til egenevalueringen.
 
Antallet af CERP-point, som skal baseres på egenevalueringen, øges til 20 CERP-point (30 %) i 2023 og 34 CERP-point (50 %) i 2024 og fremefter. Yderligere oplysninger om adgang til egenevalueringen for de IBCLC’ere, der står til recertificering i 2023 og derefter, vil snart blive gjort tilgængelig.
Der er nu åbent for ansøgning til IBCLC-eksamen
i marts/april 2022!
Kender du én, der gerne vil være professionel ammekonsulent og IBCLC’er? Fra nu og frem til 7. december 2021 er der åbent for ansøgninger til den IBCLC-eksamen, som finder sted i marts/april 2022.
Ansøgningsfrist: 7. december 2021
Eksamensperiode: 23. marts - 1. april 2022

(Hvis du allerede har en konto, bedes du undlade at oprette en ny) Start med at nulstille dit password og kontakt derefter din lokale afdeling, hvis du har brug for hjælp).
Bemærk venligst, at eksamenen i marts/april 2022 kun tilbydes på engelsk.

Ansøgningsperioden til IBCLC-eksamen i september 2022, som tilbydes på alle IBLCE-sprog, åbner i april.
Kunne du godt tænke dig at bevare kontakten       
til IBCLC-fællesskabet,
selvom du ikke længere praktiserer?
Du kan nu opnå status som afgået IBCLC’er
Fra 2021 kan vi nu tilbyde muligheden for status som afgået IBCLC’er. Denne status er en anerkendelse af tidligere tro tjeneste som IBCLC’er i arbejdet med ammende familier. Det giver også afgåede IBCLC'ere en mulighed for at holde kontakten til fællesskabet.
 
Tidligere IBCLC’ere, hvis certificering allerede er udløbet, har mulighed for at ansøge om denne nye status. Hvis din certificering er udløbet mellem 2010 og 2020, har du nu undtagelsesvis og i en begrænset periode mulighed for at søge om denne status.
 
Hvis man stadig har sin certificering, skal ansøgning om status som afgået IBCLC’er udfyldes i det år, hvor certificeringen udløber.
 
Der er åbent for ansøgning frem til 30. september 2022.
IBLCE og IBCLC: Opdatering om WHO-kodekset og akkreditering som IBCLC’er
Som beskrevet i IBLCE’s nyhedsbreve i juli 2021 og august 2020 arbejder IBLCE fortsat med at opdatere sine retningslinjer og procedurer med henblik på en styrket understøttelse af målsætningerne i WHO’s internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger og efterfølgende resolutioner fra Verdenssundhedsforsamlingen WHA samtidig med, at vi ønsker altid at overholde gældende certificeringspraksis.

I lyset af den uventede COVID-19 pandemi har IBLCE, ligesom mange andre organisationer, måttet ændre sig for at tilpasse sine kerneområder til de meget anderledes omstændigheder og hele tiden sørge for at holde alle interessenter informeret, som f.eks. via midlertidig vejledning i brug af teknologi, således at alle kan leve op til kravene om kliniske timer.

Efter en tilbundsgående analyse fastholder IBLCE sit store fokus på disse vigtige initiativer og implementeringen heraf, idet det er af afgørende betydning set i lyset af de kompleksiteter, et globalt certificeringssystem kan indeholde.
 
Til dato har IBLCE implementeret følgende i ”køreplanen”:
 
  • IBLCE’s bestyrelse og medarbejdere har gennemgået uddannelse i WHO’s kodeks og efterfølgende resolutioner. Denne uddannelse er nu en del af ansættelsesproceduren for nye bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.
  • Med virkning fra 1. januar 2022 accepterer IBLCE ikke længere uddannelsespoint til certificering eller recertificering fra firmaer, hvis produkter falder uden for rammerne af det internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger (modermælkserstatning, flasker og sutter).
  • IBLCE vil som en del af 2022 CERP-udbyderprogrammet kræve, at organisationer, som tilbyder optjening af CERP-point, skal bekræfte deres støtte til WHO’s Internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger samt efterfølgende resolutioner. Vi vil så hurtigt som muligt udsende yderligere oplysninger herom til alle, som tilbyder optjening af CERP-point.
  • IBLCE opfordrer både udbydere og studerende til at overveje deres engagement hos organisationer og lignende, som ikke lever op til deres forpligtelser i forhold til WHO’s kodeks (f.eks. producenter, distributører og forhandlere af modermælkserstatning, flasker og sutter). For at hjælpe IBCLC'ere med at fastslå, hvorvidt en udbyder lever op til WHO’s kodeks, har IBLCE tilføjet en række ofte stillede spørgsmål til dokumenterne Certificering Ofte stillede spørgsmål og Recertificering Ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside.
  • Som nævnt ovenfor indfører IBLCE i oktober 2021 en status som afgået for aktive IBCLC’ere, som har til hensigt at gå på pension og ikke længere praktisere som IBCLC’er.
 
IBLCE arbejder videre med følgende vigtige initiativer, dog med reviderede tidsfrister:
 
  • I løbet af 2022 deltager IBLCE i en omfattende og flerfaset gennemgang og forbedring af CERP-udbyderprogrammet. IBLCE anerkender den kompleksitet, der er forbundet med global uddannelse inden for ammerådgivning og lægger stor vægt på at udvikle en vejledning til IBCLC'ere og CERP-udbydere om konditionsmæssig uddannelse, som opfylder IBCLC'ernes alsidige behov.
  • De tidligere annoncerede uddannelseskrav vedrørende WHO’s kodeks for førstegangskandidater til IBCLC-eksamen og IBCLC’ere, der skal recertificeres, træder først i kraft på et senere tidspunkt, som oplyses i 2023.
  • IBLCE’s etiske disciplinærudvalg vil i 2022 gennemgå og revidere Kodeks for professionel adfærd for IBCLC’ere og i samråd med en juridisk rådgiver indarbejde bestemmelserne fra WHO’s kodeks. Det nye kodeks vil have virkning fra et senere tidspunkt, som oplyses i 2023.
 
Som annonceret i april 2021 har IBLCE udsat ikrafttrædelsesdatoen for status som inaktiv, som skal erstatte status som udløbet, til 2022. Der vil blive udsendt yderligere oplysninger herom.
 
IBLCE glæder sig til at samarbejde med alle interessenter om disse vigtige forbedringer.
Ændringer i IBLCE's ledelse
IBLCE kan med glæde præsentere to nye dynamiske medlemmer i IBLCE's bestyrelse. IBLCE byder Brooke Gilliam og Emily Walden velkommen i bestyrelsen.IBLCE kan med glæde præsentere to nye dynamiske medlemmer i IBLCE's bestyrelse. IBLCE byder Brooke Gilliam og Emily Walden velkommen i bestyrelsen.
Brooke Gilliam, BSN, RN, IBCLC
Brooke Gilliam stammer fra Greensboro, North Carolina, hvor hun arbejder lokalt som ammekonsulent på Moses Cone Hospital og tager på hjemmebesøg for en lokal, privat jordemoderklinik. Hun ejer og driver virksomheden Mother's Finest Birth & Lactation og har mere end 10 års erfaring med mødresundhed. Brooke har sin BSN-grad fra North Carolina Central University, ammeuddannelsen er taget via Mary Rose Tully Trining Initiative-programmet på University of North Carolina i Chapel Hill, og desuden har hun en MSN-kandidat fra Western Governors University. Brooke brænder for uddannelse af og støtte til familier ved hjælp af en ammemodel, som passer til den enkeltes livsstil. Hendes forskningsinteresser er centreret omkring initiativer, der kan forbedre igangsættelsen og varigheden af amning blandt afroamerikanske kvinder. Hun tror også på, at en mangfoldiggørelse af ammeområdet i form af kompetente og fagligt professionelle ammekonsulenter kan have en positiv indflydelse på, hvor mange der vælger at amme samtidig med, at man opnår en lavere grad af spædbarnsdødelighed og mindske de uligheder, man ser på børnesundheden blandt farvede befolkningsgrupper. 
Emily B. Walden MSN/Ed., CNM, C-EFM, IBCLC
Emily Walden har arbejdet med kvinder og nyfødte i mere end 10 år, først som sygeplejerske, dernæst som uddannelsessygeplejerske og nu som sygeplejerske/jordemoder (CNM) i Wisconsin, USA. Der opstod hurtigt et ønske om at kunne kalde sig IBCLC’er, idet hun havde en drøm om at åbne en ammeklinik for alle med behov for støtte. Akkrediteringen som IBCLC’er modtog hun i 2018. Emily har taget en Master of Science inden for sygepleje og sygeplejeuddannelse på University of Toledo. Desuden har hun en Post Master’s inden for sygepleje/fødselshjælp. I løbet af karrieren har ammepleje og naturlig amning altid været en del af det sundhedsarbejde, hun har beskæftiget sig med. 
IBLCE kan nu også præsentere sit nye hold af frivillige bestyrelsesmedlemmer! I overensstemmelse med IBLCE’s vedtægter er Annabelle Mackenzie, MA, IBCLC i Suffolk, UK, nu overgået fra rollen som næstformand til formand. Den nye næstformand er Mona Sakr, MBBS, MSc, IBCLC oprindeligt fra Egypten og nu hjemhørende i Ajman i De Forenede Arabiske Emirater og North Carolina, USA. Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC fra Connecticut, USA sidder nu på posten som afgående formand efter et succesrigt og udfordrende år som formand under den globale pandemi. Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD fra Minnesota, USA, er valgt til posten som kasserer og Agnes Wangui Kamau, BA fra Nairobi, Kenya, er valgt som medlem af bestyrelsen. IBLCE vil gerne rette en tak til alle for at påtage sig disse vigtige ledelsesfunktioner.
Sidst men ikke mindst vil IBLCE gerne rette en stor tak til Norma Escobar, IBCLC, RLC, Kelly Valceanu, DNP, MA, MSN, CNM, IBCLC og Roberto Issler, MD, IBCLC, som for nylig er trådt ud af IBLCE's bestyrelse. IBLCE har sat stor pris på deres arbejde og ønsker alle det bedste fremover!
 
Læs mere om IBLCE’s bestyrelse på IBLCE’s hjemmeside.
Præsentation af IBLCE’s
nye koordinator for Mellem- og Centralamerika
IBLCE kan med glæde byde velkommen til den nyeste IBLCE-koordinator i vores globale netværk; Dr. Ilinichna Lizeth Alzamora Madrid. Dr. Alzamora er koordinator for Mellem- og Centralamerika. 
Dr. Ilinichna Alzamoras familie i Panama har inspireret hende til at hellige sit liv til at tage sig af børn. Familiens værdier har inspireret hende til at blive børnelæge og spædbørnsspecialist. I løbet af karrieren er hun selv blevet mor til en lille pige. Ligesom mange andre mødre i hendes land modtog hun kun ganske lidt hjælp til amningen.
 
Disse udfordringer tilskyndede hende til, som mor og læge, at forsøge at finde hjælp til andre ammende mødre, børn og deres familier. I 2015 grundlagde hun ”Mom and Dad's School”, den første skole i Panama for forældre, som ønskede at forberede sig på amning. I 2017 blev hun en af de få første certificerede IBCLC’ere i Panama, og hun fortsætter nu sit arbejde med at hjælpe familier i Panama.
 
IBCLC’ere og eksamenskandidater i Mellem- og Centralamerika kan kontakte Dr. Alzamora vedrørende IBCLC-certificeringen på e-mailadressen centralamerica@iblce.org.
 
Hvis du har spørgsmål om, hvordan man bliver IBCLC’er eller bliver recertificeret, kan du finde en lokal koordinator her.
IBLCE samarbejder fortsat med
det globale ammefællesskab
IBLCE deltager fortsat aktivt i det globale ammefællesskab (The Global Breastfeeding Collective), som er en højtprofileret og indflydelsesrig sammenslutning under ledelse af WHO og UNICEF. Ammefællesskabet fortsætter det vigtige arbejde med at opskalere ammeordninger og retningslinjer med et fælles mål om at øge ammeindsatsen over hele verden.
 
Det globale ammefællesskab spiller flere vigtige roller, herunder som fortaler for investering i ammeprojekter og ved at tilskynde den almindelige befolkning til at bakke op om amning både i familierne men også i landene generelt.
 
Find nye værktøjer i samlingen af støttemateriale, Collective Breastfeeding Advocacy Toolkit, herunder den nylig offentliggjorte resultattavle, 2021 Global Breastfeeding Scorecard.
IBCLC’er optaget som æresmedlem hos American Academy of Nursing
American Academy of Nursing har for nylig optaget tidligere IBLCE-kasserer og -bestyrelsesmedlem Clifton J. Kenon, Jr., DNP, MSN, RN, IBCLC, FAAN som æresmedlem hos American Academy of Nursing. Æresmedlemmerne, som kommer fra 38 forskellige lande verden over, er ledende inden for forskning, ledelse og uddannelse og inkluderer universitetsrektorer, rektorer og dekaner, folkevalgte, ledende hospitalspersonale, organisationsledere, foreningsledere, forskere og iværksættere.
 
Æresmedlemmerne spiller en afgørende rolle i forbedring af sundhed og sundhedspleje, reducering af uligheder i sundhedssektoren og styrkelse af sundhedspleje og sundhedsvæsenet nationalt såvel som internationalt.
 
IBCLC’ere Kimarie Bugg, DNP, RN, MPH, IBCLC, FAAN, Ifeyinwa Asiodu, PhD, RN, IBCLC, FAAN, og Natalia Villegas Rodriguez, PhD, MSN, RN, IBCLC, FAAN er også udnævnt som æresmedlemmer.
 
Tillykke til ovennævnte IBCLC’ere og alle nye æresmedlemmer i American Academy of Nursing med denne særlige ære.
Follow IBLCE on Social Media