December 2018
IBLCE træder ind i globalt ammefællesskab og forstærker forpligtelsen til WHO-kodeksen
Som vi har fortalt om i tidligere udgaver af IBLCE-briefingen (August 2020 og Februar 2018), forstærker International Board of Lactation Consultant Examiners® fortsat sin forpligtelse til den international kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger (WHO-kodeksen) og efterfølgende resolutioner.
 
For nyligt valgte IBLCE at tage sin forpligtelse til WHO-kodeksen endnu længere ved at blive medlem af det indflydelsesrige globale ammefællesskab, Global Breastfeeding Collective. Fællesskabets mission er:
“At sætte sving i den politiske, økonomiske og sociale støtte til optrapning af ammeprogrammer og tilskynde vedtagelsen af retlige støtteinstrumenter og politikker på globalt, regionalt og nationalt plan inden for rammerne af en bredere udviklingsdagsorden, humanitær dagsorden og menneskerettighedsdagsorden, således at der gøres hurtigere fremskridt hen imod, at WHA's globale målsætning, som opfordrer til at omfanget af amning alene øges med mindst 50 procent i 2025, opfyldes eller overstiges”.
Det er IBLCE en glæde at blive medlem af denne holdningsstærke og indflydelsesrige gruppe under ledelse af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og UNICEF, og som inkluderer Red Barnet og Verdensbanken og andre organisationer. 
 
Blandt mange andre aktiviteter fører fællesskabet en global resultattavle, Global Breastfeeding Scorecard, som følger syv politiske tiltag og ammepraksisser på både national og globalt plan.
 
IBLCE ser frem til at dele opdateringer om arbejdet med det globale ammefællesskab i fremtidige udgaver af IBLCE-briefing og på IBLCE's hjemmeside.
 
Hvis du vil have yderligere information om IBLCE's fremskridt med sit eget arbejde til støtte for WHO-kodeksen, skal du læse den efterfølgende artikel!
CERP-point (Continuing Education Recognition Points)
Opdatering om udbydere af uddannelsesprogrammer
IBLCE har fortsat betydeligt fokus på måder, hvorpå målsætninger i WHO-kodeksen og efterfølgende resolutioner kan fremmes på. Som det blev offentliggjort i IBLCE-briefingen i August 2020  og efterfølgende ajourført i udgivelsen af den vejledende udtalelse om uddannelse samt IBCLC-egnethed og recertificering den 11. februar 2021, er IBLCE i færd med at opdatere sine egnetheds- og recertificeringskrav med henblik på at styrke IBLCE’s forpligtelse til WHO-kodeksen. Fra 2022 og fremadrettet vil IBLCE ikke acceptere nogen former uddannelsesmerit til certificering eller-recertificering fra virksomheder, hvis produkter henhører under den internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger (f.eks. modermælkserstatninger, flasker og sutter). 
 
Som det også blev nævnt i briefingen, er IBLCE i færd med at gennemgå sin liste over udbydere af uddannelsesprogrammer til recertificering ved CERP-point (Continuing Education Recognition Points) ud fra de nye krav og vil give yderligere information og vejledning i de kommende måneder om indvirkningen på listen.
 
Som en del af omstillingen af listen over CERPs-udbydere over de næste måneder, gældende for alle kort- eller langsigtede CERP-udbydere, der er aktive pr. 1 januar 2022, vil IBLCE bede hver enkelt CERP-udbyder om at bekræfte sin opbakning til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger og Verdenssundhedsforsamlingens (WHA) efterfølgende resolutioner. Der vil komme yderligere oplysninger i løbet af de kommende måneder vedrørende denne omstilling.
 
Samtidigt har IBLCE tilføjet adskillige ofte stillede spørgsmål til vores hjemmeside for at hjælpe kandidater med at overholde dette krav, inklusive:
De findes på alle IBLCE-sprog og du kan finde dem i dokumentet med ofte stillede spørgsmål på vores danske side.
Sundhed & sikkerhed under COVID-19
IBLCE værdsætter, at IBCLC'ere spiller en afgørende rolle til fremme af global sundhed, især i disse stadigt udfordrende tider. Selv om pandemien er stilnet af nogle steder, er COVID-19 fortsat et problem rundt omkring i verden, og situationen er fortsat omskiftelig. IBLCE anbefaler, at IBCLC'ere løbende følger lokale retningslinjer og sundhedsmyndigheder for forholdsregler vedrørende COVID-19.
Der åbnes op for ansøgninger om afgået-status for IBCLC'ere i september
Kunne du godt tænke dig at holde forbindelsen til IBCLC-fællesskabet, efter du er gået på pension? Statussen som afgået IBCLC’er er en ny status, som fra og med 2021 giver afgåede IBCLC’ere mulighed for at bevare forbindelsen til IBLCE og nyde anerkendelsen for deres mangeårige virke som IBCLC'er. Der vil blive åbnet op for ansøgninger om den nye status i september 2021.
 
Tidligere IBCLC’ere, hvis certificering er udløbet, have en mulighed for at ansøge om denne nye status. Statussen vil være en mulighed for dem, hvis certificering er udløbet mellem 2010 og 2020 og som havde et godt omdømme. 
 
Læs mere her, og hvis det har interesse, kan du holde udkig efter ansøgningen i september.
Til kandidater til IBCLC-eksamenen i september 2021:
Gå ikke glip af disse ressourcer på IBLCE's hjemmeside!
IBLCE har en række ressourcer på hjemmesiden, som hjælper dig med at få overblik over dine muligheder til IBCLC-eksamenen i dette fortsat meget omskiftelige miljø. Ressourcerne er lavet til at hjælpe dig med at træffe det valg, der er det bedste for dig ud fra dine individuelle omstændigheder.
 
Hvis du har planer om at opnå certificering i 2021, eller hvis du står til at skulle recertificere ved eksamen i 2021, bedes du nøje gennemgå disse ressourcer.
Hvorfor er intellektuel ejendomsret så vigtig for IBCLC'ere?
Intellektuel ejendomsret defineres typisk som en idé, produkt eller proces afledt af intellektet.
 
Hvorfor er det vigtigt? Der er en række årsager til at intellektuel ejendomsret er vigtig, men helt grundlæggende er intellektuel ejendomsret vigtig, fordi den har en betydning, der er fastsat af og knyttet til dens skaber.
 
Som du ved, er IBLCE indehaver af intellektuel ejendom, herunder særlig vores varemærker og IBCLC-eksamenen. Et varemærke er et ord, sætning, design eller en kombination af sådanne elementer, som identificerer varer eller tjenesteydelser, karakteriserer dem i forhold til tredjeparters varer eller tjenesteydelser, og angiver kilden til de pågældende varer eller tjenesteydelser.
 
Betegnelserne International Board Certified Lactation Consultant og IBCLC er begge varemærker ejet af IBLCE. Disse termer er betegnelser for udmærkelse inden for ammepleje, knyttet til IBLCE og som fastsat af IBLCE i forhold til IBCLC-programmets omfattende egnethedskrav, den faglige certificeringseksamen, strenge recertificeringskrav og overholdelse af en kodeks for professionel adfærd. IBLCE definerer nøje, hvordan disse termer må bruges for at beskytte både forbrugerne, som forbinder termerne med højtkvalificeret ammepleje, og de ammeplejespecialiserede fagfolk, som lever op til objektive og strenge krav til opnåelse af akkrediteringen. IBLCE foretager en økonomisk investering for at beskytte sin juridiske ret til termerne og gør det for at beskytte termernes integritet og værdien af deres betydning.
 
Den passende brug af termerne er underlagt IBLCE's politik for brug af varemærker og kodeks for professionel adfærd for IBCLC'er.
 
Som svar på henvendelser, har vi nedenfor angivet nogle eksempler på passende og upassende brug af varemærkerne.
Eksempel 1:
Navn, IBCLC
Dette er korrekt brug af termen for en person, som er IBCLC'er med godt omdømme.
Eksempel 2:
The Stanford Lactation Practice, IBCLC
[fiktivt navn]
Dette er forkert brug af termen. IBCLC-betegnelsen bruges kun for enkeltpersoner.
Eksempel 3:
www.breastsreusibclc.com
[fiktivt navn]
Dette er forkert brug af termen af flere grunde. Først og fremmest bruges den ikke af en enkeltperson, og derudover er det ikke passende at bruge termen som domænenavn, idet “Breasts Are Us” ikke er indehaveren af termen IBCLC.
Eksempel 4:
En gruppe på et socialt medie bruger navnet “Fremtidige IBCLC'ere i _____ by”
Dette er forkert brug af termen. IBLCE's varemærkepolitik angiver, at kun enkeltpersoner, som lever op til IBLCE's egnethedskrav, har bestået IBCLC-eksamenen og vedligeholdt IBCLC-certificeringen må bruge varemærkerne.
Eksempel 5:
En nuværende IBCLC'er bruger logoet sammen med sit navn på et visitkort.
Dette er korrekt brug i henhold til IBCLC's politik for brug af varemærker
Eksempel 6:
En nuværende IBCLC'er bruger følgende sammen med sit navn på et visitkort.
Dette er forkert brug af IBLCE-logoet, eftersom det er IBLCE's virksomhedslogo og ikke må bruges af tredjeparter uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra IBLCE.
IBLCE har angivet disse nye eksempler på sin hjemmeside om brugen af IBLCE-varemærker og sørger for jævnlige opdateringer.  
Vil du i kontakt med IBCLC'ere?
Kontakt os for markedsføringsmuligheder
Med over 33.400 IBCLC'ere i 125 lande har IBLCE den største globale repræsentation inden for amning! Hvis du afholder en konference, der kunne være relevant for IBCLC'ere og som du ønsker at markedsføre, accepterer IBLCE nu udvalgte markedsføringsforslag. Kontakt IBLCE's brand- & kommunikationsansvarlige for at høre mere om valgmulighederne for e-mailmarkedsføringslister (opdelt efter region/land). Bemærk, at IBLCE ikke deler IBCLC'eres oplysninger med tredjeparter. IBLCE videreformidler blot information af mulig interesse for IBCLC'ere.
 
Alle potentielle annoncører skal dokumentere overholdelse af WHO-kodeksen og efterfølgende WHA-resolutioner.
 
IBCLC'ere kan framelde sig modtagelse af denne form for meddelelser fra tredjepart fra IBLCE. I nogle geografiske områder, hvor der er krav om, at modtagere aktivt skal tilmelde sig reklamer, er det muligvis ikke muligt at udsende markedsføringsbreve.
Følg IBLCE på sociale medier