IBLCE opretter nyt globalt, humanitært stipendium

Som det er alle bekendt, lever vi i udfordrende tider med humanitære kriser, som konstant opstår rundt om i verden af forskellige årsager såsom klimaændringer, geopolitik og naturkatastrofer. Alle disse, ofte pludselige, kriser gør det vanskeligt at opnå en faglig kvalifikation. Det er især uheldigt, når en IBCLC-aspirant har opfyldt alle forudsætninger, og det eneste, der mangler, er at deltage i og bestå den faglige eksamen, men uforudsete omstændigheder med store økonomiske konsekvenser betyder, at en ammekonsulent ikke er i stand til at gøre det.


Som reaktion på, at disse stadig mere almindelige kriser forhindrer ammekonsulenter i at gennemføre det sidste afgørende skridt hen imod kvalifikationen, har International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) oprettet IBLCE Global Humanitarian Scholarship, et globalt humanitært stipendium. Hvert år vil IBLCE finansiere flere globale humanitære stipendier, der skal forvaltes via organisationen Monetary Investment in Lactation Consultant Certification® (MILCC®).


MILCC er globalt førende med hensyn til stipendier til International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®), idet kvalifikationen er anerkendt på verdensplan som den gyldne standard inden for professionel amnings- og ammepleje. Siden grundlæggelsen i 1987 har MILCC tildelt 725 stipendier til værdige kandidater i 60 lande!


MILCC vil forvalte dette nye stipendium, der er oprettet af IBLCE, og stipendiet vil øge den finansiering, som er tilgængelig gennem MILCC, herunder til de personer og områder, der har størst behov. Dette nye stipendium supplerer flere eksisterende MILCC-stipendieprogrammer, herunder:


  • MILCC General Scholarship ­– Generelt stipendium, der tildeles hvert år til dem, der søger IBCLC-certificering eller -recertificering og har økonomisk behov, og hvor de væsentligste kriterier for udvælgelse og prioritering af kandidater er, at disse betjener en befolkning, der mangler adgang til de specialiserede tjenester, en IBCLC'er yder.

 

  • The JoAnne W. Scott Scholarship – Stipendium, der tildeles hvert år til indledende kandidat(er) eller recertificerende IBCLC'er(e), som har baggrund i fagfælle-støttegrupper.

 

  • Emerging Leader Scholarship – Stipendium for ledere in spe, oprettet af IBLCE til fremme af mangfoldighed, lighed og inklusion blandt IBCLC-kandidater og fremtidige ledere. Tilgængelig med jævne mellemrum for IBCLC-aspiranter, der udviser lederskabspotentiale, tilhører en gruppe, som historisk er underrepræsenteret i professionen, og dens ledelse, og som måske ellers ikke er i stand til at gå efter IBCLC.

 

  • Dr. Clifton J. Kenon, Jr. Health Equity Scholarship – Stipendium, der tildeles hvert år med det formål at reducere sundhedsforskelle gennem certificering af fagfolk, der yder amnings- og ammepleje hovedsageligt til den afroamerikanske befolkningsgruppe, idet der sker prioritering af dem, der søger at opnå indledende IBCLC-certificering.

 

Alene de seneste fem år har MILCC tildelt 397 stipendier på i alt over 140.000 USD. IBLCE's mål med dette nyoprettede stipendium er at hjælpe dem over hele kloden, der arbejder på at indfri deres faglige kvalifikationsmål, trods uventede og vanskelige omstændigheder, og at hjælpe de familier, der har akut behov for professionel amnings- og ammepleje i udfordrende miljøer. Se flere informationer på www.milcc.org.

Opdateret midlertidig vejledning om brug af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis på pathway 1, 2 og 3 forlænget til og med 30. september 2023

På grund af COVID-19-pandemiens fortsatte indvirkning verden over vil IBLCE fortsat tillade, at kvalificering til certificering via kliniske praksistimer kan opnås ved brug af teknologi til og med 30. september 2023.Indledende kandidater via pathway 1, 2 og 3 samt deres vejledere/mentorer kan læse mere om, hvordan de kan overholde kravene vedrørende timer i klinisk praksis ved brug af teknologi, i Opdateret midlertidig vejledning om brug af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis på pathway 1, 2 og 3, juni 2022, der oprindelig blev udsendt i maj og april 2020 og udsendt igen i oktober 2020 og august 2021.

Læs mere her

IBCLC og Magnet-anerkendelse: Gør karrierer og institutioner inden for barnepleje ekstra værdifulde

Kvaliteten af ​​de tjenester, der tilbydes af fagfolk, hospitaler, lokale klinikker og andre institutioner, er yderst vigtig for at beskytte offentligheden og er af stor interesse for andre enheder, som f.eks. regeringer, ikke-statslige organisationer (NGO'er) og andre professionelle organisationer. Stort set ligesom en udpeget BFHI-institution giver dig og offentligheden tillid til den pleje, den yder til ammende familier, er tredjepartsgodkendelse, der ofte omtales som akkreditering, et symbol på stringens og kvalitet. Familier, der modtager pleje, og de fagfolk, der betjener dem på hospitaler eller andre institutioner, som er akkrediteret af organisationer som f.eks. Baby-Friendly, kan være forvisset om, at institutionen og den pleje, den tilbyder, følger strenge standarder og bedste praksis.


På samme måde ønsker både offentligheden og dem, der søger at opnå eller har kvalifikationer, at være sikre på, at disse kvalifikationer er af høj kvalitet, så der kan ydes kvalificeret pleje. Til det formål har IBCLC-programmet længe været akkrediteret af National Commission for Certifying Agencies (NCCA), den akkrediterende afdeling af Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.). Programmet er faktisk et af de første, der har opnået og løbende opretholdt denne værdifulde, prestigefyldte og uafhængige akkreditering, som det har haft i 35 år, siden 1987. NCCA's Standards for the Accreditation of Certification Programs, standarder for akkreditering af certificeringsprogrammer, er bredt anerkendt som benchmark for kvalitet og ekspertise inden for certificeringsprogrammer, især sundhedscertificeringer, og med denne akkreditering har kandidater, certificerede, arbejdsgivere og offentligheden som helhed en tredjepartsgodkendelse af, at IBCLC-programmet har overholdt de strenge standarder, der er fastsat af den kvalificerende branche. Akkreditering afspejler værdien af ​​kvalifikationen og at de, der er IBCLC-certificerede, er dygtige, kyndige og kvalificerede fagfolk.


En anden fordel ved at opnå NCCA-akkreditering er opnåelse af godkendelse til at være Magnet-anerkendt certificering fra American Nurses Credentialing Center (ANCC)® Magnet Recognition Program®. Magnet-programmet tilbyder akkreditering til sundhedsorganisationer, der overholder de højeste ekspertstandarder inden for sygepleje. Når en sundhedsorganisation opnår Magnet-status, viser den offentligheden, at organisationen anerkender sygeplejerskers uvurderlige potentiale til at lede forandringer i sundhedsvæsenet.


ANCC er afhængig af akkreditering som benchmark for godkendelse af en certificering. Ved at opnå og opretholde en NCCA-akkreditering forbliver IBCLC-kvalifikationen derfor godkendt som en accepteret, faglig Board-certificering, hvilket gør det muligt for sundhedsorganisationer at søge den prestigefyldte Magnet-anerkendelse. ANCC Magnet-anerkendelsen gælder ganske vist kun for amerikansk-baserede institutioner, men i mange lande er der lignende organisationer og programmer, der tilbyder anerkendelse for at overholde strenge praksisstandarder inden for sundhedspleje, som en akkrediteret kvalifikation som IBCLC kan bidrage til.


IBLCE er stolte af at tilbyde et af de NCCA-akkrediterede certificeringsprogrammer, der har eksisteret i længst tid, og forpligter sig fortsat til at overholde de højeste standarder, den kvalificerende branche fastsætter.

IBCLC billedbaserede eksamenselementer

Har man deltaget i, eller forbereder man sig på at deltage i en IBCLC-eksamen, ved man, at cirka halvdelen af ​​elementerne i eksamenen er billedbaserede. Disse elementer kræver, at testpersonen analyserer et billede, før det korrekte svar vælges. Meget af en IBCLC'ers arbejde kræver visuel vurdering af en forælder og/eller et spædbarn eller et barn, og eksamensprogrammets strenghed forstærkes med billedbaserede elementer, fordi de kræver anvendelse af viden.


IBLCE værdsætter i høj grad mangfoldigheden i ​​de befolkningsgrupper og familier, der betjenes af IBCLC'ere rundt om i verden, og anerkender vigtigheden af, at global diversitet repræsenteres ved IBCLC-eksamenen. Fortsat diversificering af eksamensbilleder er en topprioritet for IBLCE. På grund af eksamensindholdets fortrolige karakter og behovet for at beskytte sikkerheden ved og integriteten af ​​IBCLC-eksamenen, kan billeder, som har været anvendt i det offentlige rum, eller som IBLCE ikke ejer alle rettigheder til, ikke anvendes ved eksamenen. Derfor sikrer IBLCE sig flere eksklusive billeder, der yderligere afspejler mangfoldigheden i ​​de befolkningsgrupper, der betjenes. Dette prioriteres til stadighed højt, og testpersoner kan forvente at se flere billeder, der viser mangfoldighed, under afviklingen af eksamenerne i 2023.

Opdatering af politik for IBCLC-eksamenssprog

IBLCE har, som en del af sin strategiske planlægningsproces, foretaget en omfattende undersøgelse af miljøer. Det er værd at bemærke, at denne omfattende undersøgelsesproces viser, at Verdenssundhedsorganisationen har seks officielle sprog.

 

Som tidligere meddelt indeholder IBLCE's opdaterede strategiske plan en sprogramme, set i lyset af den hurtige vækst inden for teknologi og virtuelt arbejde og af, at disse ændringer er yderligere accelereret af den globale pandemi. I den reviderede strategiske plan lægges der også vægt på et sundt og bæredygtigt budget.

 

I lyset af den reviderede strategiske plan og i overensstemmelse med god forvaltningspraksis har IBLCE analyseret, hvad der er punktet for omkostningsneutral afvikling af IBCLC-eksamenen på flere sprog.

 

Som tidligere meddelt skal IBCLC'ere fra 2022 ikke længere regelmæssigt recertificeres ved eksamen. Faktisk viser data, at efter at denne ændring trådte i kraft, er procentdelen af dem, der recertificeres ved eksamen, faldet med hele 82 % mellem 2021 og 2022. Efteruddannelse – Egenevaluering, der kræves til recertificering, er og vil fortsat være tilgængelig på 17 sprog.

 

Som omtalt i IBLCE Briefing i marts 2022 er der forskellige kreative og økonomiske måder at optjene CERP-point (Continuing Education Recognition Points) på, via sig arbejde eller via frivilligt arbejde, forfattervirksomhed eller mentorvirksomhed.

 

På baggrund heraf har IBLCE analyseret antallet af kandidater, der har taget eksamenen for at opnå kvalifikationen, efter sprog og konstateret, at syv sprog i adskillige år ikke har opfyldt bæredygtighedstærsklen (omkostningsneutralitet), og for nogle af disse sprogs vedkommende var antallet af indledende testpersoner ret lavt – i nogle tilfælde endda under ti.

 

Efter meget gennemtænkte og datadrevne overvejelser har IBLCE's bestyrelse, ud fra et hensyn til retfærdighed og rimelighed såvel som økonomis bæredygtighed i organisationen, derfor besluttet, at det er i organisationens bedste interesse at fokusere indsatsen på dette tidspunkt på de 10 hyppigst afviklede eksamenssprog.

Eksamensafvikling på de syv sprog, som ikke er omkostningsneutrale, vil blive tilbudt i 2023, men ikke fra og med 2024, idet antallet af indledende testpersoner ikke opfylder de aktuelle minimumskrav mht. bæredygtighed. Eftersom alle certificerede kan recertificeres via egenevaluering (tilgængelig på 17 sprog) og efteruddannelse, er en mulighed tilgængelig for nuværende IBCLC'ere.

 

Det er vigtigt at bemærke, at:

 

  • Opfyldes IBLCE's politik, og er antallet omkostningsneutralt, vil IBLCE overveje fremtidig eksamensafvikling på disse eller nye sprog i overensstemmelse med den nødvendige leveringstid til oversættelse, som omtalt i politikken.
  • IBLCE's hjemmeside vil fortsat omfatte disse syv sprog med løbende opdateringer.
  • IBLCE har til hensigt at opretholde sine IBLCE-koordinatorer for at kunne betjene certificerede på disse sprog.

 

På IBLCE's hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger, herunder om den reviderede Politik for oversættelse af ​​IBCLC-eksamenen til et sprog og de specifikke eksamenssprog, der aktuelt sløjfes på grund af konstant lave antal, samt Ofte stillede spørgsmål.

Overgangsperiode for Efteruddannelse – Egenevaluering

Vi minder om, at inden 30. september 2022 skal kandidater, der står til recertificering i 2022 og ikke er recertificeret via eksamen, gennemføre deres påkrævede Efteruddannelse – Egenevaluering og indsende deres ansøgning om recertificering med CERP-point på basis af resultaterne af deres individuelle udviklingsplan (PPDP). Det er tidligere meddelt, at Efteruddannelse – Egenevaluering er et recertificeringskrav gældende fra 2022, sammen med Grundlæggende førstehjælpsuddannelse og 250 timers klinisk praksis, professionel eller frivillig.Recertificerende kandidater skal opfylde alle krav senest 30. september 2022 for at kunne recertificeres med CERP-point. Vi opfordrer recertificeringskandidater til at gennemføre Efteruddannelse – Egenevaluering, gennemgå deres PPDP og indsende deres ansøgning om recertificering hurtigst muligt for at lette gennemgang af overholdelse af de nye krav forud for tidsfristen den 30. september. Kontakt det IBLCE-kontor, der betjener dig, hvis du har spørgsmål og brug for support vedr. recertificering med CERP-point.

Video tilgængelig på engelsk og fransk:

Om Efteruddannelse – Egenevaluering

Se videoen for at få mere at vide om, hvordan du recertificeres med CERP-point via Efteruddannelse – Egenevaluering!

Den er tilgængelig nu på engelsk og fransk og vil inden længe blive lagt op på andre sprog.

 

Tjek IBLCE's Videobibliotek for at finde alle tilgængelige videoer. 

Værd at lægge mærke til

Tillykke til:

 

Christy Porucznik, offentligt medlem af IBLCE's bestyrelse, som er udnævnt til vicedekan ved det medicinske fakultet på universitetet i Utah! I denne nye rolle skal Christy stå for lederskab og overblik på lægeuddannelsens kontor for fakultetsanliggender, være en central figur, der lægger retningslinjer og yder support for at fremme fakultets succes, og være ansvarlig for fakultetets udnævnelses-, evaluerings- og forfremmelsesprocedurer, blandt mange andre ansvarsområder.

 

IBLCE Senior Board Member Agnes Kamau, ledende medlem af IBLCE's bestyrelse, som for nylig opnåede sin kandidatgrad inden for ægteskabs- og familieterapi og arbejder med befolkningen i de uformelle boligområder i Nairobi, Kenya.

 

Karolyn Vaughan, IBLCE-direktør for reklame & udvikling i Asien-Pacific & Afrika, for at have modtaget Australienordenen som anerkendelse for sin indsats inden for sygepleje.

Adresseændringer!

Vi kan ikke holde kontakt til dig, hvis du ikke holder kontakt til os! Du har et professionelt ansvar for at holde dine kontaktoplysninger opdaterede, herunder din e-mailadresse, da det er hertil, IBLCE sender påmindelser om din IBLCE-certificering. Har du kolleger, som kunne have brug for en venlig påmindelse? Så send gerne denne briefing til dem.

Follow IBLCE on Social Media
Facebook  Twitter  Instagram