December 2018
Broj IBCLC-ova u svijetu i dalje raste!
S 1. siječnja 2022. ima više od 34000 IBCLC-ova u 129 zemalja, što je povećanje od 30 % u posljednjem desetljeću! Hvala svim IBCLC-ovima širom svijeta na nevjerojatnoj predanosti podršci obiteljima u kojima majke doje i na svemu što čine za unapređenje globalnog javnog zdravlja!
IBLCE se zalaže za javno zdravlje, pravednost i promjene u svjetskoj industriji stručnog ispitivanja
IBLCE je predvodnik razgovora u području stručne akreditacije i svjetske industrije stručnog ispitivanja u vezi s kritičnom važnošću pristupa odgovarajućim prilagodbama za dojenje tijekom stručnih ispita za stjecanje certifikacija.
 
IBLCE je nedavno iznio to pitanje u istaknutom članku u utjecajnom mrežnom časopisu Credentialing Insights Instituta za izvrsnost u certificiranju (Institute for Credentialing Excellence, I.C.E.). Sadržaj članka Credentialing Insights fokusira se na najbolje prakse i trendove u polju certificiranja.
 
Časopis ima 6 000 čitatelja iz tog polja, uključujući čelnike utjecajnih odbora za certifikaciju u medicini i zdravstvu, što uključuje i one za primalje, medicinske sestre (uključujući porodništvo, ginekologiju i neonatologiju), liječnike specijaliste, dijetetičare i nutricioniste, logopede, kliničke ispitivače, liječnike asistente, laboratorijske tehničare, kao i globalne pružatelje usluge ispita.
 
U tom članku IBLCE naglašava mnoštvo zdravstvenih prednosti koje pruža dojenje i zalaže se za to da odgovarajuće prilagodbe dojenju postanu ključni dio ispitnog iskustva, čime se unapređuje javno zdravlje. U članku se također naglašava da žene čine značajan – i sve veći – postotak onih pojedinaca koji polažu stručne ispite za stjecanje certifikata, pa je to pitanje i pravednosti.
 
IBLCE će se nastaviti zalagati za odgovarajuće prilagodbe dojenju za sve one diljem svijeta koji žele steći certifikate polaganjem stručnih ispita.
Mnogi načini na koje je moguće steći bodove za stalno stručno usavršavanje (CERP)
Postoji više načina za stjecanje bodova za stalno stručno usavršavanje (CERP) za recertifikaciju koji ne uključuju pohađanje nastave!
 
Ako tražite različite načine za stjecanje CERP-ova, na raspolaganju su vam brojne alternativne mogućnosti učenja. Jeste li znali da možete zaraditi CERP-ove za sljedeće aktivnosti pod uvjetom da su povezane se Detaljnim pregledom sadržaja za IBCLC-ove i ispunjavaju uvjete koji se na njih odnose?
 
 • stručna izobrazba koju osigurava vaš poslodavac,
 • prvi autor ili koautor članka, sažetka ili poglavlja u recenziranom časopisu ili uređenoj knjizi,
 • posterska prezentacija,
 • izrada videozapisa za zdravstvene stručnjake,
 • prvi autor ili koautor izvornog bolničkog protokola ili politike,
 • volonterska služba,
 • mentorstvo Puta 3.
 
Pogledajte Vodič o pojedinačnim CERP bodovima za važne pojedinosti o tome kako steći CERP-ove s pomoću tih aktivnosti i kako izračunati te sate.
Ažurirani Detaljan pregled sadržaja za IBCLC-ove na snazi od 2023.
Za one koji planiraju postati IBCLC 2023. i nakon toga ažurirani Detaljan pregled sadržaja (na snazi 2023.) sada je dostupan na mrežnoj stranici IBLCE-a. Detaljan pregled sadržaja temelj je za certifikacijski program za IBCLC-a uključujući stručni ispit.
 
Ovaj ažurirani Detaljan pregled sadržaja vrhunac je višegodišnjeg rada stručnjaka za predmetna pitanja uz konzultacije sa stručnim psihometričarima, ali i doprinosa zajednice IBCLC-ova. IBLCE je proveo anketu za analizu prakse IBCLC-ova koju je distribuirao 2020. godine, a ispunilo ju je više od 4000 IBCLC-ova kako bi se utvrdila znanja, vještine i sposobnosti potrebne za uspješno obavljanje uloge IBCLC-a. Saznajte više o ažuriranoj Analizi prakse IBCLC-ova.
 
Trenutačni Detaljan pregled sadržaja ostat će na snazi do kraja 2022. Kandidati za ispite za IBCLC-a 2022. moraju nastaviti služiti se trenutačnom verzijom.
Promjene u recertifikaciji IBCLC-ova:
razumijevanje recertifikacije CERP bodovima s pomoću samoprocjene kontinuiranog obrazovanja
Samoprocjena kontinuiranog obrazovanja pokrenuta u listopadu 2021. na engleskom i u studenom 2021. na 16 IBLCE-ovih jezika besplatna je, 120-minutna, mrežna procjena s približno 70 pitanja s višestrukim odgovorima temeljena na Detaljnom pregledu sadržaja za IBCLC-ove. Trenutačno samo IBCLC-ovi koji se trebaju recertificirati 2022. imaju pristup samoprocjeni. Do danas je više od 1100 IBCLC-ova ispunilo samoprocjenu na svih 17 IBLCE-ovih jezika.
 
Po završetku samoprocjene odmah ćete dobiti povratne informacije u obliku personaliziranog plana profesionalnog razvoja. U tom će se planu prikazati područja Detaljnog pregleda sadržaja za IBCLC-ove na koja trebate usmjeriti svoje stručno usavršavanje.
 
Godina 2022. početak je prijelaznog razdoblja. Za IBCLC-ove koji se trebaju recertificirati 2022. od ukupno 75 CERP-ova samo će se 7 CERP-ova (10 %) temeljiti na personaliziranom planu profesionalnog razvoja. 
IBCLC-ovi koji se moraju recertificirati 2022. mogu pronaći razne resurse na mrežnoj stranici IBLCE-a kako bi saznali više o recertificiranju s pomoću CERP-ova samoprocjenom.
Za one koji se trebaju recertificirati 2023. i nakon toga više informacija o planu tranzicije bit će dostupno tijekom idućih mjeseci. Provjerite mrežnu stranicu IBLCE-a ili pratite IBLCE na Facebooku, Twitteru ili Instagramu za najnovije vijesti.
IBLCE: mijenjanje organizacijske strukture radi proširenja kapaciteta i povećanja vidljivosti
Krajem 2021. IBLCE je objavio svoj novi strateški plan koji uključuje veliku izmjenu organizacijske strukture.
 
 • Ključni dio te nove strategije prelazak je na Komisiju IBCLC-ova slijedeći najbolje prakse i standarde certifikata. Komisija će imati autonomiju nad osnovnim certifikacijskim aktivnostima IBCLC-ova, što je promjena koja će pomoći u proširenju organizacijskih kapaciteta i omogućiti Upravnom odboru IBLCE-a da proširi strateški fokus te preuzme veće i vidljivije uloge u globalnoj zajednici IBCLC-ova.
 
 • Kako IBLCE bude prelazio na tu novu strukturu, Komisija će se sastojati od približno šest IBCLC-ova i jednog člana javnosti koji predstavlja interese javnosti kojoj služi zajednica IBCLC-ova.
 
 • Slično Upravnom odboru, članovi Komisije obično će služiti raspoređene, višegodišnje mandate, omogućujući dosljednost vodstva tijekom vremena, nadzirući sve bitne aktivnosti certificiranja kako bi održali kvalitetu i strogost certifikata IBCLC-a.

 • Ta modificirana struktura pomoći će da poboljšamo svoju učinkovitost, povećamo pokretljivost i omogućit će IBLCE-u, uključujući Odbor, da učini više uz očuvanje kontinuiranog integriteta certifikata IBCLC-a.

 • Iako će ova struktura predstavljati promjenu u upravljanju IBLCE-om, komisija za certifikaciju (koja se ponekad naziva i certifikacijsko vijeće) uobičajena je struktura u mnogim organizacijama za izdavanje certifikata, uključujući one koje imaju akreditaciju treće strane i koriste se najboljim praksama. Na primjer, nekoliko istaknutih certifikacijskih programa u polju zdravstvene skrbi i sestrinstva kao što su Lamaze International (Lamazeov certificirani edukator o porodu ili LCCE), Competency & Credentialing Institute (Certificirana perioperativna medicinska sestra ili CNOR) i American Speech, Language and Hearing Association (certifikacije za logopede i audiologe, CCC-SLP i CCC-A) imaju certifikacijska tijela unutar organizacija koja su odgovorna za nadzor programa stručne certifikacije.

 • Početni sastav Komisije uključivat će voditelje koji su volonterski radili na izradi ispita za IBCLC-a. Na primjer, radom u Pododboru za razvoj ispita, Pododboru za osmišljavanje pitanja ili Radnoj skupini za analizu prakse. Nakon što se prvi put uspostavi, sastav Komisije će se nakon toga odrediti otvorenim pozivima za volontere, kao što se to čini s Upravnim odborom IBLCE-a.

 • Kao i kod svih sastava povjerenstava za razvoj ispita, ključno je da Komisija odražava raznolikost zajednice IBCLC-ova, uključujući zemljopisni položaj, mjesto prakse, obrazovanje i stručno iskustvo.
 
IBLCE je oduševljen zbog ovog sljedećeg koraka jer IBLCE nastavlja rasti i razvijati se kako bi bolje služio zajednici IBCLC-ova! Dodatne informacije bit će dostupne kako IBLCE bude napredovao u ovoj tranziciji.
Ažuriranje o IBLCE-ovom akcijskom planu za Kodeks SZO-a
Kao što je objavljeno u IBLCE-ovom kratkom izvještaju za studeni 2021., IBLCE nastavlja raditi na ažuriranju svojih politika i postupaka radi osnaživanja svoje predanosti ciljevima Međunarodnog kodeksa za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko (Kodeks SZO-a) i naknadnih rezolucija Svjetske zdravstvene skupštine (WHA).
 
Od studenoga 2021. IBLCE je implementirao sljedeće iz svojeg „akcijskog plana“ za Kodeks SZO-a:
 
 • Od 1. siječnja 2022. IBLCE za certificiranje i recertificiranje neće prihvaćati bodove stečene izobrazbom od poduzeća čiji proizvodi spadaju u opseg Međunarodnog kodeksa za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko (hrana za dojenčad, bočice i dude).

 • IBLCE je uveo Uvjete za IBLCE®-ov Program pružatelja usluge CERP-ova kojim se zahtijeva od svih Pružatelja usluge CERP-ova da potvrde podršku Međunarodnog kodeksa za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i naknadnih rezolucija. Od 1. siječnja 2022. svi Pružatelji usluge CERP-ova moraju imati potpisan dokument s uvjetima da bi se CERP bodovi mogli dodijeliti.
 
Kao što je najavljeno, 2022. i 2023. IBLCE će raditi na pregledu i reviziji Kodeksa profesionalnog ponašanja za IBCLC-ove (KPP) kako bi se odredbe Kodeksa SZO-a uključile u KPP uz savjetovanje s pravnim savjetnikom. Kao što je također najavljeno 2022., IBLCE sudjeluje u sveobuhvatnom višefaznom pregledu i poboljšanju Programa pružatelja CERP-ova.
 
IBLCE se raduje nastavku rada sa svojim dionicima na unapređenju Kodeksa SZO-a!
Sada je dostupan ažurirani registar IBCLC-ova
IBLCE-ov javni registar ažuriran je s rezultatima ispita za IBCLC-ove održanog u rujnu 2021. i recertifikacije CERP-ovima iz 1. siječnja 2022.
 
IBCLC-ove čiji poslodavci trebaju potvrdu o njihovom certifikatu ili druge dionike koji žele provjeriti IBCLC-ove potičemo da se koriste ovim resursom. Ako svom poslodavcu date poveznicu i broj svojeg certifikata (L-#), omogućit ćete mu da provjeri vašu certifikaciju. Stranicu možete i ispisati kako biste je dali svom poslodavcu.
Upotreba servisa ShareFile za sigurno slanje pritužbi
Žalbeni odbor IBLCE-a koji se sastoji od voditelja volontera IBCLC-ova zadužen je za donošenje odluka o ispunjavanju uvjeta za certifikaciju i recertifikaciju i pritužbe na rezultate ispita. Proces je osmišljen tako da bude pošten i uravnotežen te da se pridržava profesionalnih standarda certificiranja.
 
Kako bi zaštitio sigurnost podataka nositelja certifikata IBCLC-a i podnositelja zahtjeva te kako bi bio u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP), uredbom o privatnosti koja se primjenjuje na osobe u Europskom gospodarskom prostoru, IBLCE ne prihvaća pritužbe podnesene e-poštom, poštom ili faksom.
 
Umjesto toga, IBLCE se koristi sigurnom platformom za dijeljenje datoteka koja omogućuje IBCLC-ovima i podnositeljima zahtjeva jednostavnu i sigurnu razmjenu dokumenata s IBLCE-om. Pritužbe se moraju učitati izravno na sigurnu platformu za dijeljenje datoteka kojoj se pristupa na mrežnoj stranici IBLCE-a. Sve pritužbe i povezane materijale treba poslati ovdje preko servisa ShareFile.
 
Pojedinci uključeni u žalbeni postupak mogu učitati dokumente za IBLCE i preuzeti komunikaciju od IBLCE-a. Ovaj sustav obično će omogućiti brže i sigurnije rješavanje pritužbi.
 
IBLCE-ovom Žalbenom politikom u vezi s kvalificiranošću za ispit ili s odlukom o recertifikaciji i Politikom za pritužbu na ishod ispita utvrđuju se postupci za reviziju negativnih odluka o certifikaciji. Saznajte više na IBCLC-ovoj stranici s informacijama na našoj mrežnoj stranici.
Follow IBLCE on Social Media