IBLCE uspostavio novu Globalnu humanitarnu stipendiju

Kao što je svima dobro poznato, živimo u izazovnim vremenima s humanitarnim krizama koje neprestano izbijaju diljem svijeta uzrokovane različitim pojavama kao što su klimatske promjene, geopolitika i prirodne katastrofe. Te brojne i često iznenadne krize otežavaju dobivanje stručnih certifikata. Osobito je šteta kad ambiciozni IBCLC ispuni sve preduvjete i sve što preostaje je pristupiti i položiti stručni ispit, ali zbog nepredviđenih okolnosti koje imaju velike financijske posljedice stručnjak za laktaciju to ne može učiniti.


Kao odgovor na te sve češće krize koje sprječavaju stručnjake za laktaciju da dovrše taj posljednji ključni korak na putu prema stjecanju certifikata, Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike (IBLCE®) uspostavio je IBLCE-ovu Globalnu humanitarnu stipendiju (eng. IBLCE Global Humanitarian Scholarship). Svake godine IBLCE će dodijeliti nekoliko Globalnih humanitarnih stipendija koje će se provoditi preko organizacije Novčano ulaganje u certifikaciju savjetnika za dojenje (eng. Monetary Investment in Lactation Consultant Certification®, MILCC®).


MILCC je globalni predvodnik u stipendijama za međunarodno certificirane savjetnike za dojenje (IBCLC®), certifikat priznat diljem svijeta kao zlatni standard u stručnoj skrbi za laktaciju. Od svog osnutka 1987. godine MILCC je dodijelio 725 stipendija zaslužnim kandidatima u 60 zemalja!


MILCC će dodjeljivati tu novu stipendiju koju je uspostavio IBLCE, a ta će stipendija povećati financijska sredstva dostupna kroz MILCC, uključujući za one pojedince i područja kojima je pomoć najpotrebnija. Ta nova stipendija sad je dio nekoliko postojećih MILCC-ovih programa stipendiranja, uključujući sljedeće:

 

  • MILCC-ova opća stipendija – Dodjeljuje se na godišnjoj razini onima s financijskim potrebama koji žele steći certifikat IBCLC-a ili se recertificirati. Glavni kriterij za odabir i prioritet su kandidati koji služe populaciji koja nema pristup specijaliziranim uslugama IBCLC-a.

 

  • Stipendija JoAnne W. Scott – Dodjeljuje se na godišnjoj razini kandidatima za prvo stjecanje certifikata ili IBCLC-ovima koji se recertificiraju, a koji dolaze iz istorazinskih grupa za podršku.

 

  • Novonastale vođe u polju laktacije – Uspostavio ju je IBLCE u duhu poticanja različitosti, jednakosti i uključenosti među kandidatima za IBCLC-a i budućim vođama. Periodično dostupno ambicioznim IBCLC-ovima koji pokazuju liderski potencijal, pripadaju skupini koja je povijesno nedovoljno zastupljena u profesiji i njezinom vodstvu i koji se inače ne bi mogli certificirati kao IBCLC-ovi.

 

  • Stipendija za ravnopravnost u zdravstvu Dr. Clifton J. Kenon, jr. – Dodjeljuje se na godišnjoj razini u cilju smanjenja razlika u zdravstvu certificiranjem stručnjaka koji pružaju skrb o laktaciji prvenstveno afroameričkoj zajednici, a prioritet se daje onima koji se žele prvi put certificirati kao IBCLC-ovi.

 

Samo u posljednjih pet godina MILCC je dodijelio 397 stipendija u ukupnom iznosu od više od 140 000 USD. Cilj je IBLCE-a s ovom novom stipendijom pomoći onima diljem svijeta koji rade na ispunjavanju svojih stručnih certifikacijskih ciljeva unatoč neočekivanim i teškim okolnostima i pomoći onim obiteljima kojima je hitno potrebna stručna skrb u polju laktacije u izazovnim okruženjima. Za dodatne informacije posjetite www.milcc.org.

Ažurirane privremene smjernice za uporabu tehnologije u svrhu ispunjavanja uvjeta za stjecanje kliničke prakse s pomoću Putova 1, 2 i 3 vrijede do 30. rujna 2023.

Zbog trenutačnog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 širom svijeta IBLCE će nastaviti dopuštati stjecanje sati kliničke prakse za ispunjavanje uvjeta za certifikaciju s pomoću tehnologije do 30. rujna 2023.


Kandidati za Putove 1, 2 i 3 i kandidati za prvo stjecanje certifikata te njihovi supervizori/mentori mogu saznati više o tome kako mogu ispuniti uvjete za sate kliničke prakse uporabom tehnologije tako što će pročitati Ažurirane privremene smjernice za uporabu tehnologije u svrhu ispunjavanja uvjeta za stjecanje kliničke prakse iz lipnja 2022. koje su prvi put objavljene u travnju i svibnju 2020. te ponovno objavljene u listopadu 2020. i kolovozu 2021.

Ovdje saznajte više

IBCLC i priznanje Magnet: dodavanje vrijednosti karijeri i ustanovama medicinskih sestara

Kvaliteta usluga koje nude stručnjaci, bolnice, javne klinike i druge ustanove od najveće je važnosti za zaštitu javnosti i od velikog je interesa drugim subjektima, kao što su vlade, nevladine organizacije (NVO) i druge profesionalne organizacije. Kao što nekoj ustanovi koja je dio Inicijative za bolnice prijatelje djece (BFHI) vi i javnost vjerujete u pogledu skrbi koju pruža obiteljima u kojima majke doje, odobrenje treće strane koje se često naziva certifikatom služi kao simbol strogoće i kvalitete. Obitelji koje primaju skrb i stručnjaci koju skrb pružaju u bolnicama ili drugim ustanovama koje su certificirale organizacije kao što je BFHI mogu biti sigurni da ustanova i skrb koju nudi slijede rigorozne standarde i najbolju praksu.


Slično tomu, i javnost i oni koji žele steći ili već imaju certifikat žele biti sigurni da su ti certifikati visokokvalitetni kako bi se omogućila kvalificirana skrb. U tu svrhu program za IBCLC-a već dugo akreditira Nacionalna komisija agencija za certifikaciju (eng. National Commission for Certifying Agencies, NCCA), akreditacijski ogranak Instituta za izvrsnost u certificiranju (eng. Institute for Credentialing Excellence, I.C.E.). Zapravo, to je jedan od najstarijih programa koji je stekao i kontinuirano održavao ovu cijenjenu akreditaciju. Tu prestižnu neovisnu akreditaciju ima 35 godina, od 1987. NCCA-ovi Standardi za akreditaciju certifikacijskih programa (eng. Standards for the Accreditation of Certification Programs) naširoko su priznati kao mjerilo kvalitete i izvrsnosti za programe certificiranja, posebice certifikate u zdravstvenoj skrbi, a ova akreditacija pruža potvrdu treće strane kandidatima, nositeljima certifikata, poslodavcima i široj javnosti da je program za IBCLC-a zadovoljio rigorozne standarde koje je postavila akreditacijska industrija. Akreditacija odražava vrijednost certifikata te činjenicu da oni koji imaju certifikat IBCLC-a predstavljaju obučene, obrazovane i kvalificirane stručnjake.


Još jedna prednost stjecanja akreditacije NCCA-e stjecanje je odobrenja za certifikat koji priznaje Program priznanja Magnet (eng. Magnet Recognition Program®) Američkog centra za certifikaciju medicinskih sestara (eng. American Nurses Credentialing Center, ANCC®). Program Magnet nudi akreditaciju zdravstvenim organizacijama koje zadovoljavaju najviše standarde izvrsnosti u sestrinstvu. Kad zdravstvena organizacija stekne status Magnet, to dokazuje javnosti da organizacija prepoznaje neprocjenjiv potencijal medicinskih sestara kao predvodnica promjena u zdravstvu.


ANCC se oslanja na akreditaciju kao mjerilo za odobravanje certifikacije. Stoga stjecanjem i održavanjem akreditacije NCCA-e certifikat IBCLC-a nastavlja biti odobren kao prihvaćena stručna certifikacija Odbora, čime se zdravstvenim organizacijama omogućuje traženje prestižnog priznanja Magnet. Također, iako se ANCC-ovo priznanje Magnet može primijeniti samo na ustanove sa sjedištem u SAD-u, u mnogim zemljama postoje slične organizacije i programi koji nude priznanje za ispunjavanje strogih standarda prakse u zdravstvu čemu bi akreditirani certifikat poput IBCLC-a mogao pridonijeti.


IBLCE s ponosom nudi jedan od najdugovječnijih certifikacijskih programa s akreditacijom NCCA-e i ostaje predan kontinuiranom ispunjavanju najviših standarda koje je postavila industrija izdavanja certifikata.

Pitanja na ispitu za IBCLC-a na temelju slika

Kao što znaju oni koji su polagali ili se pripremaju polagati ispit za IBCLC-a, otprilike polovina ispitnih pitanja temelji se na slikama. U tim pitanjima ispitanik analizira sliku prije odabira točnog odgovora. Budući da velik dio rada IBCLC-a zahtijeva vizualnu procjenu roditelja i/ili dojenčeta ili djeteta, pitanja koja se temelje na slikama čine ispitni program strožim zahtijevajući primjenu znanja.


IBLCE jako cijeni raznolikost zajednica i obitelji kojima IBCLC-ovi služe diljem svijeta i prepoznaje važnost zastupljenosti globalne raznolikosti na ispitu za IBCLC-a. IBLCE-ov glavni prioritet stalna je promjena ispitnih slika. Zbog povjerljive prirode sadržaja ispita i potrebe da se zaštiti sigurnost i integritet ispita za IBCLC-a, slike koje su se pojavile u javnoj domeni ili za koje IBLCE ne posjeduje sva prava ne mogu se upotrebljavati na ispitu. Stoga IBLCE osigurava dodatne slike koje dodatno odražavaju raznolikost zajednica kojima služi. Ovo je i dalje visoki prioritet, a ispitanici mogu očekivati dodatne raznolike slike na ispitima 2023.

Ažurirana politika o jeziku ispita za IBCLC-a

Kao dio procesa strateškog planiranja IBLCE se uključio u opsežno analiziranje okoline. Kao dio tog opsežnog procesa analiziranja okoline treba spomenuti činjenicu da Svjetska zdravstvena organizacija ima šest službenih jezika.

 

Kao što je već objavljeno, u IBLCE-ovom ažuriranom strateškom planu razmatra se jezični model s obzirom na brzi rast tehnologije i virtualnog rada, što je dodatno ubrzala globalna pandemija. U revidiranom strateškom planu naglašava se i fiskalno zdravlje i održivost.

 

Uzimajući u obzir revidirani strateški plan i u skladu s dobrim upravljanjem, IBLCE je analizirao točku troškovne neutralnosti za provođenje ispita za IBCLC-a na više jezika.

 

Kao što je već najavljeno, od 2022. IBCLC-ovi se više ne moraju periodično recertificirati polaganjem ispita. Zapravo, podaci pokazuju da je, otkako je ova promjena stupila na snagu, postotak onih koji su se recertificirali ispitom pao za dramatičnih 82 % između 2021. i 2022. Samoprocjena kontinuiranog obrazovanja potrebna za ponovnu certifikaciju jest, a i dalje će  biti, dostupna na 17 jezika.

 

Kao što je objašnjeno u IBLCE-ovom kratkom izvještaju iz ožujka 2022., postoje različiti kreativni i ekonomični načini za stjecanje bodova stalnim stručnim usavršavanjem (eng. Continuing Education Recognition Points, CERP) zaposlenjem ili volontiranjem, autorstvom ili mentorstvom.

 

S obzirom na te činjenice, IBLCE je analizirao broj kandidata koji su polagali ispit kako bi stekli certifikat na svakom od jezika i otkrio da tijekom posljednjih nekoliko godina sedam jezika nije ispunilo prag održivosti (troškovna neutralnost). U nekim od tih jezika broj ispitanika koji prvi put polažu ispit bio je prilično nizak, a u nekim slučajevima čak i jednoznamenkasti.

 

Stoga je radi organizacijske jednakosti i pravednosti, kao i financijske održivosti, Odbor IBLCE-a odlučio nakon vrlo pažljivog razmatranja i na temelju podataka da je u najboljem interesu organizacije usmjeriti napore u ovom trenutku na 10 jezika na kojima se najčešće polaže ispit.

 

Provedba ispita na sedam jezika koji nisu troškovno neutralni nudit će se 2023., ali neće se nuditi od 2024. jer broj novih ispitanika ne zadovoljava trenutačne minimume održivosti. S obzirom na to da se svi nositelji certifikata mogu recertificirati samoprocjenom (dostupnom na 17 jezika) i kontinuiranom edukacijom, postoji opcija dostupna trenutačnim IBCLC-ovima.

 

Važno je napomenuti sljedeće:

 

  • Ako se zadovolji IBLCE-ova politika i broj bude troškovno neutralan, IBLCE će razmotriti provođenje budućih ispita na tim ili novim jezicima u skladu s vremenom potrebnim za prijevod navedenim u politici.
  • Na IBLCE-ovoj mrežnoj stranici i dalje će se objavljivati obavijesti na tih sedam jezika uz stalna ažuriranja.
  • IBLCE namjerava zadržati IBLCE-ove koordinatore koji će pružati usluge nositeljima certifikata na tim jezicima.

 

Za dodane informacije, uključujući revidiranu politiku prijevoda ispita za IBCLC-a i ukidanje određenih jezika za provedbu ispita koji su u ovom trenutku obustavljeni zbog konstantno malog broja kandidata, te za često postavljana pitanja posjetite mrežnu stranicu IBLCE-a.

Prijelazno razdoblje za samoprocjenu kontinuiranog obrazovanja

Podsjećamo da kandidati koji se trebaju recertificirati 2022., a koji se nisu recertificirali ispitom, moraju do 30. rujna 2022. dovršiti svoju samoprocjenu kontinuiranog obrazovanja i poslati svoju prijavu za recertifikaciju CERP bodovima na temelju rezultata svog Personaliziranog plana profesionalnog razvoja (PPPR). Kao što je najavljeno, samoprocjena kontinuiranog obrazovanja uvjet je za recertifikaciju od 2022., uz osnovnu izobrazbu za održavanje života i 250 sati stručne plaćene ili volonterske prakse.Kandidati koji se recertificiraju moraju ispuniti sve uvjete najkasnije do 30. rujna 2022. kako bi se recertificirali CERP bodovima. Potičemo kandidate za recertifikaciju da dovrše samoprocjenu kontinuiranog obrazovanja, pregledaju svoj PPPR i pošalju svoju prijavu za recertifikaciju što je prije moguće kako bi se olakšao pregled usklađenosti s novim zahtjevima prije krajnjeg roka 30. rujna. Javite se IBLCE-ovom uredu nadležnom za vašu lokaciju za pitanja i podršku u vezi s recertifikacijom CERP-ovima.

Videozapis dostupan na engleskom i francuskom:

razumijevanje samoprocjene kontinuiranog obrazovanja

Pogledajte videozapis kako biste saznali više o tome kako se recertificirati CERP-ovima uz samoprocjenu kontinuiranog obrazovanja! Trenutačno je dostupan na engleskom i francuskom; uskoro će biti objavljen i na drugim jezicima.

 

Za sve dostupne videozapise pogledajte IBLCE-ovu Videoteku

Vrijedi spomenuti

Čestitamo:

 

Christy Porucznik, javna članica Odbora IBLCE-a, imenovana je prodekanicom Medicinskog fakulteta na Sveučilišta u Uti! U toj novoj ulozi Christy će osigurati vodstvo i nadzor Ureda za fakultetske poslove za Medicinski fakultet, služiti kao glavni resurs pružanjem smjernica i podrške za povećanje uspjeha fakulteta te će, uz mnoge druge odgovornosti, nadzirati procese imenovanja, revizije i napredovanja osoblja.

 

Agnes Kamau, viša članica Odbora IBLCE-a, nedavno je magistrirala bračnu i obiteljsku terapiju i radi sa stanovništvom neformalnih naselja u Nairobiju u Keniji.

 

Karolyn Vaughan, direktorica IBLCE-a za promicanje i napredovanje za azijsko-pacifičku regiju i Afriku, dobila je Orden Australije kao priznanje za svoj rad u sestrinstvu.

Ažurirajte adresu!

Ne možemo ostati u kontaktu s vama ako vi ne ostanete u kontaktu s nama! Profesionalna je odgovornost održavati podatke za kontakt ažurnima, uključujući vašu e-adresu jer je to mjesto na koje IBLCE šalje podsjetnike o vašem certifikatu IBCLC-a. Imate li kolege kojima bi možda trebao prijateljski podsjetnik? Proslijedite im ovaj kratki izvještaj.

Follow IBLCE on Social Media
Facebook  Twitter  Instagram