Az IBLCE új, globális humanitárius ösztöndíjat hoz létre

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy kihívásokkal teli időket élünk, amikor világszerte folyamatosan humanitárius válságok alakulnak ki különböző okok, például az éghajlatváltozás, a geopolitika és a természeti katasztrófák miatt. A nagy számban és gyakran hirtelen fellépő válságok megnehezítik a szakmai minősítések megszerzését. Különösen sajnálatos, ha egy IBCLC jelölt minden előfeltételnek eleget tett, és már csak a szakmai vizsgát kellene letennie, de a laktációs szakember előre nem látható körülmények és súlyos anyagi helyzete miatt nem tudja ezt megtenni.


Válaszul ezekre az egyre gyakoribbá váló válsághelyzetekre, amelyek megakadályozzák a szoptatási szakembereket abban, hogy megtegyék az utolsó, döntő fontosságú lépést a minősítés megszerzéséhez vezető úton, a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) megalapította az IBLCE globális humanitárius ösztöndíját. Az IBLCE minden évben több globális humanitárius ösztöndíjat fog finanszírozni, amelyeket a Szoptatási Tanácsadók Minősítését Segítő Pénzügyi Befektetési Alapítványon (Monetary Investment for Lactation Consultant Certification, MILCC®) keresztül kezel.


A MILCC világszerte vezető szerepet tölt be a laktációs gondozás terén a legmagasabb színvonalat jelentő, a Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) minősítését segítő ösztöndíjak finanszírozásában. 1987-es megalapítása óta a MILCC 725 ösztöndíjat biztosított 60 országban a jelöltek részére!


A MILCC fogja kezelni az IBLCE által létrehozott új ösztöndíjat, és ez az ösztöndíj növelni fogja a MILCC-n keresztül rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket, többek között a leginkább rászoruló területeken élők számára. Ez az új ösztöndíj számos meglévő MILCC ösztöndíjprogramhoz kapcsolódik, melyek többek között a következők:

 

  • MILCC általános ösztöndíj – Évente ítélik oda azoknak, akik az IBCLC minősítéshez vagy újraminősítéshez igényelnek pénzügyi segítséget, ami a kiválasztás fő kritériuma. Elsőbbséget élveznek azok a jelöltek, akik olyan lakossági igényeket szolgálnak ki, ahol az érintettek nem férnek hozzá az IBCLC szakszolgáltatásaihoz.

 

  • JoAnne W. Scott ösztöndíj – Évente ítélik oda az első alkalommal vizsgára vagy újraminősítésre jelentkező, társakat támogató csoportban tevékenykedő IBCLC-(k)nek.

 

  • Vezetői munkakörre pályázók ösztöndíja – Az IBLCE által a sokszínűség, az igazságosság és a befogadás előmozdítása érdekében létrehozott, az IBCLC vizsgára jelentkezőknek és a jövőbeli vezetőknek szóló ösztöndíj. Időszakonként érhető el olyan IBCLC jelöltek számára, akik vezetői képességekről tesznek tanúbizonyságot, és akik a szakmai munkában és a szakmai vezetés körében történelmileg alulreprezentált csoporthoz tartoznak, továbbá akik egyébként esetleg nem lennének képesek az IBCLC minősítés megszerzésére.

 

  • Dr. Clifton J. Kenon, Jr. egészségügyi esélyegyenlőségi ösztöndíj – Évente ítélik oda azzal a céllal, hogy csökkentsék az egészségügyi egyenlőtlenségeket olyan szakemberek minősítése révén, akik elsősorban az afro-amerikai közösség számára nyújtanak laktációs gondozást. Elsőbbséget élveznek azok, akik első alkalommal szeretnének IBCLC minősítést szerezni.

 


Csupán az elmúlt öt évben a MILCC 397 ösztöndíjat osztott ki, összesen több mint 140 000 USD értékben. Az IBLCE célja ezzel az újonnan létrehozott ösztöndíjjal az, hogy világszerte segítse azokat, akik váratlan és nehéz körülményeik ellenére azon fáradoznak, hogy elérjék a szakmai minősítési céljukat, és hogy segítséget nyújtsanak azoknak a családoknak, akiknek kihívást jelentő környezetben van szükségük a szoptatással kapcsolatos szakmai gondozásra. További információkért látogasson el a www.milcc.org weboldalra.

Módosított ideiglenes iránymutatás a technika alkalmazásáról az 1., 2. és 3. útvonal szerinti klinikai gyakorlatra vonatkozó előírásnak való megfeleléshez, meghosszabbítva 2023. szeptember 30-ig

A COVID-19 világjárvány folyamatos világméretű hatása miatt az IBLCE 2023. szeptember 30-ig továbbra is lehetővé teszi a minősítésre való jogosultsághoz szükséges klinikai gyakorlati óraszám technika alkalmazásával történő teljesítését.Az első alkalommal vizsgára jelentkezők és felügyelőik, illetve mentoraik a 2022 júniusában módosított ideiglenes iránymutatás a technika alkalmazásáról az 1., 2. és 3. útvonal szerinti klinikai gyakorlatra vonatkozó előírásnak való megfeleléshez című dokumentum (eredeti kiadás: 2020. május és április, ismételt kiadás: 2020. október és 2021. augusztus) elolvasásával tájékozódhatnak arról, hogy hogyan tudnak a technika alkalmazásával megfelelni a klinikai gyakorlati alkalmassági követelményeknek.

Tudjon meg többet itt

Az IBCLC és a Mágnes Elismerő Program: Az ápolói pálya és a létesítmények értékének növelése

A szakemberek, kórházak, városi klinikák és egyéb létesítmények által nyújtott szolgáltatások minősége rendkívül fontos a lakosság védelme szempontjából, és lényeges más szervezetek, például a kormányok, civil szervezetek és más szakmai szervezetek számára is. Hasonlóan ahhoz, ahogyan egy kijelölt Bababarát Kórház a szaktanácsadók és a lakosság bizalmát élvezi a szoptató családoknak nyújtott gondozás terén, a harmadik felek jóváhagyása, amelyet gyakran akkreditációnak neveznek, a szakmaiság és a minőség jelképeként szolgál. A gondozásban részesülő családok és azok a szakemberek, akik kórházakban vagy más, például a bababarát szervezetek által akkreditált létesítményekben szolgálják ki őket, biztosak lehetnek abban, hogy a létesítmény és az általa nyújtott gondozás a szigorú követelményeknek és bevált gyakorlatnak megfelelően történik.


Hasonlóképpen, mind a nyilvánosság, mind a minősítés megszerzésére törekvő vagy a minősítéssel rendelkező szaktanácsadók biztosak szeretnének lenni afelől, hogy a minősítések magas színvonalúak és elősegítik a szakszerű gondozást. Ennek érdekében az IBCLC programot már régóta akkreditálják az Amerikai Nemzeti Minősítő Intézetek (National Commission for Certifying Agencies, NCCA), amelyek a Kiválóságot Hitelesítő Intézet (Institute for Credentialing Excellence, I.C.E.) akkreditációs szervezetei. Ez a legelső programok egyike, amely megszerezte és folyamatosan birtokolja ezt a nagy tekintélynek örvendő akkreditációt. 35 éve, 1987 óta rendelkezik ezzel a rangos, független akkreditációval. Az NCCA Minősítési Programok Akkreditációs Standardjai (Standards for the Accreditation of Certification Program) széles körben elismertek a minősítési programok, különösen az egészségügyi minősítések minőségének és kiválóságának mércéjeként, és ez az akkreditáció harmadik fél általi biztosítékot jelent a jelölteknek, a szaktanácsadóknak, a munkáltatóknak, valamint általában véve a nyilvánosságnak afelől, hogy az IBCLC program megfelel a minősítési ágazat szigorú normáinak. Az akkreditáció a minősítés értékét tükrözi, valamint azt, hogy az IBCLC minősítéssel rendelkező szaktanácsadók felkészült, hozzáértő és képzett szakemberek.


Az NCCA akkreditáció megszerzésének másik előnye az, hogy egyben az Amerikai Ápolónőket Minősítő Központ (American Nurses Credentialing Center, ANCC®) Mágnes Elismerő Programja (Magnet Recognition Programme®) által elismert minősítést is jelent. A Mágnes program akkreditációt biztosít az ápolás terén a legmagasabb szintű elvárásoknak megfelelő egészségügyi szervezetek számára. Azzal, hogy egy egészségügyi szervezet Mágnes státuszt kap, azt jelzi a nyilvánosság számára, hogy a szervezet elismeri az ápolók felbecsülhetetlen értékű potenciálját abban, hogy az egészségügy terén történő változások élére álljanak.


Az ANCC a minősítés jóváhagyásához az akkreditációt használja viszonyítási alapként. Az NCCA akkreditáció megszerzésével és fenntartásával az IBCLC minősítés továbbra is elfogadott szakmai testületi minősítésnek számít, és lehetővé teszi, hogy az egészségügyi szervezetek a rangos Mágnes elismerés megszerezzék. Továbbá, bár az ANCC Mágnes elismerésében csak az USA-ban működő létesítmények részesülhetnek, számos országban vannak hasonló szervezetek és programok, amelyek elismerésben részesítik az egészségügy szigorú gyakorlati normáinak való megfelelést, amelyhez egy olyan akkreditált minősítés, mint például az IBCLC is hozzájárulhat.


Az IBLCE büszke arra, hogy az egyik leghosszabb ideje működő, az NCCA által akkreditált minősítési programot biztosítja, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy folyamatosan eleget tegyen a minősítési ágazat legmagasabb szintű elvárásainak.

Képalapú IBCLC vizsgakérdések

Azok, akik már letették az IBCLC vizsgát vagy arra készülnek, jól tudják, hogy a vizsgakérdéseknek körülbelül a fele képhez kapcsolódik. Ezeknél a kérdéseknél a vizsgázónak a helyes válasz kiválasztása előtt alaposan meg kell néznie a képet. Mivel az IBCLC munkája során sok esetben a szülő és/vagy csecsemő vagy gyermek vizuális értékelésére van szükség, a képalapú kérdések a vizsgaprogram szakmaiságát növelik azáltal, hogy a tudás alkalmazását követelik meg.


Az IBLCE nagyra értékeli az IBCLC-k által világszerte kiszolgált közösségek és családok sokszínűségét, és tisztában van azzal, hogy az IBCLC vizsga során a globális sokszínűséget kell érvényre juttatni. Az IBLCE elsődleges prioritásának tekinti a vizsgán szereplő képek sokszínűvé tételét. A vizsga tartalmának bizalmas jellege és az IBCLC vizsga biztonságának és szabályosságának védelme miatt azon képek, amelyek nyilvánosságra kerültek vagy amelyeknek a teljes kőrű jogával az IBLCE-nek nem rendelkezik, nem használhatók fel a vizsga során. Ezért az IBLCE további exkluzív képeket bocsát rendelkezésre, amelyek jobban tükrözik a kiszolgált közösségek sokféleségét. Ez továbbra is kiemelt prioritásunk marad, és a vizsgázók várhatóan további, sokszínű képeket fognak látni a 2023-as évben megszervezett vizsgák során.

Az IBCLC vizsganyelvekről szóló szabályzatának frissítése

Stratégiai tervezési folyamatának részeként az IBLCE kiterjedt környezeti vizsgálatot végzett. Ennek a kiterjedt környezeti vizsgálati folyamatnak a részeként azt a figyelemre méltó tényt állapítottuk meg, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek hat hivatalos nyelve van.

 

Ahogy azt korábban is közöltük, a technológia és a virtuális munka gyors fejlődése miatt, melyet a globális világjárvány tovább erősített, az IBLCE frissített stratégiai tervében egy nyelvi keretrendszert határozott meg. A módosított stratégiai terv a költségvetési egyensúly és a fenntarthatóság elérését kiemelt feladatnak tekinti.

 

Az IBLCE a felülvizsgált stratégiai terv alapján és a felelősségteljes gazdálkodás érdekében elemezte az IBCLC vizsga több nyelven történő lebonyolításának költségvetési szempontjait.

 

Amint azt korábban bejelentettük, 2022-től az IBCLC-k számára többé nem előírás, hogy rendszeres időközönként vizsgázással újraminősítést szerezzenek. Az adatok azt mutatják, hogy a változás hatályba lépése óta a vizsgával történő újraminősítés aránya 2021 és 2022 között jelentősen, 82%-kal csökkent. Az újraminősítéshez szükséges továbbképzési önértékelés 17 nyelven érhető el, és ez a jövőben is így marad.

 

Amint azt a 2022. márciusi IBLCE tájékoztató is tartalmazza, számos kreatív és gazdaságos módja van a továbbképzési pontok (CERP-ek) megszerzésének, pl. az adott személy foglalkoztatásán vagy önkéntes lehetőségeken, szerzői munkán vagy mentoráláson keresztül.

 

E tények ismeretében az IBLCE nyelvenként elemezte a vizsgára jelentkezők számát és megállapította, hogy az elmúlt évek során hét nyelv nem érte el a fenntarthatósági küszöböt (a bevételek nem fedezik a költségeket), és ezek közül néhány nyelv esetében az első vizsgára jelentkezők száma meglehetősen alacsony volt - egyes esetekben egyszámjegyű.

 

Ezért a szervezeti igazságosság és méltányosság, valamint a pénzügyi fenntarthatóság figyelembe vételével az IBLCE igazgatótanácsa átgondolt és adatokon alapuló mérlegelést követően úgy döntött, hogy a szervezet érdekében az áll, hogy az erőfeszítéseit ezentúl a vizsgázásra leggyakrabban választott 10 nyelvre összpontosítsa.

 

Azon a hét nyelven, amelyen a vizsgaszervezés költségei meghaladják a vonatkozó bevételt, 2023-ban még lehetséges lesz vizsgázni, de 2024-ben már nem, mivel az első alkalommal vizsgázók száma nem felel meg a jelenlegi fenntarthatósági mimimumelvárásoknak. Tekintettel arra, hogy minden szaktanácsadó újraminősítést szerezhet (a 17 nyelven elérhető) önértékeléssel és továbbképzéssel, a jelenlegi IBCLC-k számára már ez a lehetőség adott.

 

Fontos megjegyezni, hogy:

 

  • Amennyiben az IBLCE szabályzatának követelményei teljesülnek, és a jelentkezők száma biztosítja a költségek fedezését, az IBLCE a jövőben megvizsgálja a vizsga megszervezésének lehetőségét ezeken vagy új nyelveken, a szabályzatban említett fordításhoz szükséges átfutási idővel számolva.
  • Az IBLCE honlapja ezen a hét nyelven a folyamatos frissítésekkel együtt továbbra is elérhető lesz.
  • Az IBLCE az ezeken a nyelveken a szaktanácsadók számára szolgáltatásokat nyújtó IBLCE koordinátorok munkájára továbbra is számít.

 

További információkért, többek között az IBCLC vizsga nyelvi fordításának szabályzata című módosított dokumentum és azon konkrét vizsganyelvek megtekintéséért, amelyeken a vizsga már nem lesz megszervezve a jelentkezők folyamatosan alacsony száma miatt, valamint a Gyakran ismételt kérdések elolvasásához, kérjük, látogasson el az IBLCE honlapjára.

A továbbképzési önértékelésre vonatkozó átmeneti időszak

Emlékeztetőül: Azok a jelöltek, akiknek 2022-ben kell újraminősítést szerezniük, és akik nem vizsgázással szereznek újraminősítést, 2022. szeptember 30-ig kötelesek elvégezni az előírt továbbképzési önértékelést, és a személyre szabott szakmai fejlesztési tervük (Personalised Professional Development Plan, PPDP) alapján be kell nyújtaniuk a CERP-ekkel történő újraminősítésre vonatkozó jelentkezésüket. Mint azt korábban bejelentettük, a továbbképzési önértékelés egy 2022-től érvényes újraminősítési követelmény, ezenkívül alapvető életmentéssel kapcsolatos képzésen kell részt venni és 250 óra laktációs szaktanácsadói gyakorlatot kell szerezni.Az újraminősítésre jelentkezőknek legkésőbb 2022. szeptember 30-ig meg kell felelniük minden követelménynek ahhoz, hogy a CERP pontokkal újraminősítést szerezzenek. Javasoljuk, hogy az újraminősítésre jelentkezők töltsék ki a továbbképzési önértékelést, vizsgálják felül a PDP-jeiket, és a lehető leghamarabb nyújtsák be újraminősítési kérelmüket, hogy megkönnyítsék az új követelményeknek való megfelelés felülvizsgálatát a szeptemberi 30-i határidő előtt. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez tartozó IBLCE irodával, ha kérdése van vagy segítségre van szüksége a CERP-ekkel történő újraminősítéssel kapcsolatban.

A videó angol és francia nyelven érhető el:

A továbbképzési önértékelés (Continuing Education, CE) bemutatása

Tekintse meg a videót, hogy többet tudjon meg arról, hogyan szerezhet újraminősítést továbbképzési önértékelést végezve, CERP pontokkal! Jelenleg angol és francia nyelven érhető el, hamarosan más nyelveken is megjelenik.

 

Az összes elérhető videó megtekintéséhez nézze meg az IBLCE videókönyvtárát.

Fontos megjegyzés

Gratulálunk

 

az IBLCE igazgatótanács nyilvánosság sorai közül választott tagjának, Christy Porucznik-nak, akit a Utahi Egyetem Orvostudományi Kara dékán-helyettesének neveztek ki! Új munkakörében Christy fogja vezetni és felügyelni az Orvostudományi Kar ügyeivel foglalkozó irodát, egyebek mellett a fő feladata az lesz, hogy útmutatást és támogatást nyújtson a Kar sikerességének növeléséhez, és felügyelje a Karon a kinevezési, felülvizsgálati és előléptetési eljárásokat.

 

Agnes Kamau-nak, az IBLCE rangidős igazgatótanácsi tagjának, aki nemrég szerzett mesterdiplomát a házassági és családterápia területén, és Nairobiban, Kenyában az informális települések lakosságát szolgálja ki.

 

Karolyn Vaughan-nek nek az IBLCE ázsiai és csendes-óceáni térségben és Afrikában az előléptetésért és fejlődésért felelős igazgatójának, akit az ápolás terén végzett munkájának elismeréseként Ausztrália Rendjének tagjává választottak.

Címek aktualizálása!

Nem maradhatunk Önnel kapcsolatban, ha Ön nem marad kapcsolatban velünk! Szakmai felelősségünk, hogy az Ön elérhetőségi adatait, többek között az e-mail-címét naprakészen tartsuk, ahová az IBLCE az Ön IBCLC minősítéséről emlékeztetőket küld. Vannak olyan kollégái, akiknek baráti emlékeztetőre lehet szükségük? Kérjük, továbbítsa nekik ezt a tájékoztatót.

Follow IBLCE on Social Media
Facebook  Twitter  Instagram