December 2018
Világszerte folyamatosan nő az IBCLC-k száma!
2022. január 1-jén 129 országban több mint 34 000 IBCLC működött – ez 30%-os növekedést jelent az elmúlt évtizedben! Köszönjük minden IBCLC-nek, hogy világszerte támogatják a szoptató családokat, és hogy mindent megtesznek a globális közegészség előmozdítása érdekében!
Az IBLCE a globális szakmai vizsgáztatási ágazatban a közegészségügy, az igazságosság és a változások szószólója
Az IBLCE párbeszédet folytat a szakmai minősítési és a globális szakmai vizsgáztatási ágazatban a megfelelő szoptatási körülmények lehetővé tételének kritikus fontosságáról a szakmai minősítési vizsgák során.
 
Az IBLCE nemrégiben az Institute for Credentialing Excellence (I.C.E. – Kiválóságot Hitelesítő Intézet) nagy szaktekintéllyel bíró online folyóirata, a Credentialing Insights egyik kiemelt cikkében is bemutatta a problémát. A Credentialing Insights írásai a legjobb gyakorlatok és trendek meghatározásával foglalkozik ezen a területen. 
 
A folyóiratot a szakterület 6000 képviselője olvassa, többek között befolyásos orvosi és egészségügyi minősítő testületek vezetői, szülésznők és szakápolók (pl. a szülészet, nőgyógyászat, neonatológia területén), szakorvosok, dietetikusok és táplálkozási szakértők, logopédusok, klinikai kutatók, orvosi asszisztensek és egészségügyi technikusok, valamint vizsgaszervezők az egész világról. 
 
A cikkben az IBLCE kiemeli a szoptatás egészségügyi előnyeit, és amellett érvel, hogy a megfelelő szoptatási körülmények biztosítása a vizsgaélmény fontos eleme, és a közegészség előmozdításáért tett fontos lépés. A cikk azt is hangsúlyozza, hogy a nők jelentős – és egyre növekvő – hányadát teszik ki a szakmai minősítő vizsgák résztvevőinek, így a probléma a nemek közti egyenlőség kérdését is felveti. 
 
Az IBLCE továbbra is támogatni fogja a megfelelő laktációs körülmények biztosítását azok számára, akik a szakmai vizsgák teljesítésével kívánják a minősítést megszerezni. 
Továbbképzési pontok (CERP-ek) szerzésének számos lehetősége
Számos módon lehet továbbképzési pontokat (CERP-eket) szerezni az újraminősítéshez, amelyekhez nem szükséges tantermi oktatáson részt venni!
 
Ha különböző módszereket keres a CERP-ek megszerzésére, számos alternatív tanulási tevékenység közül választhat. Tudta, hogy a CERP-ek abban az esetben járnak, ha azok az IBCLC részletes tartalmi áttekintés című dokumentumban szereplő tevékenységekre vonatkoznak, és megfelelnek a vonatkozó követelményeknek?
 
 • Munkáltatója által nyújtott munkahelyi továbbképzések
 • Első szerzője vagy társszerzője lektorált szakmai folyóiratban vagy könyvben megjelent cikknek, absztraktnak vagy fejezetnek
 • Poszter-prezentáció
 • Videófilm készítése egészségügyi szakdolgozók számára
 • Első vagy társzerzője egy eredeti, véglegesített kórházi protokollnak vagy szabályzatnak
 • Valamilyen önkéntes szolgálat
 • 3. útvonali mentorálás
 
Kérjük, olvassa el az Egyéni kérvény CERP pontok elfogadásához útmutatót, ahol fontos részleteket tudhat meg arról, hogy hogyan lehet a CERP-eket ezeken a tevékenységeken keresztül megszerezi, és hogyan lehet kiszámítani ezeket az órákat. 
Az IBCLC részletes tartalmi áttekintés című dokumentum frissített változata 2023-tól hatályos
Azok számára, akik 2023-ban és azt követően tervezik az IBCLC minősítés megszerzését, a Részletes tartalmi áttekintés (2023-tól hatályos) változata már elérhető az IBLCE honlapján. A részletes tartalmi áttekintés az alapja az IBCLC minősítési programnak, valamint a szakmai vizsgának.
 
A Részletes tartalmi áttekintés frissített változata a téma szakértői által pszichometrikus szakemberekkel folytatott konzultáció, valamint az IBCLC közösség által végzett több éves munka eredménye. Az IBLCE 2020-ban több mint 4000 IBCLC részvételével IBCLC gyakorlatelemzési felmérést végzett, hogy meghatározza az IBCLC praxis sikeres betöltéséhez szükséges tudásterületeket, készségeket és képességeket. Tudjon meg többet a frissített IBCLC gyakorlatelemzésről.
 
A jelenlegi Részletes tartalmi áttekintés 2022 végéig marad hatályban. A 2022-es IBCLC vizsgára jelentkezőknek továbbra is a jelenlegi változatot kell használniuk.
Az IBCLC-k újraminősítését érintő változások:
Az Újraminősítés CERP pontokkal, továbbképzési (Continuing Education, CE) önértékeléssel című dokumentum ismertetése
A 2021 októberében, angol nyelven és 2021 novemberében az IBLCE 16 nyelvén elindított továbbképzési (CE) önértékelés egy ingyenes, 120 perces online értékelés, amely körülbelül 70 feleletválasztós kérdést tartalmaz, és az IBCLC részletes tartalmi áttekintés című dokumentum alapján készült. Jelenleg kizárólag azok az IBCLC-k férnek hozzá a továbbképzési önértékeléshez, akiknek 2022-ben kell újraminősítést szerezniük. Eddig több mint 1100 IBCLC végezte el az értékelést az IBLCE mind a 17 nyelvén.
 
A továbbképzési önértékelés elvégzését követően azonnali visszajelzést kap egy személyre szabott szakmai fejlesztési terv formájában. Ez a terv jelzi az IBCLC részletes tartalmi áttekintés című dokumentumban szereplő azon témaköröket, amelyekre a továbbképzése során koncentrálnia kell.
 
2022 az átmeneti időszak kezdete. Azon IBCLC-k esetében, akiknek 2022-ben kell újraminősítést szerezniük, az összesen 75 CERP pontból csak 7 CERP pont (10%) fog a személyre szabott szakmai fejlesztési terven alapulni. 
Azon IBCLC-k, akiknek 2022-ben kell újraminősítés szerezniük, számos forrást találnak az IBLCE weboldalán, ahol többet tudhatnak meg arról, hogy hogyan zajlik az újraminősítés CERP pontokkal, továbbképzési önértékeléssel:
Azok számára, akiknek 2023-ban és azt követően kell újraminősítést szerezniük, az elkövetkező hónapokban további információk állnak majd rendelkezésre az átmeneti időszak tervéről. Kérjük, látogasson el az IBLCE honlapjára, vagy kövesse az IBLCE-t a Facebookon, a Twitteren vagy az Instagramon, és értesüljön a legfrissebb hírekről.
IBLCE: A szervezeti struktúra átalakítása
 a kapacitás növelése és a láthatóság fokozása érdekében
2021 végén az IBLCE bejelentette új stratégiai tervét, többek között szervezeti struktúrájának jelentős módosítását. 
 
 • Az új stratégia kulcsfontosságú része az IBCLC Bizottságának létrehozása, a bevált gyakorlatok és az akkreditációs normák alapján. A Bizottság autonómiával fog rendelkezni az IBCLC alapvető minősítési tevékenységei tekintetében, ami olyan változást jelent, amely elősegíti a szervezeti kapacitás bővítését, és lehetővé teszi az IBLCE igazgatótanácsa számára, hogy szélesebb stratégiai nézőpontot alakítson ki, valamint nagyobb és jobban látható szerepet vállaljon az IBCLC globális közösségben.

 • Amikor az IBLCE áttér erre az új struktúrára, a Bizottságot körülbelül hat IBCLC alkotja, valamint egy, a nyilvánosság soraiból választott tag, aki az IBCLC közösség által kiszolgált lakosság érdekeit képviseli.
 
 • Az igazgatótanácshoz hasonlóan a Bizottság tagjai jellemzően szakaszosan, több évre szóló megbízatás alapján végzik munkájukat, ami lehetővé teszi a vezetés hosszú távú szakmai egységességét; ők felügyelik az összes lényeges minősítési tevékenységet az IBCLC képesítés minőségének és komolyságának fenntartása érdekében.

 • Ez a módosított struktúra elősegíti hatékonyságunk és rugalmasságunk növelését, és lehetővé teszi, hogy az IBLCE, beleértve az igazgatótanács vezetőségét is, még többet tegyen, ugyanakkor megőrzi az IBCLC minősítés szakmai hitelességét.

 • Bár ez a struktúra változást fog hozni az IBLCE irányításában, minősítési bizottság (más néven minősítési tanács) létrehozása gyakori megoldás számos minősítő szervezetnél, beleértve a harmadik fél által akkreditált és a bevált gyakorlatokat követő, minősítéssel foglalkozó szervezeteket is. Számos neves egészségügyi és ápolási minősítési program, mint például a Lamaze International (Lamaze képesített szülésfelkészítő oktató, LCCE), a Competency & Credentialing Institute (Perioperatív ápoló, CNOR), és az American Speech, Language and Hearing Association (logopédiai és audiológiai képesítések, CCC-SLP és CCC-A) hozott létre minősítő testületeket szervezeteiken belül, amelyek feladata a szakmai minősítési programok felügyelete.

 • A Bizottság munkájában kezdetben azokat a vezetők is részt fognak venni, akik önkéntes munkát végeztek az IBCLC vizsga kialakításában, például a vizsgafejlesztési albizottságban, a tételírási albizottságban vagy a gyakorlatelemzési munkacsoportban. Ahogy az jelenleg is történik az IBLCE igazgatótanácsa esetén, a Bizottság összetételének meghatározására - létrejöttét követően - az önkénteseknek szóló nyílt felhívások alapján kerül sor.

 • Mint minden vizsgafejlesztési bizottság összetétele esetében, nagyon fontos, hogy a Bizottság tükrözze az IBCLC közösség sokszínűségét a földrajzi elhelyezkedés, a gyakorlati környezet, a végzettség és a szakmai tapasztalat tekintetében.
 
Az IBLCE izgatottan várja ezt a következő lépést. Az IBLCE folyamatosan növekszik és fejlődik, hogy jobban ki tudjuk szolgálni az IBCLC közösséget! További információk az IBLCE átalakulásakor állnak majd rendelkezésre.
Tájékoztató az IBLCE WHO kódexszel kapcsolatos ütemtervéről 
Amint azt a 2021. novemberi IBLCE tájékoztatóban közöltük, az IBLCE továbbra is azon dolgozik, hogy aktualizálja irányelveit és eljárásait annak érdekében, hogy előmozdítsa az Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe (WHO kódex) és az azt követően kiadott, az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén (WHA) született határozatok iránti elkötelezettségét.
 
2021 novembere óta az IBLCE a WHO kódexszel kapcsolatos ütemtervéből a következőket valósította meg:
 
 • 2022 január 1-jétől kezdve az IBLCE nem fogad el olyan vállalatoknál szerzett oktatási krediteket minősítésre való jogosultsághoz illetve újraminősítéshez, amelyeknek a termékei az Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe hatálya alá esnek (anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik).

 
Amint azt korábban bejelentettük, 2022-ben és 2023-ban az IBLCE jogi tanácsadóval konzultálva felülvizsgálja és módosítja az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexét (CPC), hogy az tartalmazza a WHO-kódex rendelkezéseit is. Korábban szintén bejelentettük, hogy 2022-ben az IBLCE megkezdi a CERP szolgáltatói program átfogó, több szakaszból álló felülvizsgálatát és továbbfejlesztését.
 
Az IBLCE várakozással tekint az érdekelt felekkel való további együttműködés elé a WHO kódexet érintő fejlesztésekkel kapcsolatban.
A frissített IBCLC névjegyzék már elérhető
Az IBLCE nyilvános névjegyzékét aktualizáltuk, így az már tartalmazza a 2021. szeptemberi IBCLC vizsga, valamint a 2022. január 1-jétől a CERP-ekkel történő újraminősítés miatt szükséges módosításokat.
 
Azon IBCLC-k esetében, akiknek igazolást kell benyújtaniuk a munkáltatójuknak vagy más olyan érdekelt félnek, akik ellenőrizni szeretnék az IBCLC minősítés meglétét, javasoljuk, hogy használják ezt az forrást. Ha megadja munkáltatójának az elektronikus hivatkozást és a képesítése (L-lel kezdődő) számát, azzal ellenőrizni tudja a minősítését. Az oldalt ki is nyomtathatja, hogy a munkaadójának elküldje.
ShareFile használata a fellebbezések biztonságos elküldéséhez
Az IBLCE IBCLC-k önkéntes vezetőiből álló Fellebbezési Bizottságának feladata, hogy határozatokat hozzon a minősítési és újraminősítési jogosultságról és a vizsgaeredményekkel kapcsolatos fellebbezésekről. Az eljárás célja, hogy tisztességes és elfogulatlan legyen, és hogy fenntartsa a szakmai minősítési színvonalát.
 
Az IBCLC szaktanácsadók és a kérelmezők adatainak védelme, valamint az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó adatvédelmi rendeletnek, azaz az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelés érdekében az IBLCE nem fogadja el az e-mailben, levélben vagy faxon benyújtott fellebbezéseket.
 
Ehelyett az IBLCE egy biztonságos fájlmegosztó platformot használ, amely lehetővé teszi az IBCLC-k és a kérelmezők számára, hogy könnyen és biztonságosan osszanak meg dokumentumokat az IBLCE-vel. A fellebbezéseket közvetlenül fel kell tölteni az IBLCE honlapján elérhető biztonságos fájlmegosztó platformra. Minden fellebbezést és a kapcsolódó anyagokat a ShareFile-on keresztül kell benyújtani itt.
 
A fellebbezési eljárás során az érintettek dokumentumokat tölthetnek fel az IBLCE részére, és letölthetik az IBLCE-től érkező közleményeket. Ez a rendszer lehetővé teszi a fellebbezések gyorsabb és biztonságosabb elbírálását. 
 
Az IBLCE A jogosultsággal vagy az újraminősítéssel kapcsolatos döntés megfellebbezésére vonatkozó szabályzata és Vizsgaeredmény elleni fellebbezéssel kapcsolatos szabályok című dokumentum meghatározza a kedvezőtlen minősítési határozatok felülvizsgálatára vonatkozó eljárásokat. Tudjon meg többet webhelyünk IBCLC információk oldalán.
Follow IBLCE on Social Media