Newsletter #4 - 26 april 2018


VIDEO: NuReDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater
Waterexperten uit Vlaanderen en Nederland buigen zich over innovatieve demonstratieprojecten
Project Rationeel Waterbeheer in gemeenten krijgt erkenning op World Water Forum
Water-Land-Schap: 14 voorstellen worden uitgewerkt tot landinrichtingsproject
Terugblik op de 25ste Vlario-dag in Antwerpen
Business Seminar Circular Economy in China voor samenwerking met Zhejiang
Kalender

  • 2 mei: Seminar Water reuse and Resource Recovery: case studies
  • 3 mei: Water Trends Conference: The digital future of water
  • 9 mei: Seminar Water Use in the Petrochemical Industry bij UGent
  • 14-16 mei: Cleantech Forum Europe in Antwerpen
  • 17 mei: Over natjes en droogjes in de Westhoek
  • 24 mei: B-IWA Nocturnal
  • 27-31 mei: IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies in Nanjing
  • 29 mei: Business Seminar Circular Economy China in Brugge
  • 31 mei: Start Conference Interreg 2Seas Project NEREUS in Saint-Omer (F)
VIDEO: NuReDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering
Kunnen innovatieve filters een oplossing bieden voor te hoge concentraties stikstof en fosfor in landbouwwater? Dat is wat het Europese Interreg project NuReDrain onderzoekt. Ook in de sierteelt kunnen dergelijke filters een oplossing bieden voor de hoge concentraties in de spuistroom.
Waterexperten uit Vlaanderen en Nederland buigen zich over innovatieve demonstratieprojecten 
Een 30-tal waterexperten uit Vlaanderen en Nederland kwamen op 21 maart samen in Antwerpen. Ze gaven input én deelden hun kennis en ervaringen te delen om zo mee het ideale scenario te bepalen voor vijf innovatieve demonstratieprojecten in het buitengebied. De focus van de demonstraties ligt op waterbesparing en -hergebruik en nutriëntenrecuperatie. De komende twee jaren zullen er demonstraties van innovatieve technologie en monitoring plaatsvinden in de landbouw, de horeca, een voetbalvereniging, een carwashbedrijf en tijdens festivals. Lees verder.
Project ‘Rationeel watergebruik in steden en gemeenten’ krijgt erkenning op World Water Forum 
Het project ‘Rationeel waterbeheer in steden en gemeenten’ van Vlakwa krijgt internationale erkenning! Tijdens het World Water Forum dat midden maart in Brazilië plaats vond werden een reeks succesverhalen gepresenteerd inzake efficiënt waterbeheer. Eén van die sucesverhalen is het project waarbij Vlakwa in samenwerking met de 308 Vlaamse steden en gemeenten tracht het waterverbruik met 30% terug te dringen door een wateraudit en een aantal kleine ingrepen. Lees meer.
Oproep Water-Land-Schap:
14 voorstellen worden uitgewerkt tot landinrichtingsproject
In oktober vorig jaar lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap. Bedoeling was dat lokale coalities voorstellen deden om hun plaatselijke watergebonden uitdagingen samen aan te pakken via een landinrichtingsproject. Uit de 40 ingediende voorstellen selecteerde het programma nu 14 voorstellen die uitgewerkt worden en ondersteund worden met financiële middelen waarvoor 5 miljoen euro is voorzien. Lees verder.
Terugblik op de 25ste Vlario-dag in Antwerpen
Op dinsdag 27 maart vond de 25ste VLARIO-dag plaats. Dit evenement van VLARIO, het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen werd een feestelijke gebeurtenis met een recordopkomst van ruim achthonderd aanwezigen. Traditiegetrouw werd er heel wat interessante informatie gedeeld tijdens diverse presentaties. Lees verder.
Business Seminar Circular Economy in China voor samenwerking met Zhejiang
De provincie West-Vlaanderen organiseert op 29 mei een informatiesessie voor de industrie in het kader van een mogelijke samenwerking met de Chinese provincie Zhejiang. Water en biomassa zijn twee van de drie pijlers die binnen deze samenwerking aan bod zouden komen. Lees meer.
Volg ons op Twitter! @Vlakwa
Behoudens vergissing van onze kant sturen wij u deze e-mail omdat u te kennen gaf geïnteresseerd te zijn in onze werking en berichtgeving.
Indien dit niet het geval is kan u via onderstaande link eenvoudig uitschrijven.