Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
Nov.-Des. 2019
5 Ativite pou Kenbe Pitit Ou Aktif Sou Lekòl Pandan Sezon Fèt Yo
Pa kite vakans afekte konpetans mantal pitit ou.

Vakans ivè a se moman pou fè dekorasyon, dènye minit chòpin, rankont fanmi yo – epi de semen pandan timoun af flannen nan kay la. Kòman nou ka anpeche timoun fè yon sèl ak sofa kote yo bliye lekòl la nèt epi y’ap gade televizyon sèlman?
Yon jèn ti fi panse sou sa pou yo ekri pandan jou ferye yo.
Photo: Prostock-studio/stock.adobe.com
Fè Fas ak Zanmi ki Bay pwoblèm
Anpeche zanmi ki gen move konpòtman fè enfliyans sou pitit ou.

Zanmi jwe gwo wòl nan lavi pitit ou, kòm paran, se swè pa nou ke yo chwazi yo byen. Men kisa ou ka fè lè pitit ou chwazi yon zanmi ke ou pa renmen? Èske ou ta dwe reyaji oswa pa fè anyen? Li piplis
De tifi ki abiye dwòl k’ap mache nan lari a ak sigarèt nan bouch yo.
Photo: murika/stock.adobe.com

Kòman ou ka Sezon Fèt pa Sèlman yon Epòk Kado
Kilti, Jenewozite ak gratitid pandan jou ferye yo.

Nou rete nan yon mond kimateryèl. Kèlkeswa efò ke nou fè pou nou aprann timoun yok e Nwèl oswa Hanukkak, Kwanzaa ak lòt fèt yo se pa sèlman vakans, rasanble epi resevwa kado, mond deyò a conspire kont nou. Li piplis
 Yon ti gason anbrase granpapa li pandan jou ferye yo.
Photo: Rawpixel.com/stock.adobe.com
Kanpe Tèt ak Entimidatè
Opinyon Timoun yo

Kisa ki fè yon moun se yon entimidatè?

Si y’ap ba ou non san rete, pa yon sèl fwa, plizyè fwa.
Camryn, 10 zan

Lè w’ap aji brital ak yon moun.
Avery, 10 zan
Yon gwoup jèn adolesan ki mete ansanm kont youn ki pi pitit.
Photo: pololia/stock.adobe.com